Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:1 Sayı:1 Kitap İndir

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:1 Sayı:1
İstiklâl Marşı Derneği’nin ilk mecmuası “Çelimli Çalım” neşredilmeye başlandı. Mecmuamızda dernek üyelerimizin yazıları ve Genel Başkanımızın “YÜK” adlı konuşmaları yer alıyor. Her ayın ilk haftası dağıtımına başlanacak “Çelimli Çalım”ın ilk sayısı bu Cuma günü (11.07.2014) çıktı.

“Çelimli Çalım yazılarıyla dertlenen veyahut ferah¬lık bulan bizim takımda; kendine çalım atıldığını hisseden ise karşı takımda olduğunu zımnen kabul etmiş sayılır. Ama bu bir futbol maçı değildir. Bizim takımda satılık veya kiralık mefhumu yok. İstiklâl Marşı Derneği mecraında söylenen ve söylenecek her söz hem zaviye itibariyle hem de muhteva iti¬bariyle başka mecralarda söylenemeyeceği için var.”

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:18 Kitap İndir

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:18
Çelimli Çalım Mecmuamızın On Sekizinci Sayısı “Bizو Vav’li Türk Değiliz” Manşeti Ile Çıkıyor.
İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel’in Bu Sayıdaki Yazı Başlığı “İşlem Tamamlandı, Netice Sıfır Veya Putları Kırdık, Çanları Susturduk, Sonra?” Seklinde.
Madem Vavlı Türk Değiliz, O Halde Neyiz? Birileri Bize “Vavı Noksan Türk” Diye Seslense Hoşumuza Gider Mi? Benim Gitmez. Telâffuz Ettiğimiz “Biz Vavlı Türk Değiliz Ifadesinden Bir Netice Hâsıl Olsun Istiyorsak Meseleyi Kürtlerin Assimile (Edilmesi Değil) Olması, Alevilerin De (Sünnîleştirilmeleri Değil) Sünnileşmesi Zaviyesinden Ele Almamız Zarureten Lâzım. Çünkü Mesele Ne Türk Topraklarında Yaşayan Kürtlerin, Ne De Türk Topraklarında Yaşayan Alevilerin Meselesidir. Mesele Ümmet-I Muhammet’in Millî Birliği Meselesidir. İlginçlik Peşimizi Bırakmıyor: Eğer Türkiye Bu Güne Kadar Millî Birlik Meselesinin Acılarını Çekmiş Ve Halen Çekiyor Ise Kürtlerin Ve Alevilerin Kimliklerinin Inkârı Yüzünden Değil Kürt Ve Alevi Olmayanların Ne Oldukları Suali Yüzünden Çekmiş Ve Çekmektedir. Birileri Benim Ifadelerimin Sarih Ve Fasih Karakterinden Uzakta Durup Prim Yapmağa Çalışıyor. Benim Sözümün Ne Kürtlerin Türkler Içinde Ve Ne De Alevilerin Sünni Çoğunluk Içinde Eritilmesiyle Alâkası Vardır. Bizimle Alâkası Olmayan Bu Eritme Gayretleri Lâik Cumhuriyet Idaresinin Tek Parti Dönemine Ait Başarısız Ve Müflis Uygulamalarıdır.
On Yedinci Sayımızın Diğer Yazı Başlıkları Ise Söyle:
Durmuş Küçükşakalak, “ Vavli Gâvurluğun Mimli Tarihi”
 
Gökhan Göbel, “Vav’li Emancipation Versus Kalin Türk”
Lütfi Özaydın, “Adimiz Da Bizi İslâm’dan Ayirmaya Mânidir, Kelimelerimiz De”
Faysal Toprak,  “Vavli Türk’ün Kuyruğuna Yapişanlar”
Mustafa Tosun, “Rapunzel’in Peruğu – Y(Our) Cow(Boys)”
Muammer Parlar, “İslâm’in Savaş Gücünün İslâm’la Savaşan Güçle İmtihani”
Salih Gezgiç, “Sam” Yeliyle Yellemiş Yeşil Postlu Cüdami,Kime Yeşillense Zaten Getirmiş Köhne “Bahar”I!
“Yorgun’dan Sesli Gemi’ye -18”, Hazırlayan: Gökhan Göbel
Fikret Demir, “ Türkiye’nin Kiblesi”
Mehmet Ali Yeşil,  “At”La Gel Timarhaneye
Seyfullah Köksal, Türk Tarih Tezi: “Tarihten Önce Vardik, Tarihten Sonra Variz! Tarihte Yokuz!”
Abdulhamid Sağır, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin Provasi: Maraş Çete Harbi – 4”
Yahya Çiftci, “Millî Mücadele” Türkçe Mi?
Dadaşhan Celaleddin Kavas,  “İntihar Süsü”
Oruç Özel, “Çelimli Çalim”In Hitami, “Hakli Yumruklar”In Bidayeti

