Yerel Politikalar Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi Yıl:1 Sayı:5 Ocak-Haziran 2015 Kitap İndir

Yerel Politikalar Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi Yıl:1 Sayı:5 Ocak-Haziran 2015
2014 Tarihli, Avrupa Birliği Çevre Yükümlülükleri ve Sınır Aşan İşbirliği’ne Yönelik Hukukî Memorandumun Düşündürdükleri | Zerrin TOPRAK

Yerel Yönetimlere Bir Kamu Politikası Önerisi: Yeni Akıllı T.C. Kimlik Kartlarının Kentiçi Toplu Taşımada Kullanılması | Volkan GÖÇOĞLU | Aysun YEMEN

Kent Yönetiminin Yerelleşmesi: Yerellik İlkesi Kapsamında Yönetsel Federalizm | Konur Alp DEMİR | Hikmet YAVAŞ

6360 Sayılı Kanunun Etik ve Ekolojik Anlamda İrdelenmesi | Feriha YILDIRIM | Gamze YÜCEL IŞILDAR