Diploma di Lingua Italiana +chiavi (İtalyanca Orta Seviye Sınav Hazırlık) Kitap İndir

Diploma di Lingua Italiana +chiavi (İtalyanca Orta Seviye Sınav Hazırlık)
Orta seviyede (B2) İtalyanca öğrenimi için sınav hazırlık çalışmaları ve uygulama sınavı.

Materiale per la preparazione alla prova scritta. Livello intermedio (B2)

Diploma di lingua italiana è un libro che si promette diverse finalità:
• Mettere gli studenti a contatto con la lingua viva attraverso materiale autentico.
• Essere utilizzato come materiale di supporto ed esercitazione nei corsi di livello intermedio.
• Aiutare gli studenti d’italiano a prepararsi alle prove scritte di vari esami di lingua di questo livello.
Il volume è articolato nel seguente modo
• Comprensione di testi scritti
• Competenza linguistica
• Produzione scritta
• Prova scritta completa d’esame
I testi utilizzati. sia per la comprensione dei testi che per la competenza linguistica, sono tutti autentici e sono tratti da quotidiani e riviste italiane, oltre che da alcuni siti Internet. I testi scelti offrono una grande varietà sia per argomento che per tipologia testuale.

Veri Haberleşmesi Temelleri Kitap İndir

Veri Haberleşmesi Temelleri
OSI modeli esas alınarak hazırlanan kitap, ‘üniversite öğrencileri’ ve bilgisayar ağları ile ‘profesyonel olarak ilgilenen mühendisler’ için hazırlanmıştır. Sayısal iletimin temelleri, hata tespiti ve onarma/düzeltme teknikleri gibi başlangıç konularla yapılan bir girişi takiben, seri ara yüzler, modemler, SDLC ve türevleri, X.25, PPP, ISDN, Frame Relay ve ATM konuları ele alınmıştır.
Kitapta, ağırlıklı olarak değinilen WAN kavramlarının yanı sıra Ethernet gibi LAN kavramlarına dek yer verilmiştir. Ayrıca ayrıntılı bir TCP/IP ve IP yönlendirme bölümü bulunmaktadır. H.323 Video & Voice over IP ve IPv6 gibi güncel başlıklar hakkında derin bilgileri yine bu kitapta bulabilirsiniz. E1 sayısal iletim ortamı hakkında da ayrıntılı bir bölüm bulunmaktadır.

Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler & Uluslararası Psikanaliz Yıllığı Kitap İndir

Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler & Uluslararası Psikanaliz Yıllığı
Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2017 derlemesi Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler başlığını taşıyor. The International Journal of Psychoanalysis (IJP) makalelerden derlenen seçkiyi, geçen yıl yayımladığımız “Ölüm Dürtüsü” başlıklı 2016 derlemesindeki tartışmaların bir devamı olarak da okuyabilirsiniz. Bu defa yıkıcı ve saldırgan dürtülerin akıbetini, yıkıcılığın yaratıma dönüştüğü yaratıcı ruhsal hamleyi ele alan metinlerle konunun farklı yönleri ele alınıyor ve genişletiliyor. “Yüceltme” kavramı üzerine kapsamlı bir çalışma yaratıcılık konusundaki çağdaş görüşleri toparlarken psikanalizde son yıllarda gölgede kalan yüceltmeyi de yeni bir gözle değerlendiriyor. Derlemede eşcinselliği mercek altına alan ve psikanalizin bu konuda fazla bilinmeyen değişik bakış açılarını gündeme getiren makaleler de var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da seçkide klinik örneklerin işlendiği makalelere ve psikanalitik sinema eleştirisine yer verildi. Mülteci sorununa ilişkin uzun soluklu bir psikanaliz araştırmasının sonuçlarını aktaran makale ise mülteciler konusunda saha çalışması yapanların ve akademisyenlerin ilgisin çekecek ufuk açıcı veriler getiriyor.
 Psikanaliz alanının dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Nilüfer Erdem editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve analist adaylarından oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor. 

2023 Aylık Dergi Sayı:104 – 15 Aralık 2009 Kitap İndir

2023 Aylık Dergi Sayı:104 – 15 Aralık 2009
GDO’lu Ürünler İddia Edilen Faydaları Sağlamadı!

2023- Hocam, öncelikle genetiği değiştirilmiş organizmanın tanımını yapabilir misiniz?

K. Demirkol- İnsan müdahalesiyle bitki veya hayvanın genetik yapısının değiştirilmesidir. Doğal ortamda asla gerçekleşmeyecek olan genetik yapıdaki bu değişiklik ile genetiği değiştirilmiş organizma meydana gelir.

2023- Bu, ne zaman ortaya çıktı?

