Mesele Dergisi Nisan 2014 Sayı:88 Kitap İndir

Mesele Dergisi Nisan 2014 Sayı:88
“Eskisi gibi davranınca hiçbir şey yeni olmuyor”

Gezi İsyanı’nın sandığa gömülmesine gönlümüz razı olmadı. Nisan sayısının kapağına Gezi İsyanının dinamiklerini önemseyip öne çıkarttık. Haziran günlerinin deneyimiyle yola devam etmenin yollarını tartışmaya açtık.

Bu çerçevede Gezi İsyanının anlamı üzerine İsmet Akça ile konuştuk. Ona, Gezi’nin son 30 yılın sosyal mücadeleler tarihi içindeki yerini sorduk.

Hem Haziran günlerinde hem de Berkin’in cenazesinde kendini hissettiren yeni kuşağın, liseli gençlerin politikleşme saiklerini anlamak üzere yüzümüzü onlara döndük. Neden sokaktaydılar?

Gezi İsyanı’nın politikleştirdiği yeni kitlelerle sosyalistler arasındaki mesafeye dikkat çektikten sonra, bu açının neden oluştuğunu, kapatılıp kapatılamayacağını konusunu Alper Taş’a sorduk.

Sıkça hedef olduğumuz “biber gazı”nın sonuçlarını ve neden yasaklanması gerektiğine dair başlatılan kampanyayı Dr. Nazmi Algan’la konuştuk.

Bu sayımızda Şöhret Baltaş BerkinElvan’ı ve Gezi İsyanında öldürülen gençlerin Alevi oluşu üzerinde durdu.

Can Semercioğlu, Hüsnü Arkan ile yeni kitabı “Hırsız ve Burjuva” üzerine konuştu.

Nisan ayı, soykırım konusu ele alınmadan geçilemezdi. Recep Maraşlı’nın makalesi ve Deniz Yaran’ın Nevzat Onaran ile röportajı Ermenilerin ve Kürtlerin yaşadığı baskıları, ayrımcılığı gözler önüne seriyor.

Iraklı Kürt şair Abdulla Goran’ın namus cinayetlerini kınayan ünlü şiiri Mezar Taşı ilk kez Türkçe’de.

Noam Chomsky’nin Üçüncü Yılında Arap Baharı makalesi ile Dan Beeton’ın Venezuela’da yaşanan son siyasal çalkantıyı ele alan makalesini Erol Yeşilyurt’un çevirisiyle okuyacağız.

Seran Demiral “Yaşarken unutturulan çok kimlikli bir yazar: Suat Derviş”i ele alıyor.

Aslı Sarıoğlu, Asuman Türkün ile kentsel dönüşümün kurbanları üzerine konuştu: “Kiracıları kapsayacak bir konut politikası gerekli” oluşuna işaret ediyorlar.

Çağrı Uluğer Biyopolitika’yı ve aynı adla İletişim yayınlarından çıkan kitabın eleştirisini yapıyor.

Rıfat Saltoğlu, Galileo Galilei’nin yargılanmasının nedenlerinden hareketle, onun evren tasarımını ve devrimci etkilerini konu ediniyor.

Paolo Gerbaudo’nun Agora Kitaplığından Osman Akınhay çevirisiyle bu ay çıkacak olan “Twitler ve Sokaklar” başlıklı kitabından bir bölümü okurlarımızla paylaşıyoruz.

Erdoğan Özmen, sıradanlaşan “sapıklığın” psikolojik ve sosyal nedenlerine değiniyor.

Tevfik Kalkan Campbell’in “Günah Keçisi” metaforunu masaya yatıran kitabını tanıtıyor.

Son olarak Saniye Denli’nin, Marc Quinn’in “Aklın Uykusu” adlı sergisini tanıtan yazısı var.

