İktisat ve Toplum Sayı 74 Kitap İndir

İktisat ve Toplum Sayı 74
  Ömer Faruk Çolak * Döviz Kuru Faiz Tartışması Üzerine
   Meghnad Desai    *  Keynes ve Seksen Yıl Sonra Onun Genel Teorisi
  Şevket Pamuk      *  Keynes’in Son 100 Yılda Gelişmiş Ekonomiler Üzerindeki Etkisi
  Yılmaz Akyüz   *  Kriz, Marx ve Keynes Bölüşüm, Finansallaşma ve Ekonomik Durgunluk
   Erinç Yeldan    *  Makroekonominin Keynes ile Sınavı
  Ahmet Ertuğrul   * Keynes ve Para
   Hasan Ersel    * “Genel Teorinin” XII. Bölümü Işığında Belirsizlik, Bekleyişler ve “Animal Spirits”
   Hüseyin Özel   *  Genel Teori’nin “Kararsızlığı” Üzerine
   Turan Subaşat   * Keynesçi Talep Yönetimi Neden Yetersiz Kalıyor?
   Bayram Ali Eşiyok  * Keynesyen “Altın Çağ” dan Neoliberal “Orta Çağ’a”: Geriye Ne Kaldı?
   Metehan Cömert   *Olağan Patikanın Ötesinde Bir Keynes Tasavvuru
   Barış Soybilgen & Ege Yazgan  * Simditahmin.com’un Türkiye GSYH Büyüme Oranları için Tahmin Performansı
   Harun Öztürkler   *  Trump Ekonomisi: Kısa Bir Değerlendirme
   Osman Arolat    *  Yaşantımızı Oluşturan Çevremiz ve Büyüklerim
   Levent Özübek   *  Razumovski Kuartetleri
   Meltem Karakaşoğlu * Pazarlamanın İktisadi Temelleri: Pazarlama ve İktisat İlişkisi Üzerine Tarihsel Bir Bakış
7. Yılında İTD Hakkında
 
   İTD iktisat yazınına katkı vermek, iktisadi olguları doğru analiz etmek amacıyla yayınlanmakta. Bunu da kapalı, sadece iktisatçıların okuduğu çalışma­larla değil, kuramsal temeli kaybetmeden, sade bir dille yazılmış çalışmaları öne çıkartarak yapmakta.
Bu sayımız Keynes özel sayısı oldu. Neden Keynes? Çünkü 2007/2008 krizi tekrar Keynes ve Keynesyen kuramı yeniden gündeme oturttu. Daha da önemlisi 2016 yılı, hem Keynes’in başyapıtı Genel Teori’nin yayınlanışının sekseninci yıl dönümü, hem de John Maynard Keynes’in (Lord Keynes) ölümünün yetmişinci yıldönümü.
Elinizdeki sayıda önemli akademisyenlerin yazılarını okuyacaksınız. M. Desai, ilk defa Türkçe yayınlanan bir dergi için yazdı. Yılmaz Akyüz hocamız, uzun süre sonra yine Türkiye’deki bir dergi için makale kaleme aldı. Hasan Ersel hocam sağlık sorunlarına rağmen bu sayımıza katkı verdi. Şevket Pamuk’dan makale istedik, kısa da olsa yazarım dedi.
Erinç Yeldan, sevgili annesini yitirmesine rağmen, hocam yazımı göndereceğim dedi. Hocamıza başsağlığı, sevgili annesinin de ışıklar içinde uyumasını diliyoruz.
Ahmet Ertuğrul hoca yazısını ilk gönderenlerden oldu. Hüseyin Özel geciktim, ama buradayım dedi. Turan Subaşat ve Bayram Ali Eşiyok da bu sayıda Keynes üzerine yazdılar. Ege Yazgan ve Harun Öztürkler tekrar yazıları ile aramızdalar. Ve diğer yazarlarımıza da ellerinize sağlık diyoruz.
İTD bu sayıdan itibaren geleceğin akademisyenlerine kapılarını açıyor: “Öğrencilerden Makaleler” adlı köşemizde her ay bir lisan, yüksek lisans ya da doktora öğrencisinin makalesine yer vereceğiz.
Döviz kuru artıyor, dergiyi basmak için kağıdı bile zor bulduk. Çünkü kağıtçılar kağıda zam yaptıkları halde kağıt satmak istemiyorlar. Bu zorunluluktan dolayı 2012 yılından sonra ilk defa derginin fiyatını artırmak zorunda kalıyoruz. İTD artık 15 TL’den satılacak. Abonelerimiz bu fiyat artışından etkilenmeyecek. Mecburduk, hoşgörünüze sığınıyoruz.
Daha önce İTD imece yöntemi ile yayınlanan, şövalyelerin çıkardığı bir dergi diye yazmıştım. Eksik yazmışım. Bu sayı bir kere daha gösterdi ki, İTD SEVGİYLE YAYINLANIYOR.
Siz de sevgiyle ve okuyarak kalın.
                                                                                               Ömer Faruk Çolak

