Çanakkale 1915-Boğaz Harekatı Kitap İndir

Çanakkale 1915-Boğaz Harekatı
“Ayrıntılarda Saklı Tarih” dizisinin ikinci kitabı olan Çanakkale 1915-Boğaz Harekâtı dipnot niteliği taşıyan dört uzun makaleden oluşuyor.
“Birinci Dünya Harbi’nde Osmanlı Ordusu ve Çanakkale” başlıklı birinci makale, Kurmay Binbaşı Mehmed Emin Bey’in iki önemli konferansını içeriyor.
İkinci uzun makale Dünya Harbi’nde Boğaz Harekâtı başlığını taşıyor ve kitabın esasını teşkil ediyor. Bu uzun makale, Fransız Kurmay Binbaşısı Maurice Larcher’in üç ciltten oluşan Büyük Harp’te Türk Harbi adlı başyapıtında yer alan “Osmanlı Boğazlar Mıntıkasındaki Harekât” adlı bölümünü içeriyor. Bu bölüm, döneminde ve daha sonra kaleme alınmış olan Çanakkale Cephesi ile ilgili pek çok ciddi esere kaynaklık ediyor.
Bölümü Türkçe’ye çeviren Yarbay Mehmed Nihad Bey’in Larcher’in eserini bireysel anıları, gözlemleri ve Osmanlı arşiv belgeleri çerçevesinde notlandırarak zenginleştirmesi, makaleye ayrı bir özellik ve çekicilik kazandırmış.
Murat Çulcu tarafından kaleme alınan üçüncü makale, Çanakkale’de cereyan eden hava savaşlarını ve havacılık faaliyetlerini içeriyor. Bu makale Türk havacılık tarihine önemli bir katkı oluşturuyor.
Dördüncü makale ise bir ‘destan’ niteliği taşıyor. Bu makalede Murat Çulcu Dardanos Tabyası’nda şehit düşen Hasan ve Mevsuf Beyler’in kahramanlık öyküsünü anlatıyor.

1770 Çeşme Deniz Savaşı / Battle Of Cesme 1770 (İngilizce – Türkçe) Kitap İndir

1770 Çeşme Deniz Savaşı / Battle Of Cesme 1770 (İngilizce – Türkçe)
Çeşme Deniz Savaşı Osmanlı Donanması açısından önemli bir kilometre taşı niteliğindedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda modern anlamdaki ilk ilim ve bilim yuvalarından olan Deniz Harp Okulu’nun temellerinin atılmasına vesile olduğundan, herkes tarafından bilinmesi ve dikkatlice incelenmesi gerekir.

1770-1774 yılları arasında beş sene boyunca Ege Denizi’nde kalan Rus Donanması’nın 2 Kasım 1772 ve 9-10 Haziran 1774 tarihleri arasında iki kez daha Çeşme Limanı’na gelerek kaleyi ve şehri topa tutmaları oldukça ilginçtir. Bu süre zarfında Ruslar Anadolu kıyılarında sadece Çanakkale’yi ve Bodrum´u birer kez topa tutmuşlardır. Ege´deki onlarca liman ve şehir dururken neden üçüncü defa Çeşme’nin bu şekilde tahrip edilmek istendiği hususu, tarihçilerin ve strateji uzmanlarının üzerinde derinlemesine tartışmaları gereken bir konudur.

Ayrıca St. Petersburg’daki Çeşme izlerinden anlıyoruz ki, Kuzey komşumuz Rusya Federasyonu açısından da yine oldukça önemli bir deniz savaşıdır.

Niğbolu 1396 Kitap İndir

Niğbolu 1396
Tarihin en büyük savaşlarının ayrıntılı dökümleri, hasım kuvvetlerin stratejileri, taktikleri, askerî harekâtın düğüm noktaları.
Niğbolu Seferinin başlangıcından sonuna kadar yaşanan bütün muharebeler; Yıldırım Bayezid’in Konstantinopolis’i kuşatması, Macar Krallığı’nın yardım çağrısı, Haçlı ordusunun toplanışı, Balkanlar’a yürüyüşü ve Niğbolu’da bozguna uğrayışı.

