Meçhul Yahudiler Ansiklopedisi Kitap İndir

Meçhul Yahudiler Ansiklopedisi
Bu kitapta otuzüç hayat hikâyesi yer almakta. Bu insanlardan bir kısmı artık hayatta değiller ve yakınlarının gözlemleriyle anlatıldılar. Bir diğer kısmı hayatta olup ya kendileri hayatlarını kaleme aldılar veya yakınları onları anlattı. Hepsi Yahudi. Her biri sadece yakın çevresinde iz bırakmış insanlar. Ancak “ünlü” değiller. Yani sokakta her gün rastlayabileceğimiz sıradan, başka bir tabirle, “meçhul” insanlar. Aralarından dördü İsrail’e göç etti, bunlardan biri genç yaşta İsrail Devleti’nin bağımsızlık savaşında şehit oldu. Bu derlemede anlatılan her bir hayat Türk Yahudi toplumuna açılan küçük birer pencere. Bu pencereler sıradan Türk Yahudisi’nin gündelik hayatı hakkında son derece ilginç ve değerli bilgiler içermekte. Sosyal bilimcilerin, tarihçilerin ve azınlıkların hayatları ve tarihleriyle ilgilenen herkes için okumaya değer bir derleme.

Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi Kitap İndir

Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi
Türkiyeli sanatçılar üzerine ansiklopedik bilgiler vermek ve bu konuda yeterli kaynaklara sahip bulunmadığımız bir aşamada, hayatta olan ve olmayan sanatçılarla ilgili referans bilgileri toparlamak amacıyla hazırlanan bu kitap, ilk (YKY, 1994) ve ikinci (YKY, 1999) basımlarının ardından genişletilmiş ve güncelleştirilmiş yeni basımıyla okurların karşısına çıkıyor.
Çeşitli yetişim ve eğitim koşullarından gelen sanatçıların, özellikle 2000’li yıllardan sonra sayıca artış göstermesine ve sanatçı gruplarının bu artışa paralel bir yoğunluğa ulaşmasına karşın, bilgi iletişimini sağlayacak kaynakların yok denecek kadar az olması nedeniyle bu ansiklopedinin önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Felsefe Ansiklopedisi 2 Kitap İndir

Felsefe Ansiklopedisi 2
Bu kitap 15 ciltlik ve yaklaşık on iki bin sayfalık bir Felsefe Ansiklopedisi’nin ilk cildidir. Dört ayda bir yayınlanacak cildleriyle en erken dört yılda tamamlanacak bu projenin önsözünü, tüm ciltlerin yayımlanmış olacağı bir zamana ertelemenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. O yüzden sadece niyeti, belirtilmesi kaçınılmaz kimi hususları, çalışma grubuyla programını, ve varılmak istenen amaçları ifade etmekle yetineceğim.

Modern Satrançta Açılışlar ve Tuzaklar Ansiklopedisi Kitap İndir

Modern Satrançta Açılışlar ve Tuzaklar Ansiklopedisi
Ülkemiz satranç yayınları açısından gelişmiş ülkelere göre çok fakirdir. Bu konuda en büyük desteği İnkılap Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve sahibi Sayın Nazar Fikri vermektedir. Bu ansiklopediye öncelikle okuyucularıma kısa bir satranç kültürü kronolojisini sunarak başlamak istedim. Bibliyografyada da bahsettiğim gibi, eseri hazırlarken oldukça geniş kaynaklardan yararlanma mecburiyetim doğdu. Nedeni Ustalık yolunda ilerleyen okuyucularımıza elimizdeki olanaklar çerçevesinde mümkün olduğu kadar detaylı teknik bilgileri aktarmak ve bunları aktarırken ihtiyacı olan tuzak partileri ve örnek oynanmış oyunları önüne sermekti. Böylece okuyucu açılışların hem teorisini hem de pratiğini bir arada bulabilme imkanına sahip olmuş oldu.

Doğal Yöntemlerle Bebek ve Çocuk Bakımı Ansiklopedisi Kitap İndir

Doğal Yöntemlerle Bebek ve Çocuk Bakımı Ansiklopedisi
• Bebeğinizin doğumundan okul çağına kadar size rehberlik yapacak bu ansiklopedide karşılaşabileceğiniz sorunlar için çözüm yolları önerilmektedir
• Bebeğinizi eve getirdiğiniz andan itibaren yaşayabileceğiniz zorluklar, bebek bezi bağlama, anne sütüyle besleme, uyku düzenini oluşturma, giydirme, hastalıklar gibi konularda uzmanların hazırladığı bölümlerden, neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz
• Bebek ve Çocuk Bakımı Ansiklopedisi, çocuğunuzun tüm gelişim aşamalarını fiziksel, duygusal ve davranışsal açıdan ele alır ve doğumdan okul öncesi çağa kadar her bir aşamadan zevk alıp bununla baş edebilmenizi sağlayacak yöntemler üzerine uzmanlar tarafından hazırlanmış faydalı bilgiler sunar
• İtinayla düzenlenmiş metinler, son gelişmeler ışığında yapılmış araştırmalar temel alınarak hazırlanmıştır. Kolay anlatımlar, konuları fazla vakit harcamadan kavramanızı sağlar
• Mutlu ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmenin yöntemleri… Beslenme, uyku, giysi ve oyuncak seçimi; tuvalet eğitimi, güvenlik ve çok daha fazlası…
Modern bebek ve çocuk bakımı yöntemlerini 650’den fazla ayrıntılı fotoğrafla gösteren, tüm ebeveynler ve bakıcılar için pratik bir rehber
Mutlu ve sağlıklı bir çocuk nasıl yetiştirilir: beslenme, uyku, doğal terapiler, gelişimsel aşamalar, organik seçenekler, tuvalet eğitimi, ilk öğrenme, katkı maddeleri ve çevre kirliliğinden korunma, güvenlik kontrol listesi, giyim, oyuncaklar, geleneksel ve alternatif tedaviler ve çok daha fazlası…