Mesele Dergisi Şubat 2016 Sayı:110 Kitap İndir

Mesele Dergisi Şubat 2016 Sayı:110
Mesele kitap dergisinin Şubat sayısı çıktı: “Biz haklıyız”
Mesele kitap dergisi, Şubat sayısında Cizre ve Sur’daki direnişi, Barış İçin Akademisyenler’i ve Ortadoğu, Çin ve Afrika’daki siyasal ve sınıfsal gelişmeleri ele alıyor. Günümüzde duygu siyasetinin imkânlarından David Bowie’ye kadar farklı konulardaki kitap değerlendirmeleri, kültür-sanat yazıları, televizyon ve müzik yazıları, röportajlar ve güncel konulara dair yazılar Mesele’nin 110. sayısında.
Şöhret Baltaş, Reddi Nisyan’da yazdı: “Biz haklıyız”
Osman Akınhay yazdı: “Baas ile Suud karışımı bir manzaraya doğru”
Yunus Öztürk ve Can Semercioğlu, Güven Gürkan Öztan’la Barış İçin Akademisyenler’i konuştu: “Barış İçin Akademisyenler’in başarısı aşağıdan örgütlenmesidir”
Tuncay Gürhan, siyaset ve duygu arasındaki ilişkiyi yazdı: “Yas, yasaya nasıl dönüşür?”
Feyzi Çelik, Nicos Poulantzas’ın Faşizm ve Diktatörlük kitabını değerlendirdi: “Başkanlık tartışmaları bağlamında faşizm ve diktatörlük”
Sarphan Uzunoğlu, Tahir Elçi cinayetini yazdı: “Kırmızı Cumartesi’ye bir kez daha bakmak”
Tarık Aygün, Zafer Aydın’ın Grevden İşgale Singer Eylemleri kitabını değerlendirdi.
Mehmet Akkaya, Haluk Gerger’le Ortadoğu’daki gelişmeleri konuştu: “İsrail, Kürt Sorunu’nun adil çözümünü, Filistin benzerliğinden dolayı istemez”
Pepe Escobar’ın Avrasya’daki mevcut siyasetle ilgili yazısını İrfan Özdabak Türkçe’ye çevirdi: “Amiral battı’ değil de ‘satranç’ mı olacak?”
CGüney Afrika’daki sendikal mücadeleyle ilgili makaleyi Class Struggle’dan İrfan Özdabak Türkçe’ye çevirdi: “NUMSA: Kızıl sendikadan kızıl partiye mi?”
Nil Ormanlı, Kemal Varol’un Ucunda Ölüm Var kitabını değerlendirdi: “Yan yana getirilemeyen kelimelerin, cümle kurulmayan harflerin öyküsü”
Gün Zileli, Cepheden Anılar: Orhan Savaşçı’nın THKP-C Anıları kitabını değerlendirdi: “Orhan Savaşçı’nın anıları ve İlyas Aydın olayı”
Can Semercioğlu, Pierre Bayard’ın Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz? kitabını değerlendirdi: “Kitaplar, izlenimler ve hakikât”
Haydar Ali Albayrak, mafya dizileri ekseninde Poyraz Karayel dizisini değerlendirdi: “Mafya dizilerinin yükseliş ve düşüş sürecinde: Poyraz Karayel’in geleceği”
Simon Critchley’in David Bowie’yi anma yazısını Can Semercioğlu Türkçe’ye çevirdi: “Geriye hiçbir şey kalmadı: David Bowie’nin aşk tasavvuru”
Mahmut Şenol, Emile Zola’nın Thérèse Raquin kitabını değerlendirdi: “Kendini Catoblepas gibi yiyip bitiren aşk üzerine”

