Demokrasi Platformu/Sayı:8 Yıl:2 Güz 2006/Üç Aylık Fikir-Kültür-Sanat ve Araştırma Dergisi Kitap İndir

Demokrasi Platformu/Sayı:8 Yıl:2 Güz 2006/Üç Aylık Fikir-Kültür-Sanat ve Araştırma Dergisi
Hasan Onat: Türkiyede Din Anlayışı ve İslam Gerçeği
Şaban Ali Düzgün: Kur’an’a Dönüşte Öncü Bir İsim: Hüseyin Atay
Muhammet Nur Doğan: İslam’ı Kur’an’dan Okumak
İhsan Eliaçık: Türkiye’de Siyasal İslam Düşüncesinin Kökleri
Mehmet Ali Büyükkara: Türkiye’de Radikal Dini-Siyasi Akımlar
Kudret Bülbül-Cemal Fedayi: II. Meşrutiyet Dönemi Türkçülük Düşüncesi ve İslamcı Eleştiriler
Bayram Sinkaya: İslamcı Entelektüellerin Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Perspektifleri
Kudret Bülbül: Daha Fazla Demokrasi, Daha Az Bürokrasi Süresi
Kadir Albayrak: Nesturiler ve Nesturi Kilisesi

Demokrasi Platformu/Sayı:7 Yıl:2 Yaz 2006/Üç Aylık Fikir-Kültür-Sanat ve Araştırma Dergisi Kitap İndir

Demokrasi Platformu/Sayı:7 Yıl:2 Yaz 2006/Üç Aylık Fikir-Kültür-Sanat ve Araştırma Dergisi
Ali Yaman: Tarihsel Süreç İçinde Kızılbaşlık ve Bektaşilik: Genel Bir Karşılaştırma Denemesi
Ramazan Uçar: Türkiye’de Alevilik ve Bektaşiliğin Bazı Problemleri Üzerine Betimsel Bir Yaklaşım
Mustafa Tekin: Işıkçılık
M. Hakan Yavuz: Matbuat Temelli İslami Söylem: Bediüzzaman Said Nursi ve Nurculuk
Yaşar Kutluay: Mezhepler Tarihi yönünden Said Nursi ve Nurculuk
Durmuş Tatlıoğlu: Ankara ve Kayseri’deki Rifai Tarikatı Üyelerinin Yapısal Fonksiyonel Açıdan Durumları
M. Zeki İşcan: Siyasal İslam ve Türkiye’de Bazı İslami Yönelişler
Sönmez Kutlu: Dini Akımların İslam’ı Tebliğ Yöntemlerine Eleştirel Bir Yaklaşım
Mümtaz’er Türköne: Cemaatler ve Sivil Toplum
Kadir Albayrak: Türkiye ve Dünyada Keldaniler ve Keldani Kilisesi