Anlayış / Ocak 2010 Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Demokratik Açılım Dergisi Kitap İndir

Anlayış / Ocak 2010 Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Demokratik Açılım Dergisi
Toplumun hizmetinde bir devlet değil, devletin hizmetinde bir toplum yaratmaya girişilen her yerde, devlet kendisine bir güdücü, topluma da terbiye edilecek bir yığın gözüyle bakar. Toplumun devletin himmetine muhtaç olduğu düşüncesinden ilhamla Türkiye’de de dar bir ulus tanımını benimsemiş otoriter bir ideoloji, gurur duyulması istenen bir medeniyet projesi olarak sunuldu. Söz konusu projeye iman edilmesi ve onun sorgulanmadan kabulü için halkına karşı psikolojik harbe girişen devlet, netice alamadığı durumlarda militer ve paramiliter yapılarını harekete geçirdi. Bir siyasi projeyi gerçekleştirme amacıyla kozmik odalarda alınan kararlarla kurulan her türlü gayrinizamî yapı ve onların eylemleri, güvenlik refleksi olarak değerlendirilip kendine bir meşruiyet zemini bulabilirken, aynı şekilde şiddeti bir siyaset aracı olarak kullanan muhalif hareketlerin doğmasına da zemin hazırladı. Böylece siyasetin şiddet sarmalına hapsolduğu bir noktaya geldik.
Anlayış, bu ay Dosya bölümünde “Siyasal Şiddet Sarmalı” konusuna eğiliyor. Güney Çeğin “Zor aracı olarak kolluk kuvvetleri”, Cemalettin Haşimi “Siyasal şiddet ve siyasetin alanı”, Mutlucan Şahan “Kanun ve nizam medyası”, Medaim Yanık “Devlet baba ve dağdakilerin öyküsü” başlıklı yazıları ile son dönemde bilhassa etnik meseleler çerçevesinde gündemimize yeniden oturan “siyasal şiddet” kavramını masaya yatırıyorlar.
Bu çerçevede SöyleşiYORUM’un ilk konuğu Mesut Yeğen. Cumhuriyet tarihi boyunca siyasal şiddetin nasıl kullanıldığı ve Kürt meselesi üzerinden nasıl işlediği üzerine konuştuğumuz Yeğen, Cumhuriyet’in takip ettiği siyasetin, Kürt siyaset zeminini PKK ve DTP çizgisine hapsettiğini ifade ediyor.
SöyleşiYORUM’un diğer konuğu İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat da Türkiye’nin bugün karşı karşıya kaldığı sorunların kaynağının Cumhuriyet’in ırkçı milliyetçiliği olduğunu üzerinde duruyor.
YüzleşiYORUM’da Mustafa Özel, “Kimlik, medeniyet ve siyaset” başlıklı yazısında komşularla sıfır sorun stratejisini, çeyrek asırdır sürmekte olan ekonomik ve kültürel bir açılımın siyasal ifadesini bulması olduğunu belirtiyor.
Memleket Hâli’nde Yücel Bulut, kozmik oda soruşturması ile yarım yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip bir yapının tam da merkezine girilebilmesini, bir dönemin sonuna gelindiğinin işareti olarak değerlendiriyor.
Türkiye Siyaset’te Murat Yılmaz “Cuntaların karargâhına doğru” başlıklı yazısında, Türkiye’nin bir demokratik hukuk devleti olması için MİT, JİTEM, Özel Kuvvetler ve askerî istihbaratın arşivlerinin savcılara açılması gerektiğini ifade ediyor. A. Kemal Bersay “Cuntaların kısa tarihi” başlıklı yazısında İttihat ve Terakki’nin Türkiye siyasetine bir armağanı olan cunta sorununun çözümü için darbe anayasasının mutlaka değiştirilmesi gerektiği üzerinde duruyor.
Gündem bölümünde Hatem Ete’nin “Ergenekon ve Açılım”, Ümit Aksoy’un “Bir ‘siyasi dublör’ olarak DTP” başlıklı yazıları ve Ümit Fırat kendisiyle yapılan söyleşide “Açılımda Son Nokta”yı değerlendiriyor.
Türkiye Ekonomi’de İbrahim Öztürk, 2010’da Türkiye ekonomisini nelerin beklediğini analiz ediyor.
Dünya Siyaset’te Nuh Yılmaz, Erdoğan ile Obama’nın 7 Aralık’ta Beyaz Saray’da gerçekleşen “model ortaklık” zirvesini, Ebru Afat ise İsviçre’deki minare referandumu ve Fransa’daki burka, çarşaf ve peçeyi yasaklama girişimleri üzerinden Avrupa’nın Müslümanlarla imtihanını irdeliyor. Z. Tuba Kor da üç koldan bir iç savaşın ve çok büyük bir insani krizin yaşandığı Yemen üzerine mercek tutuyor.
Dünya Ekonomi’de Nihat Gümüş, küresel ekonomik krizin 2009 güncesini, Meryem Torun ise güç mücadelesi gölgesinde gerçekleşen Kopenhag’daki İklim Zirvesi’ni masaya yatırıyor.

