Kültür Sayı: 4 Güz 2006 / Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi Kitap İndir

Kültür Sayı: 4 Güz 2006 / Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi
Mustafa Tatçı’dan Özetleyen Kamil Büyükler: Yunus Emre Hayatı

Azmi Bilgin: Yunus Emre’de İnsan Sevgisi

Doğan Pur: Yunus Emre’nin Anadolu’daki Mezar ve Makamları

M. Önal Mengüşoğlu: Aklım Evi Kaygılı Nefsim Asayiş Benim

Mehmet Demirci: Yunus Emre’nin Menkıbelerine Tasavvufi Yorumlar

Fatih Güldal: Süheyl Ünver Defterlerinde Yunus Emrem

Cihan Okuyucu-Cihat Arınç-Ahmed Güner Sayar-Vehbi Vakkasoğlu-Hüsrev Hatemi-Bilal Kemikli-Mustafa Tatçı-Zekeriya Başkal-Turan Karataş-Mustafa Kara-Ömür Ceylan-Ö. Tuğrul İnançer-Fikret Uslucan-Adnan Uzun-Mustafa Ayyıldız-Volkan Akmeşe-Nuri Özcan-Yusuf Turan Günaydın-Cevat Akkanat