Kültürel Coğrafya Kitap İndir

Kültürel Coğrafya
Kültürel Coğrafya; kültürle ilgili coğrafyadır. İnsan kültürlerinin, konumları ve insan-çevre ilişkilerini inceleyen bir bilimdir. Kültürün unsurları; dil, din, gıda, giyim, sanat, müzik, örf ve adetlerdir. Bunlar anne babadan çocuklara aktarılır veya eğitim yoluyla öğrenilir. Televizyon, film, radyo ve internet yoluyla yeni nesillere aktarılır. Kültürel yayılmanın hızlanması seyahat yoluyla artmıştır. Son iki yüz yılda, ulaşımda mesafeler kısalmıştır. Bilgi hareketi internet aracılığıyla çok daha hıza kavuşmuştur. Amerika’daki bir moda hareketi veya Kore’deki gamgam dansı kısa sürede tüm dünyada yayılmıştır.
 

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri Kitap İndir

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri
“Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri” kitabı, coğrafya, coğrafya ve fen bilimleri öğretmenliği, klimatoloji, hidroloji, biyoloji, ekoloji, fizik, çevre, deniz ve yer bilimleri, mimarlık ile meteoroloji, ziraat, orman, inşaat, jeoloji, hidrojeoloji ve çevre mühendisliği vb. gibi bölüm ve/ ya da ana bilim dallarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin gereksinim duyacağı temel atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre konularını içerir.
Kitap, asıl olarak, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre ile hidroloji-hidroklimatoloji, Yerküre sistemleri ve Dünya iklimleri vb. gibi konularla ilgilenen bilim alanları ile ilgili mesleklerin gereksinimlerinikarşılayacak temel bir ders ve kaynak kitabı olarak tasarlandı ve buna uygun bir içerikle hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Genel Klimatoloji kitabı, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevreye ilişkin bugünkü bilgilerimiz kapsamında, çağdaş meteoroloji ve klimatolojinin temellerini okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve bu alanlarda çalışan meslek sahiplerine, uzmanlara ve bilimcilere aktarmayı, bu bilgilerin üç boyutlu tartışılmasını, özümsenmesini, öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.
Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için kitabın amacı da, atmosfer, hava ve iklimin temelleri; atmosferin fiziksel ve kimyasal özellikleri; Yerküre’nin enerji bütçesi ve sıcaklık; hava basıncı, atmosfer dolaşımı ve rüzgârlar; hidrolojik döngü, atmosferde nem, doyma, yoğunlaşma, bulut oluşumu, kararlılık; yağış oluşumu ve türleri; hava ve iklimin şekillenmesindeki temel etmenlerden hava kütleleri ve cepheler, hava sistemleri, desenleri ve olayları; şiddetli hava olayları (gökgürültülü, şimşekli fırtına ve hortumlar) ve bunların doğal ve sosyal ortama olan etkilerinin incelenmesi; atmosferdeki kısa süreli süreçler, meteorolojik olaylar ve bunlardaki değişimler ile yeryüzündeki iklimler, onların kökenleri, dağılışları ve doğal çevreyi şekillendiren bir öğe olarak rolü konularında temel bilimsel bilgiyi sunmak, tartışmak ve öğrencinin uygulama, çözümleme ve bireşim yapma yeteneğini geliştirmek olarak belirlenmiştir.
Kitap, klimatoloji ve meteorolojinin temel konularını içeren, sekizi ana ve biri özel toplam dokuz ana konuyu bütüncül ve çağdaş bir yaklaşımla sunacak biçimde tasarlanmıştır.
“Sinoptik Hava Haritaları” başlığını taşıyan Uygulamalı Özel Konu, genel olarak sinoptik yüzey ve yüksek hava gözlemlerinin yüzey hava ve yüksek atmosfer haritalarına işlenmesi, yüzey hava haritasında eşbasınç ve diğer sinoptik öğelerin, çeşitli standart basınç düzeyi haritalarında (ör. 500 hPa düzeyi) eş jeopotansiyel yükseklik ve eş sıcaklık eğrileri vb. özelliklerin çizilmesi, bu haritalardan yararlanarak yüzey alçak ve yüksek basınç sistemleri ile yüksek atmosfer alçak ve yüksek merkezleri, sırt ya da oluk gibi orta enlem hava sistemlerinin önemli özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması ile bunların hava tahminleri açısından çözümlenmesi konularını içerir.
Kitapta, ayrıntılı sayılabilecek ama aynı zamanda yalın ve kolay anlaşılır bir Ekler Bölümü de bulunmaktadır. Ekler Bölümü, ilgili bölümlerde açıklanan çeşitli konuların ve hesaplamaların daha kolay anlaşılması ve yapılmasını sağlamak üzere, “Bilimsel Sayı ve İşaret Sistemi”, “Uluslararası Bilimsel Ölçü Birimleri Sistemi (SI)”, “Bazı Birim Dönüşümleri, Evrensel Sayılar ve Nicelikler”, “Cisimlere Etkiyen Kuvvetler ve Maddenin Temel Özellikleri” ve “Sinoptik Meteoroloji Gözlem Kodlarının Açıklanması, İstasyon Modelleri ve Hava Haritalarına İşlenmesi” başlıklarını taşıyan özel eklerden oluşur.

