Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık 2009 Ocak 2010 Sayı:19 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık 2009 Ocak 2010 Sayı:19
Bağımsız sanat, hoşgörüsüzlük ve telif hakları
• Mehmet Güleryüz “’Resmin sorunları yerine, parasal ederi ve getirisi”
• Hüseyin Cevahir’in gözden kaçmış değerlendirmesi
• İrlanda edebiyatı: Asi ruhların yurdu
 
İki aylık edebiyat dergisi Notos’un Aralık’ta yayımlanan 19. sayısının kapak konusu, Bağımsız sanat, hoşgörüsüzlük ve telif hakları başlığını taşıyor. Sanat ve edebiyatta bağımsız ve ticari olmayan inisiyatifler üstüne uygulanan baskı, yasak ve sansür uygulamaları ile edebiyatta 70 yıllık telif haklarının yanlışlığı üstüne, farklı bakış açılarının ele alındığı bölüm, yeni tartışmalar yaratmaya aday.
Çağdaş Türk resminin büyük ustalarından Mehmet Güleryüz ile yapılmış söyleşi Notos’un bu sayısının en ilgi çekici bölümlerinden. Mehmet Güleryüz, resim ve sanat dünyasına ilişkin söylenmemiş sözler ediyor, eleştiriler getiriyor. Zafer Şenocak da bu sayının ikinci söyleşisinde yurt dışında iki kimlikli bir yazar gibi yaşamanın sorunlarını ve edebiyat anlayışını anlatıyor.
Notos bu sayıda sürpriz bir belgeyi hatırlatıyor. 1968 kuşağının önde gelen kişiliklerinden Hüseyin Cevahir’in Nisan 1968’de yayımlanan “Kalın Çizgilerle Edebiyatımızın Dünü” adlı yazısı, edebyatımızın geçen dönemlerine ilişkin önemli yorumlar ve saptamalar içeriyor.
İrlanda edebiyatı ve öykücülüğü de Notos’un bu sayısının “Günlerin Getirdiği” bölümünü oluşturuyor.

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Ağustos-Eylül 2009 Sayı:17 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Ağustos-Eylül 2009 Sayı:17
Edebiyatımızın önünü açacak yollar
• Metin Yeğin: “Programım, yeryüzünün lanetlilerinin programı.”
• Lal Laleş ile Kürt edebiyatı ve şiir
• Bodrum’un Kültür Sanat Haritası
 
İki aylık edebiyat dergisi Notos’un Ağustos’ta yayımlanan 17. sayısının kapak konusu, Edebiyatımızın önünü açacak yollar başlığını taşıyor. “Kalıpların dışına çıkmak için hangi yeni biçimler denenebilir?” sorusu çevresinde, bugüne dek gündeme getirilmemiş bir yazınsal sorunu ele alan Notos, edebiyatımızın yakın geleceğine ışık tutacak yazınsal arayışları, biçimleri, deneysel edebiyatın sınırlarını tartışıyor. Hasan Bülent Kahraman, Deniz Gündoğan, Cem Akaş, Faruk Duman, Hande Öğüt, Cem Uçan, Özcan Doğan, Kaya Genç, Özcan Türkmen, Cihan Serdar Kızılcık, Ömer Ayhan, Semih Gümüş’ün yazılarıyla.
Sıra dışı bir gezgin olan Metin Yeğin de, Latin Amerika başta olmak üzere, dünyanın çok çeşitli yerlerine yaptığı gezileri, yaşadıklarını, yaptıklarını Notos’a anlattı. “Programım, yeryüzünün lanetlilerinin programı,” diyen Metin Yeğin, dolaştığı yerler için yaptığı belgesel filmlerle farklı kültürleri bizim dünyamıza taşıyor.
Şair, çevirmen, yayıncı Lal Laleş ile kendi şiiri ve Kürt edebiyatı üstüne yapılan söyleşi de derginin bu sayısının özel bölümlerinden.
Notos’un bu sayısında her zaman yaz mevsiminin odak noktasına kurulan Bodrum’un kültür ve sanat mekânlarını tanıtan Bodrum’un Kültür Sanat Haritası da var. Bölüm, Bodrum’da yaşayan ressam Turan Erol ile yazar İlker Karakaş’ın gözlemleriyle tamamlanmış.