Anlayış/Nisan 2007 / Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Kitap İndir

Anlayış/Nisan 2007 / Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi
Anlayış bu ayki sayısında aylardır tartışılan cumhurbaşkanlığı seçimini masaya yatırıyor. Beklenenden daha sakin geçen süreç TopluYORUM’da esaslı bir soru etrafında ele alınıyor: Sermaye mi belirli olacak, ideoloji mi? Memleket Hâli’nde Yücel Bulut, ulusal ve uluslararası düzlemde önemli sonuçlar doğuracak bu seçimin sakin geçmesinin tesadüflere terk edilmiş olduğu anlamına gelmediğini söylüyor ve muhtemel sonuçların getiri ve götürülerini değerlendiriyor.

Kapak yazılarında Abdülhamit Kırmızı, önümüzdeki günlerin ülkenin geleceğini belirleme hakkını millet iradesine bırakmak istemeyen çevrelerin çırpınışlarına şahit olacağını belirtiyor. Taha Özhan ise bugün Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesine karşı çıkan siyasetçilerin ‘istikrarlı’ bir şekilde Özal’ın cumhurbaşkanlığına da karşı çıktığını basın arşivleri çerçevesinde hatırlatıyor.

Bu ayki SöyleşiYORUM’un konuğu olan Radikal gazetesi yazarlarından Avni Özgürel’e göre ise cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili işareti Türkiye’nin büyük sermayesinden almak gerekiyor. Türkiye’nin tüm kesimlerine yayılan bir cehaletten şikayetçi olan Özgürel, PKK, Kuzey Irak ve derin devlet konularında ses getirecek açıklamalarda bulunuyor.

Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özel, “Türkiye’nin eliti, Avrupa’nın halkı” başlıklı yazısında Türkiye-AB ilişkilerinin tarafları olan Avrupalı ve Türkiyeli halk ve elitlerin pozisyonlarının elli yıl gibi bir süre içerisinde ters istikamette değiştiğini belirttikten sonra ekliyor: Türkiye’deki elitlerin konumunu belirleyen temel unsur iddia edildiği gibi “ulusal egemenliğin elden gitmesi” değildir, “hakikatte elden gidecek tek şey, kendi halkları üzerinde kurdukları despotluktur.”

Anlayış’ın bu ayki Dosya konusu “Nükleer Silah Terörü”. Talha Köse, Sohbet Karbuz, Berdal Aral, Hakkı Uygur ve Orhan Gazigil, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra korku siyasetinin bir parçası olarak kullanılan nükleer silahların askerî, stratejik, psikolojik ve ideolojik cepheleri hakkında nükleer silah sahibi olan ve olmaya çalışan ülkeler üzerinden derinlikli tahlillerde bulunuyorlar.

Türkiye Siyaset’te Nuh Yılmaz “Ermeni Soykırımı” tasarısının, yerli unsurlarını dışlayarak kendi elini zayıflatan Türkiye’nin çözmesi gereken derin sorunlardan birisi olduğu tespitinde bulunuyor. Taha Özhan ve Talha Köse ortaklaşa hazırladıkları Kuzey Irak dosyasında Türkiye’nin Kıbrıs politikasını psikolojik bir eşik haline getirerek 30 yıl kaybettiğini vurgulayıp “yeni Kıbrıs’ımız Kuzey Irak olmasın” temennisinde bulunuyorlar.

