Açkı Değişimli Tonal Ve Makamsal Solfejler Kitap İndir

Açkı Değişimli Tonal Ve Makamsal Solfejler
Bu kitap, solfej eğitim ve öğretimde başlangıç kitabı olarak kullanılmamalıdır. Kitabın kullanımı için solfej eğitimindebelirli düzeye ulaşılmış, ritimler ve ses aralıkları konusunda temel bilgilwein öğretilmiş- öğrenilmiş olması gereklidir.

Kitaptaki solfejlerin, işlenen konu içeriğine uygun olarak öğreticiliğinin yanı sıra ezgisel olmasına; öğrenmenin kolay olması için de eğitsel sıralamaya özen gösterilmiştir.

Türk Makam Müziği ve Yeni Notasyon Kitap İndir

Türk Makam Müziği ve Yeni Notasyon
Bu kitap Türk Müziği’nde La=440 Hz’in esas alınması ile geliştirilen nota yazım sisteminin eğitim ve öğretimde kullanılması için gerekli olan bilgileri en yalın halleriyle görebileceğimiz bir kılavuz kitap olarak hazırlanmıştır.

Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram (1. Kitap) Kitap İndir

Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram (1. Kitap)
Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram kitabı, soyut öğrenme ortamını bir ölçüde somutlaştırmayı, dolayısıyla müziksel öğrenme yaşantılarını kalıcı kılmayı hedeflemektedir. Beş kitaplık bu dizinin sağlayacağı olanaklar şöyle sıralanabilir:

1. Kitap, salt okumayla sınırlı tutulmamış, dersin itme, yazma ve yaratma ile birlikte, temel müzik bilgilerini de kapsayacak biçimde, bir bütün olarak ele alınmıştır.
2. Müziksel İşitme Okuma öğretiminin, aslında bir “dil öğretimi” olduğu gerçeğinden hareket edilerek, “müzikçe”nin dilbilgisi verilmiştir.
3. Müziksel Okuma parçaları birçok okuma kitabında olduğu gibi salt tonalite ile sınırlı tutulmayıp, pentatonizmden Orta Çağ modlarına, Geleneksel Türk Müziği makamlarından atonal parçalara hatta Blues’lara kadar uzanan geniş bir yelpazede ele alınmıştır.
4. Konular, bir öncekini tamamlayacak bir sonrakini hazırlayacak biçimde ele alınmıştır.
5. “Öğrenmede başarının sırrı, öğrencinin ilgisini sürekli kılabilmek”tir. Bu anlayışla, kitabın hazırlanmasında “yaratıcılık” ilke edinilmiştir.
                                                                     
Ülkü Özgür – Salih Aydoğan

Akor Pozisyonları Kitap İndir

Akor Pozisyonları
Uzun yıllardır gitar çalıcılarının arzulanan bir akor bulmanın kolay yolunu çabucak verebilecek bir yönetim bulunadığının farkına vardım.

Yöntemin çok basit bir sınıflandırma sisteminin yardımıyla çok kolay ve çabuk bulunabilecek 2.400 pozisyonu içermektedir.

Minik Müzik Gezginleri & Çocuklar İçin Öykülü Piyano Metodu Kitap İndir

Minik Müzik Gezginleri & Çocuklar İçin Öykülü Piyano Metodu
Çocuklar için öykülü piyano metodu niteliği taşıyan bu kitap, basit ama sürükleyici bir hikâyenin akışı içinde, dört farklı hayvan karakterin başından geçenler üzerinden temel müzik prensiplerine, müzik yazısına ve piyano eğitimine masalsı bir dokunuşla başlangıç yapmaktadır. Sevimli hayvanlar -fil, sincap ve zürafa- henüz keşfettikleri müzikal dünyayı anlamaya çalışmakta, çıktıkları maceralı yolculuk içinde yaşadıkları her an müzikle çevrelendiklerini fark etmektedir. Metodun içindeki hikaye ve ona dayandırılan müzikal akış, okul öncesi ve okul çağının başlarındaki küçük çocukların dikkat düzeylerine göredir. Parçaların altlarındaki şarkı sözleri basit ve ritmiktir. Nota sürelerini kavramalarına destek verir. Çocuğun sabırsızlığı, sürekli sayfa çevirme isteği göz önüne alınarak müzik terimleri, notalar ve değerleri ona hissettirmeden tekrarlanmıştır. Aynı parçayı defalarca çalmaktan hoşlanmayan bu yaş grubu, sayfa değiştirse bile öğrenmekte olduğu notaları karşısında bulacaktır. İlk zamanlar belki yalnızca resim olarak bakacağı notalar ve okumanızı isteyeceği öyküler bile kendisini müziğin içine çekmeye yetecektir. Kitaptan bir bölüm:
– Bunlar mı? Bunlar anahtarlar! diye yanıt verdi pembe denizanası. – Anahtar mı? Hiç böyle anahtar olur mu? – Onlar müzikte kullandığımız anahtarlar! diye söze girdi kırmızı balık. – Müzik yazısında notalara isim verebilmemiz için anahtarlara ihtiyacımız vardır.
Bir yandan şarkı söylüyor bir yandan da neşe içinde yüzüyordu. Ama aslında kendisini bekleyen tehlikenin farkında bile değildi…