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:17 Kitap İndir

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:17
Çelimli Çalım Mecmuamızın on yedinci sayısı “İstiklâl Marşı’nı Anayasa’ya Koymayanlar, İstiklâl Marşı’ndan Anayasa Çıkaramayanlar” manşeti ile çıkıyor.
İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel’in bu sayıdaki yazı başlığı “Eşim Seni Sine Sine Süren Kim ? Kimdir Şiir ? Şair Onun Nesidir ? ” şeklinde.
«Dünya o dünya idi ki (idir ki), mezkûr saatten sonra Ethem Bey’in namı diye bir şeyi bilen kalmadı. Beklediği madalyayı Osmanlı Sarayı’ndan tedarik eden nizamî ordunun albayı İsmet ona Çerkez Etem adı takarak itibarını sıfırladı. Zaman geçti. Geçen zaman boyunca bizi biz yapan tarihte Ethem Bey’in olmadığını, sadece Millî ve Ebedî şeflerimizin olduğunu söyleyenlere parsa toplatıldı. Zaman aramızdan, hepimizin arasından çeşitli, türlü, dolmalı inkılaplar furyasıyla geçti. Geçerken içimize işleyen, içimizi oyan zaman Ethem Bey’in namevcudiyetini ihsas ettirdiği farkı Halkbank ile Finansbank arasındaki farka nasıl irca edildiğini gösterdi. Şiire bu işlerin arasında bir yerde değil de üstünde veya altında, sağında veya solunda, önünde veya arkasında bir yer ayırdığınız zaman onu sona erdirmiş olursunuz. Bu yazının yazıldığı günlerde Katar’ın Yunan Millî Bankası’ndan Finansbank’ın mülkiyetini devralacağı konuşuluyor. Şiir gerçek kimliğini kazanırsa ancak bu konuşulanlara dâhil olarak kazanabilir. Şair de şiirinin kimliğine muhafızlık yaptığı kadar sahicidir.»
 
On yedinci sayımızın diğer yazı başlıkları ise şöyle:
Durmuş Küçükşakalak, “ Sahte “Devlet Düşmanlığın’dan Sahte “Millet Dostluğu”na”
Lütfi Özaydın, “Tebareke’den Mübarek’e, Bereket’ten Birikme’ye”
Mustafa Tosun, “İthaf Ediyorum (Inscription): Abra Kadabra Palavra +  Plus”
Faysal Toprak,  “ Türkçü Dükkanı”
Dadaşhan Celaleddin Kavas,  “ Sensin Bu Hayatin Eser-i Mihveri Sensin Öldürse de Aşkın Beni Bir Ömre Bedelsin”
Muammer Parlar, “ Bir Siyasal İslâm Hikâyesi”
Seyfullah Köksal, “ Serbest Millet Korkusu”
Salih Gezgiç, İşini Bilecek Memur, Darliği Yenecek Sermaye! Yasa(K)Lar Kitabında Marşımız: “Larda Nimmilletimin O Be…”
“Yorgun’dan Sesli Gemi’ye -17”, Hazırlayan: Gökhan Göbel
Oğuz Batıgün, “ Karaoğlan Mavi Beyaz”
Yahya Çiftci, “ Mustafa Kemal Misak-I Milli’ye Kısa Gelir”
Maruf Güner, “İstanbul’un Martıları”
Mehmet Ali Yeşil, “ Eyeri Kaltak Osmanlı”
Abdulhamid Sağır, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin Provası: Maraş Çete Harbi – 3”
“Tarihi Ve Sebebleriyle Yahudi Aleyhtarlığı” Bernard Lazare, Tercüme: Serhat Toksöz

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:16 Kitap İndir

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:16
Çelimli Çalım Mecmuamızın On Altıncı Sayısı “Dünlenmek, Bugünlemek, Yarinsamak” Manşeti Ile  Çıkıyor.
İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Sair Ismet Özel’in Bu Sayıdaki Yazı Başlığı Da “Dünlenmek, Bugünlemek, Yarinsamak” Sekilde.
«Milletçe Imana Talip Olmuşsak Insanlar Arasındaki Nizânın Sebebine Ve Gerekçesine Mebni Sekilde Dünlenmemiz Lâzım. Nedir Dünlenmek? Dünlenmeği Bugünlemekten Ve Yarınsamaktan Ayırabilir Miyiz? Dil Cambazlığından Medet Umuyoruz. Bunu Lisanımız Aracılığıyla Canımıza Can Katma Yolları Tahrip Edildiği Için Yapmak Mecburiyetinde Kaldık. Durduğumuz Yeri Ancak Dünlenmeği Bugünlemekten Ve Yarınsamaktan Ayırmadığımız Takdirde Kavrayabilmemiz Mümkün Olacak.»

