Türkiye Cumhuriyeti 80 Yıl Kronolojisi Kitap İndir

Türkiye Cumhuriyeti 80 Yıl Kronolojisi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 yılı aşan mazisi, büyük başarılarla doludur. Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için, Türk halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde giriştiği Milli Mücadele ve kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu başarıların temelinde yer almaktadır.
Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet’in 80’inci Yılı kutlamalarının bu büyük başarıya yaraşır şekilde olmasına; etkin ve geniş katılımla, ulusal birliğin ve coşkunun en üst düzeyde tüm kesimlere yansıtılıp yaşatılmasına büyük özen gösterdik.
80’inci Yıl kutlamaları kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında, Atatürk’ün “Devletimizin varlığının temel taşı ve ulusumuz için büyük bir çağdaşlaşma projesi” olarak nitelediği Cumhuriyetimize yaraşır etkinliklerde bulunuldu, eserler vücuda getirildi.
İşte bu eserlerden birine de, Milli Mücadele’nin başında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı, hazırladığı “80’inci Yıl Kronolojisi” ile imza attı.

Prof. Dr. Beşir ATALAY
Devlet Bakanı

Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi Kitap İndir

Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi
Türkçede ‘İttihat Terakki’ üzerine yaptığı çalışmayla dikkati çekmiş olan Pakistanlı incelemeci – araştırmacı Feroz Ahmad, Bedia Turgay Ahmad’la birlikte yazdığı bu eserde, çok partili demokrasi dönemimize ışık tutuyor. Yakın tarihimizi anlamak ve öğrenmek isteyenler için…

O’nun Günleri : Hz. Muhammed’ in s.a.v. Hayatının Kronolojisi Kitap İndir

O’nun Günleri : Hz. Muhammed’ in s.a.v. Hayatının Kronolojisi
Biz ve içerisinde yaşadığımız kainat, varlığını Efendimiz Hz. Muhammed’ e (s.a.v.) borçlu. Bu öylesine önemli ve öylesine ertelenmeden sahip çıkılması gereken bir medyun oluş ki, O’ nu ancak canlarımız gibi severek ve O’ nun bize bıraktığı iki değeri “Kur’ an ve Sünneti” O’ nun gibi yaşayarak ödeyebiliriz.
O’nu hakkıyla bilebilmek, tanıyabilmek için teknolojinin imkanlarından yararlanarak gök kubbede bıraktığı o tatlı sesinin izini sürmeli, mübarek ayaklarıyla bastığı mukaddes coğrafyada zerrelerin kalbine inerek O’ ndan bir şeyler bulmalı, mübarek şemailinin aksittiği sularda O’ nun rü’ yet- i pakini çekip çıkarmalıyız.
Bu eser bütün bu duygulardan hareketle kaleme alınmış kıymetli bir çalışma olma özelliğini taşıyor. Bize O’ ndan haber veren her paragraf, her satır hatta her bir harf bu anlamda paha biçilmez bir değere sahip. Onları okumak, onlara sahip çıkmak haddizatında Kainatın Gülü’ne sahip çıkmaktır. O’ na sahip çkar, O’ nu bilip tanırsak, O da ötede bize sahip çıkacaktır.

İslam Tarihi Kronolojisi Kitap İndir

İslam Tarihi Kronolojisi
Bu kitap, kendi tarafsızlık arayışım haricindeki bütün temayüllerden mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışarak hazırladığım, kronolojik bir çerçeve oluşturma teşebbüsüdür. Bu nedenle bilinen olaylarla ilgili olarak yapılan yorumların asgari seviyede kalmasına dikkat ettim. Okuyucunun belli bir yıl veya dönemdeki olayları anlayabilmek için bütün bir kitabı okumaya mecbur kalmamasını sağlamak amacıyla her bölümü kendi içinde bir bölüm olarak hazırladım..

Türk Sineması Kronolojisi Kitap İndir

Türk Sineması Kronolojisi
Bu kitapta 1895’ten 1966 sonuna kadar sinemanın yurdumuzdaki serüveni anlatılmaktadır. Okuyucu her yıl hangi oyuncuların ön sıraya geçtiğini, hangi sinema olaylarının meydana geldiğini ve sinema yayınlarını en kestirme yoldan izleyebilecektir. Ayrıca her yılın yabancı sinemaları, iç ve dış olaylar üzerindeki bilgiler okuyucuya bir karşılaştırma olanağı da sağlayacaktır.

Musul Meselesi Kronolojisi 1918-1926 (1.hmr) Kitap İndir

Musul Meselesi Kronolojisi 1918-1926 (1.hmr)
1918-1926 yılları arasında, Milli meselemiz olan Musul; arşiv belgeleri incelenerek, bilimin tarafsızlığı ilkesi göz önüne alınmış ve tarafsız olarak yazılmıştır.
Bu eser; bütün Türk aydınlarının haklarımızı, mahrum bırakıldığımız kaynakları, milli yeminimizi okumaları, öğrenmeleri ve yakın tarihimizdeki boşluğu kısmen de olsa doldurabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Atatürk Kronolojisi Kitap İndir

Atatürk Kronolojisi
Bu kronoloji, yaptıklarını kavrayabilmek ve düşüncelerini anlayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk’ü gün gün takip etmeye ve 1881-1938 arasında gerçekleşen olaylara tanıklık etmeye çalışmaktadır.