İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kitap İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Türkiye’de eğitim her alanda ve her yerde ve sürekli olarak yapılması gereken bir faaliyettir. Ancak, çalışma hayatına yeni girecek olan kişilerin eğitimi çok daha fazla önem taşımaktadır. Eğitimsiz insanların iş hayatına apar topar katılması, sonuçta iş kazalarına ve meslek hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Eğitimsiz inandan işini iyi yapması ve çalıştığı kuruluşa fayda sağlamasını beklemek anlamsız olacaktır. Üstelik, eğitim almadan iş hayatına giren iş görenler bu bilgisizlikleriyle hem kendileri hem de başkalarının hayatını tehlikeye atabilmektedir.

2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler Kitap İndir

2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler
İÇİNDEKİLER
1.2012-2013-2014 ve 2015’te İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
2. 2012-2013-2014 ve 2015’te İskan Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
3. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Düzenleme
4. 2012-2013-2014 ve 20115’te Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
5. 2012-2013-2014 ve 20151’te Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
6. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kadastro Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
7.2012-2013-2014 ve 2015’te Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
8.2012-2013-2014 ve 2015’te Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
9.2012-2013-2014 ve 2015’te Emlak Vergisi Kanunu’nda ve Konutlarda KDV Oranının Tespitine İlişkin Yapılan Düzenleme
10.2012-2013-2014 ve 2015’te Orman, Mera Kanunları ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemler
11.2012-2013-2014 ve 2015’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
12.2012-2013-2014 ve 2015’te Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
13.2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatı ile İlgili Yapılan Diğer Önemli Düzenlemeler

Turizm Hukuku ve Mevzuatı Kitap İndir

Turizm Hukuku ve Mevzuatı
Türkiye’de turizmin ekonomiye büyük katkılar sağladığı açıktır. Ancak bu katkının istenilen düzeyde gerçekleştirilmesi için bu konuda, geniş bir kitlenin bilinçlendirilmesi ve eğitim yoluyla yetenekli ve bilgili işletme yöneticilerinin, yetiştirilmesi zorunludur.
Bu kitap yarının işletme yöneticileri olacak öğrencilere ve bugünün turizm işletmecilerine yararlanabilecekleri bazı temel bilgileri sunabilirse amacına ulaşmış olacaktır.
Bu konuda değerli hocalarımızın da özgün çalışmaları mevcuttur, ancak bu eseri cesaretle ortaya çıkarmamızın bir nedeni de Turizm Mevzuatı’nda yapılan değişikliklerdir. Bu nedenle, değişiklikleri içeren bir kitabın çıkarılması gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. Amacımız bu boşluğu doldurarak, bu alanda çıkarılan yasal düzenlemeleri bir araya getirilmesidir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Kitap İndir

Miras Sebebiyle İstihkak Davası
Miras Sebebiyle İstihkak Davası isimli bu çalışma, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu’nun miras sebebiyle istihkak davasına ilişkin yeni düzlenmesin doğrultusunda, geçmiş dönemde yargısal kararlarda sınırlı bir uygulama alanına mahkum edilerek adeta eli kolu bağlı bir duruma getirilen bu davaya yeni bir soluk kazandırarak miras hukuku alanında hak ettiği işlerliği sağlamak gayesi ile hazırlanıştır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kitap İndir

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Analizi Risk Değerlendirmesi Teori – Mevzuat İşçi ve İşverenlerin Hukuksal Hak ve Yükümlülükleri

– Sanayi Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği
– Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği
– Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği
– İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hallerinde İşveren ve İşçilerin Yasal Yükümlülükleri ve Hakları