Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var / Atasözlerinden Hikayeler Kitap İndir

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var / Atasözlerinden Hikayeler
Tek başımıza yapmaya kalkıştığımız işleri yardımla daha kolay yapabiliriz.Atalarımız bu durumu BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR sözüyle özetlemişlerdir.
Kahramanımız Alkın ile Nazmiye öğretmen arasında geçen bu olayda atasözümüz nasıl anlatılmış ? Okuyalım, anlayalım.

Deyimler ve Öyküleri -2- Kitap İndir

Deyimler ve Öyküleri -2-
Dimyat, Mısır’da Süveyş Kanalı ağzında bir limandır. Eskiden Mısır’ın meşhur pirinçleri, ince hasırdan örtülmüş torbalar içinde buradan Anadolu’ya getirmiş.

Dimyat’a pirinç almak için giden bir Türk tüccarının bindiği gemi, Akdeniz’de korsanlar tarafından soyulmuş ve adamcağzın bütün altınlarını almışlar.

Binbir zorluk içinde İstanbul’a dönen pirinç tüccarı on yıl iflas etmiş. İstanbul’dan kalkmış, memleketi olan Karaman’a gitmiş. O sene tarlasından kalkan buğdaları da bulgur tüccarlarına sattığından, kendi ev halkı kışın bulgursuz kalmışlar.

Japon Atasözlerinden Seçmeler Kitap İndir

Japon Atasözlerinden Seçmeler
Atasözleri, bir toplumun ortak deneyim, duygu, düşünce, davranış, dünya gö­rüşü, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Dolayısıyla bir toplumu ve kültürü yakından tanımanın en iyi yollarından birisi, o topluma ait atasözlerini öğrenmektir. Bu kitapta, yaygın olarak kullanılan ve özenle seçilmeye gayret edilmiş altı yüzden faz­la Japon atasözüne yer verilmiştir. Atasözleri, okura kolaylık sağlaması açısından Türkçe alfabetik sıraya göre dizinlenmiştir. Her atasözünün orjinal Japonca yazımı, Türkçe telaffuzu, Türkçe çevirisi ve anlamına ilişkin kısa bir açıklamaya yer verilmiştir. İkinci baskısını gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduğumuz bu çalışmayı, Japon kültürüne ilgi duyanların beğenisine sunuyoruz.

İbrişimden İnce & Gaziantep Deyimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme Kitap İndir

İbrişimden İnce & Gaziantep Deyimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme
Deyimler, meşhur sözler, atasözleri, dualar, beddualar, tekerlemeler, bilmeceler gibi kalıplaşmış sözlerin dil değerleri arasında özel bir yeri vardır. Bu sözler, biçim yönünden yoğun olduklarından, karmaşık bir durumu anlatmakta kolaylık sağlarlar. Çağrışım zenginliğine sahiptirler, anlatılmak istenenin, renkli ve çarpıcı kılarlar.

İbrişimden İnce & Gaziantep Deyimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme Kitap İndir

İbrişimden İnce & Gaziantep Deyimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme
Deyimler, meşhur sözler, atasözleri, dualar, beddualar, tekerlemeler, bilmeceler gibi kalıplaşmış sözlerin dil değerleri arasında özel bir yeri vardır. Bu sözler, biçim yönünden yoğun olduklarından, karmaşık bir durumu anlatmakta kolaylık sağlarlar. Çağrışım zenginliğine sahiptirler, anlatılmak istenenin, renkli ve çarpıcı kılarlar.

Deyimler ve Öyküleri -7- Kitap İndir

Deyimler ve Öyküleri -7-
Sultan II. Mahmut zamanında bir Halet Efendi varmış. Pek kurnaz, pek zalim ve hırslı bir adam imiş. Böyleyken, saray efredı arasında tanıdışığı, seveni çokmuş. Sözü dinlenir, dileği yerine getirilirmiş. Öyle ki, koskoca sadrazam bile onun kadar hükümet işlerinde etkili olamazmış. Nice, devlet adamının canına okumuş, sürdürmüş, katlettirmiş, görevinden aldırtmış.

Aynı zamanda şairliği de olan ve hatta kendisinden geriye bir divan da kalmış bulunan Halet Efendi, pek çok şairi, sanat ve ilim adamını korumasına da almışmış. Ancak, düşmanı ve muhalifi olanın vay haline!