Coğrafya ve Kültür & Mekan-Kültür-Tarih-Coğrafi-İşaret Kitap İndir

Coğrafya ve Kültür & Mekan-Kültür-Tarih-Coğrafi-İşaret
Mekân insanın yaşam alanı, var olma nedenidir. Mekânın doğal özellikleri, o mekanı vatan olarak seçmiş ulusun kültürünü şekillendirmede önemli bir görevi ifa etmektedir. Konut tipleri, giyim-kuşam, yetiştirilen ürünler ve bu ürünlerin kullanımıyla yapılan yemek çeşitleri gibi kültürel özellikler, o mekânın iklim özelikleri, yüzey şekilleri, toprak özellikleri ve su kaynakları başta olmak üzere coğrafi hususiyetlerine göre şekillenmektedir. Coğrafya ise bir mekân bilimidir. İnsanın mekânı, mekânın insanı şekillendirmesi bir bilim olarak coğrafyanın özünü oluşturmaktadır. Bu nedenle denilebilir ki kültür, insanın doğayla her alandaki etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan beşeri faaliyetlerin bir ürünüdür ve coğrafyanın konuları arasındadır. Coğrafya, kültürü beşeri coğrafyanın bir dalı olan kültürel coğrafya ile ele alır……….

Turizm Coğrafyası Kitap İndir

Turizm Coğrafyası
Türkiye Genel ve Bölgeler Turizm Coğrafyası
Turizm faaliyetlerinin hızlı gelişmesinde; çalışma gün ve saatlerinin azalması, ücretli izin uygulamalarını yasal zemine oturtulması, sanayi devrimiyle birlikte ülke ve kişi gelirlerinin artması, ulaşım sistem ve araçlarındaki gelişmelerin çok uzak mesafeleri ulaşılabilir kılması gibi sebepler yanında, yıl boyunca çalışkan insanların tatil ve dinlenmeye olan ihtiyaçlarının artması, yeni yerler görme, değişik kültürleri tanıma isteği gibi nedenler de oldukça etkili olmuştur. Dünyada her yıl milyonlarca insan uluslararası seyahatlere katılmaktadır. Bu seyahatlere iştirak eden insanların gittikleri ülkelerde konaklama, yeme, içme, eğlence, gezi alışveriş vb. İhtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımlar da hızla artmış ve artmaya devam etmektedir. Turistlerin arzu ve isteklerine cevap verebilecek alt ve üstyapı tesisleri, ülkenin sahip olduğu tabii ve kültürel turizm değerleri, bir ülkeye yönelik turistik talebi doğrudan etkileyebilmektedir.

