Üç Nokta Edebiyat Dergisi Yıl:6 Sayı:8 Bahar 2007 Kitap İndir

Üç Nokta Edebiyat Dergisi Yıl:6 Sayı:8 Bahar 2007
Cenk Gündoğdu: 1980’ler her şey yasak
Ahmet Hamdi Tanpınar: Her şey yerli yerinde
Octavio Paz: Şiirde nicelik ve nitelik
Cenk Gündoğdu: 80’lere bakmak
Küçük İskender: Gelenekten söz etmeyi bugünkü gibi sağ..
Haydar Ergülen: 80 şiiri eve dönüş ama kimse bunun
Murathan Mungan: Biter, küpe
İhsan Deniz: Hiçbir şairin köksüz olduğuna, hiçbir şiir
Seyhan Erözçelik: Ben her zaman marksisttim.
Çiğdem Sezer: Tren Kazası
Necmiye Alpay: 1980’ler içebakış şiiri
Veysel Çolak: 80’li Şiir, Yeni bütün ve Şimdi
Niels Hav: Aşkm
Süreyya Evren: Çatışmalı 80’ler
Yusuf Çotuksöken: 1980’lerde dilimiz
Mahmut Temizyürek: 12 Eylül ve şiir
Serdar Koçak: İleti
A. Galip: O Karanlık yıllar
Yılmaz Odabaşı: 80’lerin depolitizasyonu ve şiir
Salih Aydemir: Çıplak yolcu
Halil İbrahim Özcan: 12 Eylül’ün 26. yılında Cezaevlerinden kalan
Eren Aysan: Otobiyografi
Hüsamettin Çetinkaya: 80’li yıllar

Üç Nokta Edebiyat Dergisi Yıl:5 Sayı:5 Nisan-Haziran 2005 Kitap İndir

Üç Nokta Edebiyat Dergisi Yıl:5 Sayı:5 Nisan-Haziran 2005
Cenk Gündoğdu: Edebiyatımızda yıllık-antolojiler
Niyazi Akıncıoğlu: Edirne
Claude Rdy: Şiir ne değildir?
Cenk Gündoğdu: Yıllık-antolojiler hangi kapıyı açar?
Kemal Özer: Antolojinin, öznel beğeni ölçütünü..
Yavuz Erdem: Kadife
Mustafa Köz: Baldıran
Refik Durbaş: Şimdi Cumhuriyet dönemi şiirini
Betül Tarıman: Atlar kadınlar ve rivayet
Mehmet H. Doğan: Şairler oldum olası
Doğan Ergül: Damla tane
Zeynep Köylü: Yüzünün yarısıyla-Kelebek
Ataol Behramoğlu: Belki de doğru olan tek bir yıllık
Tuğrul Keskin: Mümkünü kalmadı
Osman Bolulu: Yıllıkların, antolojilerin şairlerce
Adil İzci: Eski bir uykuda
Veysel Çolak: Şairlerin yıllık hazırlaması
Gökçenur Ç.: Sözcüklerin sözcüsü
Metin Celal: Antolojiler bir anlamda
Baki Ayhan T.: Hız ve hız denklemi
Yılmaz Odabaşı: Çünkü kolektif bir yaşama
Cenk Gündoğdu: Cenk hikayeleri XI
Yusuf Çotuksöken: Siz de mi argo
Ülkü Tamer: Hadi bir antoloji hazırlayalım
Tahir Abacı : Antolojiler antolojisine giriş
Celal Soycan: Şair, Felsefe ve Etik II
Halim Şafak: Antoloji ve Yıllıklar
Abdülkadir Budak: Yalın yazdım seni yalın sandılar
Oğuz Özdem: Genç şairden mektup var
Şükrü Sever: Ağacın diliyle
Özgen Seçkin: Toplumsal Şiirler Antolojisi
Ahmet Çakmak: Aradaki adamlar
Güngör Gençay: Şiir antolojileri üstüne
Gülenay C. Antolojilere ait sorulara
Kemal Gündüzalp: Bellek ve birikim
Şeref Bilsel. Evvel
Mehmet Erte: Ebrunun mektupları II
Zeynep Rona: Türkiye’de sanatın kayda geçmesi
Barış Ağır: Gördüm
Metin Fındıkçı: Antolojiler neden gerekli?
Mehmet Çakır: Öncesi yok
Langston Hughes: Florida yol işçileri
Aziz Kemal Hızıroğlu: Antoloji, yıllık ve seçkiler
Cengiz Kılçer: Gecede uzayan bir geyik sesiyle
Baki Ayhan T.: Dergilerde Şiir
Nihat Ateş: Bir Antoloji yaratmak
Emrah Altınok: Göz Taşı
A. Galip: Ses
Nigar Okyay: Cumartesi
Dünyada Edebiyat: Dünyada şiirin-şairin mevisimi II
Figen Özdemir: Psikanalitik Sinema eleştirisi
Yahya Türkeli: Çocuk ve Edebiyat
Çiğdem Sezer: Tetikte Bir Hayat
Cihat Baker: Bir Devrimcinin kaleminden

