Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri & Kurumlar, Kişiler ve Söylemler Kitap İndir

Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri & Kurumlar, Kişiler ve Söylemler
Bu kitapta Türk kültür ve uygarlıklarını üreten eğitim olgusu, kişiler, olaylar ve söylemler boyutlarında ele alınmaktadır. Çalışma, yazarın eğitim tarihinin yöntem ve teknikleri doğrultusunda tarihsel ve sosyolojik deneyimlerini öne çıkarmaktadır. Buna göre Türk eğitimi İslâm öncesi dönem, İslâm etkisindeki dönem, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri olmak üzere ana evrelerde tasarlanmıştır. Eğitimsel olaylar ve bu olaylar üzerinde kuramsal ve deneyimsel katkıları olan kişiler ve onların söylemleri ise bu kita bın en özgün yanını oluşturmaktadır. Türk Eğitim Tarihi lisans dersinin kur tanımı dikkate alınarak hazırlanan bu kitap, aynı zamanda eğitimin Türk kültüründeki serüvenini felsefi ve sosyolojik planda merak eden ortalama okurların ve aydınların da bu çerçevedeki entelektüel ilgilerine cevap verecek ayrıntılara sahiptir.

İÇİNDEKİLER
ÖZ GEÇMİŞ III
ÖN SÖZ V

1. BÖLÜM
ESKİ TÜRKLERDE EĞİTİM
Eski Türkler 1
Türk Sözcüğü 1
Eski Türklerde Sosyalleşme 2
Töre 4
Eski Türk Kültürünün Kaynakları 6
Eski Türk Kültürünün Tanıkları Olarak Sözlü Kaynaklar 7
Destan Nedir? 9
Oğuzkağan Destanı 12
Manas Destanı 14
Destan hakkında kısa bilgi 14
Manas Destanı’nın toplumsallaşma modeli olarak ortaya
koyduğu gerçekler 16
Statüler 16
Baba/Koca 16
Anne/Kadın 18
Çocuklar 22
Aile İçi İlişkiler 26
Evlilik 28
Tartışma 31
İlk Yazılı Kaynaklar 34
Orhun Âbideleri (Anıtları) 34
Kül Tigin Yazıtı 34
Bilge Kağan Yazıtı 35
Eski Türklerde (İslÂm Öncesi Dönem)
Eğitimin Genel Özellikleri 36

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler Kitap İndir

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler
Stephen Jay Gould’un, Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler serisi Gould’un, evrim kuramını ana tema olarak kullandığı denemelerinden oluşuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitabı olan Pandanın Başparmağı’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonrası’ndan alışık olduğu ve çoktandır özlediği kendine has üslubuyla evrim kuramının en sıcak konularına değiniyor.

Yirminci yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olan Stephen Jay Gould, inanması güç çeşitlilikteki ilgi alanları ve engin kültürel birikimiyle bir o kadar da önemli bir bilim yazarıdır. En bilinen ve etkili kitaplarından biri olan Pandanın Başparmağı bu çeşitliliği ve enginliğini sergilemede son derece başarılı bir eser. Toplam otuz bir denemeden oluşan Pandanın Başparmağı’nda evrim okurlarını “kesintili denge kuramından yaşamın başlangıcına, Mickey Mouse’un evriminden “bencil gen”lere, uyarlanmanın anlamından evrimsel değişimin hızına kadar çok renkli bir yolculuk bekliyor.

Tıp Tarihi Araştırmaları 9 Kitap İndir

Tıp Tarihi Araştırmaları 9
Bu kere okuyucularımıza Tıp Tarihi Araştırmaları: 9’u sunarken 2000 sayfalık bir birikimin köşesini dönmüş olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Böylece tıp ve bilim tarihimizle ilgili çalışma yapmak isteyenler için, yüzlerce başlık ve alt başlıktüan oluşan büyük bir başvuru kaynağı ortaya çıkmış olmaktadır. Bu başarıyı hiç şüphesiz, önce incelemelerini yayınlamak üzere bize veren araştırıcıların ilgisine, sonra da konuyu bir kültür davası olarak değerlendiren ve bize destek olanların anlayışına borçluyuz. Onların hepsine bir kere daha burada teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu desteğin devamı bizlere 3000 sayfalara erişmek için atılım gücü verecektir.
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi-Prof. Dr. Aykut Kazancıgil

