Kimlik Kuyusu Kitap İndir

Kimlik Kuyusu
Türk Kimliği konusunda son yıllarda iğne ile kuyu kazıldı. Kuyu bitince iğneler de çuvaldızlar da hep başkasına batırıldı. Bir deli yerine, yüzlerce akıllı bir kuyuya taş attı. Milyonlarca kişi bu taşları çıkarmağa uğraştı. Nasrettin Hoca minare mimarisi için ne demiş? “Kuyuları tersine çevirir minare yaparlar? Ben de taşları çıkarmaktan ümidi kesince, kimlik kuyusunu yer yüzüne çıkarıp, minare yaptım. Kimliğimizi mertçe, göz önüne dikelim istiyorum. Minareden beni atacak olan çıkarsa lütfen hemencecik aşağı inip tutsun. Hepimiz birbirimize aynı şeyi yapalım. Kaygusuz’un Edirne minaresi gibi, kimliğimiz de canlıdır. Eğilip su içmeye kalkışması tabii şeydir, korkmayalım. Şeytana külahı ters giydirenler, o su içerken külahındaki kurşunları yürütmesinler. Bizim minareler ile diğer ulus kimlikleri arasında pırıl pırıl mahyalar gerilmeli.
Kimliğimizin kahyaları ise ortalıkta görülmemeli. Onlar yine minareyi çalmak için kuyu-kılıflar hazırlıyorlar.

Aşkta Terör & İkili İlişkilerde Terörizm Kitap İndir

Aşkta Terör & İkili İlişkilerde Terörizm
Kitabın ilk basımı “İkili İlişkilerde Terörizm” adıyla yayımlanmıştır.

Terapist Dr. Miller, 20. yüzyılın sonuna doğru modern toplumlarda yakın ilişkilerde yaşanan krizi bir doktor gözü ve bir edebiyatçı duyarlılığıyla irdeliyor. İkili ilişkilerin popüler kültürdeki yansımalarını verirken, bir yandan da bu ilişkilerin temelindeki toplumsal paradigmaları çözümlüyor ve cağımızda aşkın, terörist taktiklerle yürütülen bir iktidar mücadelesine neden dönüştüğünü açıklamaya çalışıyor.

Geçen Zamanın Ardından Kitap İndir

Geçen Zamanın Ardından
Yazı, iletişimin en etkili ve en kalıcı bicimi. Yazıyla insan kendini tanımladığı, anladığı, farkına vardığı gibi, yazı aracılığıyla çevresiyle de iletişim kurar, çevresini, öteki insanları, doğayı toplumu anlar, anlatır. Hayatın gölgesini ruhunda hisseder.

Elinizde tuttuğunuz, arka kapak yazısını okuduğunuz bu kitap bir yıllık yazı çabasının ürünü. Ağırlıklı olarak basında yayınlanmış yazılar. Kimi zaman güncelin, kimi zaman edebiyatın, sanatın, sinemanın, güncele yansımasının sonucu. Günü, yaşanan zamanı anlamanın, anlamaya çalışmanın bir ürünü olan yazılar.

Kimi zaman dünyaya bir tren camından bakma çabası, kimi zaman gökyüzünü fark etmenin, hayatı sorgulamanın bir sonucu bu yazılar. Okurken bir meltem esintisi hissederseniz, okuduğunuz bir habere farklı açılardan bakabilirseniz, yaşanan hayat koşuşturmasında bir gülücük yüzünüze yansırsa bu bizim için en güzel kazanç, mutluluk olacaktır. Okuma maceranız soluksuz, güzel olsun…

Kahramanlar Çağının İçinde & Heinrich Schliemann ve Troya Kazılar Kitap İndir

Kahramanlar Çağının İçinde & Heinrich Schliemann ve Troya Kazılar
“Truva kâşifi” –ve “yağmacısı”– olarak ünlenmiş olan Heinrich Schliemann’ın bu kazı seferiyle ilgili anlatısı, sadece arkeoloji meraklılarını ilgilendirmiyor. Schliemann’ın macerası –ve maceracılığı–, romantizmle “gerçekçiliğin” dünya görüşlerinin alışverişine dair canlı bir örnektir. Ayrıca bu anlatı, o yılların (Batı) Anadolusu’na dair canlı gözlemler içeriyor. Coğrafya ve peyzaja dair usta bir edebî anlatının zevki var aynı zamanda. 
 
“Schliemann, yağmacı arkeoloji döneminin son temsilcilerinden biridir. Daha doğrusu, kazılarında yaptığı yanlışlar, icatlar ve işlerinin önemi üzerinden, yağmacı arkeoloji ile metodik arkeoloji arasında bir köprü olarak görülebilir. (…) Schliemann, Aydınlanma’nın altyapısını kuran klasik literatürün etkisinde gelişen Alman Bildung geleneğinin önemli bir temsilcisi olarak, bu literatürün (bilhassa Homeros’un) anlatısı ile sahadaki karşılığı arasında köprü olmaya çalışan, ‘efsane’nin ‘saha’daki karşılığı ile meşgul olan ve bu nedenle 
de efsanenin veya anlatının gerçeklikle buluştuğu taşınır ve taşınmaz buluntuların peşine düşen bir modern zaman adamıdır. Malûm, bu buluntuların şahikası ‘Priamos’un hazinesi’ idi ve Schliemann bu ‘hazine’yle ilişkilendirdiği bütün malzemeyi Almanya’ya taşımıştı.”