Mesele Dergisi Ağustos 2015 Sayı:104 Kitap İndir

Mesele Dergisi Ağustos 2015 Sayı:104
Mesele kitap dergisinin Ağustos sayısı çıktı: “Yaşadığımız hikâye: Tarih”
Mesele kitap dergisi 104. sayısında kapağına tarih, tarihçilik ve tarihyazımını taşıdı. Günümüzde tarihin yalnızca geçmişten, bir “hikâye”den ibaret olmadığı, bunun çok ötesine geçerek yaşanmakta olan hayatın kendisini de etkilediği ve dönüştürdüğü ortaya çıkmaya başladı. Bu etkiyi yaratan şey farklı tarih yaklaşımları olurken, tarih anlayışındaki çeşitliliği yaratan da toplumsal hareketlerin ve toplumsal hafızanın ürünü oldu. 104. sayımızda yaşadığımız hikâyenin izini sürüyoruz.
Dosya konusu için E. J. Hobsbawm, tarihçinin ikilemini yazdı: “Evrensel ve kimlik arayışı arasında tarihçi”. Ali Akay, postyapısalcı tarih yaklaşımını tartıştı: “Tarih nereye doğru bakmakta?”. Can Semercioğlu, Bülent Somay’la Tarih, Otobiyografi ve Hakikat’i konuştu: “1915’te ayrı olan iki irade, 1923‘te buluştu”. Gülhan Balsoy, kadınların gözünden yazılan tarihi anlattı: “Kadın ve toplumsal cinsiyet tarihçiliği üzerine”. Slavoj Žižek, tarihselci göreciliği ve yanlış tanımayı tartıştı: “Tarihselciliğe karşı tarih”. Candan Yıldız, Özlem Kaya ve Ayhan Işık’la sözlü tarihçiliği ve resmi tarihi konuştu: “Resmi tarih nasıl aşındırılır?”. Gün Zileli, tarihçilik ve yalan ilişkisini yazdı: “Stalinist tarih yazımının yöntemleri”.
Kapak konusunun yanı sıra kitap değerlendirmeleri, kültür-sanat ve sinema yazıları, röportajlar ve güncel konulara dair yazılar Mesele’nin 104. Sayısında:
Şöhret Baltaş yazdı: “Suruç katliamından Varkiza ruhuna tarih unutmaz”
Tarık Ali, Yunanistan’da yapılan referandumun ardından SYRIZA’nın geldiği konumu yazdı (çev. İrfan Özdabak): “Günlük”
Prakash Kona, Nazileri, yeni muhafazakârları ve sömürge sonrasını yazdı (çev. İbrahim Beyazoğlu): “21. Yüzyılın Amerikan Manifest Destiny’si”
Uğur Selçuk Akalın, Tonak, Tanyılmaz ve Savran’ın Marksizm ve Sınıflar kitabını değerlendirdi: “Marksizm ve Sınıflar vesilesiyle kapitalizm ve neoliberalizm”
Canan Mengüloğul, Georgiy Plehanov’un Tarihte Bireyin Rolü Üzerine kitabını değerlendirdi: “Tarihte bireyin rolü”
Feyzi Çelik, Stefan Zweig’ın Joseph Fouché: Bir Politikacının Portresi kitabını değerlendirdi: “Fransız Devriminde karşı-devrimci bir portre: Fouché”
Deniz Can Emin, Sibel Özbudun’la Marksizm ve Kadın: Emek, Aşk, Aile kitabını konuştu: “Marksizm ve kadın”
Ali Mert, Metin Çulhaoğlu’nun Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu kitabını değerlendirdi.
Christopher Shea, Stanley Milgram’in İnsan Hayatını İfşa Eden Deney kitabını değerlendirdi: “Stanley Milgram ve kötülüğün belirsizliği”
Fahrettin Ege, Ömer Faruk’un Yarabıçak kitabını değerlendirdi: “İhlale davetiye: Yarabıçak”
Cansu Karagül, Kadir Akın’la kitabı Ermeni Devrimci Paramaz’ı konuştu: “Ermeni meselesini anlamayan sosyalist eksiktir”
Mahmut Şenol, Ferhat Uludere’nin Don Quijote’nin 3. Cildi kitabını değerlendirdi: “Parodi Roman’ işte budur!”
Ali Önder Şalıkara, televizyon dizileri ve edebiyatçılar arasındaki ilişkiyi yazdı: “Has edebiyatçılıktan TV dizi yazarlığına: Yalanın yozlaşması”

