Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:30 Temmuz-Ağustos 2015 Kitap İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:30 Temmuz-Ağustos 2015
Şiirden Dergisi 30. sayısıyla 5. yılını bitiriyor. Bu sayı bir muhasebe yapmamızı da zorunlu kıldı. Dergide sürekli yazan yazarlarımız dışında şiir sorunları üstüne yaptığımız “Dos-ya”lar bu muhasebeyi gösterir asıl gös-terge olmalıydı. Dergiyi çıkarırken amaç belirtmedik. Yani bir manifestomuz olma-dı, çağımızda manifestoların çok da anlamlı olmadığını düşündük. Ama bu, dergi çıkarırken bir stratejimizin olmadığı, bu hedefe ulaşmak için planımızın olma-dığı anlamına gelmez. Biz sadece pratiği temel aldık ve ne yapmamız gerekirse ona odaklandık. O da ülkemizde çok zayıf olan “şiir teorisi” konusunda, günlük olanın tuzağına, hatta güncel olanın ardı-na düşmeden, temel sorunları işleyerek bu zaafı (elimizden geldiğince) gidermekti.

87. ve 88. sayfalarda ilk sayıdan 30. sayıya değin yalnızca açtığımız dosya-ları ve dosya konusunda yazı yazanların bir listesini verdik. Böylece muhasebemizi yapma olanağını bulduk ve bunu oku-yucularımızla paylaşıyoruz.

Amacımız doğrultusunda hiç sapmadan, tutarlı bir biçimde ilerledi-ğimizi görmek bizi elbette sevindirdi. Ay-nı politikaya devam edeceğiz. Geçen sayımızda Gökçenur Ç.’nin soy adını, alışkanlıktan dolayı yanlış yazmışız 🙂

30. sayıyla iki yenilik yaptık. İlki Müesser Yeniay, Özgün Ergen ve Anıl Cihan’ın sürekli yer aldıkları “Şiir Belleği” köşesini “dosya” haline getirdik. Bu dos-yada şairler ve şiir konuları ele alınacak. Böylece dergide her sayıda iki dosya yapılacak. Bu ay dosya konusu Metin Cengiz’in olması ise bu dosyanın bir ge-reği. İkinci yeniliğimiz ise… Celal Soycan bu sayıdan başlayarak “Sokak Yazıları” başlığı altında her sayı bir konuyu ele alacak. Bu sayının 1.dosya konusu “Türk Şiirinin Dışardaki Görüntüsü”. Gelecek 1. dosya konumuz ise “Modern Dünyada Şi-irin İşlevi?”

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:40 Mart-Nisan 2017 Kitap İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:40 Mart-Nisan 2017
Şiirden dergisi 40. sayıda 1. dosya konusu günümüz şiirinde önemli bir problematik olan Modern Şiirde Retorik. Konuyu Celâl Soycan ve metin Cengiz kaleme aldılar. 2. Dosya konusu ise genç şairlerimizden Müesser Yeniay’ın şiiri. Dosya konusunun söyleşisi bir başka genç şair Anıl Cihan’dan. Müesser Yeniay şiiri üstüne şiir dünyasının duayenlerinden Celal Soycan, Haydar Ergülen, Yavuz Özdem ve genç eleştirmenlerimizden Alara Karademir söz alıp düşüncelerini dile getirdiler. Sokak Yazıları’nda Celâl Soycan ve Metin cengiz “Şiir Eleştirisinin Neresindeyiz?” başlığı altında eleştiri sorununu bir defa daha mercek altına alıyorlar. Dergide ayrıca Metin Cengiz’in mallarmé Şiiri üstüne yazısını okuyabiliriz.
***
Derginin bu sayısında yeralma sırasıyla Nedeljko Terzic, Antonin Gorbev Doncev, Claire Joysmith, Khedija Gadjoum, Heike Fiedler, Marwan Ali, Anahit Hayrapetyan, Penelopa Giosa, Adham Smart, Hüseyin Peker, Gültekin Emre, Leyla Şahin, Haydar Ergülen, Tamer Öncül, Selami karabulut, Mustafa Ergin Kılıç, Müesser Yeniay, Mehmet Akif Tutumlu, Önder Birol Bıyık, Dilruba Nuray Erenler, Sezgin Öndersever, Tuğçe Tekhanlı, Atalay saraç, Mahire Taş, Bennu Musli, Başak Tuncel, Selenay Kübra Koçer, Onur Koca ve Savaş Evsen’in şiirlerini okuyacağız.
Bu sayıda şiir çevirilerini Metin Cengiz, Yeliz Altunel, Anıl Ceren Altunkanat, Prof. Nikolaos Uzunoğlu ve Tuğçe Tekhanlı’dan okuyacağız..
 
