Mostar Aylık Kültür ve Aktüalite Dergisi Sayı:130 Aralık 2015 Kitap İndir

Mostar Aylık Kültür ve Aktüalite Dergisi Sayı:130 Aralık 2015
Mostar, ilgiyle takip edilen bölümleri ve yazılarıyla okuruyla 130. kez buluşuyor. Aralık sayımızın kapak konusu “Elindeki Selüloz Değil Kitap” Bayağılık ve kalitesizlik, elbette, kitabın şekli şemaliyle, maddî kalitesiyle tahdit edebileceğimiz bir husus değil. Kitapların muhtevası da seviye kaybından nasibini alacaktı elbette. Sayı bakımından çoğalan ve herkesin eline rahatça ulaşmaya başlayan kitaplar, muhtevalarını da herkesin okuyabileceği seviyeye indirdiler günden güne. İşaret ettiğimiz bu seviye kaybı, sanayileşmenin kapitalist üretim-tüketim kalıplarının, yeni kent hayatının kısaca modern hayatın müessir olduğu her sahaya, her yere sinmiş vaziyettedir. Karşılaştığımız kalitesizlik, bayağılık, düşüklük, seviyesizlik de modern anlayışın telkin ettiği “daha rahat”, “daha kolay” sloganlarıyla hayatımıza girmiştir. Sadece yeni çıkan bir cep telefonu hayatı kolaylaştırmayı vaat ederek girmez dünyamıza. Kur’an harfleri yasaklanıp Latin harfleri getirilirken de Avrupa kültürüne ait bu yeni alfabenin daha kolay olduğu propaganda edilir. Zaten okuryazarlık eğitimi, herkesin büyük sermaye sahiplerine hizmet edebilmesi ve modern devletin çarkının yürümesi için çoktan basitleştirilip kolaylaştırılmıştır.
Mostar Aralık 130. Sayı:
Bu sayımızda Mehmet Kurtoğlu ile şehir estetiği, şehri meydana getiren temel dinamikler ve Türkiye’deki şehirlerin dünü, bugünü üzerine söyleştik: “Peygamberler Şehir Kurucularıdır.”
Mehmet Raşit Küçükkürtül: “Elindeki Selüloz Değil Kitap”, Ahmet İlker Mercan: “9372”,   Sulhi Ceylan: “Bu Gördüğün Çocuk O Çocuk Değildir”, Mehmet Erikli: “Aşıtutmaz Memmet”, Aydoğan K: “Paris Sendromu”,
Ömer Faruk E. : “Bir Bağımsızlık Savaşı: İnsan VS Antidepresan”, Okay Tiryakioğlu: “93 Harbi”, Ali Muhsin Türkoğlu: “Atak, Aceleci Ve Agresif Bir İhtilalci: Şehit Enver Paşa”, Şule Beyaz: “Muhafaza’ Kâr Hayatlar ”, Mücahit İlker: “Üç Dilim Pasta Beş ‘Tık’ ”  Can Fırtına: “Efkârım Birikti Sığmaz İçime”, Bülent Ata: “Yeraltından Kaçış”, Mümin Munis: “Osmanlı’nın Atlıları: Akıncılar”,  Ali Sözer: “İki Fuar, İki Ülke, İki Farklı Dünya”,  Affan Agâh Sezer: “Havuz Başında Özbek Çayı”, Halil İbrahim Polat: “Babalar Ölümü Dengede Tutar”,  Murat Koparan: “Kaygısı Ahlâk Olan Bir Adam: Nurettin Topçu”,  Süleyman Salih Şahin: “Ufuktaki Çizginin Garip Koleksiyoncusu”, M. Fatih Çakır: “Müslüman Kadın Şanoya Çıkabilir Mi?” yazılarıyla Aralık sayımızdaki yerini aldı.
Ayrıca Peride Nigâr Hanımefendi, “Roman Para Etmedi Biz De Su İşine Girdik” ve Üstad Muharrem Cezbe “Bursa’ya mı Hicret Edeceğim?” yazılarıyla Aralık sayımızda yerlerini aldı.
Gündelik hayatın, sosyal konuların, genel kültürün ve mizahın geniş yer tuttuğu bölüm ve yazılarıyla yeni sayımız raflardaki yerini alıyor.

