Çankırı Tarih ve Halkiyatı Kitap İndir

Çankırı Tarih ve Halkiyatı
Çankırı Tarih ve Halkiyatı, Hacışeyhoğlu Hasan Üçok’un ancak muhteşem sıfatıyla anlatılabilecek ölümsüz bir eserdir. Türk şehirlerinden pek azı hakkında bu mükemmellikte eser yazılabilmiştir.

Esnaf teşkilatı, sohbet alemleri ve buralarda oynana oyunlar, türküler, kadın gezmeleri, çocuk oyunları, doğum adetleri, sünnet düğünleri, mektebe başlama; hafızlık, hattatlık ve medrese icazeti merasimleri, düğünler, cirit oyunları, atlar ve diğer hayvanlar hakkındaki itikatlar, Ramazan ve Kurban bayramları ve Yapraklı Panayırı hakkında verilen bilgiler kitabın muhtevasını ve dolayısıyla da değerini ortaya koymaktadır.

Çankırı Masalları Kitap İndir

Çankırı Masalları
Çankırı Masalları, bu bölgenin kültürü ve halk bilimi yönünden bugün bile önem taşıyan miteliktedir. Ayrıca Çankarı ağzına ilişkin bazı kelime ve deyimlerin, Derleme Sözlüğü’nde bulunmadığı da göz önüne alınacak olursa, bu masalların Anadolu ağızları açısından da zengin bir kaynak oluşturduğu açıkça anlaşılır.

Çankarı Masalları, önce 1930’lu yıllarda Çankırı’da Duygu gazetesinde dizi yazılar halinde yayımlanmış, daha sonra yine Duygu gazetesi yayınları arasında kitap olarak ayrı ayrı bastırılmıştır. Bunlar, Şifai ve Selvi Han (1932) Esman ile Zeycan (1932), Yılan Bey (1932) ve Hürü (1933) adlı hikayelerdir.

Çankırı Coğrafyası Kitap İndir

Çankırı Coğrafyası
Ahmet Kemal Üçok’un çok iyi tanıdığı memleketi Çankırı’nın coğrafyası hakkında yazdığı kitabı önce 1945-1946 senelerinde Çankırı gazetesinde tefrika edildi ve daha sonra, gecikerek de olsa, 1949’da Çankırı Halkevi yayınları arasında müstakil bir kitap halinde basıldı.

Ahmet Kemal Üçok’un bu eseri Halkevleri tarafından basılan diğer coğrafya kitaplarından (Manisa Coğrafyası, Bolu Coğrafyası gibi) en az bulunan ve en az tanınandır. Bununla beraber sadece bir coğrafya kitabı değil, aynı zamanda muhtevası itibariyle biraz da bir tarih kitabıdır ve hiç şüphesiz Çankırı hakkında araştırma yapacaklar için her zaman kıymetli bir bilgi hazinesi vasfını koruycaktır. Bu itibarla bu meçhul eserin basılması Çankırı için büyük bir kazanç olmuştur.

Çankırı Kültürü ve Tarihi/5 Kitap Takım Kitap İndir

Çankırı Kültürü ve Tarihi/5 Kitap Takım
Çankırı Tarih ve Halkiyatı
– Hacışeyhoğlu Hasan Üçok-
Çankırı Halk Edebiyatı
– Tahsin Nahit Uygur-
Çankırı Coğrafyası
– Ahmet Kemal Üçok-
Görüp İşittiklerim
– Ahmet Kemal Üçok-
Çankırı Masalları
– Dehri Dilçin-