EDİTÖRDEN
Dergimizde yoğun bir yazma talebi var. Gönderilen yazıları alıp inceden inceye değerlendiriyor ve ilgili arkadaşlarla değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Değerlendirmelerin çoğunda dizelerin, dörtlüğün/ beşliğin… ne dediğini açıklamaya çalışan, bundan bir otuz-kırk yıl önceki anlayışın egemen olduğunu görüyoruz. Yani yazıların yüzde seksenine yakını “Şiir nasıl okunur” konusunda çağdaş eleştiri anlayışından yoksun. Bu yazıları yazan ve eleştiriye soyunan arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki, dergimizi takip etmiyor. Dergimizde yayımlayamayacağımızı söylediğimizde ise araya hatırlı kimseler konuyor. Biz kimsenin hatırını kırmak istemeyiz ama hatır için elbette yazı da yayımlamayız. Başta Şiirden Dergisi’ni yayımlama amacımız bizi engeller.
Dergimizde yazmak isteyenlerin bir kısmının da yazınsal hiçbir amacının olmadığını, rastgele, eline geçen kitap üstüne yazdığını görüyoruz. Eleştiriye soyunan birinin böyle bir aymazlığı kabul edilebilir değildir. Bu ticarete başlayan birinin eline ne geçerse onu satmaya çalışmasına benziyor. Oysa bohçacı, çerçi tuhafiyeciliği, satıcılığı öleli çok oluyor. Onlar bile çağdaşlaşıp donanım kazandılar. Eş dost-ahbap kollayıp yazanlara ise diyecek hiçbir sözümüz yok. Onlar çerçi bile değiller. Dergimizden uzak durup bizi rahatsız etmesinler, yeter.
Yazı gönderenlerin bir kısmı da öykülerini, romanlarından bölümleri ya da bir anlık duygularını anlatan yazılar gönderiyorlar ki, bunlara dergimizin adı bile bir şey ifade etmiyor demek.
Bu sayının “Şiir Belleği”nin şairi Müesser Yeniay. Konuşma Anıl Cihan’dan. Yazılar Celâl Soycan, Haydar Ergülen, Yavuz Özdem ve Alara Karademir’den. 1. dosya ise “Modern Şiirde Retorik”. Dosya konu-sunu Celâl Soycan ve Metin Cengiz yaz-dılar. Gelecek sayının konusu “Genç şairlere sorduk: Günümüz Şiirinde Neler Oluyor?” Gelecek sayının “Şiir Belleği’nin şairi Salih Bolat”.  

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:39 Ocak-Şubat 2017 Kitap İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:39 Ocak-Şubat 2017
Şiirden Dergisinin 39. sayısında 1. dosya “Şiirde Mekan”. Dosya konusunu Celâl Soycan, Metin Cengiz, ve Yrd. Doçent Doktor Fikret Zorlu yazdılar. İkinci dosya Muzaffer Kale şiiri üstüne. Dosya konusuyla ilgili yazılar Yavuz Özdem, Atalay Saraç, Alara Karademir’e ait; Anıl Cihan ise şairle bir röportaj ile dosyada her zamanki yerini aldı.
Celâl Soycan’ın bir yılı aşkın süredir başlattığı Sokak Yazıları’nın bu sayıdaki konusu ” Şiir, Mekan, Eşzamanlılık
ve Şiirin Etkisi”. Bu sayıda şiir dünyamızda hemen hemen hiç değinilmemiş bir konu olan “şiir-mekan” ilişkisi 1. dosyada ele alındı, gelecekteki yazılara bir zemin olma düşüncesiyle irdelendi.. Sokak Yazıları’nda ise şiirde eşzamanlılık, mekan ve etki konusu konu edinildi.
Bu sayıda ayrıca Metin Cengiz’in “Saf Şiir”in neliği hakkındaki yazısı ile Henri Bremond’un Saf Şiir adlı, yayımlandığında büyük tartışmalar çıkaran yazısı, Ali Tirali’nin özenli ve notlarla açıklayıcı çevirisiyle yer almakta.
***
Derginin bu sayısında yeralma sırasıyla Celâl Soycan, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz, Salih Bolat, Fergun Özelli, Turgay Kantürk, Ogün Kaymak, Soner Demirbaş, Müesser Yeniay, Ulaş Yiğiter, Erol Tufan, Abuzer Gülpınar, Eylem Bayar, Kevser Atay, Tateryan Lokman, Ali Tirali, Dervişe Güneyyolu Kutlu, Uğur Karaca, Metin Kaya, Bahtiyar Kaymak, Özgür Zeybek’in şiirlerinin yanısıra; Alex Pausides, Henrik Norbrant, Michel Ménassé, Juri Tavet, Serge Velay, Moaen Shalabia ve Keijiro Suga’nın Metin Cengiz, Ruhsan İskifoğlu, Yeliz Altunel, Aytekin Karaçoban, Anıl Cihan Altunkanat, tarafından çevrilen şiirleri yer alıyor.
 