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Ağustos-Eylül 2008 Sayı:11 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Ağustos-Eylül 2008 Sayı:11
Türkiye’de bir Kürt edebiyatı var mı?
Fanzin: Ötekinin sesi…
İki aylık edebiyat dergisi NotosÖykü’nün Ağustos’ta yayımlanan 11. sayısının kapak konusu, Türkiye’de bir Kürt edebiyatı var mı? başlığını taşıyor. Türkiye coğrafyasında yeni bir oluşum süreci yaşayan genç Kürt edebiyatının durumunu sorgulayan bölüm, bugüne dek en kapsamlı biçimde NotosÖykü’nün bu sayısında ele alınıyor. Bölümün yazarları Lal Laleş, Şener Özmen, Muhsin Kızılkaya, Îrfan Amîda, Selim Temo, Abidin Parıltı, Dilawer Zeraq, Firat Cewerî, Kawa Nemir, Şeyhmus Diken, Yunus Eroğlu, Remezan Alan, Yaqob Tilermenî, Semih Gümüş.
NotosÖykü’nün Ağustos sayısının ikinci konusu Fanzin: Ötekinin sesi. Edebiyat ve kültür yaşamının arka sokaklarının yayıncılığı olarak dirençle yaşayan fanzinleri, sorunlarıyla ele alan bölüm Altay Öktem ile yapılan söyleşiyle açılıyor. Can Sıkıntısı, kargamecmua, SoluCan, duende de konuklar.
Derginin bu sayısının ilk söyleşisi de Mehmet Yaşin ile. Mehmet Yaşin dünyanın uçlarına yaptığı yolculukları ve “lezzet durakları”nı anlatıyor; gazetecilik, yayıncılık deneyimlerini paylaşıyor, mutfaktan bilgiler veriyor.

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık-Ocak 2008 Sayı:7 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık-Ocak 2008 Sayı:7
Edebiyatımızda büyük önyargılar
Notos değerbilmezlik ya da değerleri saptamakta gecikme yüzünden değil de, önyargılarla değerlerin sakatlanmasını önemli bulduğu için bu dosyayı hazırladı.
Ali Nesin: “İyi bir sanatçının matematiği şüphesiz iyidir.”
Cemil Kavukçu: Öyküleri uzaklarda aramaya gerek yok.
Derginin bu sayısında Ali Nesin ve Cemil Kavukçu ile yapılan söyleşiler yer alıyor. Roberto Bolano, Roald Dahl, Ralph Ellison, Ha Jin’in yanı sıra, Murathan Mungan’dan Hayri Yetik’e ve Hakan Ergül’e, birçok genç yazarın da aralarında bulunduğu on sekiz öykücüden öykünün bulunduğu sayıda, Yaşar Kemal’in Seçtikleri sayfasında Sait Faik’in “Balıkçısını Bulan Olta” adlı öyküsü var.

