Easy English Teog 1 İngilizce Çalışma Kitabı Kitap İndir

Easy English Teog 1 İngilizce Çalışma Kitabı
UPTURN’e tamamen uyumlu olarak 8.sınıflar TEOG-1 İngilizce sınavına yönelik hazırlanmış kitabımızda, sınavda çıkabilecek kelime ve ifadelerin öğrenciye kavratılması ile birlikte tekrarı hedeflenmiştir.
 
TEOG-1 İngilizce sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu 1-2-3. üniteleri içermekte olan kitabın her ünitesi sık kullanılan, mutlaka bilinmesi gereken kelimeler ve Türkçe karşılıklarını içeren kelime listeleri ile başlayıp sınavda çıkabilecek konuşma kalıpları ve belli başlı diyaloglar ile devam etmektedir.
 
Her ünitede eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli vb. çeşitli alıştırmalar bulunmaktadır.
 
Kitap sonundaki Word Quiz’ler ile kelime ve kalıpların ne kadarının öğrenildiği ölçülürken aynı zamanda tüm ünitelerin tekrarının yapılabilmesi hedeflenmiştir.
 
Kuşe kağıda renkli olarak basılmış olan kitabımız 96 sayfadan oluşmaktadır.