 
 
EDİTÖRDEN
Bugün hâlâ “günümüz şiiri” nedir diye sorulabiliyor. Bunun en açık ifadesini yine sanal ortamda, sosyal medyada görüyoruz. Dergilerde söz söylerken yazarı/şairi kalıba sokan özdenetim kaybolup yerini bir rehavet, özüne dönme,  kendini salma alınca verilen cevaplar da ürkütücü ve korkunç olabiliyor. Henüz okuma aşamasında genç birinin sorduğu böyle bir soruya verilen cevapları alıntılıyorum kısaca. Biri, “günümüz şiiri” kendisini “iktidar” yapmak isteyenlerin uydurduğu bir şey herhalde. eskiden de vardı. 60, 70, 80, 90, 2000’ler şiiri gibi. Ne yani şimdi, Şeyh Galip, Baba Tahir Üryan, Sapho, Shakespeare, Hayyam, Yunus Emre, Mevlana, Pir Sultan Abdal, Homeros, Nesimî, Nâzım Hikmet, Emily Dickinson, Hatta Hatta, Ahmed Arif, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya’yı günümüz şiiri saymayacak mıyız?” cevabını vermiş.  Bir diğeri ” Sayın Genç günümüz şiiri diye birşey yoktur;zaten hiç olmadı.Şiire hiç yeteneği olmayan insanların uydurduğu bir kavram yanılsamasıdır.Zamanın damla damla etine aktığını hissedemeyenler şair olamazlar.” cevabıyla katkıda bulunmuş. Bir başkası da bu yorumlara karşı şu cevabı veriyor: “O zaman varolanla yetinseydik. Neden şiir yazmak için çabalanılır ki. Yoksa eski şiirler gibi yazmak için mi… Her şey gibi şiir de aşılır. Bir şiir doğar ve ölür ama yok olmaz. Yeni şiirler için ölür şiir.” (Yazım hataları düzeltildi, Ed. notu).
Cevap sanal ortam için kuşkusuz yeterli. Ancak koskoca bir soru işareti duruyor havada. Soru soran yeni kanat alıştırması yapan genci bir kalem geçelim… Onun hatası bu tür ciddi sorulara facebook ortamında cevap aramak. Ya yaşını başını almış, şiir ortamında şu ya da bu biçimde bulunan kişilerin cevaplarına ne demeli?
Demek halen, en azından, klasik şiir, modern şiir, klasik şiir ve modern şiirde örgütleyici öğeler, klasik ve modern şiirde dil özellikleri konusunda ciddi bir okuma yapılmış değil. Soruyu zekice, kışkırtıcı saysak da cevaplar şiir bilgisi konusunda hiç de iç açıcı gözükmüyor.
Acaba boşuna mı yazıyoruz sorusunu ise sormayacağım.
Bu sayının “Şiir Belleği”nin şairi Muzaffer Kale. Konuşma Anıl Cihan’dan. Yazılar Yavuz Özdem, Atalay Saraç, Alara Karademir’den. 1. dosya ise “Şiirde Mekan”. Dosya konusunu Celâl Soycan, Metin Cengiz ve Yrd. Doçent Doktor Fikret Zorlu yazdılar. Gelecek sayının konusu “Modern Şiirde Retorik” Gelecek sayının “Şiir Belleği’nin şairi Müesser Yeniay”.
 