Mesele Dergisi Haziran 2015 Sayı:102 Kitap İndir

Mesele Dergisi Haziran 2015 Sayı:102
Mesele kitap dergisi, 102. Sayısında kapağına 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oy alarak büyük bir seçim başarısına imza atan “Büyük İnsanlık”ı taşıdı. Gezi’den bu yana parçalanan iktidar bloğunun geri kalan kısmı da bu şekilde iktidardan düşmüş oldu. Türkiye “en küçük partinin, en büyük başarıya imza attığı günler”i yaşarken, Mesele kitap dergisi bu sayısında bunun bize sağlayacağı nefes alma alanını konu ediniyor.
Şöhret Baltaş, Redd-i Nisyan’da Gezi’nin ikinci yıldönümünü yazdı: “Gezi’den Lice’ye, barikattan baraja…”
Ufuk Özcan, Gezi direnişi ve müşterek iradeyi yazdı: “Otokratik rejim riskine karşı kritik seçimler”
Yunus Öztürk, HDP’nin seçim zaferini yazdı: “Sıra Biz’de”
Aslı Sarıoğlu, Gezi’de sokağın sesi olan Çapul TV ekibiyle konuştu: “Direnişin medyası: Çapul TV”
Feyzi Çelik, Simten Coşar ve Gamze Yücesan Özdemir’in hazırladığı İktidarın Şiddeti kitabını değerlendirdi: “Sessiz şiddetten çıplak şiddete doğru”
Emek Erez, Funda Çoban’ın Sokak Siyaseti kitabını değerlendirdi: “Sokak siyaseti veya dünyanın suretini değiştirebilecek küçük şeyler”
Feyzi Çelik, Gezi’de yargının tutumunu ve Gezi davalarını yazdı: “’Türk’ yargısının Gezi sınavı”
Sarphan Uzunoğlu, Gezi’nin medya kültürünü nasıl dönüştürdüğünü yazdı: “Gezi’nin medyasına bugünden bakmak”
Zuhal Akmeşe, Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema kitabının yazarı Asuman Susam’la konuştu: “Belgesel her şeyden önce sinemadır”
Candan Yıldız, Kandil’deki kadınlarla konuştu: “40 kadından binlere…”
Kurtar Tanyılmaz, otomotiv işçilerinin direnişini değerlendirdi: “İşçilerin sırtından yeniden yapılanma”
Şerif Ceren Uysal, Soma katliamını ve sonuçlarını yazdı: “Barbarlığın öyküsü: SOMA”
Aslı Sarıoğlu, Feminizm ve Queer Kuram kitabının yazarı Alev Özkazanç’la konuştu: “Queer de ne ola?”
Mahmut Şenol, Unutulmuş Kitaplar’da Yasunari Kawabata’nın Uykuda Sevilen Kızlar kitabını değerlendirdi: “Uykuda okşanan kızlar”
Ali Önder Şalıkara, felsefe ve Marksist klasikleri üzerine yazdı: “Klasikleri tabii ki okuyalım ama…”
Elif Tekin, Yeniden Yaratılmanın Coşkusuyla kitabının editörü Onur Behramoğlu’uyla konuştu.
Gün Zileli, Ziya Yılmaz; Direniş, Sürgün ve Ölüm Günleri ve Bizi Güneşe Çıkardılar kitaplarını değerlendirdi: “Üç devrimci anı kitabı daha…”
Ayşe Begüm Çelik, Ferit Edgü’nün Giden Bir Kedinin Ardından kitabını değerlendirdi: “Öykünün ‘varlık’ problemi”
Çağrı Uluğer, David Macey’in Foucault Hakkında Her Şey kitabını değerlendirdi: “Yüzün Büyübozumu”