Türkiye Ekonomi’de İbrahim Öztürk, TÜSİAD’ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki desteğinin gerçekte kime ve neye olduğunu tarihî seyriyle birlikte irdeliyor ve istikrarın artık ülkede herkese lazım olan bir kamusal mal haline geldiğinin altını çiziyor.

Dünya Siyaset’te üç tutuklu Filistinli milletvekilinin Türkiye’ye gelen eşleri ile görüşen Zahide Tuba Kor, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin dramına dikkat çekerken; Mustafa Şentop ise Bosna Davası’na yönelik verilen kararı, ‘şark’ için her zaman ayrı bir standart uygulayabilen Batılı zihniyetin hukukun krizine yoruyor. Hasan Kösebalaban ise Çin’in mevcut dünya düzeni içerisindeki konumuna dair üç farklı yaklaşımı ele alıyor.

Bu ayki Toplum bölümünde kaleme aldığı “Bülbüller niçin kargaca şakır?” başlıklı yazısında İhsan Fazlıoğlu, sürekliliği kesintiye uğratılmış bir medeniyet geleneğine mensup fertlerin bütün enerjilerini “mevcut kurulu oyuna karşı çıkarak harcamaları sebebiyle yeni bir oyun kuramayacakları” tespitinde bulunuyor. Nazife Şişman, Sadık Ünay, Vügar İmanbeyli, Mücahit Küçükyılmaz ve Ebru Afat, bu ayki Anlayış’ın öne çıkan diğer yazarlarından bazıları…

Anlayış/Mart 2007 / Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Kitap İndir

Anlayış/Mart 2007 / Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi
Anlayış bu ay “Ulusalcı Paranoya”yı mercek altına alıyor
Anlayış bu ayki sayısında yükselen ulusalcı dalgayı ve bu dalganın ülkenin geleceğini tehdit eden yıkıcı etkilerini masaya yatırıyor. Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından ülkedeki ikili karşıtlıklara bir yenisi daha eklenmek isteniyor: Vatanseverler ve hainler. Çeşitli ulusalcı derneklerin silah üzerine ettirdikleri yeminlere bakılırsa, üretilen hainlerin hepsi bir bir kara listeye alınıp ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırılmak isteniyor. Açıktan açığa çete faaliyetlerinin yürütüldüğü bu sisli atmosferde, sorulması gereken asıl soru bulanık sularda kimlerin balık avlamak istediği olsa gerek.
Ulusalcı Paranoya isimli Kapak dosyasında, Abdülhamit Kırmızı ulusalcılığın sığ ve temelsiz bir oluşumdan öte bir gerçekliğinin olmadığı tespitinde bulunurken, Taha Özhan ulusalcılığın yerliliğini ‘gâvurluk’ ile arasına koyduğu mesafeden hareketle denetliyor ve yapay bir yerellik vurgusuna işaret ediyor. Hasan Kösebalaban ise Osmanlı’nın çöküş süreci ile başlayan tarihî bir yolculukta giderek küçülen bir iddiayı yansıtan ulusalcılığı, dördüncü tarz-ı siyaset olarak otopsi masasına yatırıyor. Memleket Hâli’nde milliyetçiliğin yükseliş nedenlerini irdeleyen Yücel Bulut ise partiler arasında yaşanan yükselen milliyetçilik pastasından en büyük payı kapma yarışına da dikkat çekiyor.
SöyleşiYORUM’un bu ayki konuğu olan Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye’de birleştirici olmaktan çok dışlayan sistemin sadece yıkıcılık ürettiğini söylüyor ve çözümün sadece Türk’ü Kürt’ü Alevi’yi değil, tüm Türkiye’yi memnun etmeye odaklanarak mümkün olacağını belirtiyor. Yazıcıoğlu, Hrant Dink cinayetiyle bir kez daha gündeme yerleşen derin devlet tartışmalarına ise son noktayı koyuyor: “Türkiye’de derin devlet yok, derin çeteler var!”
Mustafa Özel, YüzleşiYORUM’da Türkiye’de küresel kapitalizmin sınırlayıcı yapısının farkında olan ve kendi kabuğunu kırmaya çabalayan bilinçli girişimcilerin olduğunu ve ülkede bu girişimcileri destekleyen ekonomik politikalar uygulanması gerektiğini söylüyor. Dergide TopluYORUM’un renkli yüzlerinin başlattığı cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları, “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı” başlıklı dosyada sürdürülüyor ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye’de neden krize dönüştüğü ve makamın sahip olduğu olağanüstü yetkiler H. Emre Bağce, Mustafa Şentop, Yusuf Tekin ve Bekir Berat Özipek’in makaleleriyle derinlikli bir şekilde irdeleniyor. Türkiye Siyaset bölümünde Nuh Yılmaz Ermeni diasporasının ‘soykırım’ tasarısı üzerinden yürüttüğü siyaseti ve Türkiye’nin her sene mütemadiyen yaşadığı bu sıkıntıdan kurtulması için gerekli kalıcı çözümleri analiz ediyor. Dünya Siyaset’te Ebru Afat ABD’nin İran’a bir askerî müdahalede bulunma olasılığı üzerinde duruyor. Hatice B. Şenkardeşler Mekke Anlaşması’nın Filistin’de yakın dönemde bir barışı mümkün kılıp kılmadığını sorguluyor. Vügar İmanbeyli, Putin’in Ortadoğu turundan hareketle Rusya’nın Avrasyacı politikalarına ritmik bir şekilde devam ettiği tespitinde bulunuyor. Dünya Ekonomi’de Sadık Ünay ve Fatma Genç Ünay, gündemin merkezine yerleşen “Küresel Isınma” sorununu, Kyoto protokolünü ve tüm bunların ardında yaşanan uluslararası rekabeti masaya yatırıyor. Bu ayki Toplum bölümünde İhsan Fazlıoğlu, itikadî mensubiyeti aynı fakat medenî aidiyetten yoksun kılınmış insanların köklü bir dönüşümü ve gerçek bir beraberliği hayata geçirmesinin imkân-dışılığını vurguluyor. Cahit Koytak “‘Hepimiz Hrant’ız’ Bence Ne Demektir” başlıklı şiiriyle, sığ bir siyasal düzlemde tartışılan bir sosyal gerçekliği bir de şair duyarlılığının penceresinden görmemizi mümkün kılıyor.
Mücahit Küçükyılmaz, Faruk Deniz ve Ömer Faruk Güler, bu ayki Anlayış’ın öne çıkan diğer yazarlarından bazıları…

Anlayış/Eylül 2009 Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Demokratik Açılım Kitap İndir

