Felsefelogos Sayı:56 – Sosyal Hareketler Kitap İndir

Felsefelogos Sayı:56 – Sosyal Hareketler
Felsefe olup bitenler hakkında konuşunca asıl işini icra eder. Olup bitenin azameti felsefeyi hakkında konuşmaya zorlar. Kimi olaylar ve olgular öylesine büyük bir ağırlıkla kendisini hissettirir, dayatır ki felsefecinin hayatını kaplayan öğrenme etkinliği bir kenara bırakılır ve olup biten anlaşılıp ve anlatılmaya başlanır. Sarsıcı etkileri olan olaylar karşısında felsefenin sustuğu görülmemiştir. Bu durumlarda felsefe susarsa, ciddiyetini, samimiyetini kaybeder. Ya da şöyle söylenebilir: Felsefe zaten susmaz, susan felsefe yaptığı iddiasındaki kimi bireylerdir. Susmalarının da muhtelif nedenleri olabilir: Bilgisizlik ki bu durumda susmak erdemdir, korkaklık ki bu durumda susmak çaresizliktir, Egemenle çelişmekten sakınmak ki bu durumda susmak soytarılıktır… Bunların her birinde felsefe yapma iddiası toplumun dışına düşer. Etki oluşturamayan bir felsefe, felsefe değildir. Son yıllarda dünyayı saran kitle eylemleri üzerinde düşünmeye zorluyor. Felsefe diğer disiplinler gibi her bir sosyal hareketin detaylarını tartışmak durumunda değil. Felsefe, sosyal hareketin, sosyal hareket olarak ne olduğunu kavramak ve anlatmakla yükümlüdür. İşte bu sayımızda mütevazı bir katkıyla cevap vermek istediğimiz soru bu.
 

Felsefelogos Sayı: 41 / Dayanışma Kitap İndir

Felsefelogos Sayı: 41 / Dayanışma
Felsefe Logos’un bu sayısı “Dayanışma” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek “4,25,500: daha fazla komin daha fazla tekel” Yasin Ceylan, “Dayanışmanın İdeal Değeri” Alex Demirovic “Özgürlük, Eşitlik, Dayanışma” Erol Kuyurtar “Dayanışmanın Kapsamına
Hayvanları Dahil Etmek” Zerrin Kurtoğlu “ Siyasal Bir Kapasite Olarak Asabiye (Dayanışma) Doğan Barış Kılınç “Görünüşte Bir Dayanışma Biçimi Olarak Hayırseverlik” Seda Ersal “İslam Siyasal Teolojisinde İtaat Üreten Bir Kavram Olarak Dayanışma”
Özgür Soysal “Dayanışmanın Zemini Olarak Uyuşmazlık” “Utku Özmakas “ Dayanışma: Şeffaf Öznellikten Kurtulma” Bora Erdağı “Felsefi bir El Yıkama Olarak Vicdan” Hakan Çörekçioğlu “Zamyatin’i ve Biz’i Okumak: Kültür ve Doğa Geriliminden
Geleceğe Bakış” Metin Çolak “Georg Lukacs’ı Yeniden Okumak” Arjun Appadurai “Umut ve Demokrasi” Abamüslim Akdemir “Sosyal Adaletsizliğe Karşı Düşsel Başkaldırı: Ütopyalar Ruhi Demiray “Rousseau’nun Hobbes’e itirazı: Adalet ve Faydanın Birliği” Muttalip Özcan “İnsanlaşma, etik ve siyaset: Antik ve Modern” Yıldırım ve Değirmenci “Aslı gibilik(Otantisite):Öyle Olma ve Başkatürlü Olamama İstenci” Taner Yelkenci “Liberalizm ve Demokrasi” Şengün Acar Vanleene “Paul Ricoeur’de Kendilik Bağlamında Anlatısal Kimlik Kavramı” Adviye Erbay “Farabinin Devlet Anlayışı”konulularını ele aldı.

