Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:23 Ekim-Kasım 2017 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:23 Ekim-Kasım 2017
Marx, yayımlanan son yazısı olan Komünist Manifesto’nun Rusça baskısına önsözde Rus okura şöyle seslenmişti: “Ve şimdi Rusya! 1848-49 Devrimi sırasında yalnızca Avrupalı hükümdarlar değil, Avrupalı burjuvalar da proletaryadan tek kurtuluş imkânını Rus müdahalesinde gördüler. Çar Avrupa’da gericilerin reisi ilan edildi. Bugünse devrim savaşının esiri olarak Gatçina’da bulunuyor ve Rusya Avrupa’daki devrimci eylemin öncü kuvveti durumunda. … Eğer Rus Devrimi Batı’daki proleter devrimin işaretini verir ve ikisi birbirini tamamlarsa, şimdiki haliyle Rus ortak toprak mülkiyeti komünist bir gelişme yönünde bir başlangıç olabilir.”

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:17 Ekim-Kasım 2016 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:17 Ekim-Kasım 2016
7 Haziran’dan 1 Kasım’a, beş ayda ülkenin içine sürüklendiği savaş hali, AKP’nin ya da daha doğru ifadeyle Saray rejiminin, bildiğimiz anlamda bir seçimle siyasal iktidarı terk etmeyeceğini göstermişti. Ülke ilan edilmemiş bir olağanüstü hal içinde aylarca yönetildi. 2010’da güçlü adımlarla başlayan “anayasasızlaşma süreci, Kasım darbesine kadar zaten doruğuna ulaşmıştı. Suruç’ta, Ankara Garı’nda, Diyarbakır’da bedenlerimizi ve zihinlerimizi patlatan bombalar, bir anda en yüksek tonda kendini yenileyen savaş düzeni AKP’ye seçimi kazandırabildi. 1 Kasım’ın demokratik bir seçim olmadığı, 7 Haziran’a bir darbe olduğu açıktı ve aslında Kasım 2010’dan beri süren anayasasızlaşma sürecinin niteliksel bir sıçramasıydı.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:16 Haziran-Temmuz 2016 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:16 Haziran-Temmuz 2016
4+4+4 yasasına karşı gelişen muhalefet, bu yasanın bir eşik olduğunun farkındaydı. Türkiye’nin gelecek kuşaklarını dinci ve kinci yapma projesinin eşiği. Bu eşik aşıldı. Fakat ülkeyi rejim krizinde stabilize eden Tayyip Erdoğan yönetimi vassalları aracılığıyla yeni eşikleri gündeme getirmeye devam ediyor. Şimdi önlerinde daha yüksek bir eşik var. Milli Türk Talebe Birlikleri’nde, Komünizmle Mücadele Dernekleri’nde düşünce dünyaları şekillenen, Kutsal Kitabın dışında bir de Necip Fazıl’dan etkilenen hamaset ve nefreti düşünce iklimi olarak tahayyül eden neslin yönettiği ülkemizdeki yeni eşik lakliğin anayasadan çıkarılması. Doğrudan Meclis Başkanı Kahraman tarafından dile getirilen bu arzu aslında sadece daha yüksek eşikleri işaret ediyor. Bir yandan cemaat ve vakıf ellerine bırakılan çocukların uğradığı tecavüz ve istismarı konuşurken bir yandan bu cemaat ve vakıfların ağırlandıkları iktidar makamını dile getirmemiz eşiğin neresinde olduğumuzu gösteriyor. Hüseyin Üzmez eşiğini hatırlamayan var mı? Artık o eşik aşıldı. Bugünümüz ve çocuklarımızın geleceği açısından laiklik, barış ve demokrasi mücadelesiyle beraber sesimizi en gür çıkarmamız gereken siyasal talep, halkın yaratacağı aşılmaz bir eşik olarak  yükseltilmelidir. Ayrıntı Dergi’de sürdürdüğümüz Türkiye’nin laiklik karşıtı gündemi dizisini bu sayımızda dosyaya taşıdık.  

