A’dan Z’ye Rüya Tabirleri Ansiklopedisi Kitap İndir

A’dan Z’ye Rüya Tabirleri Ansiklopedisi
Rüyalar herkes için ne gibi manalar taşır pek bilinmez!Aslın rüya tabirleri içeren kitaplara itibar etmek insanı hayal kırıklığına uğratabilir. Din rüya ile amel etmeyi emretmemiş. Rüyaları sonuçları kişilerin yaşayış durumlarına göre farklı çıkabilir. Fakat sadık rüyalar insanın yolunu projektör gibi aydınlatabilir.

Rüyalar, bir başka alemin varlığını hatırlatan habercilerdir. Rüyalar da o alemin sahnesi hükmündedir.

Bestelenmeyen notaların güfteleri orada mevcuttur. Mikroskobun gösteremediği atomun yapısı, o sahnede görülür. En içili duygularımızı terennüm, eden şiirlerimizin mısraları, romanlarımızın bölümleri, hikayelerimizin isimleri, orada yazılıdır. dikiş makinesinin iğnesinden, bilmem ne ilacının bulunmasına kadar, rüyaların rolü vardır.

Demek ki rüyalar, en ahmak insana bile ötelerin varlığından haber veriyor. Öyle ise insan ölünce yok olup gitmeyecek, bir aleme geçecektir.Bu durumda alemleri yaratana itaat etmeli, ahiret alemine sevap dolu bir çanta ile gitmelidir.

Cep Rüya Tabirleri (Cep-Kod:C23) Kitap İndir

Cep Rüya Tabirleri (Cep-Kod:C23)
Rüyalar, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. İyi rüyalar olduğu gibi, kötü ve korkulu rüyalar da vardır. Önemli olan iyi rüyalar görebilme saadetine erişmektir. İyi ve doğru rüyalar Allah’tandır. Biz buna rahmani de diyoruz. Kötü ve yalan rüyalar da şeytandandır. Buna da şeytani rüyalar diyoruz.

Rüyalarımız ve Analizleri Kitap İndir

Rüyalarımız ve Analizleri
İnsan için en önemli şeylerden biri, kendinde doğal olarak meydana gelen ve bilmediği şeylerden kaynaklanan rüyların çözülmesidir.

Bu kitapta, her rüyanın kişiye göre farklı yorumlar getirdiğini vurguluyorum. Fertlerin kendi rüyalarını kendilerinin çözmesine de yardımcı olmaya çalışıyorum.

Rüyaların hem yorumlarını, hem nasıl görüldüğünü, hem sebeplerini hem de çözümlerini ince detayları ile sizler için sunuyorum.

Rüyalar kişiye göre farklı olduğu için farklı yorumlar da taşır. Bu yorumların nasıl yapılabileceğini de bu eserde bulabilirsiniz.

Korkularımız, bilinçaltı ve alt beyine ait bazı bilgiler ve tüm bu kokularımızın çözümlerini de bu eserde okuyacaksınız

Meşhurların Rüyaları & Rüya Nedir? Rüya ile İlgili Temel Bilgiler Kitap İndir

Meşhurların Rüyaları & Rüya Nedir? Rüya ile İlgili Temel Bilgiler
Rüya hayatımızın bir parçasıdır, aynı zamanda da muammasıdır. Bazen gördüğümüz rüyanın tesirinden günlerce, hatta aylarca kurtulamayız. Bazen rüyanın tesiri ile içimizi büyük bir huzur ve sevinç kaplar, bazen de sanki görülen kabus dolu rüyayı yaşıyormuşçasına hüzünleniriz. Kısaca rüya hangi şekilde görülmüş olursa olsun, hayatımızı etkiler.

Bu eserde sağlıklı kaynaklara dayandırılarak bu soruların cevapları verilmekte hem de meşhurların görmüş olduğu rüyalardan örnekler verilerek ruhun rüyada iken seyahatine ve uhrevi alemlerin varlığına müşahhas deliller getirilmektedir.

Meşhurların Rüyaları & Rüya Nedir? Rüya ile İlgili Temel Bilgiler Kitap İndir

Meşhurların Rüyaları & Rüya Nedir? Rüya ile İlgili Temel Bilgiler
Rüya hayatımızın bir parçasıdır, aynı zamanda da muammasıdır. Bazen gördüğümüz rüyanın tesirinden günlerce, hatta aylarca kurtulamayız. Bazen rüyanın tesiri ile içimizi büyük bir huzur ve sevinç kaplar, bazen de sanki görülen kabus dolu rüyayı yaşıyormuşçasına hüzünleniriz. Kısaca rüya hangi şekilde görülmüş olursa olsun, hayatımızı etkiler.

Bu eserde sağlıklı kaynaklara dayandırılarak bu soruların cevapları verilmekte hem de meşhurların görmüş olduğu rüyalardan örnekler verilerek ruhun rüyada iken seyahatine ve uhrevi alemlerin varlığına müşahhas deliller getirilmektedir.

Meşhurların Rüyaları & Rüya Nedir? Rüya ile İlgili Temel Bilgiler Kitap İndir

Meşhurların Rüyaları & Rüya Nedir? Rüya ile İlgili Temel Bilgiler
Rüya hayatımızın bir parçasıdır, aynı zamanda da muammasıdır. Bazen gördüğümüz rüyanın tesirinden günlerce, hatta aylarca kurtulamayız. Bazen rüyanın tesiri ile içimizi büyük bir huzur ve sevinç kaplar, bazen de sanki görülen kabus dolu rüyayı yaşıyormuşçasına hüzünleniriz. Kısaca rüya hangi şekilde görülmüş olursa olsun, hayatımızı etkiler.