Bid’at ve Batıl İnançlar Ansiklopedisi Kitap İndir

Bid’at ve Batıl İnançlar Ansiklopedisi
Çok seven, çok müşfik olan Allah’ın adıyla…

Bid’at, hurafe ve batıl inançlar neredeyse insanların kılcal damarlarına kadar işlemiş bulunmaktadır. Modern ve gelişmiş toplumlarda batıl inanç ve bid’atlerin kapladığı alan ve sahip olduğu yoğunluk maddi ve teknolojik açıdan dünyanın geri kalan toplumlarından daha fazla yer etmektedir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere, tüm dünya milletleri bu zihinsel gerilemeye saplanmış bulunmaktadır. Zaman zaman konuyla ilgili tartışmalar alevlenmekte, bölünme ve vahim hadiselerle neticelenmekte ve insanları temel sorunlarla ilgilenmekten alıkoymaktadır.

Birey ve cemaat bazında şiddetli tepki ve karşı çıkmaya rağmen, bid’at, batıl inanç ve hurafeler genel anlamda tüm insanlığı, özel anlamda da İslam dünyasını sarsmaya ve toplumda bir virüs işlevini görerek Müslümanların fesâda düşmesine neden olmaya devam etmektedir. Aldatma, yalan, sahte din anlayışı gibi birçok tehlikeyi içeren bid’at ve hurafeler, dini değerleri dejenere etmekte ve toplumların bünyesini sarsmaktadır. Bu nedenle olacaktır ki bid’at ve batıl inançlar, küfür ve şirkten daha tehlikeli günah olarak algılanmış ve bid’at sahibinin tövbesi reddedilmiştir. Düşünürün de hayıflandığı gibi, “Bizden sûfî ve mollaya selam olsun ki, onlar bize Allah’ın tebliğini nakletmişlerdir. Ne var ki onların bazı yorumları Allah’ı da, Cebrail’i de, Mustafa’yı da hayrete düşürmüştür.”

Bid’at ve batıl inançlar, tüm din, ekol, mezhep ve cemaatlerin şiddetle karşı koydukları önemli bir konudur. Müslüman kamuoyu, “Şu hareket bid’attir, şu değildir; şu hurafedir, şu değildir; şu batıl inançtır, hayır değildir.” tartışmalarıyla çalkalanmaktadır.

İslam, “İşte bugün dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’a razı oldum.” (Mâide, 5/3) âyetiyle tamamlanmıştır. İslam, mükemmel bir yapıyı andırdığından, dine yapılacak her ilave ve eksiltme yapının aslını ve ihtişamını bozacaktır. İslam’ın hiçbir müdahaleye ihtiyacı bulunmamaktadır. İslam’ın temel esaslarının, inanç ve ibadetlerinin eksiltme veya artırmaya ihtiyacı bulunmamaktadır; çünkü o, ilmi tüm zaman ve mekânları aşkın âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

Çalışmamız, üç yüze yakın madde ve bu maddelerde ele alınan iki bin civarında bid’at, batıl inanç ve hurafeyi kapsamaktadır. Allah elçisi Şuayb (as)’ın uyarısını hatırlatıyoruz: “Yalnızca gücümün yettiği kadar düzeltmeyi istiyorum. Başarım da Allah’ın yardımıyladır. Yalnız O’na dayanıyorum ve ancak O’na yöneliyorum.” (Hûd, 11/88)

Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil CANDAN

Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi Kitap İndir

Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi
Bu eser, üç kıta üzerinde 623 yıl, 50 kadar ülkeye sahip olan yüce bir imparatorluğun bitişiyle küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetinin kronolojik panoramasıdır.
“Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi”, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu zamandan bugüne yaşanan olayları, siyasi, sanatsal, felsefi, bilimsel, sosyal, dinî gelişmeleri gün gün bünyesinde barındırıyor. Yapılan devrimler, TBMM’de alınan kararlar, çıkarılan yasalar, gündem belirleyen olaylar, yapılan açıklamalar, kronolojik bir sırada okurlarına sunuluyor.