2013 GYS Türkiye İş Kurumu Sınavı Konu Özetli Soru Bankası Kitap İndir

2013 GYS Türkiye İş Kurumu Sınavı Konu Özetli Soru Bankası
İçindekiler
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik
• Devlet Teşkilatı ve İlgili Mevzuat
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat
• Türkçe Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar
• Halkla İlişkiler
• Görevde Yükselme Sınavıyla İlgili Diğer Konular
 

GYS Türk Patent ve Marka Kurumu Konu Özetli ve Açıklamalı Soru Bankası Kitap İndir

GYS Türk Patent ve Marka Kurumu Konu Özetli ve Açıklamalı Soru Bankası
Açıklama 
Yargı Yayınları GYS 
Türk Patent ve Marka Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Yönelik Konu Özetli ve Açıklamalı Soru Bankası 
* Türkiye Cumhureyeti Anayasası 
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
* 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
* Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar 
* Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
* Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
* 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
* 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevlileri Hakkında Kanun 
* 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
* 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
* 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
* ve Diğer Konular

GYS Ceza ve Tevkifevleri Konu Özetli Açıklamalı Soru Bankası Kitap İndir

GYS Ceza ve Tevkifevleri Konu Özetli Açıklamalı Soru Bankası
Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişkliği Sınavlarına Yöneliktir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4301 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
İnsan Hakları ve Demokrasi Etik Davranış İlkeleri
Genel Kültür ve Genel Yetenek
Diğer İlgili Mevzuat