Anlayış/Eylül 2009 Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Demokratik Açılım
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kürt meselesiyle ilgili olarak aylar önce müjdelediği “iyi şeyler” nihayet gerçekleşmeye başlıyor. Hükümetin “Demokratik Açılım” olarak isimlendirdiği süreç, muhalefetin siyasi olgunluktan uzak tepkilerine rağmen kararlılıkla ilerliyor. Türkiye ölçek büyütmesi için önce iç konsolidasyonunu sağlaması elzem. Anlayış, bu nedenle Demokratik Açılım’ı artık geri dönülmez bir süreç olarak kapağına taşıyor.
Kapak bölümünde Cafer Tanrıkulu “Kürt sorununda madalyonun öteki yüzü”, Bekir Berat Özipek “Kürt Açılımı’nda iktidar ve muhalefetin karnesi”, Vahap Coşkun “Kürt Açılımı ve DTP”, Sadık Ünay “İş dünyasından temkinli açılım”, Sezgin Tunç “Demokratik Açılım için Yeni Anayasa şart”, Ali Aslan “Toplum, Demokratik Açılım’a hazır” başlıklı yazılarıyla süreci tüm boyutlarıyla irdeliyorlar.
Memleket Hâli’nde Yücel Bulut, Demokratik Açılım’la ilgili olarak hükümetin ortaya hemen bir paket koymayıp, sorunun tüm taraflarıyla görüşerek sürece katmasının Kürt meselesi için en etkili yöntem olduğunu söylüyor.
YüzleşiYORUM’da Mustafa Özel, “Zengin adam olur mu?” başlıklı yazısında, bugün bütün bir küresel toplumun kökleşmiş kapitalist sistem içinde rububiyet eğilimli küçük bir azınlığa hizmet etiğini söylüyor ve ekliyor: “Mesele bizim burjuvaların onların burjuvalarının yerini alması değil, bu gayr-ı insani sisteme karşı alternatifler geliştirebilmektir.”
Derginin bu ayki Dosya konusu ise “Arınmanın Adı: Ramazan”. Yasin Aktay “Yoksulluk ve festival bağlamında Ramazan fenomenolojisi”, Nazife Şişman “On bir ayın gölgesi Ramazan’ın üzerinde”, Yusuf Ali Başak “Canı sıkılanlar için kılavuz”, Fatma Zehra “Edebiyatçılarımızın dilinden Ramazan”, Alpaslan Durmuş “Ramazan’ı çocukla buluşturmak” başlıklı yazılarıyla dosyaya katkıda bulunuyorlar.
Bu ayki SöyleşiYORUM konuğu ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, seçkin ilim adamı Prof. Mehmet Görmez. Diyanet’in din ile modernlik arasındaki gerilimde “halk dindarlığının yanında yer alan” bir arabulucu olduğunu söyleyen Görmez, kitlesel dindarlığın siyaset dışı tutulmasının önemine dikkat çekiyor.
Türkiye Siyaset’te Murat Yılmaz, “Ergenekoncular kündeye geldi” başlıklı yazısında Ergenekon Davası’nda üçüncü iddianame ve ek delillerin, şimdiye dek soruşturmaya mesafeli duran bazı kesimlerin meseleye bakışını değiştirdiğini söylüyor. Türkiye Ekonomi’de İbrahim Öztürk, “Müslümandan burjuva olmaz” başlıklı yazısında MÜSİAD’ın kurucusu Erol Yarar’ın “Hakiki burjuva biziz” şeklindeki açıklaması üzerinden yürütülen tartışmaları değerlendiriyor.
Dünya Siyaset’te Nuh Yılmaz, gözlemci olarak katıldığı Afganistan devlet başkanlığı ve eyalet meclisi seçimlerini değerlendirirken; Ahmet Emin Dağ da son El-Fetih Kongresi’nin Filistin mücadelesini ve bölgeyi nasıl etkileyeceğini irdeliyor. Sami Rıfat Putin’in Türkiye ziyareti ile iki ülke arasında gerçekleşen anlaşmaları satrançtaki gambit hamlesine benzetirken, Z. Tuba Kor da Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında hayata geçirilen “yüksek düzeyli siyasi ve stratejik diyalog mekanizması”nın bölge açısından umut vaat ettiğini söylüyor. Ebru Afat ise Obama’nın değişim söylemine rağmen, ABD’nin Latin Amerika’ya yönelik “darbecileri destekleme” politikasından pek farklı olmayan yaklaşımına ışık tutuyor.
Dünya Ekonomi’de Evren Tok, G-20’nin neden Pittsburg’da toplanacağını, Nihat Gümüş ise Avro Bölgesi’nin krizi aşıp aşamayacağını irdeliyor.

Anlayış/Nisan 2006 Sayı:35/Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Kitap İndir