Felsefelogos Sayı: 58 / Anarşizm Kitap İndir

Felsefelogos Sayı: 58 / Anarşizm
Kurtul Gülenç /Büyüsü bozulan dünyada sanat ve teori
 
Özcan Yılmaz Sütçü / Yeni kapitalist dünyada yazarın/sanatçının bir portresi
 
Peter Uwe Hohendahl / Lukács ve Adorno’da roman kuramı ve gerçekçilik kavramı
 
H. İrem Eker / Sanata marksist bir yaklaşım olarak Bertolt Brecht tiyatrosu
 
George Friedman / Estetiğe karşı eskatoloji: weberci  rasyonalitenin marksist eleştirisi
 
Metin Bal / Sartre’ın marksist estetik kurama katkıları ve bir marksist estetik bir sanat yapıtı olarak    
                    seremoni filmi
 
F. H. Bradley / Değişken fikirler ve imgesel üzerine
 
Sema Sökmen / Marx’ta yabancılaşma ve insan doğası kavramı bağlamında etik antropoloji
 
Engin Abat / Marx düşüncesinde soyutlama
 
John E. Elliot / Marx’ın kapitalizmin ahlaki eleştirisinin olanağı üzerine
 
Stephen Houlgate / Hegel’in hukuk felsefesinin anahatlarına giriş
 
Emre Öztürk / Richard Rorty’nin John Dewey okuması üzerine bir değerlendirme
 
E. Aras Ergüneş / Benedict Anderson ve Ernest Gellner bağlamında milliyetçilik teorilerinin incelenmesi

Felsefelogos Sayı: 40 / Spinoza Kitap İndir

Felsefelogos Sayı: 40 / Spinoza
Felsefe Logos’un bu sayısı “Spinoza” adını taşıyor. Kitapta, Yirmiyahu Yovel ”Sapkın ve Yasaklı”, Reyda Ergün “Spinoza’nın Bir Bedeni Vardı”, Savaş Ergül “Hobbes ve Spinoza: Siyasetin Yerini Belirlemeye dair İki Girişim ”, Manfred Walther “Carl Schmitt Baruch Spinoza’ya Karşı ya da Siyasal Teolojinin Sonu Üzerine”, Taner Yelkenci “Din ve Devlet Benecdictus de Spinoza’nın Politik Teoloji Eeleştirisi” , Alexandra Matheron “Spinoza’ya göre Devlet, Spinozacı Anlamda Bir Birey midir?”,
Abdurrahman Aydın“Spinozacı Konum: Eskiden Yeniye Parçalı Süreklilik”, Özge Akarsu “Bütün Olmak Parça Olmaktır: Le Guin’in Mülksüzleri ve Spinoza”, Tamer Yıldırım “Feuerbach’a Etkileri Bağlamında Spinoza ve Pantaizm”, Emin Çelebi“Spinoza’da Tanrı ve İnsan Bağlamında Özgürlük Problemi”, Ekrem Ekici “Tanrısal Nesnellikten Tutkuların Toplumuna:
Spinoza’nın Doğal Hak Kuramına Genel Bakış”, Sevinç Türkmen “Ekoloji ve Spinoza”, Emre Koyuncu“Bir Soru:Spinozacı Kimdir” konulularını ele aldı.

Felsefelogos Sayı: 65 / Sanal Yaşam ve Uzay Kitap İndir

Felsefelogos Sayı: 65 / Sanal Yaşam ve Uzay
Kitaptaki başlıklar:
Hilary Putnam – Bir bardak suda fırtına koparmak 
Daniel C. Dennett – Filozoflar yapay zekâyla karşılaşırsa
Oğuzhan Ekinci – Bilişim sosyolojisi bağlamında uzayın sanallaşması: siber uzay
Nazım Gökel – Yalnız gezerin temsil rehberi: nesne, temsil ve zihin
Julie E. Cohen – Uzay ve siber uzay
Sebile Başok Diş – Medya karşısında ahlakî duyarlılığımız
Seyda Kesikoğlu – İletişim çağında sanattaki üretim ilişkileri
Fehmi Ünsalan – Sosyal ağlar, sanal kimlikler
Sema Ülper Oktar – Machiavelli’de olumsuz insan doğası kavrayışı ve ‘politik değer’in tanımı
Kurulay Ermaganbetova, Sinan Özbek – Mekân markalaşması ve ‘hatırlama’ siyaseti
 
