Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Sayı 334 Aralık 2017 Kitap İndir

Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Sayı 334 Aralık 2017
2017’nin son ayına girmiş bulunuyoruz. Edebiyat, sanat ve düşüncenin ‘kitle beğenisi’ne karşı gösterdiği zaaf ve sosyal medyanın netameli ortamı özellikle genç kalemleri etkiliyor. Yıl içerisinde bunun pek çok örneğiyle karşılaştık. Edebiyatın bir çıtasının ve edebiyat adamının da bir üslubunun olması gerektiğini akıldan çıkarmamalıyız.
Bu sayımızda Ömer Özcan, eğitimciliğiyle tanınan İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun ‘Batak’ isimli romanı hakkında yazar Sabahattin Eyüboğlu ve tarihçi Enver Ziya Karal’ın hazırladığı inceleme raporlarını gün yüzüne çıkarıyor.
Ufuk Aksoy, Tarık Özcan, Zümrüt Karabudak, Mehmet Aycı, Davut Güner ve Abdul Samet Atılgan Aralık sayımızın şairleri.
Feyza Betül Aydın ve Gülşah Sanin ‘derkenar’ sütunlarında yazdı.
Bu sayımızda biri çeviri üç hikâye yer alıyor. Hikâyelerine yer verdiğimiz isimler ise Emine A. Kazan, İbrahim Aslaner ve Büşra el-Fadıl.
Azerbaycan’dan bir kalem, Vüsat Bağırlı, kısa bir denemeyle dergimize katkıda bulundu.
Mustafa Özel, ‘murdar paranın marifetleri’ni roman sayfalarından aktarıyor.
Mustafa Çiftci, bu ayın ‘toprak saha’sında teknoloji dünyasına alışmakta zorluk çeken yaşlılara nasıl davrandığımızı sorguluyor.
Betül Yeşil Çelik, büyüklerin masal kitaplarına bakışını değerlendiriyor.
Bu sayımızın ‘Orta Sayfa’ konuğu, şair-akademisyen Emel Koşar. Koşar’la akademik çalışmaları, şairliği ve edebiyat ortamına bakışı etrafında konuştuk.
Bir yazarın yaşı edebi serüvenini ne şekilde etkiliyor? Necip Tosun, metninde bu sorunun cevabını arıyor.
Ferhat Korkmaz, Orhan Kemal’in romanlarında sosyal ve ekonomik eşitsizliğin gösterilme biçimine dair bir makaleyle aramızda.
Zeynep Arkan, Cevdet Karal’ın son şiir kitabı ‘Uzun Sürdü Hazırlığım’ı tahlil etti.
Özkan Gözel, sohbet kültürümüzü bir felsefeci gözüyle irdeledi.
Genç kalem Rabia Umay Can, ‘Sahnenin Dışındakiler’ romanından yola çıkarak, Tanpınar’ın kadının toplumdaki yerine nasıl baktığına değindi.
Muzaffer Civelek, eski çeşmeleri, eski çeşmelerden su içilen günleri hatırlattı.
Mustafa Kara, vefatının ellinci yılı münasebetiyle Ali Fuat Başgil hakkında bir yazı kaleme aldı.
Arka kapağımızda Mustafa Kutlu’nun ‘Hikâye Olan Adam’ başlıklı denemesi var.
Gelecek sayımızda buluşmak üzere.

Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Sayı 333 Kasım 2017 Kitap İndir

Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Sayı 333 Kasım 2017
Güz kendini iyiden iyiye belli etmeye başladı. Fuarlar ve yeni çıkan kitaplar bu mevsimde edebiyatın bereketini artırıyor. Kasım sayımızın bu bereketten nasiplendiğini düşünüyoruz.
Bu sayımızda Abdullah Uçman, Bâbıâli’den Rıza Tevfik’e gönderilen mektupları ilk kez yayınlıyor.
İsmail Kara ise, Mehmet Ali Ayni’nin ‘Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim?’ başlıklı risalesinden hareketle Batı düşüncesiyle İslâm tasavvufunu uzlaştırma çabalarını değerlendiriyor.
Fatma Şengil Süzer, Mert Mevlüt Gökçe, Hasan Bozdaş, Gökmen Yener, Osman Özbahçe ve Abdul Samet Atılgan Kasım sayımızın şairleri.
Ercan Yılmaz ve Hüseyin Akın ‘derkenar’ sütunlarında yazdı.
Kürşat Çelik, Yavuz Ahmet ve Aslı Esra Erdoğan bu sayının hikâyecileri.
Mustafa Özel, Emile Zola’dan Peyami Safa’ya uzanan okuma yolculuğunda borsanın, kapitalizm ve emperyalizmin romanların aynasından nasıl göründüğüne odaklandı.
Ali Ayçil, Turgut Uyar’ın şiir kitaplarından birine ‘Dünyanın En Güzel Arabistanı’ ismini verirken nereden esinlenmiş olduğuna dair bir yazı kaleme aldı.
Feyza Betül Aydın Javier Marias’tan keyifle okuyacağınız bir metin çevirdi. Marias, fuarlarda kitap imzalamak için okur bekleyen yazarların hâlini resmetmiş.
Mustafa Çiftci, ustura kullanma mahareti eksik olan genç berberleri kalemiyle tıraş etmiş desek yeridir.
Kasım sayımızın ‘Orta Sayfa’ konuğu, iktisat tarihçisi Erol Özvar. Söyleşi, Osmanlı iktisadi sisteminin işleyişi hakkında önemli tespitler içeriyor.
Hasan Yüksel, kadın tarihçilerimizden Mine Erol Hoca’yı tanıttı.
Necip Tosun, Mustafa Kutlu’nun son kitabı ‘Tarla Kuşunun Sesi’ni değerlendirdi.
Genç kalem Ahmet İlhan Sancak, 80 kuşağı şairlerinden Adnan Özer ve İhsan Deniz’in şiirini, ‘folklorik şiir’ ve ‘metafizik şiir’ bağlamında karşılaştırdı.
Fulya İbanoğlu, sahaf yazılarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez elinde Cumhuriyet döneminde hazırlanan ilk gezi rehberi var.
Arka kapağımızda Mustafa Kutlu’nun ‘Arslanın Ağzı’ başlıklı denemesi bulunuyor.
Gelecek sayımızda buluşmak üzere.

Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Sayı:315 Mayıs 2016 Kitap İndir

Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Sayı:315 Mayıs 2016
Edebiyatta, düşüncede ve sanatta bir yandan şimdiyi kurarken öte yandan ortaya çıkan yeni belgelerle geçmişi inşaya da devam ederiz. Bu sayımızda İsmail Kara, Nurettin Topçu’nun yeni bulunan iki mektubunu yayınlıyor.
Zümrüt Karabudak, Atakan Yavuz, Davut Güner, Süleyman Unutmaz, Selma Yıldırım Kıldan, Ümit Aktaş, Cengizhan Genç, Nergihan Yeşilyurt ve Ertuğrul Rast bu sayının şairleri.
Fatma Şengil Süzer ve Atakan Yavuz ‘derkenar’ sütunlarında yazdı.
Mayıs sayımıza Esra Oruç, Aynur Dilber ve Nurcan Kocaman hikâyeleri ile katkıda bulundu.
Naveed Qamar, ülkesi Pakistan’ın önemli hikâyecisi İntizar Hüseyin’i dergimiz için yazdı.
Turan Karataş, Ahmet Oktay’ın ‘Gece Defteri’ üzerine bir yazı kaleme aldı.
Zeynep Arkan, genç şair Ali Berkay’ın ilk kitabı ‘Tahayyülat’ı, Necip Tosun ise Doğukan İşler’in ikinci kitabı ‘rüya kadar’ı değerlendirdi.
Alâattin Karaca, Sadık Yemni’nin son romanı ‘Nazarzede Kliniği’ hakkında dikkate değer bir eleştiri kaleme aldı.
‘Orta Sayfa’ konuğumuz hikâyeci Hasibe Çerko. Çerko, hem metne yönelik felsefi bakışı hem de kendi metinleri hakkında ipuçları veriyor.
Fatma Barbarosoğlu, fotoğraf üzerine yazmayı sürdürüyor. ‘Mesafe’ başlıklı foto-yorumda kentin kısa tarihini çocukluk üzerinden okuyor.
Nihat Dağlı, Zweig’ın ‘Satranç’ı hakkında kaleme aldığı bir denemeyle dergimize katkıda bulundu.
Çeviri sayfamızda Jonathan Franzen ile yapılmış bir söyleşi bulacaksınız: Teknotüketim çağında nasıl yalnız kalınır?
İnci Enginün, ölümünün otuzuncu yılında hocası Mehmet Kaplan’ı, kendisine gönderdiği mektuplar üzerinden anlatıyor.
Selman Seyyar, Darülbedâyi’de sahnelenen ilk telif oyunumuz ‘Baykuş’ ile Anadolu halkının inanışındaki baykuşu birlikte ele aldı.
Muharrem Varol, İsmail Kara’nın ‘Amel Defteri’ hakkında yazdı.
Sinan Paşa’nın ‘Tazarru’name’sini değerlendiren Selçuk Aylar, eserin, nazıma karşı nesirin gücünü gösterdiği görüşünde.
Arka kapağımızda Mustafa Kutlu’nun ‘Bulut’ adlı kısa hikâyesi var: ‘Bulut seni severiz…’
Gelecek sayıda buluşmak üzere.

Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Sayı 331 Eylül 2017 Kitap İndir

Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi Sayı 331 Eylül 2017
Bu sayımızda Ayşe Olgun, genç yaşta aramızdan ayrılan ve ‘Satranç Dersleri’ isimli kitabıyla yıllardır anılmaya devam eden şair İlhami Çiçek’in üniversite bitirme tezini gün yüzüne çıkarıyor. Çiçek, Erzurum yöresinde süregelen Ahilik geleneğini incelemiş.
Ahmet Demirhan, Cemal Kafadar’ın son kitabı ‘Kendine Ait Bir Roma’yı eleştiren bir yazı ile dergimize katkıda bulundu: Roma cihan hâkimiyeti mefkûresi…
Eylül’e bayramla giriyoruz. Kurban Bayramı’nızı kutluyor, güzel günlerin müjdecisi olmasını diliyoruz.
Rıdvan Sözener, Fatma Şengil Süzer, Orhan Tepebaş, İdris Ekinci, Mehmet Aycı, Aleyna Yıldırım ve Selma Yıldırım Kıldan Eylül sayımızın şairleri.
Gürsel Aytaç ve Mehmet Sümer ‘derkenar’ sütunlarında yazdı.
Elif Hümeyra Aydın ve Eda İşler dergimizin bu ayki hikâyecileri.
Şaban Sağlık, ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’ merkezli makalesinde hem konuya bir çerçeve çiziyor hem de bu dalın ülkemizdeki seyrine değiniyor.
Necip Tosun, Italo Calvino’nun hikayelerini ele aldı.
Mustafa Çiftci, taşrada markalaşma sevdasına düşen küçük esnafı ‘toprak saha’da ağırlıyor.
Feyza Betül Aydın, Abdelfettah Kilito’dan dikkat çekici bir metin çevirdi. Metinde, üç dilli (Fransızca, Arapça, Berberice) bir Arap yazarının kendini sorgulamasına tanık oluyoruz.
Bu ay ‘Orta Sayfa’ sohbetimizi deneysel/kurmaca hikâyeleriyle ön plana çıkan Gökdemir İhsan’la yaptık. Konuşma doğal olarak edebiyat, hayat ve oyun meselesine uzandı. Söyleşiyi Atakan Yavuz hazırladı.
Mustafa Uzun, Temmuz ayında kaybettiğimiz müzik adamı Oruç Güvenç’i anlattı.
Haşim Şahin, tasavvuf çevrelerinin geçmişte bayramları nasıl kutladığına dair kıymetli bilgiler paylaşıyor.
Özkan Gözel, yazısında gündelik hayatın felsefe ile ilişkisine değiniyor.
Ali Ayçil, dergiye bir denemeyle katkıda bulundu: Abdülhak Şinasi’nin halası.
Arka kapağımızda Mustafa Kutlu’nun ‘Sanat Nedir?’ başlıklı yazısı var.
Gelecek sayımızda buluşmak üzere.