2016 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı Kitap İndir

2016 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı
Aday Öğretmenlik Sınav Kılavuzunda yer alan 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na ilişkin konu anlatımları ve soruları kitaplarımızın yeni baskılarına ekledik, kitabın önceki basımlarını alan okuyucularımız için de buraya aşağıdaki dokümanlar bölümüne bu kanunlara ilişkin dokümanların .pdf ini yükledik.
Bunun yanısıra;
– Okul Aile Birliği Yönetmeliği,
– Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
– Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
– Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,
– MEB İzin Yönergesi,
– Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
kılavuzda yer almadığı gerekçesi ile çıkarılmıştır.
17.04.2015  tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde
Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacağı,
Aday öğretmenlerin; atama ve intibak işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, performans değerlendirmeleri, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütüleceği
− Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği
−Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturacağı
− Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacağı
− Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan altmış ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacağı
hüküm altına alınmıştır.
Aynı Yönetmelikte yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%20),
b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
4) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat.
c) Öğretmenlik uygulamaları (%50).
1) Eğitim öğretimin planlanması,
2) Öğrenme ortamları,
3) Sınıf yönetimi,
4) Öğretim yöntem ve teknikleri,
5) Ölçme ve değerlendirme.
Uzman bir kadro tarafından yukarıda belirtilen  konulara uygun  olarak hazırlanan kitabımıza ilişkin görüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, katılacağınız sınavlarınızdaki başarılarınıza katkı getirmesini diliyoruz.

2017 KPSS Öğretmenlik Mülakat Sınavının Anahtarı Kitap İndir

2017 KPSS Öğretmenlik Mülakat Sınavının Anahtarı
2017 KPSS Öğretmenlik Mülakat Sınavının Anahtarı
Soru Cevap Yöntemi İle 2016 KPSS Mülakat Soruları ve Başlıkları Işığında
MEB 29790 Sayılı Yönetmelik 11. Madde Mülkat Konuları
a) Bir konuyu kavrama, özetleme,ifade etme yeteneği, muhakeme gücü %25
b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti %25
c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %25
d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri %25