Sevgi Çiçekleri Çocuk ve Gençlik Şarkıları Şarkılarım Kitap İndir

Sevgi Çiçekleri Çocuk ve Gençlik Şarkıları Şarkılarım
Müzik eğitiminde dinleme etkinliğinin öğrenci başarısını derse olan ilgi düzeyini ve motivasyonunu artırdığı bilinmekte, müzik dersinin görsel işitsel materyallerle desteklenmesi öğrenci başarısında derse olan ilgi düzeyinde ve motivasyonunda olumlu değişmeler gerçekleştireceği düşünülmektedir. Dinleme söyle ve çalma müziksel algı müziksel yaratıcılık ve müzik kültürü öğrenme algılarındaki hedeflere ulaşılmasında derse ilişkin öğretici materyaller öğrenci başarısında önemli bir etken olarak görülmektedir.
Şarkılarının söz yazarlarına çok teşekkür ederim. Çocukların gönüllerine ancak bu kadar saf ve temiz kelimelerle girilebilirdi. Bende bestelerimle ve müziklerimle kendilerine eşlik ettim.
Umarım sevgili çocuklarımız şarkılarımızı söyler.
Umarım gönüllerind sevgi çiçekleri açar.
Sevgi çiçekleri bahçelere dönüşür.

Çocuklara Şarkılar Kitap İndir

Çocuklara Şarkılar
Parlayan yıldızlar gibidir çocuklar…
Hayata, adım adım yürüyen, attıkları her adımda hayatı tanıdıkça büyüyen,
aydınlık geleceğimizdir çocuklar…
Çocukların şarkıları vardır… Ve çocuklar…
Şarkılarla daha güzel büyürler daha güzel öğrenirler…
Çocuk şarkılarıdır en güzel şarkılar… Şarkılarla yürür, şarkılarla büyür çocuklar…
Hayatı en güzel şarkılarda öğrenir çocuklar…
Çocuklar şarkı söylemekten sıkılmazlar, usanmazlar…
Şarkı söylemelidir çocuklar…Çünkü onlar daha çocuklar…
Şarkıları olmalı çocukların… Şen şakrak söyleyebilecekleri,dans edebilecekleri,
hayal kurabilecekleri, anlamları melodilerin eşliğinde öğrenecekleri…
Yıldızlar gibi parlamalıdır çocuklar… Gülümsemelidir çocuklar…
İşte bu yüzdendir ki… Çocuklara Şarkılar…

 

Halk Türküleri / 2. Cilt Kitap İndir

Halk Türküleri / 2. Cilt
Taşı toprağı burcu burcu uygarlık kokan yurdumuzun bağrı yanık, sevgi dolu insanlarının dilidir türküler. Yüzyıllardan beri ağızdan ağıza söylenerek geldiler günümüze… Hamdi Tanses de türkülerimize gönül vermi ozanlarımızdan biri. Bunları yalnız söylemekle kalmıyor, çağdaş usullerle yeni türküler derliyor ya da önceden derlenmiş olanların notalarını büyük bir özenle yeniden yazarak folklorumuza kazandırıyor. Hamdi Tanses’in türkü alanında ilgi çekici çalışmaları, bu uğurda emek harcayan herkese yardımcı olacak, onlara yol gösterecek nitelikte.

“Kimileri bu kitapların bilimselliğini eksik, yazılışını kolay bulur. ‘Ne olacak bunları herkes yazar!’ diyerek küçümser. Ben hiç o kanıda değilim. Hamdi onları yılların birikimine dayanarak yazabilmek için gündüzünü, gecesine verir.”
– Fakir Baykurt-

Türkülerin Gücü Kitap İndir

Türkülerin Gücü
Ezgi ve sözün birlikte hayat verdiği türküler, milletimizin tarih boyunca duygularını yüklediği bir arşiv niteliğindedir. Milletimizin nabzı türkülerde atar. Aşkı, acıyı, ayrılığı, gurbeti, sılayı nasıl algılamamız gerektiğini bize türküler öğretir. Yemen’in feryadı, Çanakkale’nin çığlığı onlarda saklıdır. Mehmet Kaplan, bizi yüz yıllar ötesinden gelen bir sevgi ve heyecanla birleştiren türkülerimizin -oyunlarımızla birlikte- bütün gönülleri birbirine kenetleyen en kuvvetli dil olduğu görüşündedir. Ahmet Turan Alkan’ın dediği gibi, o, Türkiye’nin derinliklerindeki gizli bir mutabakatı anlatan “bir başka dil”dir. Shakspeare onun için, bir milletin türkülerini yapanlar, kanunlarını yapanlardan daha güçlüdür demiştir. Dil, ortaya çıkışı ve sistematiği bakımından nasıl gizemli, metafizik bir özellik taşırsa, türkü ile simgeleştirilen müziğimiz de öyledir. Bizleri, bir tespihin ipine dizer gibi Türkçenin etrafında toplayan güç, aynı zamanda türkülerin de etrafında toplamıştır. Biz Türkçenin ve türkülerin çocuklarıyız. “Birlikte türkü söyleyebildiklerim benim milliyetimdendir.” diyen Nevzat Kösoğlu, türkülerin millet hayatındaki bu önemli işlevine işaret eder.

Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri & Sosyal İsyancılık Geleneği ve Folklor Kitap İndir

Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri & Sosyal İsyancılık Geleneği ve Folklor
Başkaldırı ve eşkıyalık nedir, boyutları nelerdir?
Halk şiirinde toplumdal olaylar ve eşkıya türküleri
Şiir örnekleriyle sosyal isyancılık geleneği
Eşkıya ağıtlama-türkülerinin yakılışı ve derlenişi
Alevi önderlikli halk hareketleri ve çağdaş destanlar
Halk şiirinde protesto geleneği

Şan İçin Piyano Eşlikli Çağdaş Dönem Şarkıları & Contemporary Songs for Voice and Piano Kitap İndir

Şan İçin Piyano Eşlikli Çağdaş Dönem Şarkıları & Contemporary Songs for Voice and Piano
Bu kitap, Çağdaş Dönem’e ait popüler eserlerden oluşmaktadır. Türkiye’deki, konservatuvarların, müzik eğitimi anabilim dallarının ve güzel sanatlar liselerinin öğrenci ve öğretmenleri için kaynak bir kitap olarak hazırlanmıştır.
Albümde sopranoların, tenorların, bariton ve mezzosopranoların sınavlarda, konserlerde, yarışmalarda ve bunun gibi birçok etkinlikte seslendirebileceği birbirinden güzel ve tanınmış 24 seçme eser yer almaktadır. Eserlerin tamamı orijinal tonlarında ve dillerinde düzenlenmiştir. Ayrıca kullanıcılara fikir vermesi ve eser seçimini kolaylaştırmak bakımından şarkıların MP3 formatındaki piyano eşlik ses kayıtları yayınevi web sayfasında ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur.

Bir Şarkıdır Yaşamak Bestekarları Makamları Usulleriyle Güftelerimiz Kitap İndir

Bir Şarkıdır Yaşamak Bestekarları Makamları Usulleriyle Güftelerimiz
Değerli okuyucu, bu çalışmam sırasında öncelikli amacım; Türk Müziği’ne gönül vermiş kişilerin sürekli olarak ellerinin altında olacak ve yanlarında taşıyabilecekleri boyutlarda ve içerik olarak da zengin bir kitap ortaya çıkmaktadır. Elbette çok zengin bir maziye sahip Türk Musikisi eserlerini bu hacimde bir kitaba sığıdırmak mümkün değildi.

Türkülerin İsyanı Kitap İndir

Türkülerin İsyanı
Türkülerin İsyanı: Türkülerimiz su gibidir. Deniz olur dalgalanır, nehir olur şahlanır. Bazen karlı dağ olur geçit vermez. Solmayan kır çiçekleri, yaban gülü gibi arı, duru ve yalınkattır. Zalim felek, furbet, ayrılık, gönül onunla bütünleşir. “Kadrin bilmeyenler alır eline / Onun için eğri biter menekşe” dizeleriyle değe vermeyi, “Canım esirgemem billahi senden / Götür sat pazara kölem var deyi” söyleyişle de sevgiye olan sadakatı dile getirir. Düşündürür, güldürür, ağlatır, sevindirir. O, gönülün aziz dostu, duygu ve düşüncenin aynasıdır.

Biz de onun için düştük türkülerin ardına. Az gittik uz gittik, günler ayları, aylar yılları kovaladı. Sevdamız her gün biraz daha arttı. Ekmeğimiz, ekmek kapımız oldu türküler, gönlümüz türküyle doldu. Çaldık söyledik. Güzellikleri onlarla yaşadık. Elbette onlara olan borumuzun bedelini ödemek gerekirdi. Türkülerin İsyanı onlara olan minnet borcumun bedeli olarak kaleme alındı.

Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri & Sosyal İsyancılık Geleneği ve Folklor Kitap İndir

Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri & Sosyal İsyancılık Geleneği ve Folklor
Başkaldırı ve eşkıyalık nedir, boyutları nelerdir?
Halk şiirinde toplumdal olaylar ve eşkıya türküleri
Şiir örnekleriyle sosyal isyancılık geleneği
Eşkıya ağıtlama-türkülerinin yakılışı ve derlenişi
Alevi önderlikli halk hareketleri ve çağdaş destanlar
Halk şiirinde protesto geleneği