Siyah Sert Berlin & Üçgenler Kitabı Kitap İndir

Siyah Sert Berlin & Üçgenler Kitabı
siyah sert BERLİN, Enis Batur’un Seyahatname’sinin yeni kitabı. Üç şehir (Berlin-Paris-İstanbul), üç yazar (Benjamin-Baudelaire-
Tanpınar), üç zaman (dün-bugün-yarın) arasından üçgenler kurarak ilerleyen yazar, gezi edebiyatına ve şehir kültürüne farklı bir
perspektiften bakıyor -fotoğraflar, sanat yapıtları ve belgeler eşliğinde.

Kısa sürede 3. baskıya ulaşan PARİS ecekent kitabının devamı olan siyah sert BERLİN edebiyatı farklı duyarlıklar eşliğinde kent
kültürüyle yüzleştiriyor.

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor Kitap İndir

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor
Biblical Turkey is an authoritative and comprehensive guide to the ancient Jewish and Christian sites in Turkey. It includes all the references to cities, regions, provinces, and natural features in the Hebrew Bible/Old Testament, Apocrypha/Deuterocanonicals, New Testament, and Apostolic Fathers. Special features include Sidetrips, which point to nearby sites that are also of interest to visitors. The In-Sites help readers to read between the lines for special insights into the biblical text. In the Ancient Voice section writers from antiquity speak about the ancient world of Asia Minor. Colorful photographs and plans of selected sites illustrate the volume.

Türk Kültüründe Tire Kitap İndir

Türk Kültüründe Tire
Ege bölgesinin Türk tarih ve kültürü bakımından en zengin yörelerinden biri olan Tire’nin, bu zenginliğini tanıtmak maksadıyla “Türk Kültüründe Tire” konulu bir sempozyum yapılmıştır. 4-5 Eylül 1993 tarihlerinde iki gün süren sempozyumda Tire’nin sembolü haline gelen İbn Melek ile Necip Paşa kütüphanesi müstakil oturumlarda ele alınmıştır. Ayrıca diğer oturumlarda Türk kültür tarihi bakımından Tire’nin önemi üzerinde durulmuş ve Türk mimarisi ile Türk sanatı bakımlarından Tire’de ayakta kalan eserlerin tarihi ve estetik değerleri ele alınmıştır. Tire’nin folklorik özellikleri ile günümüzde canlılığını hala koruyan el sanatları tanıtılmıştır.

Kapadokya/Cappadoica (Ciltli) Kitap İndir

Kapadokya/Cappadoica (Ciltli)
Kapadokya’nın kayalarına bakarken, ansızın, sesini duyduğumuz imgenin, bir yontunun imgesi olup olmadığı düşünmeye koyuluyorsunuz. Kayalar, tılsımlı bir sözle bir yontuya dönüşüyor sanki! Ve Kamil Fırat’ın Kapadokya’larında fotoğraf taş kesiliyor! Taş Kesilmek! Kamil Fırat’ın Kapadokya fotoğraflarında imgelerin sesi, sessizlik aslında! Belki de gerçekten, taş kadar sessizdirler. Barthes, ‘fotoğraf sessiz olmalıdır’ der Camera Lucida’da, ve ekler. ‘Bu, bir ölçülük değil, bir müzik sorunudur.’ Bu fotoğraflar da da sessizliğin müziğini duyuyoruz. Sessizlik, imgenin sesi, dahası imgenin ta kendisi oluyor. Düz, saydam ve beyaz yüzeyleriyle bir punctum olan sessizlik!

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor Kitap İndir

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor
Biblical Turkey is an authoritative and comprehensive guide to the ancient Jewish and Christian sites in Turkey. It includes all the references to cities, regions, provinces, and natural features in the Hebrew Bible/Old Testament, Apocrypha/Deuterocanonicals, New Testament, and Apostolic Fathers. Special features include Sidetrips, which point to nearby sites that are also of interest to visitors. The In-Sites help readers to read between the lines for special insights into the biblical text. In the Ancient Voice section writers from antiquity speak about the ancient world of Asia Minor. Colorful photographs and plans of selected sites illustrate the volume.

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor Kitap İndir

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor
Biblical Turkey is an authoritative and comprehensive guide to the ancient Jewish and Christian sites in Turkey. It includes all the references to cities, regions, provinces, and natural features in the Hebrew Bible/Old Testament, Apocrypha/Deuterocanonicals, New Testament, and Apostolic Fathers. Special features include Sidetrips, which point to nearby sites that are also of interest to visitors. The In-Sites help readers to read between the lines for special insights into the biblical text. In the Ancient Voice section writers from antiquity speak about the ancient world of Asia Minor. Colorful photographs and plans of selected sites illustrate the volume.

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor Kitap İndir

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor
Biblical Turkey is an authoritative and comprehensive guide to the ancient Jewish and Christian sites in Turkey. It includes all the references to cities, regions, provinces, and natural features in the Hebrew Bible/Old Testament, Apocrypha/Deuterocanonicals, New Testament, and Apostolic Fathers. Special features include Sidetrips, which point to nearby sites that are also of interest to visitors. The In-Sites help readers to read between the lines for special insights into the biblical text. In the Ancient Voice section writers from antiquity speak about the ancient world of Asia Minor. Colorful photographs and plans of selected sites illustrate the volume.

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor Kitap İndir

Biblical Turkey & A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor
Biblical Turkey is an authoritative and comprehensive guide to the ancient Jewish and Christian sites in Turkey. It includes all the references to cities, regions, provinces, and natural features in the Hebrew Bible/Old Testament, Apocrypha/Deuterocanonicals, New Testament, and Apostolic Fathers. Special features include Sidetrips, which point to nearby sites that are also of interest to visitors. The In-Sites help readers to read between the lines for special insights into the biblical text. In the Ancient Voice section writers from antiquity speak about the ancient world of Asia Minor. Colorful photographs and plans of selected sites illustrate the volume.

Gezgin Gözüyle Ankara Kitap İndir

Gezgin Gözüyle Ankara
Ankara`nın siyasi tarihteki yeri yadsınamayacak kadar önemlidir. Tarihten önceki dönemlerden günümüze kadar, iskan görmeye başladığı yıllardan beri bulunduğu coğrafya ona hep stratejik önem kazandırmıştır…