Psikanaliz Yazıları 17 Kitap İndir

Psikanaliz Yazıları 17
İçindekiler / Contents

sunuş
presentation
Talat Parman

önsöz
preface
Ayça Güldal Küey

aktarım ve dinamikleri
transference and its dynamics
Raşit Tükel

karşı aktarım kavramının gelişimi
evolution of the concept of counter transference
Ayça Güldal Küey

iki kişilik alan
the space for two people
Vehbi Keser

ayna aynı zamanı gösterir mi? karşı aktarım ve zaman
does the mirror reflect the time?the couriter transference and the time
Talat Parman

aktarı-yorum öyleyse var-ım
I transfer there for I am
Özge Eeşen Soysal

olumsuz aktarımlar ve aktarımda nefret
negative transferences and hate in the transference
Thierry Bokanowski / Çeviren / Translated By Elda Abrevaya

dosya ötesi / other topics
çocukluk çağı psikozlarında kurumsal tedavi
institutional treatment of psychotic children
Jacques Hochmann / Çeviren / Translated By Ceylin Özcan

68 mayısının fransa’daki açılımı:
duvarların yıkılması ve anlamın sorgulanması
the emoncipation ofmay 68 infrance: the opening of a breach and the question of the sense
Dom1nique J. Arnoux / Çeviren / Translated By Ceylin Özcan

ergenlik, başkaldırı ve değişimler
adolescence, revolts and variations
Didier Drieu / Çeviren / Translated By Zeren Okçuoğlu

özetler
summaries
haberler – duyurular
news

Psikanaliz Yazıları 11: Psikosomatik Kitap İndir

Psikanaliz Yazıları 11: Psikosomatik
“Bedensel işlevlerin bütünlüğü ruhsal işleyişin kalitesi ile olasıdır.”

Bu sözler, Paris Psikosomatik okulunun kurucularından Pierre Marty’ye aittir. 1993’te ölen Pierre Marty, yaşamı boyunca yaptığı çalışmalarla psikosomatik kuramın psikalaniz içerisinde gelişmesine uğraş vermiş ve S. Freud’un bıraktığı noktadan yola çıkarak beden ve ruh bağlantısının sürekliliği üzerinde çalışmıştır.

Beden, tüm tedavi biçimlerinin merkezindedir. Psikanaliz ilk olarak ruhsal dünyada yaşanan olayların bedene yönlenmesi olarak açıklanan histerik yapılanmalar söz konusu olduğunda bedenle ilgilenmiştir. Ruhsal olguların bedensel dışavurumları konusu, üzerinde sıklıkla tartışılan bir konudur.