Bu eserde sağlıklı kaynaklara dayandırılarak bu soruların cevapları verilmekte hem de meşhurların görmüş olduğu rüyalardan örnekler verilerek ruhun rüyada iken seyahatine ve uhrevi alemlerin varlığına müşahhas deliller getirilmektedir.

Rüyalar Kitabı Kitap İndir

Rüyalar Kitabı
Rüya tabirnâmeleri, M.Ö. 5000 yıllara kadar uzanan geçmişiyle neredeyse insanlık tarihi kadar eski sayılabilecek edebî ürünlerden bir tanesidir. Asur, Sümer ve Mısır medeniyetlerine ait eserler bu gerçeği gözler önüne sermektedir. Bugün rüya tabirnâmesi denildiğinde akla ilk gelen isim kuşkusuz İbni Sîrîn’dir. Bunun en önemli sebebi İslamiyet sonrası yazılmış olan ilk rüya tabirnâmesinin onun adını taşıyor olmasıdır. Onun yazdığı Kitâbü’t-Tabirü’l-Rüyâ adlı eser kendisinden sonra yazılmış olan neredeyse bütün tabirnâmelere kaynaklık etmiştir. Rüyalar Kitabı, İbni Sîrîn’in yazmış olduğu Tabirnâmenin Türkçe’ye yapılmış olan tercümelerinden birisidir.
Savaşkan Cem Bahadır bu eseri özgün haliyle dilimize kazandırmakla kalmadı, “rüya” konusundaki açıklayıcı bilgilerle de konuyu kuşatıcı bir şekilde kaleme aldı. Eserin girişinde, Peygamberimizin Kur’an-ı Kerîm ve hadislerde geçen rüyaları başta olmak üzere, diğer peygamberlerin ve tarihe malolmuş kişilerin rüyaları da konu edilmektedir. İbni Sîrîn’in Tabirnâmesi’nin günümüz Türkçesine çevrilmiş hâli kitapta ayrı bir bölüm şeklinde yer almaktadır. Eserin tıpkıbasımı ise Latin harflerine aktarılmış metin ile karşılıklı sayfalar hâlinde verilmektedir.
 

Bilimsel ve Dini Açıdan Rüyalar ve Kabuslar Kitap İndir

Bilimsel ve Dini Açıdan Rüyalar ve Kabuslar
Rüyanın mahiyeti ve özellikleri nelerdir? Uykuda ne zaman rüya görüldüğünü -kişiyi uyandırmaksızın- nasıl anlayabiliriz? İnsan uyku esnasında görmüş olduğu rüyaları ne zaman hatırlar? İnsanın rüyaya duyduğu ihtiyacın boyutu nedir? İnsan, uykusunun rüya gördüğü bölümlerinde uyandırılırsa ne olur? Görme nimetini kaybedenler nasıl rüya görür? Rüyalara etkide bulunmak mümkün müdür? Çocuklar ne zaman ve nasıl rüya görürler? Yetişkinlerin rüyalarını neler etkilemektedir? Erkeklerle kadınların rüyaları arasında ne gibi farklar vardır? Rüyalar, bedenî ve aklî birtakım rahatsızlıkların işaretlerini haber verirler mi? Uyanık iken görülen rüyalar nedir? gibi ardı arkası gelmeyen sorular… Elinizdeki kitapta rüyalarla ilgili işte bu gibi sorulara cevap aranmaktadır.
Kâbus ise rüyanın bitiminde meydana gelen bir olaydır. Bütün kâbuslar normal bir rüya şeklinde başlar. Mesela insan rüyasında, işyerinde arkadaşlarıyla beraberdir, sonra oradan çıkar, kendisinden başkasının bulunmadığı geniş bir bahçeye girer, bahçenin içinde dolaşır, sonra bir kulübe görür ve içine girer. Orada yüzü örtülü olarak uyuyan bir kişi görür. Tam bu uyuyan kişinin kim olduğunu anlamaya ve üzerindeki örtüyü kaldırmaya uğraşırken, aniden o uyuyan kişi, çok çirkin bir yaratığa dönüşür ve son derece dehşete kapılan, korkan rüya sahibini öldürmek için ona saldırmak üzere, -ölü iken- dirilir. Rüya sahibi artık bu noktadan sonra, büyük bir korku ve panik içinde, nefes nefese uyanır…

Açıklamalı Rüya Tabirleri (ciltli) Kitap İndir

Açıklamalı Rüya Tabirleri (ciltli)
Rüyalar…Geçmişi hatırlatan, yarından haber veren kişiye özel filmler…
Her gece sayısız film, sadece gören için…

Dünyanın en büyük yönetmenlerinin hayal bile edemeyeceği sırlarla dolu görüntüler…
Gözlerimiz olmadan gördüğümüz şey; Rüya
Hatırlatmak için, uyarmak için, yol göstermek için…
İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden biri rüya görmek…

En Güzel Rüya Yorumları Kitap İndir

En Güzel Rüya Yorumları
Rüyalarda saklı gerçekler..
Düşünüzde size düşen pay..
Hayra yorulacaklar,
Önlem alınacaklar..
Bilinçaltımızın bizden sakladıkları..
Güncel sembollerinde yer aldığı tabirleri beğenerek okuyacaksınız.