Büyük Lazca Sözlük Kitap İndir

Büyük Lazca Sözlük
İçindekiler

Lazlar ve Lazca Hakkında
Sözlükle İlgili Açıklamalar
Fonemler ve Alfabe
Bazı fonemlerin Özellikleri
Lazcada Fiil İsimler
Lazcada Fiil Başları
Fiil Başları İçin Karşılaştırmalı Tablo
Kaynakça
Kısaltmalar
Lazca – Türkçe Sözlük
Türkçe – Lazca Sözlük