K. Demirkol- 1970’li yıllarda ortaya çıktı ve özelikle 1970’li yılların başında petrol krizi olunca, kapitalist düzen sâdece fabrika üretimiyle bu kapital akışın devamını sağlayamayacağını anlayınca, yeni iş kolları arayışına girdi. Bu arayışın bir bölümünü hizmet sektörünün de satılan bir meta hâline dönüştürülmesi ayağı oluşturuldu. Örneğin o yıllardan sonra eğitimde özelleştirme, sağlıkta özelleştirme süreçleri başladı, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi süreci başladı. Bugün kavgasını verdiğimiz suyun özelleşmesi kavramları ortaya çıktı. Bir yandan da yeni üretim alanları peşinde koşuldu ve bu çerçevede iletişim ve biyoteknoloji çok cazip bir görüntü arz etti. Biyoteknoloji devreye girince ve genetik bilimi de gelişince, “canlıların genetiğini değiştirerek nasıl bir sanayi üretebiliriz” tartışması alevlendi. Ve gerçekten de ilk 1980 yılında genetiği değiştirilmiş bakterilerle ilaç üretimi başladı. İlk üretilen ilaç da şeker hastalarının kullandığı insülin. Ama aynı zamanda bunu riskleri de gündeme geldi. Nitekim bir Japon firmasının ürettiği L-trytophan denilen ilaç bakterilere üretilerek kamuya arz edildiğinde bu ilaç sonucu Amerika’da onlarca insan hayatını kaybetti. Hâlâ o yıllarda bu ilacı kullanan ve ilacın olumsuz etkilerine mâruz kalan insanların tedavilerine devam edilmektedir.

Fütuhat-ı Mekkiyye 2 Kitap İndir

Fütuhat-ı Mekkiyye 2
“Büyük mistik-sûfî düşünür İbn Arabî”nin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye’nin ikinci kitabı çıktı!

Kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ilk defa tam olarak başka bir dile çevrilerek yayınlanıyor! Doğu ve batı düşüncesinde derin izler bırakmış, mistik gnostik pek çok akımlara kaynaklık etmiş büyük düşünür İbn Arabî’yi “Şeyhü’l-ekber” yani “En Büyük Üstad” yapan bu topraklarda bizzat kendisinin el yazısıyla titizlikle korunmuş olan bu dev eser, on sekiz kitaplık bir seri halinde Litera Yayıncılık “literalliği” ve kalitesiyle yayınlanmaya devam ediyor.

Endülüs’ün (İspanya) güney doğusundaki Mürsiye şehrinde 1165 senesinde doğan İbn Arabî, Endülüs’ün tanınmış ve bazı üyelerinin sûfî olduğu soylu bir aileye mensuptu. İlk dînî tahsilini, önce Lizbon’da, ardından Endülüs’teki en büyük tasavvuf merkezlerinden İşbiliyye’de tamamladı. Burada yaklaşık otuz sene kalmış ve genç yaşında Kurtuba’ya gitmiş, orada bu esnada şehrin kadısı olan filozof İbn Rüşd ile karşılaşmıştır. 1201 senesinde Endülüs’ten ayrılmış, hac görevini ifa etmek için Doğu’ya gitmiş, bir daha da geri dönmemiştir. Mısır’a gitmiş, fakat Mısırlıların gelişinden hoşnut olmayışı nedeniyle burada uzun süre alamamıştır. Mısır’dan ayrılınca, Kudüs, Mekke, Hicaz ve Bağdat; Malatya ve Konya gibi Anadolu’nun bazı şehirleri başta olmak üzere Doğu’nun çeşitli şehirlerini dolaşmıştır. Sonra, vefat edinceye kadar yaşadığı Şam’a yerleşmiş, 1240 yılında, Kasım ayının onaltısı cuma günü vefat etmiş, Kasiyun dağına defnedilmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: Fusûsu’l-Hikem, İnşaü’d-Devair, Tedbiratü’l-İlahiyye, Et-Tecelliyât ve Tercümanü’l-Eşvak.

Çağını ve sonrasını tüm düşünsel-inançsal farklılıklarıyla kuşatabilecek büyük ve engin bir teoriyi coşku dolu üslubuyla sunan İbn Arabî’nin Türk okurlarına da en geniş ve evrensel düzeyde hitap edip zenginlikler katacağı inancıyla bu büyük proje hayata geçirilmektedir.

1-2-3 Hamlede Matlar Kitabı Kitap İndir

1-2-3 Hamlede Matlar Kitabı
Elinizde tuttuğunuz bu çalışmanın 2. Baskısı, uzun süreli ve özenli bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Teorik bilgilerin yanı sıra, satranç kültürünü ve bu kültüre ait pratik bilgileri de gösteren bu kitabın 3 ana amacı bulunmaktadır:
1. Satranç problemlerini çözerken şematik düşünmeyi sağlamak;
2. Hızlı ve iyi hamle hesaplamanın geliştirilmesi;
3. Körleme satranç oynamayı öğrenerek hayal gücünün ve hafızanın geliştirilmesi;
Yaklaşık 30.000 soru arasından dikkatle seçilen ve kolaydan zora doğru sıralanan, aralarında körleme satranç sorularının da bulunduğu tam 500 problem bu kitapta yer alıyor.