Anlayış/Nisan 2006 Sayı:35/Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi
Anlayış Panaroma
Çeviri Yorum: Dünya Basınından
Toplu Yorum: Nisan En Zalimidir Ayların
Mustafa Özel: Merkez’e Üç Filozof: Hegel, Comte, Spencer
Yücel Bulut: Derinleşen Şemdinli, Dağılan Merkez
Zeki Okur: Susurluk’tan Şemdinli’ye: Yakar Top Kimde?
Abdülhamit Kırmızı, Taha Özhan: Kürt Kemalizminin Açmazları
Fuat Keyman ile Güvenliğin Yolu, Demokrasi ve Kalkınma
İbrahim Kalın: Türkiye’nin Kimliği
Gazi Kara: Ekonominin Merkezi Merkez Bankası mı?
Konuşan: Gazi Kara: MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Bolat: Türk Şirketlerinin Zihniyet Dönüşümüne İhtiyacı Var
Z. Tuba Kor: Orta Doğu’da Umut Yenilerde
Sernur Yassıkaya: Türkiye-İsrail Yakınlaşması
Hatice Boynukalın Şenkardeşler: Irak’ın İçi Yanıyor
Ebru Afat: Bush’un Güney Asya Seferi
Konuşan: M. Mücahit Küçükyılmaz: Sefer Turan-Guantanamo’yu Tahayyül Etmek İmkansız
İhsan Fazlıoğlu: Ölçü Almadan Elbise Dikmek
Cihat Arınç: Hakk’ın En Parlak Aynası: Ahmed-i Muhammed
İnsan Kabil: Oscar Neyimiz Olur?
Konuşan: Faruk Deniz: Turgut Cansever-Sinan’a Vefa Borcum Var
Ümit Aksoy: Örtünme ve Renk Vermeyen Demokratlar
Yüce Zerey: Tatmin Olmayan Müşteri
Dünya ve Türkiye
Ali Cengiz Tuğrul: Hasbihal

Anlayış/Temmuz 2009 Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Elinizi Siyasetin Üzerinden Çekiniz! Kitap İndir

