Karadeniz Araştırmaları Sayı: 10 Yaz 2006 Kitap İndir

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 10 Yaz 2006
İsmail Mangaltepe: Avarların 626 İstanbul Kuşatması
İlhan Ekinci: Osmanlı Deniz Ticaretini Kurtarma Çabaları
Sinan Yakay: Karadeniz Ereğli’de Bir İsyan ve Osmanlı Toplum Düzeni
Eyüp Şahin: Trabzon’da Sosyo-Ekonomik Yapılanma ve 1914 Bütçesi
Ali Arslan: Samsun’da Yerel Seçimler ve Siyaset
Halim Çavuşoğlu: Bursa’daki 1952-67 Yugoslavya Göçmenleri
Dilek Ergönenç: Nogay Türkçesinde Bol-Fiili

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2006 Kitap İndir

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2006
Adile M. Emirova: Bekir Çobanzade’nin Dil Bilimi Anlayışı

Osman Fikri Sertkaya: Kırım’ın İlhakına Dair Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Ferman

Hüseyin Çınar: Hacı I. Selim Giray Han ve Çiftlik Vakıfları

Merthan Dündar: Kırım Milli Mücadele Tarihdeki Bir Yaprak

Hayri Çapraz: XIX. Yüzyılda Çarlık Rusyasının Kırım Politikası

H. Hüseyin Güneş: İnsanları, Mekanları ve Kurumlarıyla Bir Kırım Şehri: Karasubazar

Elnara Ziyadionva: Kırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 12 Kış 2007 Kitap İndir

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 12 Kış 2007
İsrafil Babacan: Şebinkarahisarlı Abdi Bey’in Türklükle İlgili Manzumesi

Nadejda Chirli: Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsimler

Durdu Mehmet Burak: Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ermeni Faaliyetlerinden Kısa Bir Kesit

Kader Özlem: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Romanya’nın Dış Politikasında Batı Dünyası ve Türkiye’yle İlişkiler

Mehmet Çanlı: Balkanlardan Muğla’ya Göç

Necmettin Alkan: Gümüşhane Sancağı Kürtün-i Zir Kazası Ayanı Süleyman’ın Meselesi

Süleyman Sırrı Güner: Müziğin Tedavideki Yeri ve Şekli

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 9 Bahar 2006 Kitap İndir

Karadeniz Araştırmaları Sayı: 9 Bahar 2006
Ahmet Gündüz: 19. Yüzyıl Osmanlı Reformlarında Etkili Olan Sosyal, Ekonomik, Politik ve Askeri Faktörler
Ali Gürsel: Saray-Hükümet, İngiltere, Mustafa Kemal ve Anadolu’ya Yolculuk
Ülkü Çalışkan: Türk Kurtuluş Savaşında Sovyet Rusya’nın Mali ve Askeri Yadımları
Nazım Kuruca: Giresun Tarih ve Kültür Araştırmalarına Dair Kaynakça
Ahmet Demirtaş: Türkiye Türkçesinde Mensubiyet Bildiren -Gil Eki Üzerine
Muhammet Kuzubaş: Divan Şairleri Hastaları Nasıl Tedavi Ederler?
Selahattin Tozlu: Karapaklar Hakkında Bazı Notlar
Yaşar Kalafat: Karşılaştırmalı Nogay-Türk Halk Kültürü
Erdoğan Altınkaynak: Karay Ad ve Soyadları
K. Leyla Budak: Ukrayna Medyası: Siyaset, Medya İlişkileri ve Bağımsızlık Sonrası Gelişme ve Sorunlar
Giray Saynur Bozkurt: Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da Kadife Devrimler