SUAVİ AYDIN

Yeni Yemek Kitabı Kitap İndir

Yeni Yemek Kitabı
Her devrin “yeni”si zamanının muktediridir. 19. yüzyıl İstanbul mutfağında kebapların, dolmaların, helvaların pilavların yanında turta, rozbif, puding gibi “alafranga” yemeklerin yer aldığı Yeni Yemek Kitabı, adından da anlaşılacağı gibi gününün mutfak akımını yansıtan “yeni” kitaplardan biri.
 
İlk kez 1880 yılında yayımlanan eserin yazarının kim olduğu bilinmiyor.  Geleneksel yemek çeşitleriyle alafranga mutfağın bir araya geldiği kitabın önsözünde, tariflerin dönemin meşhur aşçılarının İstanbul konaklarında yaptığı yemek tarifleri olduğu belirtilir. Yeni yemekler kadar geleneksel Osmanlı mutfağının özelliklerini yansıtan pişirme teknikleri ve malzemelerin de yer aldığı Yeni Yemek Kitabı, orijinal metinleri, çeviri yazısı ve sadeleştirilmiş hâliyle yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan çok önemli bir kaynak.
 
“Her şey mürur-ı zamanıyla tebdîl olduğu gibi yemeklerin tertîbleri dahi şimdiki zamanda bundan yirmi otuz sene mukaddem olanlara bakarak hayli tebdîlât vukû’ bulmuştur. O sebep içündür ki bu kitabın neşrine mübâşeret etmişizdir.”
 

Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği Kitap İndir

Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği
“Bu incelememi, arkası sıra geleceğini ümit ettiğim büyük bir ‘Halk Hikayeleri Külliyatı’na bir giriş olarak görmek istiyorum. Bu düşünce ile misallerimi, bize halk hikayeleri hakkında tam bir fikir vermekten uzak kalan basılmış hikayelerden çok, elimizde bulunan basılmamış metinlerde aldım.”

“Buradaki ‘basılmış hikayeler’ sözüyle, bir bölüğü eski yazmalardan taşbasmalara, onlardan da, gitgide yozlaşarak, matbaa baskılarına geçmiş ve bilim çevrelerinde ‘halk kitapları’ deyimiyle nitelenenleri; ‘basılmamış metinler’ sözüyle de, sözlü gelenekten derlenmiş olup kitabımın ilk baskısında uzun bir listesi bulunanları anlatmak istemiştim. Şu yeni baskının sonuna eklediğim kaynakçada yer alan ve yine orada adları geçen kimi araştırıcıların yayınlarında dökümleri verilmiş olan derlemeler, yayımlanmamış metinlerin sayısını bir hayli kabartmış bulunuyor.”

“Ben, bilimde gerçeklere erişmek için en sağlam ve verimli yöntemin, birlikte yürütülen ya da birbirini izleyen ortak çalışmalar olduğuna inanıyorum. Yarım bıraktığım işi, nöbeti benden devralacak olanların tamamladığını görmek, göremesem bile bunun bir gün nasıl olsa gerçekleşeceğini bilmek beni sadece mutlu kılar. Ama kırk yıl öncesi gibi bugün de asıl büyük dileğim, benim bu kitapta ilk taslağını çizmeyi denediğim çok-yönlü incelemenin, … “halk hikayeleri” metinlerinden oluşacak (belki on, belki on beş ciltlik) bir büyük yapıta bir öncü, bir giriş olmasıdır.”

Türk Kültüründe Evlilik Kitap İndir

Türk Kültüründe Evlilik
Bir düğün diğerinin tıpatıp aynısı değildir; benzeridir. Bu benzerlikler, ortak tavır ve hareketler o yörenin genel folklorik özelliklerini yansıtır. Ancak düğünle ilgili gelenekler yöreden yöreye değişse bile Türkiye’deki düğünlerde benzer tavırlar, uygulamalar ve âdetler göz önüne alındığında Anadolu’daki Türk Düğününün Tipolojisi’ni çıkarmak mümkündür. Bu düğün tipolojisi herkesin mutabık kalacağı biçimde kronolojik olarak şu sırayı takip etmektedir: Tanışma, kız isteme/söz kesme, nişan, eksik görme, çeyiz serme, düğüne davet, gelin/damat hamamı, kına gecesi, düğün/eğlence/ikram, gelin alma/göçürme, kapı/yol kesme, bahşiş alma, saçı, takı, gerdek, duvak, evirliğe/yediliğe/geriliğe gitme.