Alaturkadan Alafrangaya Zaman & Osmanlı’da Mekanik Saatler Kitap İndir

Alaturkadan Alafrangaya Zaman & Osmanlı’da Mekanik Saatler
Alaturkadan Alafrangaya Zaman, Osmanlı’da Mekanik Saatler yüzlerce yıl boyunca gününü namaz vakitlerine göre bölen, toplumu ve yaşam biçimini bu İslami zaman anlayışına göre şekillendiren Osmanlı’nın din dışı zaman kavramıyla tanışmasının ve modernleşme uğruna bu yeni zaman anlayışına boyun eğmesinin ilgi çekici öyküsünü anlatıyor.
Mekanik saatler üzerine yazılmış pek çok yabancı kaynak, yüzlerce kitap var. Osmanlı İmparatorluğu, bunların çoğunda İngiltere, Fransa ve Cenevre saat üreticilerinin rekabetlerinin tam ortasında iyi bir saat pazarı olarak tanımlanıyor. Doymak bilmeyen bir pazar olması, ithal ürünler ile rekabet edebilecek bir saat üretiminin bulunmaması bizi Osmanlı’nın saat üretecek teknolojiden yoksun olduğu düşüncesine götürebilir mi? 1771’de Voltaire’in Osmanlılar için söylediği “Hâlâ saat üretebilecek hatta ayarını bile yapabilecek durumda değiller,” sözünü haklı çıkarır mı?
Osmanlı’ya mekanik saatlerin ilk gelişi 15. yüzyılın sonlarına rastlar. Bundan yaklaşık yarım yüzyıl sonra sadece İslam dünyasının değil aynı zamanda Avrupa’nın da saat yapma yöntemleri üzerine ayrıntılı bilgiler içeren, o dönemin tek eserinin Osmanlı’da yazılmış olması ayrıca 17. yüzyıldan günümüze ulaşan Galata çıkışlı saatlerin bulunması Osmanlı’nın saatçilik alanında söz sahibi olduğu şeklinde yorumlanabilir mi?
Peki, iki adım ötesinde geliştirilen ve kullanımı hızla yaygınlaşan bu mekanik araca Osmanlı’nın tepkisi ne oldu? Saat endüstrisinin gelişmesine, teknik, artistik veya ekonomik açıdan herhangi bir katkı yaptı mı? Avrupa ülkeleri ve Osmanlı arasındaki diplomatik ilişkilerde mekanik saatin yeri nedir? Osmanlı’da alaturka saat sisteminden alafranga saat sistemine geçiş nasıl ve ne zaman olmuştur?
Alaturkadan Alafrangaya Zaman, Osmanlı’da Mekanik Saatler bu ve benzeri soruların yanıtlarını arıyor.

