Toplum ve Bilim Sayı: 131 Kitap İndir

Toplum ve Bilim Sayı: 131
Sınırlar ve Türkiye’de Sınır Çalışmaları
Latife Akyüz – Seda Altuğ – H. Pınar Şenoğuz Bu sayıda…
Karine Bennafla – Josieh Heyman – Thomas Wilson – Willem van Schendel Sınırı tartışmak: Yuvarlak masa söyleşisi
Sarah Green Sınır araştırmaları: Alanla ilgili bazı düşünceler
Zeynep Kaşlı Kimine duvar kimine komşu kapısı: Türkiye-Yunanistan sınırının seçici geçirgenliği
Gerda Heck Transit göçten ticarete: Türkiye’deki Kongolu göçmenlerin yaşam koşulları ve gündelik stratejileri
Latife Akyüz Liminal alanlar olarak sınırlar: Türkiye-Gürcistan sınırında ekonomik yaşam ve etnik kimliklerin sınır deneyimleri
H. Pınar Şenoğuz Ahlaki ekonominin sınırları: Kilis’in kayıtdışı ekonomisi ve yeni zenginleri
Fırat Bozçalı Hukuki-Maddi bir kategori olarak sınır: Türkiye-İran sınırında kaçakçılık, mahkeme süreçleri ve sınırın ‘resmî’ temsilleri
Ömer Özcan Yüksekova’da sınır deneyimleri: Bir sınır kaçakçılığı hikâyesi ve barış süreci
Emrah Yıldız Kaçak pazarlar, tutuk(lu) hareketlilikler: Antep’in İran Pazarı, kaçağın emeği ve sınırötesiliği üzerine bir deneme
Ali Saltan Nehrin Öteki Yakası: Yerevan’ın ışıkları ve Bagaran’da bir ka-dın
Ezgi Tuncer Gürkaş Belirsizlik mıntıkası ya da daimi istisna hali olarak sınır: Güneydoğu kampı içinde Mardin-Kızıltepe ikiz kampları
Umut Azak Muhafazakâr milliyetçiliğin bitmeyen davası: Mahzun mabed Ayasofya
ABSTRACTS (İngilizce özetler)

Toplum ve Bilim Sayı: 142 Kitap İndir

Toplum ve Bilim Sayı: 142
Aksu Akçaoğlu – Loïc Wacquant
Bourdieu’de eylem ve sembolik iktidar: Berkeley’den görünüm
Boran Ali Mercan
Profesyonel suçlunun oluşumunda duygulanımlar ve eğilimler:
Lacan ve Bourdieu ekseninde bir yaklaşım
Gül Özsan
Etnografi ve tarihin arayüzünde: Çıraklık hakkındaki mit ve anlam
haritaları
Begüm Özden Fırat
Mülkiyet ve müşterek: Göllüce’de toprak mücadelesi
Ersan Ocak
Gezi Direnişi’nin belgeselleri eyleyenleriyle ve tanıklarıyla birlikte
nasıl yapılabilir? Veritabanı belgeseli: Etkileşimli, katılımcı, birlikte
üretime dayalı yeni medya belgeseli
ABSTRACTS (İngilizce özetler)

Toplum ve Bilim Sayı 115 Kitap İndir

Toplum ve Bilim Sayı 115
Tanıl Bora Bu sayıda… Ömer Turan Oryantalizm, sömürgecilik eleştirisi ve Ahmet Rıza: Batı’nın Doğu Politikasının Ahlâken İflâsı’nı yeniden okumak Boğaç Erozan Aydın meselesi ve daimon: Şerif Mardin ve H. Ünal Nalbantoğlu üzerine yorumla H. Ünal Nalbantoğlu Aura ve ötesi Utku Balaban Büyük anakronizm: Kentsel dönüşüm-göç ilişkisinde mimari analizin rolü Kerem Altıparmak İşkenceyi nasıl bilirsiniz?: Türkiye’de orantısız güç kullanma sorunu Yücel Demirer Kitlesel şenliğin toplumsal eğitime dönüşmesi: Türkiye’de geleneksel Yeni Yıl kutlamalarının pedagojik geri kazanımı Evren Balta Paker Güvenlik endüstrisi ve güven(sizliğin) inşası: Bir toplumsal paranoyayı anlamak Sibel Yardımcı Kuşatma altında gündelik hayat: Özel güvenlik, kent yaşamı ve yönetimsellik Mahir Kalaylıoğlu İsveç’te göçmen politikası, üyelik hakları ve göçmenlerin siyasal katılımı:Yasal/kurumsal çerçeve ve kimi sonuçlar ABSTRACTS (İngilizce özetler)