2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Ekonomi Kitap İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Ekonomi
Staj Giriş Konu Serisinin Ekonomi kitabı, sınavda sorulan yaklaşık 6 soruyu kapsamaktadır. Normal kitap boyutunda ve Yeni Sınav Sistemine uygun olarak hazırlanan Ekonomi kitabında konular etkin bir şekilde işlenerek, konuların kavranmasının sağlanması amaçlanmıştır. Staja Giriş Sınavının en kapsamlı derslerinden biri olan ekonomi, titiz bir çalışmayla hazırlanmış ve adayların kolaylıkla anlayabileceği bir şekilde konular ele alınmıştır. 
 
Alanında ilk ve tek olan Ekonomi Kitabı ile, aşağıda yer alan konulardan çıkabilecek soruları kolaylıkla yapabileceksiniz. 
 – Kıtlık, Tercih ve Fayda  – Talep, Arz ve Piyasa Dengesi  – Talep ve Arz Esnekliği  – Arz ve Talep Uygulamaları  – Tüketici Dengesi Analizi  – Üretim ve Maliyetler  – Tam Rekabet Piyasası  – Monopol  – Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar  – Faktör Piyasaları  – Milli Gelirle İlgili Kavramlar  – Milli Gelir Denge Düzeyi  – Para Teorisi ve Politikası  – Uluslararası Ticaret Teorisi  – Uluslararası İktisat Politikası  – Döviz Piyasası  – Ödemeler Bilançosunun Tanımı – İktisadi Kalkınma ve Büyüme 

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Denetim Kitap İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Denetim
SMMM Staja Başlama Sınavında Denetim dersinden 16 soru sorulmaktadır. Normal kitap boyutunda ve yeni sınav sistemine göre son derece titiz bir şekilde hazırlanan ve sınav müfredatını önemli ölçüde kapsayan Denetim kitabı, sizi kazanmaya bir adım daha yaklaştıracaktır. 
SMMM Staja Başlama Sınavında Denetim dersinden 16 soru sorulmaktadır. Normal kitap boyutunda ve yeni sınav sistemine göre son derece titiz bir şekilde hazırlanan ve sınav müfredatını önemli ölçüde kapsayan Denetim kitabı, sizi kazanmaya bir adım daha yaklaştıracaktır. 
Alanında ilk ve tek olan Denetim konu kitabı genel olarak aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
1. BÖLÜM
– Denetimin Tanımı ve Unsurları
– Denetim Türleri 
– Türkiye’de Bağımsız Denetim
2. BÖLÜM
– Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar
– Denetimde Kalite Kontrol
3. BÖLÜM
– Denetim Standartları
– Güvence Denetimi Hizmetleri
4. BÖLÜM
– Denetim Süreci

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Ticaret ve Borçlar Hukuku Kitap İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Ticaret ve Borçlar Hukuku
Staj Giriş Konu Serisinin Ticaret ve Borçlar Hukuku kitabı, sınavda sorulan 12 soruyu kapsamaktadır. Normal kitap boyutunda ve Yeni Sınav Sistemine uygun olarak hazırlanan bu kitapta konular etkin bir şekilde işlenerek, konuların kavranmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Ticaret Hukuku konuların kapsamlı olması yönünden bu kitabın ağırlıklı bölümünü oluşturmaktadır. Ancak soru dağılımına bakıldığında Ticaret Hukukundan 6 ve Borçlar Hukukunda 6 olmak üzere aynı sayıda soru gelmektedir. Bu bakımdan her ne kadar Borçlar Hukuku bölümü kitapta daha az yer kaplıyorsa da, Ticaret Hukuku bölümü kadar önem arz etmektedir. 

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Türkçe-Matematik-İnkılap Tarihi-İngilizce Genel Kültür-Genel Yetenek Kitap İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Türkçe-Matematik-İnkılap Tarihi-İngilizce Genel Kültür-Genel Yetenek
SMMM Staja Başlama Sınavı Genel Kültür ve Alan Bilgisi olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sınavda sorulan toplam soru sayısı 130 olup, 20 sorusu Genel Kültür bölümünden oluşmaktadır. Genel Kültür bölümü, Matematik, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi ve Yabancı Dil sorularından oluşmaktadır. Matematikten 8, Türkçeden 8 ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinden 6, Yabancı Dilden 8 soru sorulmaktadır. 

Yeni sınav sistemine göre normal kitap boyutunda hazırlanan Genel Kültür ve Genel Yetenek kitabı ders konuları ve örnek soruları içermektedir. 
 

Üstadım SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Kitap İndir

Üstadım SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku
Meslek Hukuku Genel Hükümler
Staja İlişkin Esaslar Ve İlkeler
Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Cezaları
Meslek Hukuku- Muhasebe Dersi Bağlantısı
Meslek Hukuku – Denetim Dersi Bağlantısı

Maliyet Muhasebesi SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı Açıklamalı Soru Çözümlemeleri Kitap İndir

Maliyet Muhasebesi SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı Açıklamalı Soru Çözümlemeleri
Maliyet Muhasebesine Giriş Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Satışların Maliyeti Tablosu
Direkt İlk Madde Malzeme Gideri
İşçilik Maliyetleri
Genel Üretim Giderleri
Sipariş Maliyet Yöntemi
Safha Maliyet Yöntemi
Tahmini Maliyet Yöntemi
Standart Maliyet Yöntemi
Üretim Hacmi ile Olan İlişkisine Göre Maliyetleri Sınıflama ve Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri
Maliyet Hacim Kar ve Başabaş Analizi
Ortak (Birleşik) Üretim
İşletme Bütçesi
Maliyetler ve Maliyet Hesaplama Sistemlerine Yönelik Sınıflamalara Toplu Bakış
Maliyet Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar
7/B Maliyet Hesapları ve Maliyet Muhasebesinin Bağımsız Çalışması
Çözümler Açıklamalar ve Test Sorularının Cevapları
 

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Meslek Hukuku Kitap İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Meslek Hukuku
Staj Giriş Konu Serisinin Meslek Hukuku kitabı, sınavda sorulan 6 soruyu kapsamaktadır. Normal kitap boyutunda ve Yeni Sınav Sistemine uygun olarak hazırlanan bu kitapta konular etkin bir şekilde işlenerek, konuların kavranmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kitap Meslek Hukukunu her yönüyle kapsamakta ve örnek soruları içermektedir. 

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Maliye Kitap İndir

2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş – Maliye
Staj Giriş Konu Serisinin Maliye kitabı, sınavda sorulan 6 soruyu kapsamaktadır. Normal kitap boyutunda ve Yeni Sınav Sistemine uygun olarak hazırlanan bu kitapta konular etkin bir şekilde işlenerek, konuların kavranmasının sağlanması amaçlanmıştır.
 
Alanında ilk ve tek olan Maliye Kitabı ile, sınavda çıkabilecek soruları kolaylıkla yapabileceksiniz. 
 
Maliye Kitabında yer alan ana konu başlıkları şunlardır:
– Maliye İlminin Esasları 
– Kamu Ekonomisi 
– Kamu Giderleri 
– Kamu Gelirleri (Vergi Teorisi) 
– Bütçe 
– Devlet Borçları 
– Yerel İdareler