Seçme Hikayeler Kitap İndir

Seçme Hikayeler
Türk edebiyatında iz bırakmış bu kuşağın en önemli yazarlarından biridir Hüseyin Cahid Yalçın özellikle tenkit yazıları ve hikâyeleriyle. Ancak zamanla bu hikâyeler unutulur, gazeteci Hüseyin Cahid’in biyografisinde adeta bir dipnota dönüşür. Bu derlemenin amacı, Hüseyin Cahid’in hikâyelerini yeniden okurla buluşturmaktır. Hayat-ı Muhayyel ve Hayat-ı Hakikiye Sahneleri’nden seçilen on altı hikâye, bize sadece hikâyeci Hüseyin Cahid’i yeniden hatırlatmakla kalmayacak, aynı zamanda Servet-i Fünun edebiyatının ana temaları olan hayal-hakikat çatışması, aşk, tabiat ve ölüm etrafında bu dönemin edebiyatını yeniden düşünmemizi de sağlayacaktır.

Makaleler 2 Tercümeler / Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 7 Kitap İndir

Makaleler 2 Tercümeler / Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 7
Yayınevimizin hedefi, zaman içerisine değişik okuyucu kitleleri esas alınarak birçok defalar yayınlanmış ve hatta aslından uzaklaşmış olan Ömer Seyfettin’in bütün eserlerini ilk yayımlandığı şekli ile ve dilini değiştirmeden ortaya koymaktır. Bu amaçla bütün metinlerin gazete ve dergilerdeki ilk yayın yerlerine gidilmiş ve bu metinler kendi türleri içerisinde kronolojik olarak sıralanmıştır.

Şiir Daima Şiir & Ataç’ın Şiir Yazıları Kitap İndir

Şiir Daima Şiir & Ataç’ın Şiir Yazıları
“Şiirin teknik ve anlam cepheleri, şiirin okunuşu şairin kendi şiirini okuyuşu ve okuyucunun şiiri algılaması, şiirler ve şairlerle ilgili yayımlar, metin neşirleri, dergiler üzerinde, kısaca edebiyat biliminde hangi konular ele alınıyorsa, hepsi Ataç’ın yazılarında bulunur. Sadece şiir sevenler, Ataç’tan hoşlananlar değil, edebiyat tarihçileri, edebiyat türlerinde eser vermek isteyenlerin de bunlardan yararlanacakları şüphesizdir…

Ataç, çok ciddi incelemeleri hak eden bir yazardır. Ancak bütün yazılarının henüz derlenmemiş ve dizinlerinin hazırlanmamış olması, bu türden incelemeleri güçleştirmektedir. Bu derlemeler onun hakkında yapılacak incelemelere umarım yol açacaktır.”
İnci Enginün

Zengin Hayaller Peşinde Kitap İndir

Zengin Hayaller Peşinde
Cahit Zarifoğlu şiirden hikâyeye, günlükten çocuk masallarına kadara birçok alanda at koşturmuş bir şairimizdir. Bununla beraber kalem oynattığı her alanın ön sırasında yer almıştır.
Her zaman Zengin Hayâller Peşinde koşan merhum şairin, elinizde bulunan düşünce ve sanat yazıları, O’nun bilinen yönlerini daha bir zenginleştirirken, bilinmeyen yönelerini ve çok az tanıdığımız taraflarını da ortaya koymaktadır. Cahit Zarifoğlu’nun sanatın teorik yönü üzerine “düşünmekten değil ama, konuşmaktan” fazla hoşlanmadığı öne sürülür.
Bu kitapta, O’nun sanat ve edebiyatın teorik yönüyle de ilgilendiğini, düşündüğünü görüyoruz.

Tarih İçinde Görünürlükten Kadınların Tarihine & Amerikan Kadın Romanında Feminist Bilinç ve Politika Kitap İndir

Tarih İçinde Görünürlükten Kadınların Tarihine & Amerikan Kadın Romanında Feminist Bilinç ve Politika
Kadınlar erkeğe sormaktan, onları etkilemekten vazgeçip kendi içlerine çekilmeli ve kendi özgül sırlarını buluncaya kadar yaşamın özünü araştırmalıdırlar. Bundan sonra, arınmış ve yenilenmiş olarak ortaya çıktıklarında, posayı altına dönüştürmeyi öğrenmiş olacaklar, bir kulübede yaşasalar bile zengin ve özgür kalabalıklar içinde rahat olacaklardır… Öyleyse, ona bir süre için bir kalkan ve mızrak verin. Bırakın öteki kafaların baskısından uzaklaşsın ve bakir yalnızlığı içinde bir süre derin derin düşünsün.