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Haziran-Temmuz 2012 Sayı:34 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Haziran-Temmuz 2012 Sayı:34
ENİS BATUR
Koşulların üretimi yönlendirmediği, handiyse belirlemediği söylenebilir mi? Asıl kavurucu konu ola ki bu. Sistemin beklenti tablosunun ayırdına vararak işe koyulan genç edebiyatçı, yazar adayı, baştan Piyasa’ya ayak uydurmayı pragmatik çözüm olarak görüyor. Şiirle, denemeyle başlayan biri, gecikmeden pembe romanlara, gazetede magazin yazılarına çark ediyor, ekranlarda özel yaşamıyla kendini göstermeyi seçiyor – seçim denilebilirse buna.
A. ÖMER TÜRKEŞ
Popüler kültürün roman şekline bürünmüş örnekleri günümüzde de sayısal üstünlüklerini koruyorlar. Ancak tartışamanın yönü değişti; artık çok satarlık üstünden tartışıyoruz romanları. Çok satan romanların yazarlarıysa –tıpkı eskiden olduğu gibi– kendilerini “yüksek edebiyat” içinde görüyorlar. Tartışılması gereken ve edebi açıdan sorun çıkaran şey, bir kitabın çok sevilip çok satması, yani “popüler”leşmesi değil, daha ilk baştan çok satmak amacıyla, satarlık kalıpları gözetilerek kaleme alınmasında.
MURAT GÜLSOY
Peki hakiki edebiyatla uğraşanlar neden popüler edebiyatı mesele edinirler? En önemli nedeni hakiki edebiyatın popüler edebiyatın egemenliğine boyun eğerek yok olacağı korkusudur: Yayıncılar gitgide sadece popüler edebiyat ürünlerini yayımlayacak, edebi-yazarlar da edebi çizgilerini piyasanın talepleri doğrultusunda şekillendirerek popüler-edebiyat-yazarlarına dönüşecek ve her şey piyasanın koşullarında tükenip gidecektir. Haksız bir korku sayılmaz. Belleğimizi yoklarsak edebiyat hayatına yüksek edebiyat yapıtlarıyla başlayıp gitgide irtifa kaybederek kolay-edebiyatın yüzeyselliğine gönüllü olarak teslim olan örnekleri hatırlayabiliriz. Ancak bu daha çok edebiyat sosyolojisini ilgilendiren bir konudur. Kolay-edebiyat ile edebi-edebiyat arasındaki farklar özellikle anlatım biçimlerinin okurların zihninde yarattığı değişimler açısından tartışıldığında çok daha verimli bir alana adım atarız.
UMBERTO ECO
Popüler roman diye bir şey var ve sınırları polisiyelerin ya da ikinci sınıf aşk romanlarının, plajlarda okunan, amacı yalnızca eğlendirmek olan kitapların çok ötesine geçiyor. Bu kitapların derdi yaratıcılık ya da biçim değil – başarıları tekrarlara yer vermelerine ve okurların hoşlandığı bir şablona uymalarına dayanıyor.
OYLUM YILMAZ
Popüler edebiyat piyasasına dair yönelttiğimiz tüm sorular bizi modern ve elbette özellikle postmodern edebiyatın temel kaygısına yöneltir. Türk romanına bakacak olursak yazar ve yazan kahramanların edebiyat geleneğimize damga vurması bile bu kaygının büyüklüğünü apaçık gözler önüne serer. Burada öne çıkan, kuşkusuz edebi geleneğimizin daha başlangıcında romanın eğitici bir tür olarak kabul edilmesi ve yazar figürünün sorumlu aydın figürüyle özdeşleşmesidir. Peki toplumsal bir misyon üstlendiği varsayılan sorumlu-aydın-yazar, popüler kültürün araçlarını kullanmadan topluma nasıl ulaşacak ve misyonunu nasıl sürdürecektir.
ERDİNÇ AKKOYUNLU
Yetkin bir okur, elindeki metni önce kendi edebi zevkine göre değerlendirir. Ardından yazarın romanda/öyküde ait olduğunu savunduğu edebi akıma ne kadar uyduğuna bakar. Sonra da metnin dünya edebiyatındaki yeri hakkında düşünür. Çoğu, okurken halledilen, biraz da araştırma yapılarak bitirilen bu değerlendirme sonucunda karara varır okur. Elindeki metin ya popülerdir ya da değildir. Ama bu karara varırken neleri göz önünde bulundurur?
SEMİH GÜMÜŞ
Yalnızca hikâyesine bakılarak okunan bir roman, yazınsal bir metin sayılmaz. Bir kurmaca metindir gene o, gerçek olmayan, gerçekliği çoğu kez yazarınca uydurulmuş. Buraya kadar tamam, ama kurmaca metinle yazınsallığı ayırt eden bir ince çizgi daha var: yazınsal dil. Yazınsal dil, yalnızca hikâyenin düzleminde kalındığında kullanılan düzanlatım dilinin yanında, çokkatmanlıdır. Sözün, doğrudan verilmiş anlamının yanı sıra, metin içinde bulunduğu bağlama göre, doğrudan söylenmemiş başka anlamlar da taşıyabilmesine olanak veren dildir yazınsal dil.
 