Mesele Dergisi Ekim 2015 Sayı:106 Kitap İndir

Mesele Dergisi Ekim 2015 Sayı:106
Mesele kitap dergisinin Ekim sayısı çıktı: “Yaşadığımız hikâye: şiddet”
Mesele kitap dergisi 106. sayısında kapağına Türkiye’nin toplumsal ve politik ikliminde giderek yerleşikleşen şiddet konusunu taşıdı. Günümüzde şiddet hem iktidar eliyle sistematik olarak kullanılıyor hem de iktidardan beslenen sivil kitleler için arzulanan bir güç haline geliyor. Bu haliyle şiddet bir yandan sıradanlaşırken diğer yandan normalleşiyor: İktidar-dışı her kesime amansızca şiddet uygulanıyor. Mesele’nin Ekim sayısında gelinen bu noktayı, hepimizin maruz kaldığı bu şiddeti hukuk, felsefe, psikoloji ve siyaset çerçevesinde ele aldık.
Dosya konusu için, Sabri Kuşkonmaz, iktidar ve şiddet arasındaki ilişkiyi hukuk perspektifinden ele aldı: “İktidar şiddeti ve terörü hukuktan sorulur.” Efe Baştürk, Walter Benjamin’in Gewalt kavramını tartıştı: “Gewalt üzerinden siyasallığı okuma denemesi.” Onur Alptekin, şiddetin siyasal-iktisadi kullanımını yazdı: “Şiddetin ideoloji yoluyla gizlenen iktisadi geometrisi.” Gün Zileli, şiddetin veçhelerini yazdı: “Özgürlük ve şiddet.” Vefa Saygın Öğütle, devrimci şiddetin boyutlarını ele aldı: “Devrimci şiddetin sosyal analizinin genel ve tipsel momentleri.” Ali Önder Şalıkara, şiddet ve estetik arasındaki ilişkiyi yazdı: “Şiddetin estetiği.” Agâh Aydın, bireyin şiddetle kurduğu ilişkinin psikanalitik okumasını yaptı: “Şiddet sessiz akar.”
Kapak konusunun yanı sıra kitap değerlendirmeleri, kültür-sanat ve sinema yazıları, röportajlar ve güncel konulara dair yazılar Mesele’nin 106. sayısında:
Şöhret Baltaş, devletin uyguladığı şiddetin tarihini yazdı: “Hangi şiddet?”
Sarphan Uzunoğlu, Jeremy Corbyn’in sıradışı öyküsünü anlattı: “Meclise anlam vermek”
Tarık Ali, İşçi Partisi’nin şimdiye kadar gördüğü en sol-kanat lideri yazdı (çev: İrfan Özdabak): “Jeremy Corbyn”
Alain Badiou, Syriza’nın kaçırdığı benzersiz siyasi fırsatı yazdı (çev. Serap Güneş): “Yunanistan’ın kaderine dair 11 melankolik madde”
Emek Erez, Alain Badiou’nün Fransız Felsefesinin Macerası kitabını değerlendirdi: “Fransa’da bir felsefe ânı”
Can Semercioğlu, Slavoj Zizek’in Hiçten Az kitabını değerlendirdi: “Şaheserden az, felsefeden fazla”
Bahar Çubuk, Ahmet Büke’nin İnsan Kendine De İyi Gelir kitabını değerlendirdi: “Ahmet Büke’den insana iyi gelen öyküler”
Mahmut Şenol, Suat Derviş’in unutulmuş kitaplarını yazdı: “Ayazpaşa’da harcanmış bir kadın”
Özlem Yeniay, Florestan Fernandes Halk Okulu’ndaki (ENFF) izlenimlerini yazdı.
Kutay Ucun, “Filmekimi 2015’te görülmesi gereken 10 film”i yazdı.
Hıdır Eligüzel, Süreyyya Evren ve Bige Örer’in Zaman Makinesi İle Renkli Bir Gezinti kitabını değerlendirdi: “Anne hangi bienalden başlıyoruz?”

