Güz-2006 Sayı 22 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Kitap İndir

Güz-2006 Sayı 22 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi
Süreyya Beyzadeoğlu / Manisa’da Kadılık Yapan Şair İki Vehbi’nin İki Şiiri 7-13
Ahmet Bozdoğan / “Dönem” ve “Akım” Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Milli Edebiyat 15-32
Halil Çeltik / Bursalı İsmail Hakkı’nın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar / 33-49
Salim Çonoğlu / Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve: Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde Meyve İmgesinin Kullanılması 51-64
Yılmaz Daşçıoğlu / Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç’in Gözünden Türk Edebiyatı / 65-81
Mehmet Dursun Erdem / Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinlerin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar 83-110
Haluk Gökalp / Çobanlıktan Valiliğe, Valilik’ten Asilliğe: Varvari Ali Paşa ve Makalat-ı Varvari 111-134
Ahmet Bozdoğan / Mevlana’nın Mesnevi’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler 135-154
Abdurrrahman Kolcu / Yahya Kemal’in Bütün Şiirlerine Katkı 155-163
Mehmet Narlı / Asaf Halet Çelebi’nin Poetikası 165-186
Rıdvan Öztürk / Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatımlarda Türk Halk Verimleri 187-203
Bedri Sarıca / Türkçe’de -E/ -İ Durum Eklerinin Karışması Sorunu 205-218
Hilmi Uçan / Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde 1929 Müfredat Programı 219-228
Yavuz Kartallıoğlu / Moğolcanın İkinci Şahıs Zamirlerinin Kökeni ve Değişimi 229-223
Zekeriya Başkal / Amerika’da Türklük Bilimi, Donalt Quataert/Sabri Sayarı 235-236

Güz-2005 Sayı 20 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Kitap İndir

Güz-2005 Sayı 20 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi
Fatih Andı /Bir Medeniyet Algılaması Olarak Ahmed Midhat Efendi’nin Paris’i 7
Kadir Atlansoy / Pend-i Attâr’ın Türkçe İlk Manzum Çevirisi. Sabâyî’nin Sırât-ı Müstakîm Mesnevîsi 27
Erhan Aydın / 1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış 43
Zekeriya Başkal / İki Tarihi Romanın Alışkanlıkları Kırma Kuramı (Defamiliarization) Çerçevesinde İncelenmesi: Benim Adım Yunus Emre ve Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri / 57
Muhittin Eliaçık / Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Atâ Tarihinin 4-5. Ciltleri / 67
Cafer Gariper / Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı Üzerinde Bir İnceleme / 89
Saadet Karaköse / Eski Türk Edebiyatı’nda Felsefî Açıdan İnsan Tipleri / 121
Ramazan Korkmaz / Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli / 139
SelahattinTolkun / Eski Türkçe Döneminde Arkaik Bir Fiil: Arı-/ 149
Şecaattin Tural / Üstkurmacı Bir Metin: Kayıp Hikâyeci / 159
Nuri Yüce / Bir Yazmanın Yayımındaki Bazı Eksiklikler / 173
Franklin Lewis Çev: İsmail Güleç / [Batı’da Mesnevî’’den Yapılan İlk] Çeviriler,Şerhler, Uyarlamalar ve Esinlenmeler / 183
Kadir Atlansoy Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, Mahmut Erol Kılıç / 203
Muberra Bağcı / Mehmet Akif’in Şiir Dünyası, Fazıl Gökçek / 205
H. Harika Durgun / Necip Türkçü’nün Hatıraları ve Dil Yazıları, Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel / 209
Aslı Uygun / Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim Şibanî’-Nâme, Yakup Karasoy-Mustafa Toker / 212

Bahar-2006 Sayı 21 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Kitap İndir

Bahar-2006 Sayı 21 / İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi
Fatih Andı / Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz / 7
Şahmurat Arık / Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Roman Sanatı Üzerine Düşünceler / 15
Birsel Oruç Aslan / Tepegöz ve Köroğlu Destanlarının Gagauz Varyantlarında Görülen Slav ve Rumence Kökenli Kelimeler / 37
Cahit Başdaş / Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk / 45
Müzeyyen Buttanrı / “Hürriyet” ve “Hürriyet Kurbanları” Eserleriyle İhsan Adlî Bey / 59
Kemal Erol / Talip Apaydın’ın Roman ve Öykülerinde Kadın ve Sorunları / 87
Hasan Ali Esir / Geleneksel Türk Mutfağı ve Lâmiî Çelebi’nin Ferhâd ve Şirin Mesnevîsinde Bahsettiği Yiyecek ve İçecekler / 121
Mevlüt Gültekin / Asiyabad Özbek Ağzıyla Birkaç Nasrettin Hoca Fıkrası / 135
Abid Nazar Mahdum / Mu’nü’l-Mürd Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine / 153
Gülsel Sev / Dede Korkut Hikâyelerinde Unvan Grupları / 167
Vahit Türk / İsimden Fiil Yapan -al- / -el-; -l- ve -ar- / -er-; -r- Eklerinin Kökeni / 183
Ali Yıldırım / Antakyalı Münif’in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri / 193
Sezai Coşkun / Türk Romanında İttihat ve Terakki, Murat Koç / 207
Nursel Özdarendeli / Kırgız Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi, Hülya Kasapğlu Çengel / 210
Rıdvan Öztürk / Language Contacct&Lexical Borrowing in the Greek Cypriot Dialect, Andreas N. Papapavlou / 212