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık – Ocak Sayı:37 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık – Ocak Sayı:37
• Gregory Jusdanis: “Edebiyat henüz önemini yitirmedi.”

Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos’un bu sayısının konusu Edebiyatta İntihar. Tükenmeyen anlamlar çevresinde, her zaman tartışılmış bir konu. Edebiyat, intiharı bir kavram ve sorun olarak ele almış, yeniden yaratımın çıkış noktasında görmüş, yeni yollara göndermiş. Bunu konu eden romanlar, öyküler, şiirler yazılmış. Başkaldırı ya da uyumsuzluk birçok büyük yazarı ve şairi de böyle bir seçime zorlamış. Notos’ta olabildiğince kapsamlı biçimde, yeni sözler etmeye çalışılarak hazırlanan Edebiyatta İntihar dosyanın yazarları: Hakan Günday, Faruk Duman, Ali Ünal, Burcu Alkan, Tuğba Doğan, Antonin Artaud, Giovanni Bonalumi, Plutarkhos, Alfred Alvarez.
Notos’un bu sayısında Ohio State University’de Klasik Çalışmalar ve Modern Yunanca profesörü olan Gregory Jusdanis ile sanatın bugünü, internetin edebiyatı nasıl değiştirdiği ve ulus mefhumunun edebiyatla ilişkisi üstüne konuşuluyor. Aristophanes’ten Orhan Pamuk’a, antik tiyatrodan hipermetine, modernitenin edebiyatta dönüştürdüklerinden postmodern kültür hallerine uzanan bir sohbet. Profesör Jusdanis akademik ağırbaşlılık ve yapaylıktan uzak samimi üslubuyla edebiyatı neden seviyoruz sorusu üstüne bir kez daha düşünmemizi sağlıyor.
Genç kuşaktan, yazdıkları göz önünden ayrılmayan, kitaplarıyla bugün daha çok konuşulan Birgül Oğuz, kendi yazarlık deneyimini oluşturan ve okurların ve yeni yazarların okumasını zorunlu gördüğü kitapları, nedenleriyle birlikte Notos’a anlattı.
Notos’un bu sayısında Guy de Maupassant, Kavabata Yasunari, Raymond Carver, Hesenê Metê, Gaye Boralıoğlu, A. Adnan Azar, Zafer Doruk, Ayfer Tunç, Süreyyya Evren, Kemal Gündüzalp, Yalçın Tosun, Özlem Akıncı, İzzet Gökhan Erten, Canan Akyüz de öyküleriyle yer alıyor.

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık-Ocak Sayı:55 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık-Ocak Sayı:55
• Haydar Ergülen: “Şiir bir iç mihraktır.”
• John Barth: Tükenmişlik Edebiyatı
Notos, Aralık-Ocak, 55. sayısında kötücül zamanın aynalarından birini kendimize çeviriyor ve Ermenice Edebiyat konusunu ele alıyor. Hem Ermeniceyle yazılmış edebiyatın bu ülkede yaşanan büyük acıların öncesinde ve sonrasında nasıl bir değişim geçirdiğine bakmaya hem de kadim bir dilin edebiyatının bugününü, dünyadaki yerini görmeye çalışıyor. Okurlara ve araştırmacılara sağlam bir temel oluşturmayı amaçlayan dosyada Mehmet Fatih Uslu, Sevan Değirmenciyan, Aziz Gökdemir, Maral Aktokmakyan, Murat Cankara, Ararat Şekeryan, Hazal Halavut, Nazan Maksudyan, Karin Karakaşlı, Vahram Danielyan ve Sona Mnatsakanyan’ın yazıları yer alıyor.
Notos’un bu sayısında günümüz şiirinin önde gelen adlarından Haydar Ergülen ile yapılmış söyleşi yer alıyor. Haydar Ergülen şiir için yaptıklarıyla hem eski kuşakların ustalarını canlı imgeler olarak önümüze getiriyor hem de genç şairleri yakından izleyip öne çıkarıyor.
Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde Melisa Kesmez okurların ve yeni yazarların okumasını zorunlu gördüğü kitapları; Melike Uzun da en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor.
Özgür Çakır, Kaan Murat Yanık ve Onur Behramoğlu kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor.
Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Georg Heym, Özlem Akıncı, Dilek Emir, Aydın Öztürk, Kadire Bozkurt, Nazlı Karabıyıkoğlu, Şafak Pala, Didem Tekeli, Özdemir Bayrak, Muammer Kıranoğlu, M. Tila Sadık, Emirhan Burak Aydın.