Mesele Dergisi Mayıs 2015 Sayı:101 Kitap İndir

Mesele Dergisi Mayıs 2015 Sayı:101
Mesele kitap dergisinin Mayıs sayısı çıktı: “Büyük İnsanlık” çağrısına destek
Mesele kitap dergisi 101. Sayısında kapağına Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 7 Haziran seçimlerini taşıdı. Kapak dosyası için HDP’nin “Büyük İnsanlık” çağrısına destek verenlerden Eriş Bilaloğlu “HDP’ye +1 oy için…” derken, 10’dan Sonra İnsiyatifi’nden Foti Benlisoy “Sorumluluğumuz sandıktan büyük” dedi. Aslı Sarıoğlu, milletvekili adayı Turgut Öker’le konuştu: “Aleviler Cumhuriyet’le nefes aldılar ama veremediler”. Ahmet Murat Aytaç, seçim barajı sorununu yazdı: “Temsil adaleti”. Aslı Sarıoğlu, Cenap Nuhrat’la seçmen davranışlarını konuştu: “Seçmenin ‘aklı gözündedir”.
Kapak konusunun yanı sıra kitap değerlendirmeleri, kültür-sanat ve sinema yazıları, röportajlar ve güncel konulara dair yazılar Mesele’nin 101. sayısında:
Ali Önder Şalıkara, Türkiye’de bilim ve akademisyenin durumunu yazdı: “Homo Academicus”
Feyzi Çelik, İhsan Eliaçık’ın Sosyal İslam kitabını değerlendirdi
Gün Zileli, tercüme ettiği Kirov Cinayeti ve Stalin kitabı üzerinden çeviri serüvenini yazdı: “Otuz yıllık çeviri serüvenim”
Fredric Jameson, postmodern dönemde birey ve kolektif olma biçimlerini yazdı: “Tekilliğin Estetiği” (çev. Can Semercioğlu)
Barış Çatal, Özgür Balkılıç’ın Temiz ve Soylu Türküler Söyleyelim kitabını değerlendirdi: “Halk türkülerinin ‘soylulaştırılması’nın tarihi”
Barış Yıldırım, Eren Buğlalılar’ın Kadife Koltuktan Amele Pazarına kitabını değerlendirdi: “Tiyatro tarihimizden yola çıkan bir politik estetika girişimi”
Mehmet Şamil Dayanç yazdı: “Sınırlı bir özneleşme mekânı olarak modern şehir”
Can Semercioğlu, otobiyografik roman ve özkurgu üzerinden yazar ve okur arasındaki ilişkiyi yazdı: “Yazarın yaşamı okunmaya değer mi?”
Joshua Rothman, Batı’da ön plana çıkan iki romancıyı ele aldı ve şu soruyu sordu: “Knausgaard mı, Ferrante mi?” (çev. Can Semercioğlu)
Zülal Güney, N. Ahmet Erözenci’nin Mükemmel Katilin Peşinde kitabını değerlendirdi: “Her ölüm bir cinayettir”
Gencer Çakır, Doç. Dr. Sinan Alçın ile kapitalizmde teknolojinin rolünü konuştu: “Kapitalizm ve teknoloji”
Slavoj Žižek, günümüzün tartışmalı kavramlarından biri olan “şiddet” üzerine konuştu: “İlahi şiddet ve özgürleşen topraklar” (çev. Can Semercioğlu)
Tolga Aras, Anıl Nişancalı’nın Evren Bozması kitabını değerlendirdi: “Gazduman içinde deli cümleler”
Zafer Zorlu, Türker Ayyıldız’ın Vapurlara Küsmek kitabını değerlendirdi: “Vapurlara küsmeye devam”
Ali Akay, Gilles Deleuze’ün Anlamın Mantığı kitabını değerlendirdi: “Gilles Deleuze’de mantık ve anlam”
Çağrı Uluğer, Rosi Braidotti’nin İnsan Sonrası kitabını değerlendirdi: “İnsan-sonrası zamanlarda ‘Amor Fati’ etiği”

Mesele Dergisi Şubat 2015 Sayı:98 Kitap İndir

Mesele Dergisi Şubat 2015 Sayı:98
Mesele’nin Şubat sayısı çıktı: Hepimiz Syriza’yız, Charlie’yiz, Kobane’yiz!

