Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 3 Kitap İndir

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 3
Tarih
Gülay Öğün Bezer – Selçuklular Zamanında Anadolu’da ve Civar Bölgelerde Kıtlık
Cüneyt Kanat – Bahrî Memlûkler Zamanında Sultanlar ve Devlet Adamlarına Düzenlenen Bazı Suikastlar
Ali Akyıldız – Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilâtlarının Yeniden Yapılanma Süreci (1836-1856)
Ufuk Gülsoy – Osmanlı Gayri müslimlerin Askeralma Kanunu’na Tepkileri ve Ege Adaları (1909-1912)
Ayhan Yüksel – Ünlü Eşkıya Hekimoğlu İbrahim ile İlgili Yeni Bilgiler
Davut Hut – XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Basra
Edebiyat
İskender Pala – Bir Elmanın İki Yarısı: Klâsik Şiir ve Osmanlı Tarihi
Nihat Öztoprak – Divan Şiirinde Osmanlı Geleneğinin İzleri
Pervin Çapan- Yayha Bey Divanı’nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları
Ömür Ceylan – Kuveyt Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde Bulunan Türkçe Yazmalar
Murat Koç – Halide Edip Adıvar’ın Millî Mücadele Dönemi Hatıralarının Edebî Eserlerine Aksi
Muhammet Gür – Hilâl Görününce Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Eğitim
Vahdettin Engin – İlkokullarda Tarih Eğitimi Müfredatı (Meşrutiyet’ten Günümüze Kısa Bir Tarihçe)
Tercüme
Archibald Dunn, Çev. Zekeriya Kurşun – Basra Körfezi’ndeki İngiliz Çıkarları
İngilizce’den: Orhan Söylemez – Sosyalizm Sonrası Kırgız Edebiyatı: Kriz mi, Rönesans mı?