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:9 Ocak-Şubat 2012 Kitap İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:9 Ocak-Şubat 2012
Şiirden dergisinin, 9. sayısının dosya konusu geçen sayıdan devam eden “Şiir ve Hakikat”. Şiirden dergisi ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyor. Bu sayıdan itibaren derginin dosya konuları hakkında yöneltilen soruları başka ülkelerden şairler de yanıtlayacak. Bu sayımızda Gerard Augustin, Tahar Bekri ve Jaime B. Rosa şiir ve hakikat hakkındaki görüşlerini bizimle paylaşan şairler. Şiir ve hakikat konusundaki görüşlerini bizimle paylaşan Fransız şiirinin önemli şairlerinden Gerard Augustin‟i yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisini arka kapakta yer verdiğimiz bir şiiriyle uğurluyor, Edebiyat Dünyasından adlı bölümümüzde ise anısını yaşatıyoruz.
Metin Cengiz “Şiir Kitapları Arasında” adlı bölümde, yeni bir okumayla Asaf Halet Çelebi, Ahmet Muhip Dranas ve Hüseyin Peker şiirleri üzerinde duruyor.
Yücel Kayıran “Münkir ile Nekir Defteri” adlı bölümde edebiyat ortamımıza eleştirel bir gözle bakmayı sürdürüyor. Hilmi Yavuz: „Felsefe Sistemli Bir Dünya Görüşüdür‟, Metin Celal ve Yıllık Envanteri (!), Ömer Erdem Kime Çürük Dişliler Diyor, Şeref Bilsel ve Hırsızlık Durumu, İkiyüzlü Sağcı Zihniyetin İfşası ara başlıklarını taşıyan bu yazılar yine çok konuşulacak.
Onur Akyıl “Şiirin Kayıp Defteri” adlı bölümde okurları genç şairlerin iyi şiirleriyle buluşturmaya devam ediyor; bu sayımızın genç şairi Büşra Kurtar.
Volkan Hacıoğlu “Uykusuz Şehrazat: Enis Batur ve Gri Divan” başlıklı yazısında, Enis Batur‟un şiir serüveninden bir kesiti ele alıyor.
Hasan Efe Mehmet Sarsmaz‟ın İzmir Horozu‟na tutuyor merceğini.
Bu sayımızda İlhan Berk‟in bir deseni ile Behçet Necatigil‟in Halil İbrahim Bahar‟a yazdığı 1976 tarihli bir mektuba yer veriyor ve mektupta sözü edilen Halil İbrahim Bahar‟ın “Kalmayan” adlı şiirini yayımlıyoruz. Halil İbrahim Bahar‟ın arşivinde yer alan mektup ve deseni yayımlanması için Şiirden‟e ulaştıran Can Bahar ve Derya Aydedim‟e teşekkür ediyoruz.
Edebiyat Dünyasından, Şiir Aktüel ve Kitap bölümlerimizde yer alan yazı, yorum, haber ve değerlendirmeler de ilgiyle okunacak türden.
Gelecek sayımızın soruşturma konusu, üzerinde onca durulmasına, hakkında kitaplar yazılmasına karşın şairlerin okumamak ye da anlamamakta direnç gösterdikleri “İmgenin Şiirdeki İşlevi”.
Bu sayıda şiirleriyle yer alan şairler:
Sina Akyol, Metin Cengiz, Müslim Çelik, Yusuf Alper, Mehmet Sarsmaz, Ogün Kaymak, Volkan Hacıoğlu, Erol Özyiğit, Zafer Yalçınpınar, Müesser Yeniay, Zehra Betül, İnan Ulaş Arslanboğan, Yavuz Yavuzer, Adnan Algın.

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:6 Temmuz – Ağustos 2011 Kitap İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:6 Temmuz – Ağustos 2011
Şiir’den Dergisi’nin 6. Sayısında;