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Ekim-Kasım Sayı :66 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Ekim-Kasım Sayı :66
China Miéville: “Alegori kendi sınırlarını ihlal ettiği sürece ilgi çekici.”
Hélène Cixous: “Kör Yazmak”
Michel de Certeau: “Ölünün Yeri ve Okurun Yeri”
Yazarın Fırçası: André Breton, Vladimir Mayakovski, Wyndham Lewis
 
Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos, yaptığı bütün yazar dosyalarını kalıcı bir kaynağa dönüştüren anlayışıyla bu sayıda Ursula K. Le Guin’e yöneliyor.
“Bilimkurgu ve fantazi kaçış edebiyatıdır.” Ursula K. Le Guin işte bu ezberi bozar. Bilimkurgu ve fantazinin başka dünyalarının, gerçekçi rüyalarının şimdiye ve buraya dair eleştirel ve yaratıcı gücünü gösterir. Le Guin için “dünyalar yaratmak”, dünyaları çoğaltmak gerçekliğin tek olmadığını göstererek politik bir eylemde bulunmaktır. Onun eserlerinde başka gezegenlere, âlemlere, kültürlere yapılan yolculuklar ben ile başkası arasında aşılmaz sanılan duvarlara kapılar açar. Ev ancak yolculuğun yabancılığıyla ya da yabancının konukluğuyla ev haline gelir. Bugünkü siyasal, toplumsal yapıların ve yaşantının böylesine boğucu olduğu bir dönemde, başka bir yeri ve zamanı düşlemek, düşünmek için Le Guin okumanın tam zamanı. Dosyada Sevin Okyay, Elizabeth Cummins, Kutlukhan Kutlu, Yankı Enki, Laurence Davis, Peter G. Stillman, Alican Saygı Ortanca ve Fatma Cihan Akkartal’ın yazıları, Seda Mit, Ömer Faruk Yaman, Servet Kesmen ve Ayşenur Kurnaz’ın desenleri yer alıyor.
Notos’un bu sayısının söyleşisi, bilimkurgu, fantazi ve polisiye türlerinde eserler veren Britanyalı yazar China Miéville ile. Marksist tutumu romanlarında olduğu kadar edebiyatla ilgili kuramsal duruşunda da belirgin olan Miéville Türkçede de Kral Fare, Perdido Sokağı İstasyonu, Yara, Demir Konsey, Un Lun Dun, Şehir ve Şehir, Kraken, Elçilik Şehri romanlarıyla biliniyor.
Lal Laleş okunmasını zorunlu gördüğü kitapları Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde; Gül Ersoy da en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor.
Gönül Kıvılcım ve Anıl Mert Özsoy kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor.
Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Vladimir Nabokov, Yalçın Tosun, Hüseyin Bul, Arzu Bahar, Figen Uğur Dölek, Lüsan Bıçakçı, Nazlı Kırcı, Serkan Türk, Ümit Yılmaz, Özdemir Bayrak, Candeniz Yavavlı.