İktisat ve Toplum Sayı:85 Kitap İndir

İktisat ve Toplum Sayı:85
Oktar Türel:                                   Ekim Devrimi Sonrasında Rusya’da İktisat Politikaları, 1917-26
Hüseyin Özel:                                 Karl Marx ve Karl Polanyi: İnsan ve Tarih
Alpay Hekimler:                             Avusturya’daki Genel Seçim Sonuçları ve Muhtemel Koalisyon Hükümeti Üzerine Tespitler
Boris Kagarlitsky:                          Trump’ın Tutarsızlıkları ve Solun Geleceği
James K. Galbraith:                       Trump, Kalıcı Durgunlukla Başa Çıkabilir mi?
Ömer Üründül:                               Fark Yaratanlar- Röportaj
Bayram Ali Eşiyok:                        Cumhuriyet Ekonomisinin Eksik Kalan Payandası: Toprak Reformu
Veysel Karagöl:                              Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Eğitim
Mert Can Duman:                          Rekabetçi Bir Dünyada Yer Edinmek İçin Reçete Önerisi
Osman Arolat:                                Cumhuriyetin İlk Döneminden Bir Kitap
Meltem Karakaşoğlu:                     Tüketiyorum Öyleyse Varım: Tüketicinin Alışveriş Yolculuğunda İdeal Benliğin Rehberliği
 
Danışma Kurulu:  Asaf Savaş Akat (Bilgi Üniversitesi), Bozkurt Güvenç, Dani Rodrik (Princeton Üniversitesi), Erdal Atabek, Fikret Şenses (ODTÜ), Hasan Ersel, Kenan Mortan (Mimar Sinan Üniversitesi), Meghnad Desai (London School of Economics), Oktar Türel (ODTÜ), Rauf Gönenç (OECD), Refik Erzan (Boğaziçi Üniversitesi), Sübidey Togan (Bilkent Üniversitesi), Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi), Şiir Yılmaz (Gazi Üniversitesi), Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi), Yılmaz Akyüz (Cenevre South Centre), Ziya Öniş (Koç Üniversitesi).
 

İktisat ve Toplum Sayı:84 Kitap İndir

İktisat ve Toplum Sayı:84
Ömer Faruk Çolak:                     Plandan Orta Vadeli Programlara: OVP (2018-2020) Üzerine Bir Değerlendirme
Erinç Yeldan:                                1917 Ekim Devrimi’nin Ekonomik Öncülleri
Bilsay Kuruç:                                100. Yılında Ekim Devrimi
Meghnad Desai:                           1917 Ekim Devrimi
Prabhat Patnaik:                          Ekim Devrimi ve İşçi-Köylü İttifakı
Boris Kagarlitski:                         Zenginin İsyanı
Rüştü Asyalı:                                Fark Yaratanlar – Röportaj
Alpay Hekimler:                            Federal Almanya’daki Seçimler Üzerine – Jamaika Koalisyonuna Doğru-
Bayram Ali Eşiyok:                      1838’den 1980’e: Sanayileşmede Ana Dönemeçler, Ana Kırılma Noktaları Uygulama
Berk Yüksel:                                 Alev Saçan Bir Yıldız Olman
Ulvi Kafkaslıoğlu:                        Sinemanın Gözü: Kurgunun İçinden Gerçeğe Bakış
Osman Arolat:                              V.I. Lenin’nin 11 Temmuz 1919’da ,Devlet Üzerine Konferansı
Levent Özübek:                             Sanatta Emeğe Saygının Bir Öyküsü
İsmail Yıldırım:                             Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye
 