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri Kitap İndir

Genel Klimatoloji & Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri
“Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri” kitabı, coğrafya, coğrafya ve fen bilimleri öğretmenliği, klimatoloji, hidroloji, biyoloji, ekoloji, fizik, çevre, deniz ve yer bilimleri, mimarlık ile meteoroloji, ziraat, orman, inşaat, jeoloji, hidrojeoloji ve çevre mühendisliği vb. gibi bölüm ve/ ya da ana bilim dallarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin gereksinim duyacağı temel atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre konularını içerir.
Kitap, asıl olarak, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre ile hidroloji-hidroklimatoloji, Yerküre sistemleri ve Dünya iklimleri vb. gibi konularla ilgilenen bilim alanları ile ilgili mesleklerin gereksinimlerinikarşılayacak temel bir ders ve kaynak kitabı olarak tasarlandı ve buna uygun bir içerikle hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Genel Klimatoloji kitabı, atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevreye ilişkin bugünkü bilgilerimiz kapsamında, çağdaş meteoroloji ve klimatolojinin temellerini okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve bu alanlarda çalışan meslek sahiplerine, uzmanlara ve bilimcilere aktarmayı, bu bilgilerin üç boyutlu tartışılmasını, özümsenmesini, öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.
Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için kitabın amacı da, atmosfer, hava ve iklimin temelleri; atmosferin fiziksel ve kimyasal özellikleri; Yerküre’nin enerji bütçesi ve sıcaklık; hava basıncı, atmosfer dolaşımı ve rüzgârlar; hidrolojik döngü, atmosferde nem, doyma, yoğunlaşma, bulut oluşumu, kararlılık; yağış oluşumu ve türleri; hava ve iklimin şekillenmesindeki temel etmenlerden hava kütleleri ve cepheler, hava sistemleri, desenleri ve olayları; şiddetli hava olayları (gökgürültülü, şimşekli fırtına ve hortumlar) ve bunların doğal ve sosyal ortama olan etkilerinin incelenmesi; atmosferdeki kısa süreli süreçler, meteorolojik olaylar ve bunlardaki değişimler ile yeryüzündeki iklimler, onların kökenleri, dağılışları ve doğal çevreyi şekillendiren bir öğe olarak rolü konularında temel bilimsel bilgiyi sunmak, tartışmak ve öğrencinin uygulama, çözümleme ve bireşim yapma yeteneğini geliştirmek olarak belirlenmiştir.
Kitap, klimatoloji ve meteorolojinin temel konularını içeren, sekizi ana ve biri özel toplam dokuz ana konuyu bütüncül ve çağdaş bir yaklaşımla sunacak biçimde tasarlanmıştır.
“Sinoptik Hava Haritaları” başlığını taşıyan Uygulamalı Özel Konu, genel olarak sinoptik yüzey ve yüksek hava gözlemlerinin yüzey hava ve yüksek atmosfer haritalarına işlenmesi, yüzey hava haritasında eşbasınç ve diğer sinoptik öğelerin, çeşitli standart basınç düzeyi haritalarında (ör. 500 hPa düzeyi) eş jeopotansiyel yükseklik ve eş sıcaklık eğrileri vb. özelliklerin çizilmesi, bu haritalardan yararlanarak yüzey alçak ve yüksek basınç sistemleri ile yüksek atmosfer alçak ve yüksek merkezleri, sırt ya da oluk gibi orta enlem hava sistemlerinin önemli özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması ile bunların hava tahminleri açısından çözümlenmesi konularını içerir.
Kitapta, ayrıntılı sayılabilecek ama aynı zamanda yalın ve kolay anlaşılır bir Ekler Bölümü de bulunmaktadır. Ekler Bölümü, ilgili bölümlerde açıklanan çeşitli konuların ve hesaplamaların daha kolay anlaşılması ve yapılmasını sağlamak üzere, “Bilimsel Sayı ve İşaret Sistemi”, “Uluslararası Bilimsel Ölçü Birimleri Sistemi (SI)”, “Bazı Birim Dönüşümleri, Evrensel Sayılar ve Nicelikler”, “Cisimlere Etkiyen Kuvvetler ve Maddenin Temel Özellikleri” ve “Sinoptik Meteoroloji Gözlem Kodlarının Açıklanması, İstasyon Modelleri ve Hava Haritalarına İşlenmesi” başlıklarını taşıyan özel eklerden oluşur.

Kentsel Mekanların Kullanımı ve Seyyar Satıcılık Diyarbakır Örneği Kitap İndir

Kentsel Mekanların Kullanımı ve Seyyar Satıcılık Diyarbakır Örneği
1950’li yıllar Türkiye’de kırsal alanlardan kentlere doğru olan göçlerin hız kazandığı bir dönemdir. Kırsaldan olan bu göçler Diyarbakır’ı da etkilemiş ve 1980’li yıllara kadar devam etmiştir. 1980’li yıllarda ve özellikle 1990’ların başlarında Diyarbakır yeni bir göç olgusuyla karşı karşıya kalmıştır: Zorunlu Göç. Kente göç edip sığınan bu insanlar yaşam tarzlarını bilmedikleri bir ortamda, beş parasız, başlarını sokacak bir evden yoksun, gecekondularda ve zor şartlarda kente tutunmaya çalışmışlardır. Vasıfsız olan bu insanların birçoğu işe başlaması kolay, dükkan kirası olmayan, fazla sermaye ve işçi çalıştırmayı gerektirmeyen seyyar satıcılığı geçim kaynağı olarak seçmişlerdir. Seyyar satıcılık sadece bu kesimlerin değil, kentte yaşayan vasıfsız ve işsiz kitleler için de önemli bir gelir kaynağı olmuştur.