Alaturkadan Alafrangaya Zaman & Osmanlı’da Mekanik Saatler Kitap İndir

Alaturkadan Alafrangaya Zaman & Osmanlı’da Mekanik Saatler
Alaturkadan Alafrangaya Zaman, Osmanlı’da Mekanik Saatler yüzlerce yıl boyunca gününü namaz vakitlerine göre bölen, toplumu ve yaşam biçimini bu İslami zaman anlayışına göre şekillendiren Osmanlı’nın din dışı zaman kavramıyla tanışmasının ve modernleşme uğruna bu yeni zaman anlayışına boyun eğmesinin ilgi çekici öyküsünü anlatıyor.
Mekanik saatler üzerine yazılmış pek çok yabancı kaynak, yüzlerce kitap var. Osmanlı İmparatorluğu, bunların çoğunda İngiltere, Fransa ve Cenevre saat üreticilerinin rekabetlerinin tam ortasında iyi bir saat pazarı olarak tanımlanıyor. Doymak bilmeyen bir pazar olması, ithal ürünler ile rekabet edebilecek bir saat üretiminin bulunmaması bizi Osmanlı’nın saat üretecek teknolojiden yoksun olduğu düşüncesine götürebilir mi? 1771’de Voltaire’in Osmanlılar için söylediği “Hâlâ saat üretebilecek hatta ayarını bile yapabilecek durumda değiller,” sözünü haklı çıkarır mı?
Osmanlı’ya mekanik saatlerin ilk gelişi 15. yüzyılın sonlarına rastlar. Bundan yaklaşık yarım yüzyıl sonra sadece İslam dünyasının değil aynı zamanda Avrupa’nın da saat yapma yöntemleri üzerine ayrıntılı bilgiler içeren, o dönemin tek eserinin Osmanlı’da yazılmış olması ayrıca 17. yüzyıldan günümüze ulaşan Galata çıkışlı saatlerin bulunması Osmanlı’nın saatçilik alanında söz sahibi olduğu şeklinde yorumlanabilir mi?
Peki, iki adım ötesinde geliştirilen ve kullanımı hızla yaygınlaşan bu mekanik araca Osmanlı’nın tepkisi ne oldu? Saat endüstrisinin gelişmesine, teknik, artistik veya ekonomik açıdan herhangi bir katkı yaptı mı? Avrupa ülkeleri ve Osmanlı arasındaki diplomatik ilişkilerde mekanik saatin yeri nedir? Osmanlı’da alaturka saat sisteminden alafranga saat sistemine geçiş nasıl ve ne zaman olmuştur?
Alaturkadan Alafrangaya Zaman, Osmanlı’da Mekanik Saatler bu ve benzeri soruların yanıtlarını arıyor.

Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri & Kurumlar, Kişiler ve Söylemler Kitap İndir

Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri & Kurumlar, Kişiler ve Söylemler
Bu kitapta Türk kültür ve uygarlıklarını üreten eğitim olgusu, kişiler, olaylar ve söylemler boyutlarında ele alınmaktadır. Çalışma, yazarın eğitim tarihinin yöntem ve teknikleri doğrultusunda tarihsel ve sosyolojik deneyimlerini öne çıkarmaktadır. Buna göre Türk eğitimi İslâm öncesi dönem, İslâm etkisindeki dönem, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri olmak üzere ana evrelerde tasarlanmıştır. Eğitimsel olaylar ve bu olaylar üzerinde kuramsal ve deneyimsel katkıları olan kişiler ve onların söylemleri ise bu kita bın en özgün yanını oluşturmaktadır. Türk Eğitim Tarihi lisans dersinin kur tanımı dikkate alınarak hazırlanan bu kitap, aynı zamanda eğitimin Türk kültüründeki serüvenini felsefi ve sosyolojik planda merak eden ortalama okurların ve aydınların da bu çerçevedeki entelektüel ilgilerine cevap verecek ayrıntılara sahiptir.

İÇİNDEKİLER
ÖZ GEÇMİŞ III
ÖN SÖZ V

1. BÖLÜM
ESKİ TÜRKLERDE EĞİTİM
Eski Türkler 1
Türk Sözcüğü 1
Eski Türklerde Sosyalleşme 2
Töre 4
Eski Türk Kültürünün Kaynakları 6
Eski Türk Kültürünün Tanıkları Olarak Sözlü Kaynaklar 7
Destan Nedir? 9
Oğuzkağan Destanı 12
Manas Destanı 14
Destan hakkında kısa bilgi 14
Manas Destanı’nın toplumsallaşma modeli olarak ortaya
koyduğu gerçekler 16
Statüler 16
Baba/Koca 16
Anne/Kadın 18
Çocuklar 22
Aile İçi İlişkiler 26
Evlilik 28
Tartışma 31
İlk Yazılı Kaynaklar 34
Orhun Âbideleri (Anıtları) 34
Kül Tigin Yazıtı 34
Bilge Kağan Yazıtı 35
Eski Türklerde (İslÂm Öncesi Dönem)
Eğitimin Genel Özellikleri 36

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler Kitap İndir

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler
Stephen Jay Gould’un, Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler serisi Gould’un, evrim kuramını ana tema olarak kullandığı denemelerinden oluşuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitabı olan Pandanın Başparmağı’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonrası’ndan alışık olduğu ve çoktandır özlediği kendine has üslubuyla evrim kuramının en sıcak konularına değiniyor.

