Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu Kitap İndir

Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu
Antik dönemde Doğu Karadeniz’de bir coğrafya adı olarak kullanılan Pontus kavramının, etnik bir tanımmış gibi Yunanlılaştırılması ve bu yaklaşım üzerinden siyaset yapılması günümüzde de sürdürülmektedir. Bu projenin üreticileri, tarihsel nesnellikten yoksun politikalarını bölgeye yönelik olarak kimlik ve güven bunalımı yaratma amaçlı psikolojik faaliyetlerle uluslararası kamuoyuna yönelik olarak ise Türkiye’nin dışlanması e etkisizleştirilmesi şeklinde uygulamaktadırlar.

Bu kitap, ülkemize yönelik bu faaliyetlerin kökenini, kapsamını, amacını ve stratejisini ortaya koyma ihtiyacından doğmuştur. Bu çalışma, Yunan iddialarına yönelik bir antitez olmayı değil, tarihsel süreçte yaşanılan gerçekleri, yine tarihsel zemininde değerlendirerek nesnel kanıtlara dayalı olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Osmanlı Nüfus Defterlerinde Pütürge (Şiro) Kitap İndir

Osmanlı Nüfus Defterlerinde Pütürge (Şiro)
Pütürge İlçesi tarihî geçmişi çok eskilere dayanan bir yerleşim yeridir. Çoğumuzun doğup büyüdüğü bu yerin geçmişini ve kendi kökeni hep merak etmişizdir. Tarihe olan ilginin temelinde insanların kendi kökenlerini bulma arzusu önemli bir yer tutmaktadır. Kişilerin ve ailelerin köken ve şecere araştırmalarında en önemli kaynak nüfus yazımıdır. İnsanların tarihe olan ilgisinin temelinde kendi kökenini arayıp bulma isteği yatmaktadır. Kökeninin ne olduğu, nereden geldiği hep merak konusu olmuştur. Türk tarihinde nüfus kayıtlarının yazılması 15. yüzyılda başlamış ve 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu sayımlar vergi ve askerlik amacıyla yapılmıştır. Ve yalnızca erkekler sayılmış ve kayda geçirilmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde Sultan 11. Mahmud modern devlet kurmak amacıyla ve ihtiyaçlara binaen bu sayımı yaptırmıştır. Sultan 11. Mahmud sayımı 1831 tarihinde başlatmıştır. Bu sayım kayıtları günümüzde kullanılan nüfus kayıtlarına da kaynaklık etmektedir. Osmanlı Devleti’nde yapılan sayım ve tahrirlerde yalnızca erkek nüfus yazılmıştır. Müslümanlara ve Gayr-i Müslimlere ait nüfus kayıtları ayrı ayrı yazılmıştır.

Bugünkü Pütürge İlçesi’ne ait Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda üç adet defter bulunmaktadır. Bu defterlerden iki tanesi Müslümanlara, bir adeti de Gayr-i müslimlere aittir. Bu defterlerin Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda NFS.d. 2645-2646-2647 numarada kayıtlıdır.

Kitapta nüfus kayıtları günümüz harflerine aktarılmış, titizlikle hazırlanmaya çalışılmıştır.

Eyüp Sultan ve Haliç Kitap İndir

Eyüp Sultan ve Haliç
İstanbul’un manevi banisi Eyüp Sultana biraz daha yaklaşmak isteyenler, Fatihin İstanbul’u fethetmesinde önemli bir mihenk noktası olan Haliçte daha sonra hayat nasıl gelişti? Niçin gelişti diye merak edip bu merakım gidermek isteyenler, Bizans döneminde Roma imparatorlan İstanbul’a niçin “Allaha emanet edilmiş şehir” diyorlardı? Bunu öğrenmek isteyenler.
Üstat Ziya Şakir’in sıcak kaleminden Peygamber Efendimizi Medine’ye hicrederinde kendi evinde ağırlamak bahtiyarlığına erişmiş olan Hazreti Ebu Eyyüb Halit’i, yaşadığı dönemi, Peygamberin müjdesine nail olmak için İstanbul muhasaralarına katilması ve surlar önünde şehadetini, Fatih Sultan Mehmet Han hazrederinin burayı imar edişini, Camii ve türbenin yapılmasından sonra Osmanlı yönetimindeki Eyüp’ün, toplumsal, manevi hayattaki yerini, Eyüp’teki yaşantiyı (1959’a kadar), burada yaşamış Raif Hoca, Zekai Dede gibi meşhur kişilerin hikayelerini okuyacaksınız.

Nahid Sırrı Örik ve Bir Edirne Seyahatnamesi’ne Güncelleme & Edirne Şehir Tarihi Notları:1 Kitap İndir

Nahid Sırrı Örik ve Bir Edirne Seyahatnamesi’ne Güncelleme & Edirne Şehir Tarihi Notları:1
“Başka bazı çalışmalarıyla (örneğin Aldülhamit Düşerken) da önemli görülen Nahid Sırrı Örük’ün Edirne’ye 1939 yılında gerçekleştirdiği bir seyahate ilişkin gözlem ve saptamaları “Bir Edirne Seyahatnamesi” adıyla kitaplaştı.

Biz bu kitaptaki Edirne’yi 1999 yılında bir yerel gazetede güncelleştirerek yazı dizisi olarak ele almıştık. 2012 yılında bu kez “Edirne Haber” gazetesinde ve giderek bazı bölümlerini Yöre dergisinde işledik
Ciddi bir ilgi gördü.
Kitaplaştırdık.

Bir yerel tarih veya tarihi bağlamında, zengin bir içerik ile yerelden genele de seslenen veya ışık tutan bu kitabın arşiv
özellikleriyle de önemseneceğini biliyoruz”

Ayhan Tunca