On Altıncı Sayımızın Diğer Yazı Başlıkları Ise Söyledir:
Durmuş Küçükşakalak, “ Türkün Evveli Ahiri, Türkçenin Hakki Bâtili”
Gökhan Göbel, “Garantili Osmanlicilik”
Lütfi Özaydın, “Tavk”
Mustafa Tosun, “Ne Olmak Istiyorsak Henüz O Değiliz, Ne Olacağimizi Bilmiyoruz; Ama Ne Idiysek Artik O Da Değiliz”
Dadaşhan Celaleddin Kavas,  “Ilk Hâtir Hatrinizda Mi?”
Muammer Parlar, “Türkün Dünü Türkün Bugünü Ya Da Türkün Eni Türkün Boyu”
Salih Gezgiç, “Frenk Hikâyesinde Görülünce Menşevik, Umran Yolunda Olunuverdi Bolşevik!..”
Fikret Demir, “Medine Vesikasi’nin Bakiyesi Türk’ün Misak-I Millisidir
Hesabin Kapanmasi Mekke Ve Medine’nin Fethine Merbuttur”
Bünyamin Özdemir, “Avâz-I Etrâk
“Yorgun’dan Sesli Gemi’ye -16”, Hazırlayan: Gökhan Göbel
Maruf Güner, “Istanbul’un Yunuslari”
Oğuz Batıgün, “Ortak Pazar Ya Da Baba Yarisi Sam Amca”
Seyfullah Köksal, “Kâfir Kaçti!”
Abdulhamid Sağır, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin Provasi: Maraş Çete Harbi – 1”
“Tarihi Ve Sebebleriyle Yahudi Aleyhtarlığı” Bernard Lazare, Tercüme: Serhat Toksöz

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:1 Sayı:3 Kitap İndir

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:1 Sayı:3
İstiklâl Marşı Derneği’nin yayınladığı “Çelimli Çalım” mecmuamızı üçüncü sayısı çıktı.24 sayfa olarak hazırlanan mecmuamızda dernek üyelerimizin yazıları ve Genel Başkanımızın “YÜK” adlı konuşmaları yer alıyor.
“Türkiye’nin AKP’den zarar gördüğünü söylemek de yanlış, Türkiye’nin AKP’den fayda gördüğünü de söylemek yanlış. Yani böyle bir şey yok. Kimsenin Türklere bir şey bıraktığı yok. Hepinizin bildiği bir şey, bütün bu alınan tedbirlere rağmen bir şekilde 1 Mart tezkeresinin geçmemiş olması o tezkereye hayır diyenlerin siyasî hayatlarının sona ermesi ile sonuçlandığını söylüyorlar. Onları bir daha mecliste kimse görmedi diyorlar.”