Mesele kitap dergisi, 98. sayısında kapağına 2015’e girer girmez yaşanan üç farklı olayı
taşıdı. Syriza’nın Yunanistan’da kazanmış olduğu zafer, halkın sol için olan birlik arzusunu; Charlie Hebdo katliamı, halkın fikir özgürlüğü için olan birlik arzusunu; Kobane’nin IŞİD’den temizlenmesi ise halkın direniş için olan birlik arzusunu gösterdi. Birlikte hareket emenin, ortak bir akıl oluşturmanın ve yeni bir şey oluşturmanın en güzel ifadesi de “Hepimiz…” değil midir? Bu yüzden Hepimiz Syriza’yız, Charlie’yiz, Kobane’yiz! Kapak konusu için Ali Rıza Taşkale Charlie Hebdo katliamının anatomisini yazdı. Sylvain Bourmeanu’nün Michel Houellebecq ile yaptığı röportajı Can Semercioğlu Türkçe’ye çevirdi. Vijay Prashad İslamofobi kavramına sol bir perspektifle yaklaştı. Seyfi Adalı Syriza’nın seçim başarısı üzerine yazdı. Lorenzo Cini ve Jerome Roos’un Antonio Negri ile yaptığı röportajı Can Semercioğlu Türkçe’ye çevirdi: “İktidarı ‘aşağıdan’ ele geçirmek”

Kapak konusunun yanı sıra kitap değerlendirmeleri, kültür-sanat ve sinema yazıları, röportajlar ve güncel konulara dair yazılar Mesele’nin Şubat sayısında.

Şöhret Baltaş, dini hareketler ve devlet ilişkisini yazdı: “Devletin kaşıdığı hassasiyetler”

Cihan Ziya Tuğal yazdı: “Pasif devrimin intihar aşaması mı?”

Ufuk Özcan, Osmanlıca tartışmalarını yazdı: “Ecdad üzerinden siyasi rant mı sağlanmak isteniyor?”

Şöhret Baltaş, Sibel Öz ve Ayşegül Tözeren’in editörlüğünü yaptığı Korkma Kimse Yok’u değerlendirdi: “Gerisi Hayat”

Can Semercioğlu, iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav’la konuştu: “Bölüşüm ilişkileri emek aleyhine değişiyor”

Barış Yıldırım yazdı: “Yaşar Kemal okulundan bir yazar: Deniz Faruk Zeren”

Egemen Yılgür yazdı: “İstanbul Sendikalar Birliği ve Ortaköylü tütüncüler”

Feyzi Çelik, Şevket Pamuk’un Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi’ni değerlendirdi: “Türkiye’nin iktisat tarihine yolculuk”

İsmail Mert Başat, Hayri K. Yetik’le yeni kitabı Romantik Ortadoğu’yu konuştu: “Ortadoğu’da Cennet ve Cehennem İzleri”

Can Semercioğlu, Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık romanını değerlendirdi: “Tuhaflığımda Bir Kafa”

Gün Zileli ve Ceren Cevahir Gündoğan, Haydar Karataş’ın Gece Kelebeği Perperık-a Söe kitabını değerlendirdi: “Perperık-a Söe’deki roman karakterleri”

Deniz Ayyıldız, Unica Zürn’ün Kara Bahar kitabını değerlendirdi: “Hayat trajedi yoksa katlanılmaz”

Evren Kocabıçak ve Candan Yıldız, YJA-Star gerillalarıyla konuştu: “Erkekliğin ordusuna karşı kadın ordusu”

Kutay Ucun, Nanine Labaki’nin Peki Şimdi Nereye? Filmini değerlendirdi: “Din ve ölüm ilişkisine kadın gözüyle bakmak”