Şehir Coğrafyası Kitap İndir

Şehir Coğrafyası
Şehirler, bünyelerinde barındırdıkları yoğun nüfusla birlikte merkezi konumları ile ürettikleri mal ve hizmetlerin çeşitli olması nedeniyle çevresindeki nüfusu da kendilerine bağlayarak, dünyadaki nüfusun çok büyük bir bölümünü doğrudan ya da dolaylı olarak etkilerler. Bu nedenle şehirler, doğası gereği kompleks ve hızla değişen bir yapıya sahiptirler. Bu yüzden Şehirlerin planlanması zor, sorunları da fazla ve çeşitli olmaktadır. 1990’lardan itibaren gittikçe etkisini arttıran küreselleşme de şehirlerin bu yapısını daha da karmaşık hale getirmiştir. Şehirlerin sorunlarının çözümü ve sağlıklı bir şehir gelişiminin sağlanması ancak şehirlerin çok yönlü olarak analiz edilmesiyle mümkündür. Eldeki bu çalışma, uzun bir geçmişe ve hızlı bir değişme sahip olan şehri ve bunu konu alan şehir coğrafyası konularını güncellemeyi ve şehirlerin çok yönlü olarak analiz edilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I
ŞEHİR, ŞEHİR COĞRAFYASI, ŞEHİRLERİN KÖKENİ
1.1. Başlıca Şehir Tanımları 1
1.2. Şehir Coğrafyası Çalışma Alanı 6
1.3. Şehir Coğrafyasında Etkili Olan Başlıca Akımlar 8
1.4. Şehirlerin Kökeni ve Başlıca Teoriler 11
1.4.1. Hidrolik Teori: Şehirleşmenin Çevresel Temelleri 12
1.4.2. Ekonomik Teoriler: Pazaryeri Olarak Şehir 15
1.4.3. Askeri Teoriler: Güç Odağı Olarak Şehir 17
1.4.4. Dini Teoriler: Kutsal Yer Olarak Şehir 18
1.4.5. Anadolu’da Şehirlerin Kökeni 19

BÖLÜM II
ŞEHİRSEL COĞRAFÎ GÖRÜNÜMLER
2.1. Yunan Şehri 23
2.2. Roma Şehri 25
2.3. Orta Çağ Şehri 28
2.4. İslâm Şehri (Arap Şehri) 30
2.5. Rönesans ve Barok Şehri 34
2.6. Sanayi Şehri 36
2.7. Selçuklu Şehri 38
2.8. Osmanlı Şehri 42
2.9. Kapitalist Şehir 46
2.10. Sömürge Şehri 47
2.11. Küreselleşme/Küresel Şehir 52
2.12. Sosyalist Şehir 60
2.13. Lâtin Amerika Şehri 63

BÖLÜM III
ŞEHİRLEŞME, ÖZELLİKLER VE KAVRAMLAR
3.1. Şehirleşme 67
3.2. Şehirleşmeyi Etkileyen Başlıca Faktörler 72
3.2.1. Tarımda Gelişmeler 72
3.2.2. Sanayileşme 72
3.2.3. Ulaşımın Gelişimi 72
3.2.4. Sosyal ve Kültürel Çekicilikler 73
3.2.5. Eğitim Seviyesinin Yükselmesi 73
3.2.6. Doğal Nüfus Artışı 73
3.2.7. Algılama 73
3.2.8. Sosyal Nedenler 74
3.3. Üçüncü Dünya Şehirleşmesi ve Başlıca Özellikler 74
3.4. Çevre Kentleşme (Suburbanization, Banliyöleşme) 83
3.5. Megalopolis 86
3.6. Conurbation (Konürbasyon) 90
3.7. Ecumenopolis (Ökümenopolis) 91