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Ağustos-Eylül Sayı :65 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Ağustos-Eylül Sayı :65
Şükrü Erbaş: “Şahdamarımız bu coğrafyanın içinde atıyor.”
Simon Critchley: “Felsefe hayal kırıklığıyla başlar.”
Eudora Welty: Öykü Yazmak ve Çözümlemek
Yazarın Fırçası: Rafael Alberti, Fernando del Paso, Dario Fo
 
Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos, yaptığı bütün yazar dosyalarını kalıcı bir kaynağa dönüştüren anlayışıyla bu sayıda Sevim Burak’a yöneliyor. Sevim Burak bizim edebiyatımızda sıra dışının da dışına çıkmıştı. Yazdıkları öylesine yadırgatıcıydı ki, başlangıçta elbette anlaşılamadı. Bugün anlaşılmasının hâlâ zor olduğunu düşündüğümüz Sevim Burak dosyasında Nilüfer Güngörmüş, Elfe Uluç, Murat Yalçın, Beliz Güçbilmez, Seval Şahin, Bedia Koçakoğlu, Seher Özkök ve Yalçın Tosun’un yazıları yer alıyor.
Notos’un bu sayısının ilk söyleşisi, okurun yakından izlediği şairlerimizden Şükrü Erbaş ile. Onun şiirleri farklı bir yerden gelip duyarlı yanlarımıza dokunuyor. Sağlam bir yerde duruyor, güçlü bir sözü var. Söyledikleri hep önemli oldu.
Notos’un ikinci söyleşisi ise Türkçede Sonsuz Talep, Bowie, Ölü Filozoflar Kitabı, Bellek Tiyatrosu kitaplarıyla tanıdığımız İngiliz felsefeci Simon Critchley ile.
Sibel Oral okunmasını zorunlu gördüğü kitapları Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde; Zeynep Kaçar da en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor.
Engin Türkgeldi ve Ezgi Polat kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor.
Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Samanta Schweblin, Spencer Holst, Hakan Ergül, Kadri Öztopçu, Arife Kalender, Remzi Karabulut, Özlem Akıncı, Engin Barış Kalkan, Buket Arbatlı, Gökçe Erel.

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Nisan-Mayıs 2008 Sayı:9 Kitap İndir

Notos Öykü İki Aylık Edebiyat Dergisi Nisan-Mayıs 2008 Sayı:9
Keşfedilmemiş bir kültür: Guaraní edebiyatı
Mayıs 68 ve edebiyat
İki aylık edebiyat dergisi NotosÖykü’nün Nisan’da yayımlanan 9. sayısında iki önemli dosya yer alıyor. İlki Keşfedilmemiş bir kültür: Guaraní edebiyatı-Çiftdilli Paraguay edebiyatı başlığını taşıyor. Latin Amerika’nın çiftdilli tek ülkesi olan Paraguay’ın yerli halkının İspanyol sömürgecilerle karşılaştığı günlerden bugüne oluşan kültürü içinden çıkan Guaraní edebiyatı, önde gelen yazarları ve şairleriyle NotosÖykü’nün bu sayısının kapak konusunu oluşturuyor. Derginin Paraguaylı yazarların da yardımını alarak oluşturduğu dosya, ülkemizde bilinmeyen bir edebiyatı tanıtıyor.
NotosÖykü’nün Nisan sayısının ikinci konusu da Mayıs 68 ve edebiyat. Yirminci yüzyılda dünyanın yaşadığı en önemli ve romantik sol dalgalardan birinin simgesi olan Mayıs 68 sırasında Türkiye’de edebiyatın başlıca göstergelerinin yeniden hatırlatılmasını amaçlayan dosyaya Demir Özlü de o sıcak günlere ilişkin izlenimleriyle katılıyor.
Derginin bu sayısının söyleşileri de Murathan Mungan ve Beşir Ayvazoğlu ile. Yeni kitabı Kadından Kentler’den çıkarak yapılmış söyleşide, Murathan Mungan’ın edebiyatımızın bugünkü durumuyla ilgili değerlendirmeleri de var.