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:15 Nisan-Mayıs 2016 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:15 Nisan-Mayıs 2016
Yakın geçmişte, birbiri ardına ve sarsıcı biçimde yaşadığımınız deneyimler, toplumsal düzenin inşa süreci açısından önemli bir kırılma momentinde olduğumuzu gösteriyor. AKP iktidarı, elinde tuttuğu kurumsal güç ve birlikte hareket ettiği kesimlerin desteği ile beraber tüm imkânlarıyla, kendi Sünni-İslamcı imgesinden hareketle bir ülke yaratmaya çalışıyor…

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:5 Temmuz-Ağustos 2014 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:5 Temmuz-Ağustos 2014
Yakın zamana kadar hayatımızda ayrıcalıklı bir yere konumlandırılan ve bu nedenle kendine has bir görünmezlik perdesinin ardına saklanan “çocuklar” giderek siyasetin en görünür nesnesi haline dönüşüyorlar. Bu dönüşüm çocukların yaşadıkları, karşı karşıya kaldıkları sorunların da daha fark edilir hale gelmesini sağlıyor. Siyasal ve toplumsal yaşamda hüküm süren iktidar odaklarının uyguladığı şiddet, en çıplak haliyle çocuk bedenleriyle karşı kaşıya geldiğinde kendini açığa çıkartıyor. Sıcak yuvalarımızda hepimizin canının parçası olan çocuklar, gazete sayfalarında “taş atan çocuklar”, “mülteci çocuklar”, “çocuk işçiler”, “sokak çocukları”, “çocuk gelinler”, “cinsel istismar mağdurları” haline dönüşüyor. “Taş atan çocuklar”, konusu tartışılmaya başladığında bunun farkına varmaya başladık. Ardından devlet şiddetine direnen bedenleri, devletin katlettiği çocuk bedenlerini, cezaevlerinde, ıslahevlerinde yaşanan tecavüzleri, işyerlerinde işlenen çocuk cinayetlerini, Gezi Ayaklanmasının ön saflarında yer alan liselileri, anneleri tarafından çağrılan PKK’li çocukları konuştuk. Beşinci sayımız konuştuğumuz bu sorunsal üzerine ortaya çıktı ve dosya editörlüğünü üstlenen Sanem Yardımcı tarafından hazırlandı. Dosyada Doğu Eroğlu, Güven Gürkan Öztan, Cahide Sarı, Cana Bostan, Durdu Baran Çiftçi ve Ezgi Koman’ın yazıları yer alıyor.
Ayrıntı Derginin Gündem bölümünde Gazeteci Can Ertuna ve Akademisyen Agah Hazır’ın İslam Devleti (yaygın bilinen adıyla IŞİD) hakkındaki değerlendirmeleri yer alıyor. Bu bölümde ayrıca Adalet Arayan İşçi Ailelerine Destek Grubu’nun son yıllarda artan iş cinayetlerine ilişkin yazısı ve Bülent Özçelik’in Recep Tayiip Erdoğan’ın Tek Adam siyasetine ilişkin analizi var. Politika-Dünya bölümümüzde Brezilya ve Dünya Kupası’nı Yavuz Yıldırım yazdı. Ardından Hindistan politikası üzerine bilgilendirici bir söyleşi ve çeviri yer alıyor. Shas Bhasme ile yapılan söyleşi ve Saroj Giri’nin makalesi Türkiye ile Hindistan politikası arasında ilginç paralellikler sunuyor. Politika-Dünya’nın son yazısında Sebatian Friedrich’in AP seçimleri bağlamında Avrupa’nın siyasal krizini ele alıyor.
Dosya Takip bölümümüzde geçen sayımızın Dosya konusu olan Barış meselesine katkılar devam ediyor. Bu bölümde Elçin Aktoprak bir önceki dosyamızda yer alan ama odaklanılmayan bir noktaya, yöntem sorununa odaklanıyor. Aktoprak Johan Galtung’un ‘aşma’ kavramını temel alan yaklaşımı, Türkiye politikası içinde nasıl bir anlam ifade edeceğini sorunsallaştırarak tartışıyor. Bölümün diğer yazısı Selçuk Candansayar’a ait. Candansayar savaşın ve barışın ruh haline ve diline değiniyor. Eleştiri bölümümüzde; Meltem Gürle yüzüncü yılında Joyce’un Dublinliler’ini, Selçuk Candansayar ise Haneke’nin Beyaz Bant’ını inceliyor.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:14 Şubat-Mart 2016 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:14 Şubat-Mart 2016
Antonio Negri ve Michael Hardt, Çokluk’ta, mevcut küresel savaş halini tanımlarken, “Toplumsal düzeni oluşturmayı ve sürdürmeyi hedefleyen bir savaşın sonu olamaz. Bu savaş, iktidarın ve şiddetin sürekli, kesintisiz bir biçimde uygulanmasını gerektirir.” öngörüsünde bulunmuşlar ve her gün tekrar kazanılması gereken bu savaşın fiilen polis faaliyetinden ayırt edilemez hale geldiğini ifade etmişlerdi. Bu tanımlamayı dünya üzerinde en yakından deneyimleyen ülkelerden birinde yaşıyoruz. Yaşadığımız savaş deneyimi ne sadece Güneydoğu illerinde yapılan operasyonlarla sınırlı, ne de Suriye’de yaşananlarla.
 

