Necip Fazıl Kısakürek Seti -1 (11 Kitap) Kitap İndir

Necip Fazıl Kısakürek Seti -1 (11 Kitap)
SETTEKİ KİTAPLAR
Aynadaki Yalan (kod16)
Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu (kod18)
Bir Adam Yaratmak (kod3)
Çile (kod4)
Çöle İnen Nur (kod39)
Doğru Yolun Sapık Kolları (kod48)
İdeolocya Örgüsü (kod36)
O Ve Ben (kod6)
Reis Bey (kod17)
Son Devrin Din Mazlumları (kod40)
Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han (kod43)

Mehmed Akif Tevfik Fikret Çatışması Kitap İndir

Mehmed Akif Tevfik Fikret Çatışması
Mehmed Âkif-Tevfik Fikret “çatışması” iman-küfür düzleminde gerçekleştiği için diğer tartışma ve kavgalardan farklıdır. Edebiyatçılar arasında süren tartışma, polemik ve kalem kavgaları bir süre sonra nihâyet bulurken “Âkif-Fikret çatışması” bugün aynıyla devam etmektedir. Bu çatışmanın böyle devam etmesi de olağandır. Çünkü “çatışmanın” “iman-küfür” ekseninde olması hasebiyle bu, “inançla, inkârın”, “teslimiyetle, reddin” çatışmasıdır. Bir noktada inancı özgürlük bilenlerle inkâr tutsaklığına kapılanlar arasında bir mücadelenin devamıdır. İslâmcı şâir, mütefekkir Mehmed Âkif ve düşüncesini savunanlarla, inançtan kısmî olarak nasiplense de Osmanlının çöküş sürecinde pek çok Osmanlı aydını gibi, metafizik sahada bocalayarak ruhunda şiddetle sarsıntı ve buhranlar geçiren ve kendi başına bir muvazene bulmak için çırpınıp, şüphecilikten kurtulamayarak sonunda inkâra yönelen Batıcı Tevfik Fikret’in düşüncesini savunanlar arasında cereyan eden bir mücadeledir. Mehmed Âkif “inancı” temsil ederken, Tevfik Fikret “inkârı” temsil etmektedir.

Kılıcın Hakkı Kitap İndir

Kılıcın Hakkı
İslamın Cihadı Düşünce Ve Fikir Hürriyeti İçindir? Vicdan hürriyeti içindir. Çünkü, putperestler, İnançsızlar, Peygamberimizin fikir ve düşünce hürriyetini kabul etmiyorlardı. Bu sebeble onu öldürmeye karar vermişlerdi. Nitekim onu HİCRET ETTİĞİ YERDE DE RAHAT BIRAKMADILAR. İslam bunun için kılıç çekti… Düşünce ve fikir hürriyeti içini.

Çerçeve 5 (kod 81) Kitap İndir

Çerçeve 5 (kod 81)
Vaktiyle, kendilerini ilerici sayan bazı tipler, beni kötülemek için fikirlerime fikirle karşı çıkmazlardı da şahsıma çatarlar ve bu arada beni kibirlilikle, kendimi büyük görmekle suçlandırırlardı. Mesela bunlardan hürmetlice biri şöyle demişti bana:
– Sen majüskülle yazılmış bir “Ben”sin!
(Kitap’tan sf.5)

Hadiselerin Muhasebesi-1(kod66) Kitap İndir

Hadiselerin Muhasebesi-1(kod66)
Bu eser:
“Gündelik politika tekerlemeciliği sanatkârın ulvî faaliyetine yakışmayan bir iş olduğu kadar, benim işim
değildir!”

Diyen Necip Fazıl Kısakürek’in, içtimaî ve siyasî hadiseler üzerindeki duyuş ve görüş vazifesiyle
“Hadiselerin Muhasebesi” başlığı altında, (Be-De) imzası kullanarak kaleme aldığı yazılarının 1. Cildidir.