Mesele Dergisi Ocak 2015 Sayı:97 Kitap İndir

Mesele Dergisi Ocak 2015 Sayı:97
Mesele’nin Ocak sayısı çıktı: Fıtratta direniş var
Mesele kitap dergisi yeni yılın ilk sayısı olan 97. sayısında iktidarın kadınlar üzerinden yeniden üretmeye çalıştığı muhafazakâr politikaların altında yatan nedenleri, nasıl bir gelecek tahayyül ettiklerini ve bu söylemlerin sınırlarını dosya konusuna taşıdı. Bulduğu her fırsatta kadına yönelik ayrımcı, aşağılayıcı ve dikte edici söylemlere sarılan, kadına bir fıtrat biçmeye çalışan iktidara kadınların yanıtı çok açık: Fıtratta direniş var! Kapak konusu için Şöhret Baltaş, Redd-i Nisyan’da yazdı: “Fıtratta direniş var!..” Aslı Sarıoğlu Yeşim Dinçer ve Deniz Ulusoy’la iktidarın kadın politikalarını konuştu: “İktidarın kadın politikaları büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor”. Emek Erez, Jean-Pierre Vernant’ın İlk Kadın Pandora’sını yorumladı.
Kapak konusunun yanı sıra kitap değerlendirmeleri, kültür-sanat ve sinema yazıları, röportajlar ve güncel konulara dair yazılar Mesele’nin Ocak sayısında.
George Orwell, Erdoğan’ın duygusal cazibesine kapılan Alev Alatlı’ya cevap yazdı.
Andrew McCullogh, Marc Neoculeus’un Canavar ve Ölü: Burke, Marx, Faşizm kitabını değerlendirdi: “Kapitalizmin Canavarları”
Candan Yıldız IŞİD’i yazdı: “Bir ‘gizem’ vahşeti olarak IŞ(İD) gerçekliğini anlamak”
Feyzi Çelik, Kemal Şahin’le iktidarın yargıda yaptığı dönüşümü konuştu: “Türkiye’de ‘kuvvetler ayrılığı’ hiçbir dönem olmadı”
Ali Akay, Ulus Baker’in Sanat ve Arzu kitabını değerlendirdi: “Düşüncenin haritacılığı”
Cemal Süreya, 99 Yüz’den Rasih Nuri İleri Portresi’ni yazdı.
Barış Yıldırım, Denis O’Heam’in Yarım Kalmış Bir Şarkı kitabını değerlendirdi: “Yarım kalmayan şarkılar”
Halil Gökhan, Emin Karaca’yla kitabı Mistik, Romantik, Ağır Mahkum ve Göçmen Şair Nazım Hikmet’i konuştu: “Yekpare ve tek bir Nazım Hikmet biyografisi”
Nevzat Tekiner, Rıdvan Gecü’yle ilk romanı Sünepe’yi konuştu: “Kıyasıya yalnızız işte, bundan daha belirgin olgu mu var?”
Çağrı Uluğer, Deleuze ve Guattari’nin Kaçış Çizgileri kitabını değerlendirdi: “Kaçmak devrimci bir eylemdir”
Esra Tanrıbilir, Son Pencere Zürafa kitabının yazarı Petér Zilahy’le konuştu: “Büyükler için resimli sözlükler yazmak”
A. Hıdır Adıgüzel ve Yağız Alp Tangün yazdı: “Merkezsizleşme üzerine bir deneme”
Asuman Susam, genç şairleri ve günümüz şiirini yazdı: “Toprakta taze çimen kokusu”
Gün Zileli ve Ceren Cevahir Gündoğan yazdı: “Ayhan Geçgin romanında kent, zaman, birey”
Ece Zerman yazdı: “Dengbejlerin, masalların, umudun zamanı”
Aysel Sağır, Tuncer Sümer’le kitabı Erikler Çiçek Açınca Nurhak’ı Hatırlamak’ı konuştu: “Onlar yaşasaydı, Türkiye solu bugünkü gibi olmazdı”
Saniye Denli, Joan Miro sergisini yazdı: “Her malzemeden bir sanat eseri yapılabilir”
Gül Yaşartürk yazdı: “Bir tüketim toplumu kuramcısı olarak David Fincher”
Kutay Ucun yazdı: “2014’ün en iyi on filmi”