Ud Metodu Görerek – Dinleyerek -4 (Dvd Ekli) Kitap İndir

Ud Metodu Görerek – Dinleyerek -4 (Dvd Ekli)
Bu DVD ud eğitiminde 40 yılı aşan bir süreden beri tecrübeyle gelişerek kullanılmakta olan sistemin görme ve işitme desteği ile sunuluşudur.

Rast Makamı ve genel olarak makamlara bakış. Acemi Rast, Uşşak ve Beyati makamları;
Bir Makamın dizi veya eser notasından keşfedilmesinin ipuçları.
Senkop ve mızrap, stakkoto (kesik çalış), triole ve mızrap, transpoze icra, dört sesten uygulamalar;
Türk Müziği üslubunu oluşturan tekniklerden başlıcası: Çarpmanın metronomla çalışılması;
Notaları ve icralarıyla:

Üsküdüra Gider İken
Zillerle Raks Eden Kız
O Günlerden bu Günlere
Cihanda Var Mıdır acep
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel
Gamzedeyim Deva Bulmam

Minik Müzik Gezginleri & Çocuklar İçin Öykülü Piyano Metodu Kitap İndir

Minik Müzik Gezginleri & Çocuklar İçin Öykülü Piyano Metodu
Çocuklar için öykülü piyano metodu niteliği taşıyan bu kitap, basit ama sürükleyici bir hikâyenin akışı içinde, dört farklı hayvan karakterin başından geçenler üzerinden temel müzik prensiplerine, müzik yazısına ve piyano eğitimine masalsı bir dokunuşla başlangıç yapmaktadır. Sevimli hayvanlar -fil, sincap ve zürafa- henüz keşfettikleri müzikal dünyayı anlamaya çalışmakta, çıktıkları maceralı yolculuk içinde yaşadıkları her an müzikle çevrelendiklerini fark etmektedir. Metodun içindeki hikaye ve ona dayandırılan müzikal akış, okul öncesi ve okul çağının başlarındaki küçük çocukların dikkat düzeylerine göredir. Parçaların altlarındaki şarkı sözleri basit ve ritmiktir. Nota sürelerini kavramalarına destek verir. Çocuğun sabırsızlığı, sürekli sayfa çevirme isteği göz önüne alınarak müzik terimleri, notalar ve değerleri ona hissettirmeden tekrarlanmıştır. Aynı parçayı defalarca çalmaktan hoşlanmayan bu yaş grubu, sayfa değiştirse bile öğrenmekte olduğu notaları karşısında bulacaktır. İlk zamanlar belki yalnızca resim olarak bakacağı notalar ve okumanızı isteyeceği öyküler bile kendisini müziğin içine çekmeye yetecektir. Kitaptan bir bölüm:
– Bunlar mı? Bunlar anahtarlar! diye yanıt verdi pembe denizanası. – Anahtar mı? Hiç böyle anahtar olur mu? – Onlar müzikte kullandığımız anahtarlar! diye söze girdi kırmızı balık. – Müzik yazısında notalara isim verebilmemiz için anahtarlara ihtiyacımız vardır.
Bir yandan şarkı söylüyor bir yandan da neşe içinde yüzüyordu. Ama aslında kendisini bekleyen tehlikenin farkında bile değildi…