1.Dünya Savaşı ve Türkiye 1914-1918 Kitap İndir

1.Dünya Savaşı ve Türkiye 1914-1918
Hareketin komutasını elinde tutan Amiral Carden, gemiler Çanakkale Boğazında toplanıp da bombardımana başlar başlamaz; Türk istihkâmlarının tahrip edilebilmesi için karaya asker çıkartmanın zorunlu olduğunu kavramıştı. Daha deniz hareketini, karadan bir hücumla desteklemek söz konusu değildi, fakat işgal için yeteri kadar kara kuvveti getirtmek gerekiyordu. Böylece İngilizlerle Fransızlar bu hareketi yalnız yürüteceklerdi. 10 Mart günü Boğazın en dar yerine kadar sokulup beş gün sürekli olarak istihkâmları bombardıman eden denizciler kendi olanaklarıyla başarıya ulaşmayacaklarını anlamışlardı: “Gelibolu Yarımadasındaki topçu kuvvetlerinin temizlenmesi gerekir” diyorlardı. Kitcher, Çanakkale’ye bir piyade tümeni göndermeye razı olarak bir ülke dışı birliği kurdu. Donanma, karşısında bulunduğu güçlüklerin farkında olduğu halde Winston Churchill’in baskısı ile 18 Martta var gücüyle savaşa girişti ise de yenildi ve gemilerinin üçte birini kaybetti. 18 Mart bozgunu, eğer başlangıçtaki düşünceye bağlı kalınsaydı, bu seferden vazgeçilmesini gerektirirdi. Ama insanların güçsüzlüklerini itiraf etmeleri olası mı? Bütün İslâm dünyası Türklerin zafer kazandığını öğrenirse yerinden oynardı.

Mehmet Nail Bey’in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı (1912-1913) Kitap İndir

Mehmet Nail Bey’in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı (1912-1913)
Osmanlı’nın tek başına giriştiği son savaş.

Acı bir yenilgi, onur kırıcı bir barış antlaşması.

Bu hengâmede tutsak düşen genç bir Osmanlı subayının Sofya’daki tutsaklık günlerinde topladığı kartpostallarla oluşturduğu albüm. Bu acı savaşa Bulgar devletinin bakış açısını yansıtan ve Türk kamuoyunca bugüne kadar hiç bilinmeyen kartpostallar kitapta bütüncül bir belgeselin kareleri olarak değerlendiriliyor, yorumlanıyor.

20. Yüzyıl başında yaşanan ve Birinci Dünya Savaşı’nın küçük çaplı bir provası sayılan Balkan Savaşı ilk kez bu denli ilginç bir görsellikle Türk okurunun karşısına çıkıyor. Savaşı yakından izleyen gazeteci yazarların tanıklıkları da kitaba ayrı bir

değer katıyor.

Ölüm Avcıları Kitap İndir

Ölüm Avcıları
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanların egemenliğini temin eden zaferlerde uçakların katkısı büyüktür. Hitler, dünyaya yeni bir düzen getireceğini ilan ederken, Almanların Stuka’ları, Messerschmitt’leri göklerde ölüm kusuyor ve Müttefikler cephesine büyük zayiat verdiriyorlardı.

Ama ne var ki, 1943 yılı, Almanlar için pek parlak başlamadı. Çünkü Reich ve Ahmak gökleri Uçan kalelerin meydana getirdiği bulutlarla örtülmüş ve hava savaşına Müttefikler de ağırlığını koymasını bilmişti.

Çanakkale Savaşı Günlüğü & Osmanlı Genelkurmayı’nın Yasaklattığı Kitap Kitap İndir

Çanakkale Savaşı Günlüğü & Osmanlı Genelkurmayı’nın Yasaklattığı Kitap
“Savaşın başından sonuna kadar karargâhımda bulunan bir emir subayım tarafından yazılan, Çanakkale Savaşları’nın dar kapsamlı bir özetini oluşturan ve Almanya’da yayınlanan bu kitap, Osmanlı Genel Karargâhı’nın isteği üzerine, Alman Yönetimi’nce toplatılmıştı.”
Liman von Sanders Paşa, Osmanlı 5. Ordu Kumandanı
Çanakkale Savaşı, Balkan Savaşı’nda çok ağır bir darbe yemiş olan bir ordunun ve milletin yeniden kendine gelişi, özgüvenine kavuşmasıdır. Yine bu savaş, İstiklal Harbi’ni yapan kadroları yetiştirmiştir. Kara, hava ve deniz savaş tekniklerinin çok yoğun kullanıldığı ilk savaş olarak da askerî tarihteki yerini çoktan almıştır. Çanakkale Savaşı’nın başından sonuna kadar Osmanlı 5. Ordu Kumandanı Liman von Sanders’in yanında emir subayı olarak görev alan Binbaşı Erich R. Prigge, savaş süresince gözlemlediği her şeyi günlüğüne yazmıştır. Savaş devam ederken, 1916 yılında Almanya’da basılan bu kitabın bir nüshası da Enver Paşa’ya gönderilmiş ve paşa da hemen Türkçeye çevrilmesini istemiştir. Hatta kitapta basılmak üzere imzalı bir fotoğrafını dahi göndermiştir. Daha sonra kitap, içerdiği detaylı stratejik bilgilerin deşifresinden dolayı Osmanlı Genel Karargâhı’nın isteği üzerine Almanya hükümeti tarafından hemen toplatılmıştır. 95 yıl önce Osmanlı Genel Karargâhı tarafından yasaklanıp toplattırılan bu günlük, 95 yıl sonra okuyucusuyla buluşuyor.