Şiir’den Dergisi, 6. sayısının soruşturma konusunu “Şairler Aktif Siyaset Yapmalılar mı?” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Sina Akyol, Gültekin Emre, Enis Akın yanıtladı. Metin Cengiz de “Şairler Siyaset Yapmalı mı?”adlı yazısıyla konuya açıklık getirmeye çalışıyor. Bu sayımızda Özdemir İnce’nin yıllar önce yazdığı (1977) “yepyeni” bir yazısını yayımlıyoruz: “Beat Generation ve ‘Amerika’ Üzerine”. Yavuz Özdem “Şiirdeki Epik Ve Enis Batur” adlı yazısında Enis Batur şiirindeki yabancılaştırma efektlerine tutuyor merceğini. Kenan Yücel Huy Defteri adlı kitabından yola çıkarak Erol Özyiğit şiiri üzerine yazıyor bu kez. Metin Cengiz şiir kitapları arasındaki yolculuğunda Özkan Mert ve Tarık Günersel’in şiirlerini bütünlüklü bir okumayla ele alıyor. Onur Akyıl Şiirin Kayıp Defteri adlı bölümümüzde okurlarımızı genç şairlerin iyi şiirleriyle buluşturmayı sürdürüyor; bu sayımızın genç şairi Tayfun Gerz. Kenan Yücel “Kâğıttan Kuleler Yıkılırken” adlı yazısında şiir ortamındaki kimi kişilerin gerçek yüzlerini deşifre ediyor, şiir ortamında yayılma eğilimi gösteren bir tipolojiyi örnekliyor ve etik dışı yöntemlerle yıpratma kampanyaları düzenleyen bir ekibin toplu fotoğrafını çekiyor. İlk bölümüne geçen sayımızda yer verdiğimiz ve Volkan Hacıoğlu tarafından dilimize çevrilen George Santayana’nın şiir bilgimizin ufkunu açacak nefis yazısı sürüyor: “Şiirin Öğeleri ve İşlevi”; yazının birkaç sayı daha sürecek oylumlu bir yazı olduğunu belirtelim. Nebilay Erdoğan “Tanıdığım Külebi ve Denizleri” adlı yazısında denizini şiirle, şiirini denizle derinleştiren bir Cahit Külebi portresi sunuyor bizlere. Bu sayımızın çeviri şiirleri ise Gerard Augustin ve Michel Cassir’den.

Bu sayıda şiirleriyle yer alan şairler:

Özdemir İnce, Metin Cengiz, Yusuf Alper, Mustafa Köz, küçük İskender, Yılmaz Arslan, Soner Demirbaş, Erol Özyiğit, Kadir Aydemir, Müesser Yeniay ve Ayhan Emir Yolcu.

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:32 Kasım Aralık 2015 Kitap İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:32 Kasım Aralık 2015
Türkiye’de şiir bilinci bundan bir yirmi yıl öncesine göre görece olarak oldukça ileri bir durumda. Öyle azımsanacak bir geliş-me değil bu. Bizzat edebiyat ve şiir çevresi içinde, çok az sayıda insan tarafından olsa da yazılan teorik kitaplar ve yapılan inceleme çalışmaları eskisine kıyasla büyük bir ivme kazandı. Nitelik olarak bu çalışmaların çağdaş düzeyde olduğunun altını çizmek gerekir.   Elbette şiir ve edebiyatın diğer dalları üstüne yapılan teorik ve eleştiri çevirilerinin bu değişimdeki tetikleyici işlevi unutulma-malı. Bu iki olgu üniversitelerin konuya eğilmesinde tetikleyici bir rol oynadı Üniversitelerde edebiyat eğitimi mevcut kadroların eski sisteme göre yetişmele-rinin getirdiği yetersizliğe ve diğer birçok aksaklığa karşın, çağın gerekleri doğrultu-sunda ve yaşadığımız günün edebiyatını önceleyecek biçimde düzenlendi. Bugün artık derslerin edebiyat tarihi eksenli değil de metin çözümleme eksenli de düzen-lendiğine ve sonuç olarak ciddiye alına-bilecek tez kitaplarının yayımlandığına tanık oluyoruz. Eğitim gören öğrenciler master ve doktora tezlerinde, işi daha ciddiye almak durumundalar artık. Ancak halen bu tezler, şiir konusunda dergilerde yazılan yazılar nitelik olarak 1950’li yıllardan kalma bir zihniyetin damgasını taşıyor. Kısaca dergilerde nitelikli yazı yazabilecek eleştirmen, şair vb. konu-sunda ciddi bir sıkıntı yaşadığımızı söylemek durumundayız. Bunda yazı, eleştiri yazmaya istek duyanların gerekli donanıma sahip olmamaları, bu işin para getirmiyor oluşu gibi etkenleri sayabiliriz. Durum halen ciddi.
Bu sayının “Şiir Belleği”nin konuk şairi Ahmet Oktay. Bu sayının 1. dosyası “Diji-tal Hayatta Dil, Anlam ve Şiir”. Gelecek sayının konusu ise değindiğimiz gibi “Şiir Eleştirisinde Kriterler”