 

Felsefelogos Sayı: 64 / Üniversite Kitap İndir

Felsefelogos Sayı: 64 / Üniversite
Henry A. Giroux / Demokrasinin krizi, hortlayan otoriterlik ve yükseköğretimin geleceği
Jacques Derrida / Mochlos ya da fakültelerin çatışması
Jürgen Habermas / Üniversite ideası – öğrenme süreçleri
Ronald Barnett / Ekolojik üniversitenin gelişi
Sanem Güvenç Salgırlı / Maskeli filozof, spesifik entelektüel ve politikanın kırılgan fay hatları
Erdoğan Yıldırım / Postmodern durum ve bilgi
Mete Kurtoğlu / Küresel bilgi ekonomisi ve üniversite (ideası)
Özgür Narin / Üniversitenin krizi ve meta üretiminin genelleşmesi
Armağan Öztürk / tarihsicilik ve toplum mühendisliği kavramları özelinde Hayek ve Popper’da bilim felsefesi tartışmaları
Fatma Dore / Paris Üniversitesi’nin on üçüncü yüzyılda İbn Rüşdçülük ile tekâmülü
Nejla Doğan / Eğitimin biyopolitiği

Felsefelogos Sayı: 55 / Sinemanın Felsefesi Kitap İndir

Felsefelogos Sayı: 55 / Sinemanın Felsefesi
elsefe, son yıllarda sinemayı da kendine konu edinmeye başladı. Felsefenin diğer bilimlerle kurduğu ilişkiyi, belki de sinemanın diğer altı ana sanat dalı ile kurduğu ilişkiyle birlikte düşünebiliriz. Sinemanın bir sanat dalı olup olmadığı, sanatsal ve estetik değeri, yedinci sanat olarak anlamı halen tartışılan konulardır. Ancak tıpkı felsefenin diğer bilimlerle kurduğu ilişki gibi, sinemanın da diğer sanat dallarının tümüyle ilişki kurarak, onları bir tür kurgusal zaman-mekân bütünlüğü içerisinde bir araya getirip, ayrıştırarak ya da seçmeci kurgular yaratarak kendi sanatsal janrını var ettiğini söylemek mümkün. 

Sinema, diğer sanat dallarını referanslarla kendi üretiminin içerisine taşıyan ancak onlardan da bağımsız olabilen bir tür yedinci sanattır. felsefelogos bu gerekçeyle “sinemanın felsefesi”ni dosya konusu olarak işliyor. Son dönemde gerek süreli yayın, gerek telif çalışma gerekse de çeviri kanalıyla sinema çalışmaları görünürlük kazanıyor. Bu olumlu girişimlere rağmen sinemanın neliğine dair felsefeden yapılan çalışmalar maalesef henüz kısıtlı sayıda. felsefelogos, bahsedilen bu eksikliği gidermek için mütevazı bir katkı sunmayı amaçlıyor. 

Felsefelogos Sayı: 54 / Machiavelli Kitap İndir

Felsefelogos Sayı: 54 / Machiavelli
Felsefelogos’un bu sayısı “Machievellin”adını taşıyor. Dergide;

Leo Straus: Machievellin’nin niyeti: Prens
Tanzer Yakar: Machiavelli’de insan doğası.
Ahu Tunçel: Uyumsuz bir cumhuriyetçi: Machiavelli
Benedetto Croce: Machiavelli ve Vico; politika ve ahlak.
Aylin Kılıç: Cumhuriyetçi düşünce geleneğinde “ortak iyi” anlayışı ve Nachiavelli’nin tar Özgünlüğü.
Armağan Öztürk: Machiavelli’nin tarih anlayışı.
İsaiah Berlin: Güncelliğe karşı Machiavell’nin özgünlüğü.
Can Karaböcek : Her dem yeni Machiavelli
Tarihsel Eleştirel Marksizm Sözlüğü: Ev içi emek tartışması

konuları işleniyor…