Şöhret & Bir Zamanlar Türkiye Kitap İndir

Şöhret & Bir Zamanlar Türkiye
Cahide Sonku efsane yıldız idi, sefalet içinde öldü
Osman Bölükbaşı’nın Diplomat oğlu Deniz Bölükbaşı
İmamın karısı Sevtap Çetinkale, mini etekle sahneye çıktı
Atatürk, Safiye Aylanın evine kahve içmeye gidemedi.
Orhan Günşıray, meşhur olunca
Erol Simavi ve Gönül Yazar
Nesrin Topkapı dansöz olunca Annesi intihar etmiş.
Bestelerini Hela da yapardı!
Erol Taş, Yeşilçamın büyük yüreklerinden
Sadettin Kaynak hastalanınca
Neriman Koksal fırtınası
Kel Modası… Keloğlan Rüştü Asyalı
İsmail Dümbüllü sahnede donunuca yapınca
Cahide Sonku’nun Zeki Müren’e attığı kazık
Şehzadebaşında
Paşa Müren- Bülent Ersoy’u hiç sevmedi
Arabeskin Onurlu Kralı: Orhan Gencebay
Bir içki karşıtı, Perihan Altındağ Sözeri
Zaliha, Krallara Konser verirdi
Sibel Can, Hakan Ural ile evlenince
Safiye Ayla Denizli’den zar zor döndü
Adnan Şenses, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la
şarkı söyler!
Müjde Ar, Tercüman Gazetesini Ziyarete Geldiğinde
Konyalı Lokanta Sahibinin Oğlu Nurettin
Kemancı Annenin Kemancı oğlu
Zati Sungur, Bir Başka Dünya!
Türk Musikisinin duayeni Aladdin Yavaşça
Bugün Hava Bulutlu!
Kumar ve Sanatçı!
Nükhet Duru, bir kırçiçeği kadar duru
Gerçek bir Beyefendi: Hulusi Kentmen
Leyla Sayar: Sonradan Gelen Hayat
Unutulmaz Şarkıların Babası Fecri Ebcioğlu
Türk Sanat Musikisinin Dahisi: Münür Nurettin Selçuk
Cumhuriyetin İlk Türkiye Güzeli: Keriman Halis
Zirveden aşağı hızla inen bir star: Muallâ Mukadder
Cesur Yürek Bir Efsane: Cüneyt Arkın
Besteci budur işte…Yıldırım Gürses
Endonazya Cumhurbaşkanı Sukarno
Belsoğukluğuna yakalanınca
Çilli Burhan istedi, Nuri Sesigüzel geri döndü ve
sahneye çıktı
Müjdat Gezen’in Babası çok entellektüel bir Centilmendi
Köpeği ölünce İzmir Fuarında dualarla gömdürdü
Gazinolarda Dolma, Börek dönemi
Bir Zarif Kraliçe: Sezen Aksu
Tango… Tango… Tango
Türk Sinamasının iki büyük devi:
Türkan Şoray ve Kadir İnanır
Eskimeyen ve hâlâ zirvede bir Neyzen Tevfik
Bir Sultan, Türkan Şoray
Dışişlerinin zarif sanatçısı
Sanatın unutulmayan soylu ailesi
Samiha Berksoy
Sanat güneşi, Zeki Müren
Zamanın büyük dans ve film yıldızı Özcan Tekgül
Hamiyet Yüceses
Ateşböcegi Ercan’ın dinmeyen acısı
Nane şekercisi Abdullah
Ajda Pekkan helva jürisinde
Aşk şarkılarının unutulmaz centilmeni
Bir sanat paşası
Fakirlerin babası Dündar Kılıç
Unutulmayan bir yıldız, Muzaffer Tema
Eskimeyen bir usta, bir beyefendi Orhan Boran
Zeki Müren ve Fahrettin Aslan
Bir altın çocuk Yumurcak (İlker İnanoğlu)
Bir efsane, imparator İbrahim Tatılses
Gerçek bir hanımefendi ve efsane güzelimiz Hülya Avşar
Seri cinayetler ve sanatçılar
Bir veda mektubu ile değişen gelecek
Ölümsüz bir abide şahsiyet… Barış Manço
Unutulmayan küçük hanımefendi
Müzeyyen Senar ve Zeki Müren
Yeni bir dönemin başlangıcı ve Hikmet lldız
Basının unutulmaz ismi: Sedat Simavi
Yılların eskitemediği bir cevher: Hülya Koçyiğit
Para yerine 2000 Plak
Sünnet Çocuklarının Pipi artıkları
Bab-ı Ali’den gelen Ayhan Işık
İsmet İnönü koltuğundan doğrularak hiddetle bağırdı
Benim sadık yarim kara topraktır
Tabancasına mermi süren polis, Safiye Ayla’yı meyhaneden kaldırdı
Ayten Alpman’ın en sevdiği yıl, 366 gün çekenmiş

Batıya Akan Nehirler Kitap İndir

Batıya Akan Nehirler
Kültür ve sanat dünyasının ünlü isimleri, kültür ve medeniyet kavramlarını bu eserde değerlendiriyorlar. Herbiri kendi alanında söz sahibi olan bu isimler, mesleklerinin inceliklerini, yılların deneyimlerini okurla paylaşıyorlar. Kültür, sanat ve medeniyete dair geçmişten bugüne gözden kaçırılan tespitleri ve değerlendirmeleri bu eserde bulacaksınız.