Türk Medeni Hukuku 2 / Aile Hukuku & Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Kitap İndir

Türk Medeni Hukuku 2 / Aile Hukuku & Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış
* Ailenin Önemi, Aile ve Aile Hukuku * Türk Aile Hukuku * Aile Mahkemesi * Nişanlanma Kavramı, Nişanlanmanın Önemi ve Hukuki Mahliyeti * Nişanlanma Sözleşmesinin Kurulması * Nişanlılığın Hükümleri * Nişanlılığın Sona Ermesi * Evlenme Kavramı ve Evlenmenin Hukuki Mahiyeti * Evlenmenin Şartları * Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri * Evlilik Birliğinin Temsili * Evlilik Birliğinin Korunması * Mal Rejimi * Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi * Mal Ayrılığı Rejimi * Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi * Mal Ortaklığı Rejimi * Eşlerden Birinin Ölümü * Eşlerden Birinin Gaipliği * Eşlerden Birinin Cinsiyet Değiştirmesi * Hükümsüzlük Kavramı * Evlenmenin Yokluğu * Evlenmenin Butlanı * Butlan Davası * Boşanma Kavramı, Boşanma Konusundaki Görüşler ve Boşanmanın Dayandığ

İş Şartlarına Uymamak Suretiyle Haksız Rekabet Hali & 6762, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kitap İndir

İş Şartlarına Uymamak Suretiyle Haksız Rekabet Hali & 6762, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Çerçevesinde
BİRİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ REKABET
– Genel Olarak Rekabet Kavramı
– Genel Olarak Haksız Rekabet
– Haksız Rekabetin Benzer Kavram ve Kurumlarla Mukayesesi
– Haksız Rekabetin Unsurları
– Haksız Rekabete Hakim Olan İlkeler
– Türk Ticaret Kanunu’ndaki Düzenlemeler Arası İlişki
– 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Özel Olarak Düzenlenen Haksız Rekabet Halleri

İKİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ REKABETTE RAKİPLER HAKKINDA DA CARİ OLAN İŞ HAYATI ŞARTLARINA RİAYET ETMEMEK
– Genel Olarak İş Hayatı Şartlarına Riayet Etmemek
– İş Hayatı Şartlarına Riayet Etmemenin Unsurları
– Rakipler Hakkında da Cari Olan İş Hayatı Şartlarını Düzenleyen Hukuki Kurumların Ayrı Ayrı İncelenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZ REKABET DAVALARI
– Genel Olarak
– Haksız Rekabet Davalarının Türleri
– Haksız Rekabet Davalarında Taraflar
– Haksız Rekabet Davalarında Verilen Kararların Özellikleri
– Haksız Rekabet Davalarında Görev- Yetki ve Yargılama Usulü
– Haksız Rekabet Davalarında Zamanaşımı