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:4 Mayıs-Haziran 2014 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:4 Mayıs-Haziran 2014
Gündemimiz yoğun… Mutlu Arslan 30 Mart seçimlerinin geniş bir kroniğini yazdı. Ardından Dinçer Demirkent’in devlet iktidarı karşısında liberal tutumun takındığı tavrın diktatörlüğe giden yolun entelektüel refüjlerini nasıl oluşturduğunu ele alıyor. Uğur Kenan Özkan siyasal düşman kavramı etrafında AKP’nin on yılını analiz ediyor. 2010 Referandumu sırasında havuz medyası tarafından “Ergenekoncu” ilan edilmiş Andrew Arato ile Doğu Eroğlu’nun yaptığı söyleşi, referandumun ardından geçen sürede Arato’nun eleştirilerini sertleştirdiğini gösteriyor. Macaristanlı anayasacı, Başkanlık sisteminden yargıdaki kadrolaşmaya, Anayasa Mahkemesi kararlarından Gezi sonrası Türkiye’ye önemli konularda yalın açıklamalar sunuyor. Toygar Sinan Baykan’ın mağduriyet söylemlerinin birbirini besleyen argümanları üzerine yazısı ile gündemi tamamlıyoruz.

Politika-dünya bölümünde Slavoj Zizek’in Ukrayna’da olan bitenin Marksist kavranış imkanlarını açtığı yazısının Türkiye’deki tartışmaları stratejistlerin elinden alacak bir katkı olduğu kanaatindeyiz. Politika dünyanın ikinci yazısı, Özge Özkoç’a ait, Mısır’ın bugününe Tahrir günlerinden bakıyor.