Çanakkale Savaşları Tarihi (I – VI Cilt Takım) Kitap İndir

Çanakkale Savaşları Tarihi (I – VI Cilt Takım)
1-Cilt:Çanakkale Boğazı Çanakkale’nin Genel Tarihi Coğrafyası, İlk ve Ortaçağda Çanakkale,
2-Cilt:Osmanlı Döneminde Çanakkale Tarihi,
3-Cilt:Çanakkale Savaşlarının Sebepleri ve Çanakkale Savaşlarını Hazırlayan Siyasi ve Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Ortam,
4-Cilt:Çanakkale Savaşlarının Safhaları,
5-Cilt:Çanakkale Savaşlarının Safhaları ve Sonuçları,
6-Cilt:Cumhuriyet Döneminde Çanakkale Tarihi,

Çanakkale Savaşları bölümleriyle Atatürk’ün gösterdiği çağdaş değerlerin Türk örf ve adetleriyle oldukça uyumlu olduğu, Çanakkale Savaşlarının Türk kurtuluş savaşının öncesinde Türk kimliğinin oluşmasında önemli bir rolü olduğu bu eserle ortaya çıkarılmış oldu.

Bu projedeki bilimsel araştırmalar sonucunda Çanakkale Savaşları’nın kazanılmasında manevi etkenlerinin önemli olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Çanakkale Savaşları bölümleri ile Osmanlı ordusunca Atatürk’ün Milli mücadelede Türk milletinin önünde İstiklal Savaşını kazanmasının temeli olan askeri dehasının farkına varıldığı gerçeği öne çıkarıldı. Yine, bu eserde tespit edildiği üzere; Çanakkale Savaşlarında Atatürk, Çanakkale Savaşları’nda kahramanca çarpışan Türk askerleri için ‘Türk askerleri birkaç dakika içinde girecekleri siperde düşmana karşı öleceklerini bildikleri halde, korkusuzca ölüme giden insanlardır. Bu ruh Çanakkale Savaşlarının kazanılmasını sağlayan ruhtur. demiştir. Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, Türk askerlerinin Çanakkale’de böyle büyük bir savaşı kazanmalarının en önemli itici gücü, maneviyatlarının yüksek olması, İslam dininden kaynaklanan şehitlik ruhunun bütün Türklerde bulunduğu gerçeği bu eserde de görüldü.

Bu çalışmada, Çanakkale Savaşlarının Batı kamuoyundaki ektileri, Rus Basınındaki yankıları, Türk komutanların Çanakkale savaşlarındaki İzlenimleri, Çanakkale Savaşlarının değişik yönlerden sonuçları ortaya konuldu. Özellikle, Çanakkale Savaşlarının bu güne uzanan ve soğuk savaş sürecini ortaya koyan XX. Yüzyıla damgasını vuran dünya ölçeğinde bir gelişme olduğu gerçeği tespit edildi.

Trablusgarp Savaşı ve Türk İtalyan Diplomatik İlişkileri Kitap İndir

Trablusgarp Savaşı ve Türk İtalyan Diplomatik İlişkileri
Timothy W. Childs’ın, İtalyan kaynaklarının ve devlet arşivlerinin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Osmanlı Hariciye arşivlerinde de sürdürdüğü uzun bir incelemenin ürünü olan bu eser, yakın tarihimizin bu önemli kaybının diplomatik ve askeri yönlerini ayrı ayrı ele alıyor; savaş alanındaki ve pazarlık masasındaki süreçleri, dönemin uluslararası dengeleriyle birlikte yorumluyor.

Gazze Savaşı & Filistin Direnişi İsrail Yayılmacılığı ve Uluslararası Hukuk Kitap İndir

Gazze Savaşı & Filistin Direnişi İsrail Yayılmacılığı ve Uluslararası Hukuk
• Gazze Şeridi’nin Hukuksal ve Ekonomi Politik Statüsü
• Gazze Saldırılarına Zemin Hazırlayan Tarihsel ve Siyasal Süreçler
• Hamas ve Filistin Direnişinin İslamlaşması
• Gazze Savaşı
• Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İnsancıl Hukuk Bağlamında Gazze Savaşı
• Gazze Saldırılarına Tepkiler