Anlayış/Temmuz 2009 Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Elinizi Siyasetin Üzerinden Çekiniz!
Temmuz ayında gün yüzüne çıkarılan Albay Dursun Çiçek imzalı İrtica ile Mücadele Belgesi, darbecilerin gündeminin hiç yavaşlamadığını, siyaset dışı aktörlerin siyaseti tasfiye planlarının tam gaz devam ettiğini gösteriyor. Buna mukabil “TSK’nın üzerinden elinizi çekiniz” açıklamasını yapanlar, kimin elinin uzun olduğunu unutmuşa benziyorlar. Anlayış, Temmuz sayısında belgenin kamuoyunda yarattığı rahatsızlığı, “Elinizi Siyasetin Üzerinden Çekiniz!” başlığıyla kapağına taşıyor.
Memleket Hâli’nde Yücel Bulut, Eylem Planı’nı hazırlayan şahsın muvazzaf subay olmasının, belgenin yaşanan gelişmelerden rahatsızlık duyan askerî bürokrasi içinde hazırlanmış olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Kapak bölümünde Murat Yılmaz, Başbuğ’un olayın üzerini örtmeye yönelik açıklamalarından sonra Başbakan Erdoğan’ın sivil yargının devreye gireceğini söylemesinin, askerî bürokrasinin kredisinin ne kadar azaldığını gösterdiğini söylüyor. Hatem Ete, “Ordu darbe yapamayınca…” başlıklı yazısında, belgenin, açıktan darbenin dirençle karşılaşacağını görenlerin, hükümeti yıpratmak ve toplumda kargaşa yaratmak için düğmeye bastıklarına işaret ettiğini söylüyor. A. Kemal Bersay “Laiklik, darbecilik ve toplumsal değişim” başlıklı yazısında “devlete bağımlı” olduğu için, laik kesimin hiçbir zaman Türkiye’de modernliğin gerçek taşıyıcısı olamadığını söylüyor. Sezgin Tunç ise belge üzerine takipsizlik kararıyla yeniden gündeme oturan “tam bağımsız askerî yargı”yı değerlendiriyor.
“Kendini Sorgulayan İran” başlıklı Gündem bölümünde Hakkı Uygur, Hasan Kösebalaban ve Yahya Bostan gibi usta kalemler olaylı geçen İran cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve onun arkasındaki rejim içi iktidar mücadelesini masaya yatırıyorlar.
YüzleşiYORUM’da Mustafa Özel, “İslami Ekonomi’nin incelikleri”ne değindiği yazısında, Müslüman bir toplumun iktisat düzeninin, müdahaleden mümkün olduğunca uzak bir serbest rekabet düzeni olarak tanımlanabileceğini söylüyor.
Bu ayki SöyleşiYORUM’un konuğu Türkiye’de kültürel psikiyatrinin öncü isimlerinden Doç. Dr. Medaim Yanık. Toplumda artan şiddet vakalarını değerlendiren Yanık, geçiş toplumu olan Türkiye’de acil biçimde “şiddeti önleyecek koruyucu mekanizmalara ihtiyacımız olduğu”nu söylüyor.
Derginin bu ayki Dosya konusu ise “Sınır”. Ali Aslan, Mesut Özcan, Sevinç Alkan Özcan, Muzaffer Şenel ve Ömer Tuna yazılarıyla modern merkezî devletler sonrasında bir değer halini alan “sınır” kavramının sosyo-politik bir okumasını yapıyorlar.
Türkiye Siyaset’te Hüseyin Yayman, Hüsamettin Cindoruk’lu DP ve Abdüllatif Şener’li Türkiye Partisi üzerinden Türk siyasetindeki “yeni” oluşumların ne kadar yeni olduklarını sorguluyor. Z. Tuba Kor ise Suriye sınırının temizlenmesi ile gündeme gelen Soğuk Savaş’ın ürünü mayınların milli güvenlik ve toprak bütünlüğü için elzem olduğu iddiasının çoktan çöktüğünü vurguluyor. Türkiye Ekonomi’de İbrahim Öztürk, “Teşvik oldunuz mu?” başlıklı yazısında hükümetin Haziran ayında açıkladığı teşvik paketini derinlemesine irdeliyor. Ömer Faruk Güler “Türkiye’nin karnesi neden zayıf?” başlıklı yazısında Türkiye’nin ekonomik göstergeleri iyi olmasına karşın, kredi derecelendirme notunun neden riskli kategoride olduğunu sorguluyor.
Dünya Siyaset’te ise Ebru Afat, gelinen noktada Ortadoğu satrancındaki Obama-Netanyahu mücadelesine ışık tutuyor. Dünya Ekonomi’de Şerife Genç, “Obama’nın yeni finansal paketi”ni değerlendiriyor.
Toplum bölümünde İhsan Fazlıoğlu, “Paradigma mı, perspektif mi?” başlıklı yazısında “kurumsal katılaşma ile kimlik sertleşmesinin, sistem körlüğüne neden olduğuna, bu durumun da beraberinde içeriye dönük bir donmayı, donuklaşmayı, dışarıya doğru da bir kibri, mağruriyeti getirdiğine” işaret ediyor. Nazife Şişman “Avrupa kamusal alanında başörtüsü” başlıklı yazısında Belçika’da milletvekili seçilen Mahinur Özdemir’in başörtüsüyle parlamentoda yemin etmesi sürecinde yaşananların, İslam’ın Avrupa kamusal alanındaki varlığının, başörtüsü üzerinden tartışıldığını gösterdiğini vurguluyor.

Anlayış/Mart 2008 / Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Alimin Ölümü Alemin Ölümüdür Kitap İndir