Bir gün, konağının bahçesindeki incir fidanlarının söktüğünü gören hazırcevap bir dostu kendisine şöyle demiş:’Aman muhterem! Atmayınız o incir ağaçlarını, lazım olur size, birinin ocağına dikersiniz.

‘İşte bu Halet Efendi de, her fani gibi geçip gitti. Ardından iyi söyleyenler olduysa da, kötülüğünü görenlerin söyledikleri daha ağır bastı. Onlardan biri de Arif Paşa?dır ki, Halet?in ölümü ardından şu meşhur dizeleri söylemiştir:

‘ Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur;
Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehl-i kubur.

‘Türkçe’nin, deyimler yönüyle zengin bir hazineye sahip olduğu şüphesizdir.Hepimiz konuşmalarımızda ve yazılarımızda bu hazineden faydalanırız, ama çoğumuzun, kullandığımız deyimlerin kaynağından habersiz olduğu da bir gerçek.Bunun en önde gelen sebeplerinden biri, bu deyimlerin ilk kullanıldığı durum ve olayların öykülerine ulaşabileceğimiz derli toplu bir çalışmanın hali hazırda bulunmayışıdır.İşte ‘Deyimler ve Öyküleri’ dizisi bu sahadaki eksikliği gidermek amacıyla hazırlandı. ‘İkinci Öykü Dizisi’ okuyucularını, merakla izlenecek, neşeli bilgilerle dolu bir yolculuğa çağırıyor.

Türk Kültüründe Üçlü Sözler Kitap İndir

Türk Kültüründe Üçlü Sözler
Kitapta verdiğimiz üçlü sözlerin büyük bir kısmı atasözü, kalanları ise ağzından derleme ve tekerlemelerdir. Bunların edebiyatımızdaki yeri sınıflamasını sahanın elemanlarına bırakıyoruz.
Gündüz Artan’ın bunları,
1- Üç ayrı görüş ve öğüt veya vakıayı belirtenler,
2- Üç öğe sıralayan ve sonuçta bir görüş ve vakıa belirtenler diye ikiye ayırdığını belirtelim.
Sözümü bağlamadan önce, bu tip sözlerin ortaya çıkışının temelinde üçleme ile ilgili inanışların olduğu düşüncesiyle, bu inancın tarihî seyrini ve bilhassa Türk folklorundaki yerini göstermek için kısa da olsa açıklanması gerektiği kanaatindeyiz.
Prof. Dr. Ali Haydar Bayat

Dilin Derin Devleti Deyimler Kitap İndir

Dilin Derin Devleti Deyimler
Bu çalışmanın amacı, modern Arapçada kullanılan deyimlerin yapısal ve anlamsal özelliklerini incelemek ve gerek Arapçanın öğretiminde gerekse kulanımında deyimlerin yerini ve önemini araştırmaktır. Deyimler, üç kategoride incelenmiştir. Bunlar; anlambilim (semantik), kullanımbilim (pragmatik) ve sözdizim (sentaks) kategorileridir. Ayrıca, bağlamın gerektirdiği bazı durumlarda deyimleri oluşturan biçimbirimler (morfemler), biçimbilgisi (morfoloji) ve kökenbilgisi (etimoloji) bakımlarından da irdelenmiştir. Böylece Arapçadaki deyimlerin karakteristik özellikleri, kültürel ve dilsel altyapıları, kullanım yerleri ve sözdizim özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Deyimler konusuna, modern Arap dili araştırmalarında pek yer verilmemiş, klasik dönemde yapılmış olan çalışmalar ile bazı bölük pörçük araştırmalar dışında üzerinde yeni çalışmalar yapılmamış görünmektedir. Dahası, yalnızca deyimleri içeren kapsamlı bir Arapça sözlük bile bulunmamaktadır. Klasik dönemde yapılan çalışmalara ve sözlüklere gelince, bunlar deyimleri atasözleriyle birlikte ele alan çalışmalardır. Üstelik klasik dönemde yapılan ve genellikle Mecma‘u’l-Emsâl, Emsâlu’l-‘Arab, Cemheratu’l-Emsâl diye isimlendirilen bu kitaplardaki deyimlerin çoğu da artık modern Arapçada kullanılmayan, terk edilmiş deyimlerdir. Bu çalışmada modern Arapçanın yaşayan deyimleri esas alındığından bahsi geçen kitaplara pek fazla müracaat edilmemiştir.