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:14 Kitap İndir

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:14
Çelimli Çalım Mecmuamızın on dördüncü sayısı “EN BÜYÜK SERMEYENİN VAZGEÇEMEDİĞİ” manşeti ile çıkıyor.
İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel’in bu sayıdaki «KULUN TEDBİRİ, ALLAH’IN TAKDİRİ (1)» başlıklı yazısının girişi şu şekilde:
Nedendir tükenmişlik? 780 bin kilometre kare dâhilinde hangi sebeple vatan için, millet için yapılacak en küçük şey kalmamıştır? “En küçük şey” içi boşaltılmış da olsa, sahtekârlık icabı da olsa, habasete malzeme temin gayesiyle dahi olsa Türk lâfzının zikrine, ikrarına tanınan yer dolayısıyla doğan ve Cumhuriyet’in ilânıyla -iki harp arası- gelen şeydi. O vakit itibariyle Türk lâfzı zikredildiği, ikrar ve ihsas edildiği zaman bir hakkın teslimi itiraf edilmiş oluyordu. Neden? Çünkü iki harp arası dönemde Batılı değerlerden artık hiçbir fayda umulamayacağı başat düşünce kabul ediliyordu. Gizliden gizliye itiraf edilen şey ise Âdem aleyhisselâm yaratıldığından beri toplu halde yaşamalarını hayırda ittifak etmeğe, birleşilmeğe borçlu olan insanların sadece Türkler olduğuydu. Tarih içinde liyakatin hep Türklüğe, Türklüğün hep liyakate kaide temin etmesi yüzünden muhitimizde Bizans otoritesini yok ettikçe doğan Türk toprağı adını hayrın ve şerrin kendi yerlerini tahsis eden güce tâbi olanlardan almıştır. Modern çağda mıydık?
On dördüncü sayımızın diğer yazı başlıkları ise şöyledir:
Durmuş Küçükşakalak, “ Mutabakatların Mübarezesi”
Gökhan Göbel, “ Sermayesi Latin Harfleri Olanın Burnu Pislikten Kurtulmaz”
Lütfi Özaydın, “ Câe – Cağ – Çay Münasebetiyle Sularmız, Evlerimiz ve Yurdumuz”
Mustafa Tosun, “ En Büyük Finans Çevresi Türkiye’den Yeni Anayasa İstiyor (The Fast And The Furious)”
Mustafa Deveci, “Yemeyiz, Reddediyoruz!”
Muammer Parlar, “ Kendini Bulmuş Sermaye, Kendine Gelememiş Toplum”
Mehmet Ali Yeşil, “Atın Ölümü Arpadan Değil!”
Oğuz Batıgün, “Ey Sermaye Geldiysen Masaya Üç Kere Vur!”
Hakkı Acar, “Dünya Sisteminin Afyonu”
Bünyamin Özdemir, “UNANTASTBAR(EN)”
“YORGUN’dan SESLİ GEMİ’ye -14”, Hazırlayan: Gökhan Göbel
Maruf Güner, “İstanbul’un Köpekleri”
Seyfullah Köksal, “Ferman Sermayenin”
Ayhan Gömürlü, “ Verme Dünyalari Alsan Da Bu Cennet Vatanı”
Oruç Özel, Burada Bir Cami Vardı – “Millet-İ Hakime’nin Yedi Tepesi”
Salih Gezgiç, “ Sehpasını Kendi Yıkmakla Müftehir, Darağacını Kendi Kurmadı mı?”
Mehmet Keloğlu, “ Mücrimler Günahlarından Sual Olunmaz”
“Tarihi ve Sebebleriyle Yahudi Aleyhtarlığı” Bernard Lazare, Tercüme: Serhat Toksöz
 

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:15 Kitap İndir

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:2 Sayı:15
Çelimli Çalım Mecmuamızın On Beşinci Sayısı “Şirkin Ortaliği, Ortak Vatan Şirketi” Manşeti Ile Çıkıyor. İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel’in Bu Sayıdaki Yazı Başlığı «Kulun Tedbiri, Allah’in Takdiri (2)» Sekilde. Baksanız A: Sultaları Altında Tuttukları Zavallıları Yarım Asır Öncesinde “Ya Taksim, Ya Ölüm!” Diye Haykırtanlar Bugün Aynı Zavallıları “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet!” Diye Haykırtmağa Uğraşıyor. Ekmeğini Biz Türk Milletini Felâkete Sürüklemekten Çıkarmış Olan Ve Bunu İftihar Vesilesi Kabul Eden Bu Zevat Yaptığını Hem Kendisi, Hem De Bizim İçin Eğlenceli Hale Getirme Uğraşı Gereğince “Kardeşliğe Evet, Teröre Hayır!” Diyor Ve Dedirtiyor. Bunu Niçin Yapıyor? İşimiz Ve Etrafımız Arasındaki Münasebetin Son 400 Yıl İçinde “Teröre Evet, Kardeşliğe Hayır!” Siyasetiyle Yapılandırıldığını Gözlerden Saklamak İçin Yapıyor. Fransızca Bir Kelime Olan “Terreur” Korku Ve Korkutma Anlamına Geliyorsa Bilinmeli Ki, İnsanların İhdas Ettiği Her Türden Düzen “Terreur” Mahsulü Olagelmiştir. Türkler Sakarya Meydan Muharebesi Vesilesiyle Yedi Düvelin Kalbine Korku Salmamış Olsalardı Ve Hepsinin Gözüne Korkulacak Bir Millet Olarak Görünmemiş Olsalardı Cumhuriyet’i İlân Edecek Ortam Doğmazdı. On Beşinci Sayımızın Diğer Yazı Başlıkları Ise Söyledir: Durmuş Küçükşakalak, “ Vatan Müfrettir” Gökhan Göbel, “Hüviyetini İspat Et!” Lütfi Özaydın, “Ziyan Ziynettedir, Fenalik Da Fanide” Mustafa Tosun, “Açma Zülüflerin Türkiye” Salih Gezgiç, “Sünnete Uygun Mu Bilmem, Gürcüler’de Böyle!” “Yorgun’dan Sesli Gemi’ye -15”, Hazırlayan: Gökhan Göbel Ayhan Gömürlü, “Ortak Vatan = Yalan, Türk Vatani = Türkiye, Türkiye = Türk Vatani” Bünyamin Özdemir, “Vatan, Ortak Vatan, Koyunlar Ve Domuzlara Dair” Yahya Çiftçi, “Kürtlerin Özerki, Kürtçülerin Gâvurluğu” Mustafa Deveci, “Küfr Olur Başka Değil Kavmini Sürmek İleri” Muammer Parlar, “Göçmenin Kaçtiği Kaçirdiği” Abdulhamid Sağır, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin Provasi: Maraş Çete Harbi – 1” Hacı Şahin, “Okka Altina Gitti Okka” “Tarihi Ve Sebebleriyle Yahudi Aleyhtarlığı” Bernard Lazare, Tercüme: Serhat Toksöz