Anlayış/Mart 2008 / Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Alimin Ölümü Alemin Ölümüdür
Düşünceleri, eserleri ve kişiliğiyle “dünyayı güzelleştiren” Turgut Cansever’i ebediyet yurduna uğurladık. Anlayış, Mart sayısında, Bilge Mimar’ı, Faruk Deniz’in “Turgut Cansever kalbine döndü”, İhsan Fazlıoğlu’nun “İstikâmeti muhkem, sahih bir adam: Turgut Cansever” ve Alim Arlı’nın “Turgut Cansever’in ardından” yazılarıyla yad ediyor.
YüzleşiYORUM’da Mustafa Özel, “Mimari, şiir ve siyaset” başlıklı yazısında Cansever’in ömrü boyunca nefs, gurur, modernlik, ruhsuzluk, standartsızlık, standartları putlaştırmak, cahillik, okumuşluk görüntüsüyle mücadele ettiğini belirtiyor ve ekliyor: “Cansever’e göre Mimar elbette teknolojik imkânlardan yararlanacaktı; fakat işi teknolojiden ibaret görüp, mimariyi çevreye hükmetmek sanmak firavunluktan başka bir şey değildi.”
Memleket Hali’nde Yücel Bulut, “Davos’ta bir Kasımpaşalı!” başlıklı yazısında Başbakan Erdoğan’ın, Davos’taki “one minute”lık çıkışını tüm yönleriyle masaya yatırıyor.
Türkiye Siyaset bölümünde Taha Özhan, Davos akşamıyla beraber Türkiye’nin, “dış mihrak” manipülasyonlarıyla şekillendirilebilecek bir ülke olmaktan çıkıp, bizzat kendisinin birçok ülke ve sorun için bir “dış mihrak” haline geldiğini söylüyor. Sadık Ünay “Davos fırtınasından geriye kalanlar”ı incelediği yazısında hakikati eğip bükmeden küresel güç odaklarının yüzüne haykırma pratiği olarak “Kasımpaşalılığın evrenselleşmesi”nin Türkiye’ye güç ve prestij kazandırdığını belirtiyor. Mustafa Şentop, “Yargı kimden yana olmalı?” başlıklı yazısında, Ergenekon davasında basına yansıyan “12. ve 14. mahkemeler bizden” şeklindeki ifadeleri değerlendiriyor. Vügar İmanbeyli, medyada genellikle birlikte anılan Ergenekon ve Avrasyacılık arasındaki ilişkiye mercek tutuyor. Türkiye Ekonomi’de İbrahim Öztürk ise Davos olayının ekonomi politiğini irdeliyor.
29 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimleri ele alan Gündem bölümünde, Erbay Arıkboğa seçim sonrasında, yerel yönetim reformunun teğet geçtiği yerel seçim sistemi ve meclis üyelikleri meselesinin ilk gündem maddesi olması gerektiğini belirtiyor. Hatem Ete, AK Parti için gerçek sınavın 30 Mart’ta başlayacağını söylüyor. Deniz Özyakışır, CHP’nin seçim öncesi açılımlarının, “Kur’an kursu ihtiyaçsa onu da biz getiririz” şeklinde bir paternalist himmet geleneğinden beslendiğine dikkat çekiyor. Murat Yılmaz, MHP’nin 22 Temmuz’da kaybettiklerini bu seçimlerde geri kazanmaya çalıştığını vurguluyor. A. Kemal Bersay, Saadet Partisi’nin AKP’ye alternatif olması; ancak Refah-Fazilet çizgisine de sıkışmaması gerektiğinin altını çiziyor.
“Ortadoğu’da Demokrasi” başlıklı dosyada, İsmail Yaylacı, Hasan Kösebalaban, Hakkı Uygur, Ceyda Karan, Ömer Bulut, Mete Çubukçu, Ahmet Emin Dağ ve Muhittin Ataman gibi yetkin kalemler, Ortadoğu’da demokratik katılımın problemlerine mercek tutuyor.
Derginin SöyleşiYORUM konuğu ise İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası kitabı yazarlarından, Harvard Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen M. Walt. Walt’a göre, ABD’nin İsrail’e kayıtsız şartsız desteği sorgulanmalı.
Dünya Siyaset bölümünde Ebru Afat, Obamalı ABD’nin Afganistan-Pakistan stratejisini anlatıyor. Murat Yılmaz ise bağımsızlığının birinci yılında Kosova’yı değerlendiriyor. Dünya Ekonomi bölümünde Evren Tok, kapitalizmde “yaratıcı yıkım” dinamiklerinin artık işlemediğine dikkat çekiyor.
Toplum bölümünde Nazife Şişman “Hem çöreğimiz yarım, hem karnımız aç” başlıklı yazısında fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda tercih özgürlüğünün, bazıları için avantajlı bir ortam sunarken, çoğunluk için yoksulluğu bireysel bir yenilgiye dönüştürdüğünü söylüyor. Fatma K. Barborosoğlu ise Türkiye’nin hâlâ İstanbul’dan, İstanbul’un ise yöre kentlerden ibaret olduğunu söylüyor.