Meddah Kitabı Kitap İndir

Meddah Kitabı
Meddah ve meddahlık hakkında yazılmış yazılardan, şiirlerden ve oyun metinlerinden seçmeler yapılarak hazırlanmış olan Meddah Kitabı, geleneksel tiyatromuzun bu sahadaki önemli bir eksikliğini tamamlamak amacını gütmektedir. Meddahlığın tarihi gelişimi, sanat kıymeti, geçmişte yaşamış ünlü meddahlar orijinal anekdotlarla okuyucuya sunulmaktadır.

İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri & İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden Kitap İndir

İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri & İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden
İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri, İbrahim Hakkı Konyalı’nın 1940-1941 yıllarında hazırladığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı yayınlayamadığı fotoğraf albümü ve Mimar Sinan’ın Eserleri adlı çalışmalarından yararlanılarak ve Konyalı’nın değerlendirmelerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Çalışmaya konu olan Mimar Sinan’ın İstanbul’da yapmış olduğu cami, mescid, türbe, kütüphane, dârülkurrâ ve mektepleri içermektedir. 
Konyalı’ya ait olan bu albüm, Faik Şenol’un (1912 İstanbul doğumlu fotoğrafçı) varislerinden alınan ve içinde çok sayıda görsel dokümanın bulunduğu koleksiyon arasından çıkmıştır. 

Bu albüme ek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Mimar Sinan’ın Eserleri adlı 473 varaklık yine Konyalı’ya ait olan ancak yayınlanmamış ve aynı albüm için hazırlanan daktilo metni kaynak alınarak yayına hazırlanmıştır. 

İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri adlı bu çalışmada, büyük mimarın yapı tekniğinde uyguladığı yöntemleri, bu yapılardan birçoğunun bakımsızlık neticesinde nasıl yok olduğunu, Mimar Sinan’ın mimari dehasını Konyalı’nın dilinden okuyacaksınız. 
 

Hattat Şeyh Hamdullah Kitap İndir

Hattat Şeyh Hamdullah
“Osmanlı hat ekolünün kurucusu, İslâm yazı çeşitlerine yeni bir üslûp kazandıran, hattatların kıblesi Şeyh Hamdullah’ın hayâtı, üslûbunun özellikleri, talebeleri ve eserlerinden renkli levhalar yer almaktadır.”

Seramik Sanat Eğitiminde Sırlama ve Pişirme Yöntemleri El Kitabı Kitap İndir

Seramik Sanat Eğitiminde Sırlama ve Pişirme Yöntemleri El Kitabı
İnsanlığın varoluşundan itibaren yaşantısının bir parçası olan seramik eserlerde değişik kültürlerin derin estetik ve bilimsel bulgularını görmekteyiz. Bu olgu yaşadığımız çağda da değişmemiş hatta birçok yöntem çeşitliliği ortaya çıkmıştır.

Seramik; malzeme, şekillendirme, pişirme, dekorlama ve uygulama bakımından bir okyanus gibi içinde teknik ve görsel zenginliği saklamaktadır. Ele aldığım bu çalışma ile seramik eğitimi alan tüm öğrencilere temel bilgileri aktarırken, seramik malzemenin özelliklerine bağlı kalarak yapacakları deneysel uygulamalarla bu yöntemlere katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Böylelikle kendilerine bir anlatım dili bulmuş ve kendileri ile anılan yöntemleri geliştirmiş olacaklardır.

Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı Kitap İndir

Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı
İslâm sanatları arasında özel bir yeri olan Hüsn-i hat, zaman içerisinde gelişme göstererek tarihteki yerini almıştır. Elinizdeki kitapta bu tarihi seyri göreceksiniz. Ayrıca meraklısı için yazı sanatı ve malzemeleri, yazı sanatının öncü hattatlarıyla ilgili gerekli bilgi verilmiştir. Dipnotlarda ve bibliyografyada yer alan eserler, ilgilisini bu konuda gerekli yerlere yönlendirecektir.

Kitapta, tarih boyunca ortaya konulmuş yazı sanatının güzel örnekleri yanında günümüz hattatlarından da bir demet sunulmuştur. Bundan başka hat sanatının öğretiminde elzem olan Rik’a meşkleri, Hattat Mustafa Halim Özyazıcı’nın kaleminden verilmiştir. Sülüs-Nesih yazının zirve ismi Mehmed Şevki Efendi’nin meşkleri yanı sıra Celî Sülüs yazının klasikleri arasında sayılan Hattat Sâmi Efendi’nin Yenî Cami Sebîli kalıpları bu kitapta yer almaktadır. Bu yönüyle bu eser Hüsn-i hat meraklılarının başucu kitabı olacaktır.