 
 
Asaf Savaş Akat (Bilgi Üniversitesi), Bozkurt Güvenç, Dani Rodrik (Princeton Üniversitesi), Fikret Şenses (ODTÜ), Hasan Ersel, Kenan Mortan (Mimar Sinan Üniversitesi), Meghnad Desai (London School of Economics), Oktar Türel (ODTÜ), Rauf Gönenç (OECD), Refik Erzan (Boğaziçi Üniversitesi), Sübidey Togan (Bilkent Üniversitesi), Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi), Şiir Yılmaz (Gazi Üniversitesi), Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi), Yılmaz Akyüz (Cenevre South Centre), Ziya Öniş (Koç Üniversitesi).

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı:50 Yıl 2014 Kitap İndir

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı:50 Yıl 2014
Bir yılı daha tükettik. 2014 yılında da Türkiye ekonomide olduğu kadar siyasette de bir türlü istikrarı yakalayamadı. Kısa erimli hesaplar ülkenin istikrarsızlaşmasına katkı vermeye devam etti. İstikrar için aklı kullanmak gerekirken, Türkiye aklı ve bilimi öne çıkarmama konusunda direniyor. Bunun acısı özellikle çocuklarımıza çıkacak, umarım yanılırım.
Türkiye Aralık ayında G-20 dönem başkanlığını aldı. G-20 bu dönemde yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık üzerinde çalışacak. İronik bir durum, çünkü Uluslararası Şeffaflık Enstitüsü 2014 Raporunda yolsuzluk ve şeffaflıkta en fazla ivme kaybeden ülke olarak Türkiye’yi açıkladı.
İTD olarak konuya açıklık getirmek için önemli bir akademik çalışmayı yayınlıyoruz. Greenwich Üniversitesi ‘nden Mehmet Uğur’un “Yolsuzluğun Kişi Başına Gelir Büyümesi Üzerindeki Dolaysız Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması” başlıklı makalesi konuyu derinlemesine işliyor. Bu yazının üzerine Raymond Fisman , Edward Miguel’in “Ekonomi Haydutlar-Yolsuzluk, Şiddet ve Ulusların Yolsuzluğu” kitabını okumanızı öneririm.
Türkiye ekonomisi için her dönem “kabuk değiştiriyor” cümlesi çok kullanılır. Şimdilerde galiba bu gerçek oluyor, Türkiye “Sanayisizleşiyor”. Sanayi sektörü ivme kaybediyor. Osman Aydoğuş, son iki ay dergimizde yazmamıştı. Yeniden aramıza döndü, “Türkiye Ekonomisi Nasıl Sanayisizleşti?” başlıklı çalışması için ciddi bir emek sarf etti. Ortaya önemli bir yazı çıktı, biz de bu konuyu kapağa taşıdık.
Bu sayı çok yüklü oldu. Mustafa Pirili ve Meneviş Uzbay “BM 69. Genel Kurulu Üzerine Bir Değerlendirme: 2015 – Sonrası Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Yol Haritası ve İklim Zirvesi” başlıklı çalışmaları ile Türkiye gündemine düşmeyen, fakat aslında ilk gündem maddesi olması gereken konuyu İTD’ye taşıdılar. Ellerine sağlık diyoruz. Ahmet Ertuğrul Hoca bu sayı ile aramıza katıldı, umarız yazıları sürekli olur.
Ellinci sayımıza ulaştık, İTD’yi ilk yayınladığımızda dergicilik zor iş, Üniversiteler dergi çıkarmakta zorlanıyor, birkaç sayı sonra kapanır diyenler oldu. Onları yazarlarımız, okuyucularımız sayesinde utandırdık. Şundan eminim ki, İTD ileri ki yıllarda İletişim alanında Master, Doktora tezlerine konu olacak. İnadımız inat, biz bu ülkenin insanına katkı vermeye devam edeceğiz. Üstelik eğilmeden, bükülmeden, kimsenin sözcüsü olmadan. Olanların halini görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Emeği geçenlere minnettarız.
Sevgiyle ve okuyarak kalın.