Mostar Aylık Kültür ve Aktüalite Dergisi Sayı:122 Nisan 2015 Kitap İndir

Mostar Aylık Kültür ve Aktüalite Dergisi Sayı:122 Nisan 2015
Mostar, ilgiyle takip edilen bölümleri ve yazılarıyla okuruyla 122. kez buluşuyor. Nisan sayısının kapak konusu “Kültürden Post-Pop Kültüre Yatay Geçiş” İnsan her koşulda kendini kontrol eden unsurlardan rahatsız olur. Bunu biliriz. Fakat aynı insan kendisi adına tasarlanmış birçok nesneye kontrolsüzce yaklaşır. Bu ikircikli durumu bertaraf etmekle de bir süre uğraşırız. Para kazanmanın, çalışmanın, üretmenin, öğrenmenin ve fikrin “pop” laşmasıyla birlikte rutine ihtiyacı kalmayan insan, ona vadedilen asıl şeyin değişimin kendisinin değil, sonuçlarının yani daha açık ifadeyle ganimetlerinin olduğunu anlayınca elinden birçok şeyin kopup gittiğini anlar. Mostar Şubat 122. Sayı: Bu sayımızda Ekrem Buğra Ekinci ile Dünyadaki ve ülkemizdeki hukuk sisteminin işleyen işlemeyen parçalarını, evrensel hukuk anlayışını, mahallî hukukun gerekli olup olmadığını, Osmanlı hukuk anlayışını ve daha pek çok konuyu konuştuk. Mehmet Erikli: “Kültürden Post-Pop Kültüre Yatay Geçiş”, Emre Baştuğ: “Ağaç Köklerinden Sanat’a”, Sulhi Ceylan: “Çokları Denize Dalmadan Gitti”, Feyyaz Avan: “Her Bahar Rastlarım Size”, Ömer Faruk E. : “A Aynı Zamanda B Olmaz”, Beyaz Arif Akbaş: “Kürek Türküleri Söyleyen Bilge”, Mihriban Eloğlu: “Hiçbir Açıköğretimli, Ben Açıköğretimliyim Demez”, Emrah Mete: “Bir Filmin Felsefesi: Sabun, Medeniyetin Mihenk Taşıdır!”, Bülent Ata: “Komiserin Rüyası” Atilla Ataeren: “Batı Müziğiyle Türk Müziği Arasındaki Uçurum”, Şule Beyaz: “Ali Kuşçu Hangi Lisede Okumuştu?”, Mücahid İlker: “Televizyon Dediğin Kamera Arkası Kurgudur” Fedai Tunca: “Osmanlı’da Devşirme Sistemi”, Süleyman Salih Şahin: “Toprağın Tadından Kirazın Tadına”, M. Fatih Çakır: “Perdelerin Kaldırılması” yazılarıyla dergide yerini aldı. Ayrıca Peride Nigâr Hanımefendi, “Noralya’ya Ne Oldu?” ve Üstad Muharrem Cezbe “Evropa’nın Monarşileri” yazılarıyla Nisan sayımızda yerlerini aldı. Nasihatçı Nasuh’dan tavsiye ve öneriler de Nisan’da sizlerle. Gündelik hayatın, sosyal konuların, genel kültürün ve mizahın geniş yer tuttuğu yazılar da zevkle okuyacağınız bir bölüm oluşturuyor. “İllüstrasyon”, “Gençliğin Gündemi”, “Kitap”, “Gençlik Sohbetleri”, “Ajanda”, “Sözlük”, “Makam”, “Günce” bölümleri de ilginizi bekliyor.