Bilgisayar & İnternet Sözlüğü & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin Kitap İndir

Bilgisayar & İnternet Sözlüğü & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin
@ En sık kullanılan bilgisayar ve internet terimleri
@ Account – Server
@ ASP – WAP
@ E – Business
@ E – mail – ICQ
@ Chat – 3DFX
@ XML – RAM
@ ZIP – Shareware
@ Cache – Host
@ BYTE – dpi
@ DVD – VCD – ISP
@ JAVA – Linux
@ HTML – SMS
@ HDD – Portal
@ ATX Kasa – Com
@ Chat – Chipset
@ Mirc – WAP – OCR
@ Downland – FAQ
@ FTP – LCD Ekran
@ Scanner – Hacker
@ Anakart – İntel
@ MP3 – SD Ram
@ RA – NoteBook
@ Zip – Digital Kamera

Mobil & Wap İletişim Teknolojileri & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin Kitap İndir

Mobil & Wap İletişim Teknolojileri & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin
@ WAP nedir?
@ Mobil haberleşme sistemleri nedir?
@ Günümüz Mobil iletişim teknolojileri
@ Telsiz sistemleri nasıl işlemektedir?
@ WAP gelecekte hayatımızın hangi alanlarını kapsayacak?
@ WAP’la alışveriş ve İnternet bağlantısı nasıl yapılır?
@ Hücresel Telefon Sistemleri nelerdir?
@ Mobil Terminal Teknolojileri nelerdir?
@ Kablosu İnternet erişimi nasıl gerçekleşir?
@ E- Ticaret ve Mobil ticaret arasındaki farklar
@ Mobil İletişim ve WAP ile ilgili bilinmesi gereken herşey…

Bir İmkan Olarak Modernite & Weber ve Habermas Kitap İndir

Bir İmkan Olarak Modernite & Weber ve Habermas
Ahmet Çiğdemin kitabı, Alman modernleşmesinin kendine özgü tecrübesiyle ilgili kavramlaştırmaları özellikle Weber ve Habermas’la somutlayarak önde tutuyor ve Modernizmin bittiğini iddia edenlerle onu sonuna kadan savunan cepheleşmenin kısırlığını aşan bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor. Bu İmkan Olarak Modernite modernliği katı bir akılcılıkla değil, aklın yoluna uygun bir macerada verimli kılabilmenin zeminini arıyor.

Toplumun Kuruluşu & Etik, İktisat, Siyaset Kitap İndir

Toplumun Kuruluşu & Etik, İktisat, Siyaset
İslam dünyası, her ne kadar batı dünyasının bin yıllık macerasına -dışarıdan da olsa- bir şekilde iştirak etmiş olsa da, bu dünyayla aynı ideallere yönelmediği gibi, bu yolculuğa (kapitalizme) karşı ciddi itirazları bulunan yegâne dünya ve bu itirazların birçoğu da oldukça haklı gerekçelere dayanmakta. Ama bu haklılık, batı dünyası tarafından ortaya konulan gelişme karşısında çok da önemsenmemekte. Dahası, nüfuz edilemeyen bir performansın gücünün etkinliği, bu itirazların haklılığını umursamayan bir pervasızlık içerisinde, yolculuğunun huşunetini sürdürmekte.

Buna karşı ise İslam dünyasında birçok mesele oldukça derme çatma bir üslupla ele alınmakta. Müslümanlar kendi tefekkürlerini derinleştirmedikleri gibi, bu tefekkürü kendi kaynaklar kadar batıdaki tefekkürle de zenginleştiren olumlu bir tutumu da ortaya koyamamakta. Oldukça farklı nedenler ve etkenlerle de olsa, olumluluğun üretilemediği bir atmosferde birçok soru cevapsız kalmakta, sorunlar çözümlenememekte, müzakereci bir zihinsel tutum geliştirilememekte; buna karşılık ise çatışmacı, tepkisel ya da silahların diline dayanan tutumlar, tüm olumsuzluklarına rağmen, etken tutumlar olarak itibarını sürdürmekte. Batının en büyük şansı ise, kendi tezlerini ve gelişmesini ortaya koyma aşamasında, İslam dünyasının çoktan bir daralma evresine girmiş olmasındadır. Bu daralma, bilinçli bir geri çekilmeden ziyade, bir tür performans kaybının bir neticesi olduğundan, bu çift katlı sorumluluğa, bir de bu daralma halinden çıkma meselesi ve çabası eklenmektedir.

Toplumun Kuruluşu & Etik, İktisat, Siyaset Kitap İndir

Toplumun Kuruluşu & Etik, İktisat, Siyaset
İslam dünyası, her ne kadar batı dünyasının bin yıllık macerasına -dışarıdan da olsa- bir şekilde iştirak etmiş olsa da, bu dünyayla aynı ideallere yönelmediği gibi, bu yolculuğa (kapitalizme) karşı ciddi itirazları bulunan yegâne dünya ve bu itirazların birçoğu da oldukça haklı gerekçelere dayanmakta. Ama bu haklılık, batı dünyası tarafından ortaya konulan gelişme karşısında çok da önemsenmemekte. Dahası, nüfuz edilemeyen bir performansın gücünün etkinliği, bu itirazların haklılığını umursamayan bir pervasızlık içerisinde, yolculuğunun huşunetini sürdürmekte.