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı:33-34 Yıl: 2013 Kitap İndir

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı:33-34 Yıl: 2013
Son on yılda Türkiye ekonomisinin performansı ne kadar iyiydi? Dani Rodrik, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası 2002-2012’de ne kadar büyüdü? Aykut Kibritçioğlu, GSYH’metre Osman Aydoğuş, AKP’nin ekonomik başarı miti Turan Subaşat, reformcu olmak neden kolay değildir? Hasan Ersel, taksim gezi parkı direnişini destekleyen “izmir gündoğdu eylemcileri” profili anket çalışması: bulgular ve değerlendirmeler Funda Barbaros-Meneviş Uzbay Pirili-Akın Erdoğan-Özge Erdölek, gezi parkı anatomisi: hiç kimse hata yapmıyor İzzettin Önder, fed ve çin merkez bankasının değişen politikaları sonrası krizde üçüncü evre Ömer Faruk Çolak, yazmadıklarından dolayı eleştirilmek: Küçükömer’in ileri sürdüğü vehmedilen tezler Murat Özyüksel, iktisat ve toplum Hüseyin Özel, 2000’li yıllar Türkiye’sinin gençlerini anlamak: milenyum kuşağı üzerine bir yazı Demet Lüküslü-Hakan Yücel, müzik aletini biz üretiyoruz başkası çalıyor Mert Can Duman, Türkiye’de posta hizmetlerinin serbestleştirilmesi Uğur Emek, ikili sistem Alper Duman-Aycan Kapucu Eryar, dünyada kültür politikaları-III: Asya’dan örnekler Sacit Hadi Akdede,

İktisat ve Toplum Sayı 72 Kitap İndir

İktisat ve Toplum Sayı 72
Asaf Savaş Akat (Bilgi Üniversitesi), Bozkurt Güvenç, Dani Rodrik (Princeton Üniversitesi), Fikret Şenses (ODTÜ), Hasan Ersel, Kenan Mortan (Mimar Sinan Üniversitesi), Meghnad Desai (London School of Economics), Oktar Türel (ODTÜ), Rauf Gönenç (OECD), Refik Erzan (Boğaziçi Üniversitesi), Sübidey Togan (Bilkent Üniversitesi), Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi), Şiir Yılmaz (Gazi Üniversitesi), Taner Berksoy (Okan Üniversitesi), Yılmaz Akyüz (Cenevre South Centre), Ziya Öniş (Koç Üniversitesi).
 
Bozkurt Güvenç: Ne yapalım, Nasıl?
Osman Aydoğuş: Türkiye’nin Büyüme Sorunu
Erinç Yelden: ABD Ekonomisinde  Üretkenlik Yavaşlarken
Altuğ Yalçıntaş: 2008 Finansal Krizi ve “Tasarruf Tedbirleri”nin Ardından İktisat Mesleği
Burak Gürbüz: Günümüzde Orta Sınıflar ve Türkiye
Mert Can Duman: Alın Terinin Yerini Akıl Teri Alıyor
Bayram Ali Eşiyok: Üretkenlik Krizi
Kenan Morton: Venedik ve 2016 Film Festivali
Osman S. Arolat: Özelleştirme ile Son Verilen Bir Cumhuriyetin Kurumu/Okulu: Sümerbank
 Barış Urhan: Yep-D Serüveni