Toplumbilim/ Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı Kitap İndir

Toplumbilim/ Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı
Ali Akay
Tanpınar’da İçerisi ve Dışarısı
Seval Şahin
Giriş
M. Orhan Okay
Şiirler, Romanlar ve Akademik Yorgunluklar Arasında
On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
Doğan Hızlan
Sönmüş Kibritin İzinde
Sarah Moment Atiş
Çağdaş Türk Hikâyesinde Semantik Yapı
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Abdullah Efendi’nin Rüyaları ve Diğer Hikayelerinin Tahlili
Abdullah Uçman
Sahnenin İçindekiler ve Dışındakiler
Sema Uğurcan
Zihniyetlerin Yansıma Alanı Olarak Tanpınar’ın Romanları
Emel Kefeli
Tanpınar’ın Hayal Dünyasında Yaşadığı Coğrafya’nın İzleri
M. Fatih Andı
Ahmet Hamdi Tanpınar’da Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından Birisi Olarak Hat Sanatı
Baki Asiltürk
Parçalılıktan Bütünselliğe Bir İdealar Tablosu: “Her Şey Yerli Yerinde”
Mehmet Samsakçı
Ahmet Hamdi Tanpınar’da Ses
Rıfat Günday
Proust ve Tanpınar’ın Zaman Algısı
Emre Ayvaz
Sonradan Gelenin Tanıklığı
Zekeriya Başkal
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi Üzerine
Mehmet Aydın
Tanpınar’da Eski ve Yeni Üstüne
Tamer Kütükçü
Tanpınar’ın Bir Hikayesinde”Mekanın ve Mekansal Unsurların” Kültürel Dolayımı
Turgay Anar
“Dünyevi Zevkler Bahçesi” nde İki Usta: Tanpınar ve Bosch
Seval Şahin
Bir Oyun Kurumu: Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Leylâ Alptekin
Aynadaki Kim? Medeniyet Buhranının İki Çehreli Çocukları
Turgay Anar
Tanpınar’ın Süreli Yayınlarda Kalmış Çevirileri
Turgay Anar, İlyas Dirin, Şaban Özdemir, Tahsin Yıldırım
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bilinmeyen Yazıları
Abdullah Uçman- Handan İnci
Ahmet Hamdi Tanpınar Bibliyografyası