Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:17 Kitap İndir

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:17
Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini dünyanın en saygın mesleklerinden birisidir. Ülkemizde de 47 yıldır Peyzaj Mimarı yetiştirilmektedir. Peyzaj Mimarları Odası da 1994 yılında kurulmuş ve 21 yıldır mesleki faaliyetleri yürüten kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Tüm bu bilgiler ışığında Peyzaj Mimarlığı mesleğinin bilinilirliğini konuşuyor olmak ülkemiz açısından son derece üzücü bir durumdur. Bugün ‘Yaşadığınız her yerde biz varız’ sloganı tesadüf olarak söylediğimiz bir söz değildir. İçerisinde yaşadığımız koşullara baktığınızda Peyzaj Mimarlarını yeterince tanımadan ve onlara olması gereken yetki ve sorumluluklar verilmediği için gelinen noktayı görürsünüz.

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:18 Kitap İndir

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:18
DOSYA KONUSU: Kış Bitkileri Ve Kış Bahçeleri              
Ünal Akkemik: İstanbul’un Doğal Bitki Zenginiği içerisindeki Üç Endemik Otsu Bitki           
Doç. Dr. Mehmet Topay: Dış Mekanın Etkin Kullanımında Ahşap Malzeme Seçimi 
Hazin Cemal Gültekin: Yüksek Dağ Ormanları ve Çölleşme       
Mehmet Genç : Oya Ağacı      
Emrah Yalçınalp: Tarbzon Ekopark
Mithat Direk: Köyden Şehire Dönüşümün Hikayesi
Ragıp Esener:LİPHOS Yaşayan Taşlar
Mustafa Özgür Tunç: Sürdürülebilir Peyzaj Alanları İçin Sulama ve Dünya Su Sorunu
Mert Ekşi :Yeşil Çatı Sistemlerinin  Kentlerde Su Yönetim Amaçlı Kullanımı

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:16 Kitap İndir

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:16
“19.yüzyıl kenti Endüstri Devrimi sonrası hızlı bir değişime uğramıştır. Yeni teknolojik gelişmeler kentin şekillenmesinde rol oynayan etmenler olmuştur. 1850’lerden itibaren değişen kent yapısı, sağlıksız yaşam koşullarına neden olmuş, bunu önlemek için 1890’larda çeşitli kent hareketleri ortaya atılmıştır. Bu hareketlerden Amerika’da en etkili olanı, sağlıksızlaşan yaşam koşullarının kentlerde düzeltilmesi için 1899 yılında başlatılan Şehri Güzelleştirme Hareketidir. Bu hareketin amacı, mimari olarak kentlere kimlik kazandırmanın yanı sıra, kentlerde yeşil alanlar planlayarak sosyal ve fiziksel iyileştirme sağlamak olmuştur.” (Şehri Güzelleştirme Hareketi Ve Kent Parkları, Gülşen AYTAÇ, Doğa Dinemis KUŞULUOĞLU)

“Batı’da 19. yüzyılın sonlarına kadar, her isteyen kentli rahatlıkla parklara giremiyordu. Parklar aristokratlar ve üst burjuvaların gezinti mekânlarıydı ve tasarımları da bu sınıfların estetik duyarlılıklarını yansıtıyordu. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk diliminde, Avrupa parkları, toplumun elitlerine hizmet etmişti. Londra ve Paris başta olmak üzere büyük Avrupa kentlerinde parkların etrafı çitlenip, bekçilerce korunurdu. Avrupa kent parklarını model alarak yapılanan Amerikan kent parkları da, benzer bir şekilde, üst sınıfların zevklerine uygun bir şekilde tasarlanıp, yalnızca onların kullanımına tahsis edildi.” (Betone Tutunmuş Yosunlar: Kent Parkları, Yasir Furkan ÖZTÜRK)
 

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:21 Kitap İndir

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:21
DOSYA KONUSU :
1-Bahçe Sanatları
2-Peyzaj Mimarlığında Postmodernizim
Murat Yazgan: Türk Bahçe Sanatı
Engin NURLU: 300. Yılında Lancelot ‘Capability’ Brown
Alaeddin BOBAT :  Geleceğin Daireleri: Peyzaj Tasarımında Enerji Etkin Sistemleri
Mustafa VAR: Adachi Sanat Müzesi ve Bahçesi
Emrah YALÇINALP : Peyzaj Mimarları için Washington DC kent rehberi
Öner DEMİREL: İran Sanatında Şah Gölü Bahçesinin İrdelenmesi
Mithat DİREK :  Şehirlerdeki Ağaçlar Budanmadı Mı  ?
Murat ZENCİRKIRAN :  Kaktüsler ve Radyasyon
Meltem Erdem Kaya :Bir Peyzaj Keşfi Olarak Çocuk Oyun Alanı

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:20 Kitap İndir

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:20
DOSYA :
Tema Parklar
Ekolojik Peyzaj Tasarımları
Hazin Cemal GÜLTEKİN : Meyveler, kuşlar ve insanlar
Nilüfer Kart Aktaş: Efteling Park
Alaeddin BOBAT: Geçmiş ile gelecek Sarkacında Temaparklar
Mükerrem Arslan: Tema Parklar
Hüseyin DİRİK : Kent ağaçlarında şekillendirme budamaları
Zehra CENGİZ : Burç ve Tasarım
Emrah YALÇINALP : Chicago Kent Rehberi
İbrahim ADIYAMAN : Kitabiyat

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:11 Mart-Haziran 2014 Kitap İndir

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Sayı:11 Mart-Haziran 2014
Dolu dolu hazırladığımıza inandığım 11’nci sayımızı sizlerle buluşturuyoruz.

Bu sayımızda başta Ödemiş Sergisi olmak üzere Flower Show, IPM Essen ve Irak Uluslar arası Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarlarını yakından takip ettik.

Sektörel anlamda büyük bir potansiyelin var olduğunu gördüğümüz Irak’ta Türk firmaları daha fazla yer almalı. Avrupalı birçok firmanın önümüzdeki yıl fuarda olacağını gördük.

Çukurova bölgesindeki üreticileri ziyaret ederek, firmalarını daha yakından tanıyıp, sektöre katkıları ile ilgili bilgi aldık. İlgiyle takip edeceğinizi düşündüğüm Adana ve Mersin bölgesi yazılarımızla bölgenin sektördeki öneminin bir kez daha farkına varacaksınız.
Geçtiğimiz sayıda belirttiğimiz üzere, bu sayımızın Dosya Konusu; EXPO 2016 Antalya.

Bu konudan yola çıkarak daha geniş anlamda bir dosya konusu hazırlamak istiyorduk; fakat süreç içerisinde karşılaştığımız durum beklediğimiz gibi olmadı.

EXPO sürecini sektörün önde gelen temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yetkilileriyle görüşmek istedik, fakat bugün gelinen noktada dergi sayfalarımızda okuyacağınız isimlerden görüş alabildik sadece…

Sürecin ne kadar kapalı ve sıkıntılı olduğunu gördük. Bunun değerlendirmesini de siz okuyucularımız ve sektörün takdirini bırakıyoruz.

Yine birbirinden farklı haber ve röportajlarımızla 11’nci sayımızı sizlere sunuyoruz.
Bir sonraki sayımızda birlikte olmak dileğiyle…