Buna karşı ise İslam dünyasında birçok mesele oldukça derme çatma bir üslupla ele alınmakta. Müslümanlar kendi tefekkürlerini derinleştirmedikleri gibi, bu tefekkürü kendi kaynaklar kadar batıdaki tefekkürle de zenginleştiren olumlu bir tutumu da ortaya koyamamakta. Oldukça farklı nedenler ve etkenlerle de olsa, olumluluğun üretilemediği bir atmosferde birçok soru cevapsız kalmakta, sorunlar çözümlenememekte, müzakereci bir zihinsel tutum geliştirilememekte; buna karşılık ise çatışmacı, tepkisel ya da silahların diline dayanan tutumlar, tüm olumsuzluklarına rağmen, etken tutumlar olarak itibarını sürdürmekte. Batının en büyük şansı ise, kendi tezlerini ve gelişmesini ortaya koyma aşamasında, İslam dünyasının çoktan bir daralma evresine girmiş olmasındadır. Bu daralma, bilinçli bir geri çekilmeden ziyade, bir tür performans kaybının bir neticesi olduğundan, bu çift katlı sorumluluğa, bir de bu daralma halinden çıkma meselesi ve çabası eklenmektedir.

Bilgisayar & İnternet Sözlüğü & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin Kitap İndir

Bilgisayar & İnternet Sözlüğü & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin
@ En sık kullanılan bilgisayar ve internet terimleri
@ Account – Server
@ ASP – WAP
@ E – Business
@ E – mail – ICQ
@ Chat – 3DFX
@ XML – RAM
@ ZIP – Shareware
@ Cache – Host
@ BYTE – dpi
@ DVD – VCD – ISP
@ JAVA – Linux
@ HTML – SMS
@ HDD – Portal
@ ATX Kasa – Com
@ Chat – Chipset
@ Mirc – WAP – OCR
@ Downland – FAQ
@ FTP – LCD Ekran
@ Scanner – Hacker
@ Anakart – İntel
@ MP3 – SD Ram
@ RA – NoteBook
@ Zip – Digital Kamera

Mobil & Wap İletişim Teknolojileri & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin Kitap İndir

Mobil & Wap İletişim Teknolojileri & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin
@ WAP nedir?
@ Mobil haberleşme sistemleri nedir?
@ Günümüz Mobil iletişim teknolojileri
@ Telsiz sistemleri nasıl işlemektedir?
@ WAP gelecekte hayatımızın hangi alanlarını kapsayacak?
@ WAP’la alışveriş ve İnternet bağlantısı nasıl yapılır?
@ Hücresel Telefon Sistemleri nelerdir?
@ Mobil Terminal Teknolojileri nelerdir?
@ Kablosu İnternet erişimi nasıl gerçekleşir?
@ E- Ticaret ve Mobil ticaret arasındaki farklar
@ Mobil İletişim ve WAP ile ilgili bilinmesi gereken herşey…

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme Kitap İndir

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme
Woolgar bu çalışmasında, yalnızca felsefede ve sosyal bilimlerde yaygın ortodoks özcü bilim, görüşünü eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin yeni bir bakışın ipuçlarını da sunuyor.

Bir İmkan Olarak Modernite & Weber ve Habermas Kitap İndir

Bir İmkan Olarak Modernite & Weber ve Habermas
Ahmet Çiğdemin kitabı, Alman modernleşmesinin kendine özgü tecrübesiyle ilgili kavramlaştırmaları özellikle Weber ve Habermas’la somutlayarak önde tutuyor ve Modernizmin bittiğini iddia edenlerle onu sonuna kadan savunan cepheleşmenin kısırlığını aşan bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor. Bu İmkan Olarak Modernite modernliği katı bir akılcılıkla değil, aklın yoluna uygun bir macerada verimli kılabilmenin zeminini arıyor.

Bilgisayar & İnternet Sözlüğü & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin Kitap İndir

Bilgisayar & İnternet Sözlüğü & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin
@ En sık kullanılan bilgisayar ve internet terimleri
@ Account – Server
@ ASP – WAP
@ E – Business
@ E – mail – ICQ
@ Chat – 3DFX
@ XML – RAM
@ ZIP – Shareware
@ Cache – Host
@ BYTE – dpi
@ DVD – VCD – ISP
@ JAVA – Linux
@ HTML – SMS
@ HDD – Portal
@ ATX Kasa – Com
@ Chat – Chipset
@ Mirc – WAP – OCR
@ Downland – FAQ
@ FTP – LCD Ekran
@ Scanner – Hacker
@ Anakart – İntel
@ MP3 – SD Ram
@ RA – NoteBook
@ Zip – Digital Kamera