Ordu’dan İnsan Manzaraları Kitap İndir

Ordu’dan İnsan Manzaraları
Rodok dağlarından Ordu’ya

“1050’lerde Orta Asya’dan Urallar’a gelmişiz. 1300’lerde Müslüman olduktan sonra Balkanlara gelinmiş. Burada birlik sağlanamadığı için üç kola ayrılmışlar. Kuman ve Peçenek torunlarıyız. Dilimiz karışık Slavca (Pomakça). Üç kola ayrılan grup, Tuna boylarına, Rodok dağları eteklerine ve Karadağ’a yerleşiyorlar. Ordu’ya gelen Pomaklar, Rodok dağları eteklerine yerleşenlerden. Bizler Drama’nın Siderovo köyündeniz. Toplu olarak buraya gelmişiz.”

Taş ve inşaat ustası Gümüşhaneliler

“Gümüşhaneliler parça parça buraya geldiler. Yaklaşık 1890 yıllarına gidiyor. Gümüşhaneliler taş ve inşaat işçiliği yapıyordu. Nakliye işleri de yapan vardı. Hayvan getirip satanlar da. Buraya iş yapmaya gelenler yazın geri dönüp tarımla uğraşıyorlardı. Gelip giderken yer ve ev almaya başlayanlar olur. Bu ev ve yer alanlar Ordu’da kalıcı olmaya başlarlar.

Hamallıktan başladık her alanda var olduk

İlk gelişler 1920’lerden sonra başladı. Hamallık yaptım. Selimiye Mahallesi’nde üç göç birlikte durduk. Şoförlüğü öğrendim, çeşitli işlerde çalıştım. Yabancılık çekmedik. Bize el tuttular. 15 yıl aynı evde kaldım. Hamallıktan sebzeciliğe, diğer esnaflıktan işadamlığına, bürokrasinin her alanında yer almaya başladık.”

*Çamlıhemşinliler

“Çamlıhemşimliler Osmanlı döneminde Moskova’ya ve Kırım’a çalışmaya gidiyorlarmış. Ekonomik nedenlerle gurbete çıkmaya başlıyorlar. 1890-1900 yıllarında Rusya’ya gidiş başlamış. Rusya’da fırın ve pasta işlerinde çalışmışlar. Bu sanatı orada öğrenmişler. 1917 Sovyet Devrimi sonrası Rusya’ya gidememişler. Bu kez Anadolu’ya açılmışlar. İlk olarak Ordu, Ankara ve İzmir’e gitmişler.

Temel Astroloji Kitap İndir

Temel Astroloji
Biz dünyanın üzerinde yaşarız ve bu bizim Güneş, Ay ve Dünyamızdal alakalı olan gezegenlerin devamlı değişen açısal konumlarını belirleşimizin başlangıç noktası olmalıdır. Dünyadan göründüğü gibi bu açısal konumlar bir doğum haritasının astrolojik yorumunun temelidir. Bu konumlar ölçülmüş olmalıdır, bu nedenle astronomların Güneş, Ay ve gezegenlerin verilen herhangi bir zamanda ve Dünyanın üzerinde herhangi bir yerdeki konumlarını hesaplamalarını sağlayacak temel bir yapı ve referans noktalarına ihtiyaçları vardır.

Dünya bizim bulunduğumuz nokta olduğundan Güneş, ay, gezegenler ve diğer uzak elemanlar bizim etrafımızda dönüşormuş gibidir. Bir bakıma Dünyanın uydusu olan Ay için bu doğrudur, ama diğer elemanlar için, Dünya kendi ekseninde döndüğünden, bir göz aldanmasıdır.

Anahatlarıyla Dinler Tarihi & Tarih İnanç ve İbadet Kitap İndir

Anahatlarıyla Dinler Tarihi & Tarih İnanç ve İbadet
Yaşayan dünya dinlerini konu alan bu çalışma, mevcut dinleri taraftarlarının yaşamlarında yansımasını bulduğu şekliyle okuyucuya tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu kitapta dinlerin nihai kökeni ve dinlerdeki hakikat sorunu ele alınmamakta ve Tanrı’nın, Mutlak Varlığın, meleklerin, peygamberlerin ve onların mesajlarının gerçekte olup olmadığı hususu tartışma konusu yapılmamaktadır.
Bu çalışma, inceleme konusu yaptığı dinleri içeriden bir bakış açısından hareketle tarih, inanç ve uygulama/ibadet olarak üç ana bölüm halinde ilgili dinin kendi taraftarının yaşamında yansımasını bulduğu şekilde ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu eserin, başta yaşayan dünya dinleriyle ilgili çok az ya da hemen hemen hiç bilgisi olmayanlar olmak üzere dünya dinlerini tarihleri, inanç yapıları ve ibadetleri bağlamında tanımak ve anlamak isteyenlere yararlı olacağını ümit ediyoruz.