Politika-teori bölümünde Durdu Baran Çiftçi azınlık olma halinin psiko-sosyal boyutunu geniş bir felsefi bağlama oturtarak ele alıyor. Bülent Özçelik ise iki yazıdan oluşacak ve ikinci bölümünde Tayyip Erdoğan’ın yazdırdığı tarihi ele alacak olduğu yazının bu sayıdaki bölümünde Nutuk bağlamında Atatürk’ün ve ardından Kemalizmin tarih yazıcılığı bağlamında inşa sürecini tartışıyor.
Eleştiri bölümü sinema ile başlıyor. Selçuk Candasayar’ın devam edeceği sinema yazılarının ilkini bu sayımızda yayımlıyoruz. Edebiyat eleştiri bölümünde Munise Nur Aktan’ın Türk romanının etkileyici iki karakterini odağa aldığı analiz yer alıyor. Mustafa Yılmaz’ın Andrey Platonov’a ilişkin yazısını edebiyat-haber başlığı altında yayımlıyoruz. Bora Erdağı, başladığı yerden devam ediyor. Bu sayıda komünizm fikrine Negri’nin eserleri üzerinden odaklanıyor.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:13 Aralık 2015 -Ocak 2016 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:13 Aralık 2015 -Ocak 2016
Türkiye hiç de aksamayan adımlarla bir utanç coğrafyasının siyasal merkezi haline geliyor. Cizre’de, Sur’da, Dargeçit’te, Silopi’de, Yüksekova’da, Nusaybin’de duvarlara Türk’ün gücünü, okul tahtalarına Türk’ün eğitimini yazan özel kuvvetlerin; İstanbul’da Dilek Doğan’ın evindeki vahşetin; Tahir Elçi’nin hepimizin gözlerinin önünde katlinin; Can Dündar ve Erdem Gül’ün savaş suçlarını duyurdukları için cezaevinde olmalarının; bütün dünyada öttürülen sömürgeci savaş borazanlarının seslerinin eşliğinde utanca gömülüyoruz.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:2 Ocak-Şubat 2014 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:2 Ocak-Şubat 2014
2013’u¨n bitişi de kendisi gibi sarsıcı oldu. 17 Aralık sabahı Tu¨rkiye iktidar bloğu içindeki çatışmanın patlamasına uyandı. Ergenekon, Balyoz ve 12 Eylu¨l davalarının ardından önu¨mu¨ze çıkan bu yolsuzluk soruşturması yeni davaları da beraberinde getirecek gibi göru¨nu¨yor. Görevden alınan emniyet mu¨du¨rleri, yerleri değiştirilen savcılar… Tam bu sırada ÇHD’li avukatların yaptığı savunma, savunmanın yargıladığı duruşmalardan biri olarak Tu¨rkiye tarihinde yerini aldı.
AKP hu¨ku¨metlerinin iktidarda olduğu dönemde Tu¨rkiye siyaseti, iktidarın siyasete çağrı manipu¨lasyonlarının fonunda, ceza mevzuatı içinde yu¨ru¨du¨. Son soruşturmayla hukuk alanının, özellikle ceza hukukunun
siyasal savaş meydanına döndu¨ğu¨, geride bırakılan 6 yılın önemli soruşturmalarından biri daha başlamış oldu. Siyasetin hukukun içine kapatılmaya çalışıldığı birkaç dava daha başlıyor gözu¨yle bakabiliriz duruma.
Ayrıntı Dergi’nin ikinci sayısında tam da bu nedenle “siyasi dava” mefhumunu merkeze alıyoruz. İddiamız özellikle Ergenekon Davası ile birlikte, tabii daha öncesinde de en çok duyduğumuz eleştirilerden biri olan “hukukun siyasallaştığı” eleştirisinin gerçek bir eleştiri olmadığını göstermek. Tam aksine siyasetin hukuki alana çekildiğini ve kriminalleştirildiğini du¨şu¨nu¨yor; siyasal davalar dosyasını “siyasete çağrı” olarak kurguluyoruz. Bu nedenle savunma ve iddianın siyasal stratejilerini temele koyuyor, davalarda izlenecek ya da izlenmiş siyasal stratejiler u¨zerine kafa yoran metinlere yer veriyoruz.

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:21 Mayıs-Haziran 2017 Kitap İndir

Ayrıntı İki Aylık Sosyalist Siyaset ve Kültür Dergisi Sayı:21 Mayıs-Haziran 2017
AyrıntıDergi’nin 21. sayısı, Faşizm ve Totalitarizm konusuna odaklanan yazılara ağırlık veriyor. Henry Giroux, George Mosse, Slavoj Zizek, Emmanuel Levinas, Simten Coşar, Yunus Yücel, Selbin Yılmaz, Duygu Tanış, Zeynep Baykal, Aysun Gezen, Özen Demir gibi kalemlerin yazdığı yazılar, Trump Amerikasında Zulüm Kültürü, İki Totalitarizm Meselesi, Hollywood’ta Nazilerin Ele Alınması, Breht Oyunlarında Faşizme Dair İpuçları gibi başlıkları ele alıyor.