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:1 Sayı:12 Kitap İndir

Çelimli Çalım Türk Milliyetçilerinin Mecmuası Aylık Dergi Yıl:1 Sayı:12
Çelimli Çalım Mecmuamızın on ikinci sayısı “ANAMIZ, AVRADIMIZ, YARİMİZ; KADIN MI TÜRK KADINI MI?” manşeti ile  çıkıyor.
“Türkler hep gerçekçi oldu ve imkânsızı istedi. Çareyi mümkün olan ne ise onun dâhilinde arayanların hepsi Türk düşmanıydı. Bu mantık bizi “işin oluruna bakalım” der demez Türklükten, yani İslâm dairesinden çıkılacağı noktasına götürüyor. Çünkü İslâm dairesi doğduysa eyyamcılığı terk ile şirk sahasının dışına çıkanların tavırlarından doğdu. Niçin Mekke’den Medine’ye hicret ettik? Ve hicretimizin akabinde niçin Mekke’yi fetih hazırlıklarına vakit geçirmeden giriştik? Zamana ayak uydurma tekliflerine yüz vermediğimiz, o günün şartlarını hesaba katmadığımız, işin oluruna bakmadığımız ve emri Allah’tan gayrısından almağı reddettiğimiz için. İslâm dairesinde kalmak Türkiye’yi Türkiye yapan ne kaldıysa hepsini muhafaza ve müdafaa etmeksizin, Türkiye’yi Türkiye yapan ne idiyse onun idamesi uğruna muharebeye hazır bir asker hüviyeti kazanmaksızın mümkün değildir. “

On ikinci sayımızın yazı başlıkları şöyledir:
İsmet Özel, “Ebedi Yurdun Üzerinde Yurt Üstünde Ebediyyen”
Durmuş Küçükşakalak, “Kadının Adı Olursa”
Gökhan Göbel, “Masun Olan Türk Kadınıdır”
Mustafa Tosun, “Sandığınız Gibi Seçim Sandığı Değil, Çeyiz Sandığı”
Lütfi Özaydın, “Ar, Avrat, Setr-i Avret ve Aslının İzini Kaybettiğimiz Türk Kadınının Var Olan Adına Kim Yok Diyesiymiş?”
Mustafa Deveci, “Kadının Hakkı, Hakkın Kadını”
Muammer Parlar, “Cehaletin Kadını, Kadının Cehaleti”
Mehmet Kendirci, “Allah Millete Zeval Vermesin”
Mehmet Ali Yeşil, “At – Avrat – Silah”
Seyfullah Köksal, “Kadınlar Sahnede!”
Bünyamin Özdemir, “Yemîn’li Ağzımın Harfleriyle Kılıcımı Biledim”
“YORGUN’dan SESLİ GEMİ’ye -12”, Hazırlayan: Gökhan Göbel
Yahya Çiftci, “Amerikan Belâsının Def’i İçün”
“Tarihi ve Sebebleriyle Yahudi Aleyhtarlığı” Bernard Lazare, Tercüme: Serhat Toksöz
Oruç Özel, Burada Bir Cami Vardı – “İstanbul’un Örtüsü Camiler”
M. Hamidullah Bekit, “Memleket Havaları (Yahudi Parçası)”
D. Celaleddin Kavas, “Seçim Barajından Hoplayamadım, Dolarlarım Döküldü Toplayamadım”