Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:8 2015 Kitap İndir

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:8 2015
Tarih ve Uygarlık Sorunları
* Ertan Eğribel-Ufuk Özcan Sosyoloji ve Tarih: Fransız Annales Okulunun
XX. Yüzyıl Toplum Düşüncesi ve Tarihçiliği Üzerinde Etkileri
*Ufuk Özcan “Osmanlıca” Tartışmaları: Ecdad Üzerinden
Siyasi Rant mı Sağlanmak İsteniyor?
Tarihte Doğu-Batı Çatışması
*Baykan Sezer Ortaçağda Doğu-Batı Ticaret İlişkileri
*Ertan Eğribel Türkiye Eksenli Küreselleşme ve Sosyoloji:
Anadolu Türklüğünün Tarihi Zenginlik ve
Birikiminin Günümüz Açısından İmkan ve Değeri
Batılılaşma
*Aka Gündüz Gazi Muhtar Paşa Hazretlerine Açık Mektup
(Çevrimyazı: Mehmet Kanar)
*Belge Serseri Nizamnamesi
(Çevrimyazı: Mehmet Kanar)
*Erhan Berat Fındıklı İdeal Cumhuriyet Köyünü Düşlemek: Erken
Cumhuriyet Döneminde Mimarlar ve Kırsal
Mekân Algısı
Türkiyat Yazıları
*Abulfez Süleymanov Çağdaş Azerbaycan’ın Sosyal Yapılanmasında
Yurtdışı Eğitiminin Rolü
*Hayri Ataş “Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı” Kavramı ve
Azerbaycan Muhaceret Edebiyatının Türkiye’de
Araştırılması Hakkında Bazı Notlar
*Ayşe Gülver Ozanın Telinden Kalemin İzine Türk Kültüründe
Şiir ve Müziğin Kadim İlişkisi
Osmanlı Uygarlık Bilinci
*Mert Ağaoğlu-Fatih Sarımeşe Nefs-i İstanbul’un Camisiz Külliyeleri I
*Ela Taş – Cemil Bedir Laleli Külliyesi Haziresinden Bir Grup

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:7 2015 Kitap İndir

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:7 2015
Tarih ve Uygarlık Sorunları
Ertan Eğribel – Ufuk Özcan Ekonomik ve Sosyal Tarihçilikten
Kültür Tarihçiliğine: Her Şeyin Tarihi
Ertan Eğribel Türkiye-ABD Savaşı: Küresel Barbarlık
Çağı ve Dünya Düzeninin Yabancılaşmasına Karşı Çıkış
Arasındaki Çatışma
Baykan Sezer Orta Çağ’da Yakın Doğu Tarihi
ve Türkler
Tolga Ersoy Antik İran Medeniyetinin Hukukî
Temelleri: Mâtîkân ê Hazâr Dâtastân ve Sâsânî Yasama Faaliyeti
Tarihte Doğu-Batı Çatışması
Didem Erşan Byzantion’dan Konstantinopolis’e
İstanbul’un Kuruluş Hikayesi
Sebilürreşad Mecmuası Birinci Dünya Savaşı ve İngilizler,
Araplar, Osmanlılar I
Çevrimyazı: Bedri Mermutlu
Oya Şenyurt Geç Osmanlı’nın İnşaat Örgütlenmesi
İçinde Gayrimüslimlerin Yükselen Statüleri ve Bir Rum Kalfa:
“Stefanis Gaytanakis”
Tarih-Mekan-Bellek-Kurgu
Erhan Berat Fındıklı Tarihyazımsal Bir Kurgu Olarak
Osmanlı’da Sıbyan Mektepleri: Kentsel Mekân, Kültürel
Dönüşüm ve Sekülerizasyon
Koray Değirmenci – Oltan Evcimen Tarihsel Koruma, Otantik Kent İmajı
ve Belleklendirilmiş Mekanlar:
Kayseri Talas Örneği

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:1-2 2012 Kitap İndir

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:1-2 2012
-Önsöz Yerine: Tarih ve Uygarlık Savunuculuğu

-Doğu-Batı Çatışmasında İran ve Türk Kim-liğinin Ortak ve Farklı Rolleri

-Modernizmin Buharlaştırdığı Her Şey Katılaşırken Tarih, Toplum ve Uygarlığın Silikleşmesi

-Konstantinopolis’in Kuruluşuna Dair Bazı Notlar

-Dostoyevski’nin İstanbul’u Kaçıncı Roma?

-Lozan Anlaşması’nda İstanbul ve Boğazlar Meselesi

– XVI. Yüzyılda Alman Seyyahların Akdeniz’de Türklerle Karşılaşmaları

-Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul’u ve Dört Devirde Değişime Uğrayan Aydın ve Mekânlar

-Üç Fransız Seyyahın Gözünden İmparatorluğun Başkenti İstanbul ve Onun Sakinleri

-Bakırköy’ün Mekânsal ve Kültürel Değişimi Batı-Dışı Çok-kültürlülük Modeli Olarak Midyat Örneği

-İstanbul’da Çok-Merkezlileşme, Mekânsal Ayrışmalar ve İşçi-Yoksul-Marj-dışı Nüfusun Dışlanması

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:3 2013 Kitap İndir

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:3 2013
İçindekiler’den

-Ertan Eğribel-Ufuk Özcan Taksim Komününe Selam: Küre-Muhazakar Otoriterliğe Karşı yeni Dünyanın İlk Zaferi
-Ertan Eğribel-Ufuk Özcan Batı Yayılmacılığı ve Tarih Çarpıtıcılığı: Türk Kimliği Tartışmalarında Çarpık Tarih Anlayışının Etkisi
-Ertan Eğribel 1000 Yıllık Mesele: Anadolu’nun Türkleşmesi ve Günümüz Tartışmaları Üzerine
-Birsel Küçüksipahioğlu Türklerle Haçlıların İlk Karşılaşması: Drakon Savaşı
-Seydi Vakkas Toprak Bir Osmanlı Vakanüvisi ve Mezartaşı Kitabesi
-Zeynep Biçer Türkiye’de Arkeolojiyi Başlatan Politik Düzlem ve İlgili Kurumlar Garbiyat
-Batı Uygarlığının Çöküşü: Slavoj Zizek ve Peter Sloterdijk’le Diyalog (Çev. Can Semercioğlu) Dünya Tarihini Belirleyen Olaylar
-Aleksandr Aleksandroviç “Konstantinopolis’in Kuruluşu” Vasiliev (Çev. Tolga Ersoy)
-Tolga Ersoy Kritovulos Tarihi’nin Ari Çokona Tarafından Yapılan Çevirisine Dair Bir Değerlendirme Tarihten Güncelliğe
-Mert Ağaoğlu Gelenek ve Batıcılaşma Siyaseti Arasında İstanbul’un Kaybolan Değerleri: Yalı Köşkü