Çerçeve 4 (kod 80) Kitap İndir

Çerçeve 4 (kod 80)
Bizde, gazete dedikleri, tirajı bir buçuk milyona yaklaşan nesne… Yüzde altmış beşiyle hava-cıva işportacısı, yüzde yirmisiyle solcu ve din düşmanı, yüzde onuyla de samimiyetsiz mukaddesat tüccarı… Halislik ve millîlik örneği olarak geriye kalan, sadece yüzde beş… Tersinden ne hazin nispettir ki, kendi deyimleriyle devrimciler ve ilericiler de bu milletin ancak yüzde beşi… Böyleyken, onlar, basındaki tecelleriyle yüzde doksan beş, millî ruh köküne bağlılık dâvasındakilerse yüzde beş…
(Kitap’tan sf. 5)

Edebiyat Sadece Edebiyat Değildir Kitap İndir

Edebiyat Sadece Edebiyat Değildir
“Edebiyat Sadece Edebiyat Değildir” genel anlamda bir polemik kitabı. Ama tek taraflı bir polemik. Dahası tek taraflı bir kavga kitabı olarak da tanımlanabilir. Polemik yapan benim, kavga eden benim. Karşı tarafın sanki gözü, kulağı, dili, kalem tutan eli yok!

Kitabı yayımlamadan önce son kez okurken, yazılarda anıların ve tarihsel olayların da yer aldığını gördüm. İyibir şey! İçinde anı (geçmiş) ve tarih yoksa, edebiyat denen şey de olmaz. Elbette edebiyat sadece edebiyat değildir. İçinde öznenin, özne (fail) olan yazarın kendisiyle, herkesle, zaman ve mekanla yüzleşmesi, hesaplaşması vardır.
 
Özdemir İnce

Ergun Göze-Aziz Nesin Kavgası Kitap İndir

Ergun Göze-Aziz Nesin Kavgası
Bu kitapta şunları göreceksiniz ve bulacaksınız.
1. Türk adliyesinin Türk varlığı aleyhindeki faaliyetler Türk kanunlarının himayesini isteyemez mealindeki kararıyla aziz Nesin’in Türk varlığı aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunun bir daha ortaya konduğunu…
2. Aziz Nesin’in kendisini savunmak için yargıtayda okuttuğu yirmi küsur sayfalık metni… Belki yazarın son mizah yazısı…
3. Yargıtay hakimlerinden Sayın Kartal’ın karşı oy yazısıın tenkidi…

Başmakalelerim 3(kod62) Kitap İndir

Başmakalelerim 3(kod62)
Yolumu, 1961 sonunda, hapisten çıkarken kalbime yazmıştım: Çocukların taş attığı sapanları gibi bir şekil… Biri, kuyunun dibini, öbürü kulenin tepesini gösteren iki uç… Bütün şehir yıkılsa sesinin gelmeyeceği kuyu; ferdiyetine tam kapanış ve dudaklarını tam kapayış… Tepesinden gök gürültülerinin yayınlanacağı kule ise, cemiyete tüm açılış ve çığlığı tam koparış.. Ya her şeyden büsbütün el etek çekeceğim, yahut her şeye topyekûn el uzatacağım…
(Kitap’tan sf. 5)

O Ve Ben (kod6) Kitap İndir

O Ve Ben (kod6)
Hayatını, Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ni “Tanıyıncaya Kadar” ve “Tanıdıktan Sonra” diye iki ana bölüme ayıran Necip Fazıl, Efendisine doğru kendisini cezbeden hâdiseleri de mânâlandırdığı otobiyografik eseri “O Ve Ben”i 1975’de şöyle takdim etmiştir:

“Bu eser, dünyaya gelişimden bugüne kadar en hususî renkleri, çizgileri ve sesleriyle hayatımın hikâyesi ve asıl O’nu tanıdıktan sonra mânasını anlamaya başladığım vücut hikmetinin bende tecelli eden yakıcı ifadesidir. Bu bakımdan, kendilerini görünceye kadar malik olabildiğim birbuçuk esere nisbetle bugün 60 cildi aşan ve hepsini birden o nura borçlu bildiğim eserler arasında, şimdikini, baş köşeye oturtulması lâzım ve en mahrem iç ve dış iklimlere doğru bir belirtiş olarak takdim ederim.”

Kitap, 1965 senesinde “Büyük Kapı” ismiyle yayınlanmıştır.