Yirminci yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olan Stephen Jay Gould, inanması güç çeşitlilikteki ilgi alanları ve engin kültürel birikimiyle bir o kadar da önemli bir bilim yazarıdır. En bilinen ve etkili kitaplarından biri olan Pandanın Başparmağı bu çeşitliliği ve enginliğini sergilemede son derece başarılı bir eser. Toplam otuz bir denemeden oluşan Pandanın Başparmağı’nda evrim okurlarını “kesintili denge kuramından yaşamın başlangıcına, Mickey Mouse’un evriminden “bencil gen”lere, uyarlanmanın anlamından evrimsel değişimin hızına kadar çok renkli bir yolculuk bekliyor.

Gökcisimlerinin Dönüşleri Üzerine Kitap İndir

Gökcisimlerinin Dönüşleri Üzerine
Atalarımız bir gökyüzü çemberleri yığını dayattılar. Bunun da sanırım en önemil nedeni yıldızlardaki devinim görüntüsündeki düzeni kotarmak idi. Nitekim bir gökcisminin en mükemmel küre içinde her zaman aynı şekilde devinmesinin en mükemmel küre içinde her zaman aynı şekilde devinmemesi akla son derece aykırı örünüyordu. Ne ki şinin farkına ardılar: düzenli devinimlerin birleşmeleri ve kesişmeleri ile de bir nesnenin herhangi bir yere doğru değişik biçimde deviniyormuş gibi görünmesi olası.

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler Kitap İndir

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler
Stephen Jay Gould’un, Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler serisi Gould’un, evrim kuramını ana tema olarak kullandığı denemelerinden oluşuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitabı olan Pandanın Başparmağı’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonrası’ndan alışık olduğu ve çoktandır özlediği kendine has üslubuyla evrim kuramının en sıcak konularına değiniyor.

Yirminci yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olan Stephen Jay Gould, inanması güç çeşitlilikteki ilgi alanları ve engin kültürel birikimiyle bir o kadar da önemli bir bilim yazarıdır. En bilinen ve etkili kitaplarından biri olan Pandanın Başparmağı bu çeşitliliği ve enginliğini sergilemede son derece başarılı bir eser. Toplam otuz bir denemeden oluşan Pandanın Başparmağı’nda evrim okurlarını “kesintili denge kuramından yaşamın başlangıcına, Mickey Mouse’un evriminden “bencil gen”lere, uyarlanmanın anlamından evrimsel değişimin hızına kadar çok renkli bir yolculuk bekliyor.

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler Kitap İndir

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler
Stephen Jay Gould’un, Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler serisi Gould’un, evrim kuramını ana tema olarak kullandığı denemelerinden oluşuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitabı olan Pandanın Başparmağı’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonrası’ndan alışık olduğu ve çoktandır özlediği kendine has üslubuyla evrim kuramının en sıcak konularına değiniyor.

Yirminci yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olan Stephen Jay Gould, inanması güç çeşitlilikteki ilgi alanları ve engin kültürel birikimiyle bir o kadar da önemli bir bilim yazarıdır. En bilinen ve etkili kitaplarından biri olan Pandanın Başparmağı bu çeşitliliği ve enginliğini sergilemede son derece başarılı bir eser. Toplam otuz bir denemeden oluşan Pandanın Başparmağı’nda evrim okurlarını “kesintili denge kuramından yaşamın başlangıcına, Mickey Mouse’un evriminden “bencil gen”lere, uyarlanmanın anlamından evrimsel değişimin hızına kadar çok renkli bir yolculuk bekliyor.