Üç Nokta Edebiyat Dergisi Yıl:5 Sayı:7 Kasım-Aralık 2006 Kitap İndir

Üç Nokta Edebiyat Dergisi Yıl:5 Sayı:7 Kasım-Aralık 2006
Özel Sayı 70’ler

Öz Geçmiş İçin Not

Hiç birinde ağlamadım, içlerinde en sevmediğim Kurban, bayramlıklarımı ve harçlıklarımı kana buladı da ondan. Ortaokul ve lisede göze alıp cezayı kırdım okuldan bütün 29 Ekim ve 29 Mayıslarda; trampetler, borazanlar, bayraklar hep ürküttü, bilmem neden, hiçbir üniformayı sevmedim emretmeyi ve emredilmeyi. Pathe’nin haber filmlerinden edindiğim karabasanlarla dolu ömrüm: kaz adımları, ileri atılmış kolları, Duşe’nin ve Führer’in alanlarda tapınan gençliği. Ansıyorum, denizci kıyafetiyle bir fotoğrafım var, Çarkçı yüzbaşılığında emekli dedem çektirmiş olacak, onbirinde falanım, Hamidiye’nin güvertesinde yaşadı karada da, Yavuz’u parçalayıp jilet yaptılar. Eskişehirden Malatya’dan gönderilmiş mektuplar: bir kaç il daha var belki, kaputlu, kar serpeliyor, dayım üç buçuk yıl askerlik yaptı savaşta, terhisinde balığa çıkmıştık Caddebostan’dan.
Ahmet Oktay

Üç Nokta Edebiyat Dergisi Yıl:6 Sayı:9 Kış 2007 / Kasım-Aralık Kitap İndir

Üç Nokta Edebiyat Dergisi Yıl:6 Sayı:9 Kış 2007 / Kasım-Aralık
’80’lere 2000’lerin gözünden bakmak…
Bunaltıcı ve kurak geçen yazın ardından 80’lere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Türk edebiyatında bugüne dek üstünde en çok yazı yazılan, konuşulan, tartışılan dönem, ’80’li yıllardır. Bunun ilk nedeni 12 Eylül 1980’le başlayan siyasal, sosyal, ekonomik değişime dahil olunması ve 1983’te açılan neoliberalizm politikalarıyla bu renklendirilen ama tadı kaybettirilen yaşama biçimidir. Şiirden bakarsak, ’80’ler şairleri bu sürede yeni bir şey söyleyeceklerinin farkına vararak davranmışlardır. Buradaki ‘yeni’, zaman ve koşullarla ilgilidir ve konjonktür, ’80’ler şairleri için bir uygunluk sağlamıştır. Öncelikle ayrışmadan ziyade nitelikli edebiyatta, iyi şiirde, nitelikli olanda bir arada olma düşüncesini hayata geçirerek işe başlamışlar, estetik tavırlarından ‘ödün’ vermeden şiirlerini yazmışlardır. Ve bu yıllarda çıkardıkları dergilerde, estetik olana, yani politik olandan çok poetik olana, geleneğe verdikleri öneme ve bu anlayış doğrultusunda birlikte davranmaya özen göstermişlerdir. ’80’ler şiirinin uzun sürmesi, yapıp ettikleri kadar bugün hâlâ konuşulması, tartışılması tarihsel bir döneme denk gelmesiyle de ilgilidir. Etkisi ise, Haydar Ergülen’in de dediği gibi daha bir kısa sürdü; ama Türk şiirindeki bir imkân haritasını da yeni bir hatırlatmayla önümüze serdi. Bu yıllarda şiir, Hulki Aktunç’un deyimiyle deltalaştı, çok farklı kollardan farklı yerlere aktı.
’80’ler şiiri farklı anlayışların bir arada bulunması bakımından, çok seslidir ve çok renklidir. Bu şairler, ‘kendi’ dergilerinde bu özelliklerini yansıtarak kendilerini göstermiştir. Geçmişle, gelenekle ilişki kurmak bu dönem şairleri için yenilik olarak algılanmıştır.

O yüzden bu dönem şiirinin en önemli özelliklerini; gelenek vurgusu, farklı anlayışların bir
arada, birlikte hareket etmesi ve politik olanın yerine poetik olanın tercih edilmesi, gençlere yer ve
ren dergiler çıkarmaları, şiirin öncelikle şiir olduğunun gösterilmesi olarak sayabiliriz.
80’leri bu kez; farklı anlayışlarda şiir yazan dönem şairlerine, eleştirmenlere ve 2000’lerin ‘genç’ şairlerine sorduk. 80’ler şiirine dair farklı bakış açılarını taşıyan soruşturma dikkat çekici tespitleri de bünyesinde barındırıyor.
Dergimizde bundan sonra tiyatromuza hizmet eden yönetmenlerimizle ‘yönetmen konuşmaları’ başlığı altında söyleşiler gerçekleştireceğiz. bu söyleşilerin ilkini Oyun Atölyesi sahnesinin yönetmeni Kemal Aydoğan’la gerçekleştirdik.
Kurak ve sıcak geçen bunaltıcı yazda önemli şair/yazarları geride bıraktık. Samih Rifat, Coşkun Yerli ve dergimizin ilk sayısından itibaren yanımızda olan sevgili şair dostumuz Doğan Ergül’ü kaybettik. ‘Azizim’iz Doğan Ergül’ün yayımlanmamış bir şiirine yer yererek kendisini selamlıyoruz.
Gelecek sayımızda ’90-2000 aralığında sosyo-kültürel ortamı, şiir/edebiyatı merkeze alarak inceleyeceğiz. Farklı disiplinlerden konuya yaklaşan yazı/eleştirilerinizi bekliyoruz.
iyi okumalar
cenk gündoğdu