Edebiyat Yazıları & Makaleler Kitap İndir

Edebiyat Yazıları & Makaleler
Elinizdeki bu kitap, akademik yaşantım içinde farklı dergi ve kitaplarda yayımladığım araştırma yazılarının (ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri, ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kurultaylarda sunulan sözlü bildiriler ve edebiyat üzerine yazılmış araştırma yazısı nitelikli denemeler) derlenmesi ve bir arada sunulması ihtiyacından doğmuştur. Bu derleme kitap, içerik olarak edebiyat sosyolojisi, edebiyat tarihi, şiir, hikaye ve roman incelemeleri ile Türk dili ve edebiyatı öğretimi alanlarında yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Farklı tür ve içerikteki bu yazılar iki ana bölüm altında sunulmuştur.

Edebiyat Yazıları & Makaleler Kitap İndir

Edebiyat Yazıları & Makaleler
Elinizdeki bu kitap, akademik yaşantım içinde farklı dergi ve kitaplarda yayımladığım araştırma yazılarının (ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri, ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kurultaylarda sunulan sözlü bildiriler ve edebiyat üzerine yazılmış araştırma yazısı nitelikli denemeler) derlenmesi ve bir arada sunulması ihtiyacından doğmuştur. Bu derleme kitap, içerik olarak edebiyat sosyolojisi, edebiyat tarihi, şiir, hikaye ve roman incelemeleri ile Türk dili ve edebiyatı öğretimi alanlarında yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Farklı tür ve içerikteki bu yazılar iki ana bölüm altında sunulmuştur.

Şiir Daima Şiir & Ataç’ın Şiir Yazıları Kitap İndir

Şiir Daima Şiir & Ataç’ın Şiir Yazıları
“Şiirin teknik ve anlam cepheleri, şiirin okunuşu şairin kendi şiirini okuyuşu ve okuyucunun şiiri algılaması, şiirler ve şairlerle ilgili yayımlar, metin neşirleri, dergiler üzerinde, kısaca edebiyat biliminde hangi konular ele alınıyorsa, hepsi Ataç’ın yazılarında bulunur. Sadece şiir sevenler, Ataç’tan hoşlananlar değil, edebiyat tarihçileri, edebiyat türlerinde eser vermek isteyenlerin de bunlardan yararlanacakları şüphesizdir…

Ataç, çok ciddi incelemeleri hak eden bir yazardır. Ancak bütün yazılarının henüz derlenmemiş ve dizinlerinin hazırlanmamış olması, bu türden incelemeleri güçleştirmektedir. Bu derlemeler onun hakkında yapılacak incelemelere umarım yol açacaktır.”
İnci Enginün

Dil Konusunda Yazılar Kitap İndir

Dil Konusunda Yazılar
Ömer Seyfettin, cumhuriyeti bile göremeden genç yaşta ölmüş bir yazardır. Türkçenin yabancı öğelerden arınması için uğraş vermiş bir insandır. Bu nedele, onun Türkçe ile ilgili görüşleri, yaşadığı dönem ve koşullar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Dil Konusunda Yazılar kitabı Türkçenin dünü ve bugünü açısından kaynak bir yapıttır.

Edebiyat Yazıları & Makaleler Kitap İndir

Edebiyat Yazıları & Makaleler
Elinizdeki bu kitap, akademik yaşantım içinde farklı dergi ve kitaplarda yayımladığım araştırma yazılarının (ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri, ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kurultaylarda sunulan sözlü bildiriler ve edebiyat üzerine yazılmış araştırma yazısı nitelikli denemeler) derlenmesi ve bir arada sunulması ihtiyacından doğmuştur. Bu derleme kitap, içerik olarak edebiyat sosyolojisi, edebiyat tarihi, şiir, hikaye ve roman incelemeleri ile Türk dili ve edebiyatı öğretimi alanlarında yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Farklı tür ve içerikteki bu yazılar iki ana bölüm altında sunulmuştur.